Twinny Load Ergo CK handleiding

Twinny Load Ergo CK

Bekijk hier de Twinny Load Ergo CK handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Fietsendrager handleiding is geheel gratis.

Merk
Twinny Load
Model
Ergo CK
Product
Fietsendrager
Taal
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Grieks, Hongaars
Bestandstype
PDF
Website
http://www.twinnyload.com/
Part Nr.: 37.99.09091
Subject to alteration without notice
Technische Änderungen vorbehalten
Reservadas modificaciones técnicas
Sous réserve de modifications techniques
Con riserva di apportare modifiche tecniche
Reservamo-nos o direito a alteraćões técnicas
Technische wijzigingen voorbehouden
Med forbehold for tekniske ĺndringer
Tekniske forendringer forbeholdes
Med reservation för tekniska ändringar
Tekniset muutokser pidätetään
Technické zmeny vyhrazeny
A változtatások technika jogát fenntartjuk
Zmiany techniczne zastrzeżone
Επιφυλασσμεθα για αλλαγές
Teknik deπiμiklikler yapma hakk∂ sakl∂d∂r
Мы оставляем за собой право на
технические изменения
Ne rezervåm dreptul la modificåri tehnice
Installation and use instructions
GB
Montage- und Gebrauchsanleitung
E
Instrucciones de montaje y uso
F
Instructions de montage et mode d’emploi
I
Istruzioni per il montaggio e per l'uso
P
Manual de montagem e de utilização
NL
Montagevoorschrift en gebruiksaanwijzing
DK
Monterings- og brugsvejledning
N
Monterings- og bruksanvisning
S
Monterings- och bruksanvisning
SF
Asennus- ja käyttöohje
CZ
Návod k montáži a použití
H
Felszerelési és használati útmutató
PL
Instrukcja montażu i użytkowania
GR
Οδηγίες συναρμολγησης και χρήσης
TR
MMoonnttaajj-- vvee kkuullllaannmmaa ttaalliimmaattllaarr
RUS
Инструкция по монтажу и эксплуатации
RO
IInnssttrruuccøøiiuunnii ddee mmoonnttaajj μμii ddee uuttiilliizzaarree
Twinny Load® ECO PA
Twinny Load® Ergo CK
D

Vraag over de Twinny Load Ergo CK?

Wanneer u een vraag heeft over de "Twinny Load Ergo CK" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Mijn twinny load kun je horizontaal van links naar recht bewegen. Dat gebeurd ook onder het rijden met de fietsen erop. hoe is het kogelklem mechanisme strakker te zetten.???

cor, 2 jaar geleden

Koop gerelateerde producten: