Twinny Load Traditional F handleiding

Twinny Load Traditional F

Bekijk hier de Twinny Load Traditional F handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Fietsendrager handleiding is geheel gratis.

Merk
Twinny Load
Model
Traditional F
Product
Fietsendrager
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Website
http://www.twinnyload.com/
Montagevoorschrift/
gebruiksaanwijzing
TRADITIONAL F
ÓFeluagroepapril2004wijzigingenvoorbehouden.37.99.0904101
1
VOORDATUDETWINNYLOA D
INSTALLEERT
DeverlichtingvandeTwinnyLoadisbestemdvoor
een12Vinstallatie.
DeTwinnyLoadTRADITIONALFisgeschiktvoor
hetvervoervantweefietsen.Letopdemaximaal
toelaatbarekogeldruk.Ukuntdezevindenophet
typeplaatjevandetrekhaakvanuwauto.Hettotale
gewichtvandedragerendefietsenmagniethoger
zijndandemaximaaltoelaatbarekogeldrukenmag
hetgewichtvan75kgnietoverschrijden.Hetnetto
gewichtvandedrageris9,8kg.Eennormalefiets
weegtcirca17kg.Eenmaximaaltoelaatbare
kogeldrukvan50kgisdusalvoldoendevoorde
TwinnyLoadmettweefietsen.Dedragerzalzichna
elkebevestigingopdekogeltijdensdeeerste
kilometersgaan“zetten”.
Controleerdaaromnadeeerstegeredenkilometers
debevestigingendraaiindiennodigdeTboutaan.
Voortswordtgewezenopdewettelijkeeisendie
geldenvoorhetvervoeraandeachterzijdevande
auto.
SERVICE/GARANTIE
Opdedragerkrijgtutweejaargarantie,onderde
voorwaardenzoalszeopdebijgevoegde
garantiekaartstaan.Zowel voorgarantie,serviceals
aanschafvanonderdelen/accessoireskuntubijuw
aankoopadresterecht.Wijwensenuveelsucces en
rijplezier.
DeTwinnyLoadTRADITIONALF

Vraag over de Twinny Load Traditional F?

Wanneer u een vraag heeft over de "Twinny Load Traditional F" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Hallo ik heb een elektrische fiets met achtermotor en accu in frame Kan deze op de F Mvg Wil

Wil, 1 jaar geleden

Koop gerelateerde producten: