Theben SUL 181 d

Theben SUL 181 d handleiding

(2)
 • ATENÇÃO
  Perigo de morte por choque eléctrico ou
  incêndio!
  A montagem deve ser efectuada apenas por
  um electricista especializado!
  Antes da montagem/desmontagem activar a
  tensão de rede!
  WARNUNG
  Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand!
  Montage ausschließlich von Elektrofachkraft
  durchführen lassen!
  Vor Montage/Demontage Netzspannung
  freischalten!
  WARNING
  Danger of death through electric shock or re!
  Installation should only be carried out by
  professional electrician!
  Disconnect the mains power supply prior to
  installation and/or disassembly!
  AVERTISSEMENT
  Danger de mort, risque d‘électrocution et d‘incendie!
  Le montage doit être effectué exclusivement
  par un électricien spécialisé!
  Désactiver la tension réseau avant le monta-
  ge/ le démontage !
  AVVERTIMENTO
  Pericolo di morte per scosse elettriche o incendio!
  Il montaggio deve essere eseguito esclusi-
  vamente da parte di un elettroinstallatore
  specializzato!
  Prima del montaggio o dello smontaggio
  ADVERTENCIA
  ¡Peligro de muerte por descarga elétrica o
  incendio!
  ¡El montaje debe ser llevado a cabo exclusiva-
  mente por un electricista profesional!
  ¡Desconecte la tensión de red, antes de pro-
  Allgemeine Infos
  Analoge Zeitschaltuhr
  Wochenprogramm
  (1 Kanal) kürzeste Schaltzeit 15 min
  Technische Daten
  Betriebsspannung: 110 – 230 V AC
  Frequenz: 50–60 Hz
  Eigenverbrauch: max. 1 VA
  Bemessungsstoßspannung: 4 kV
  Kontakt: Wechsler
  Öffnungsweite: < 3 mm (µ)
  Schaltleistung: 16 A, 250 V~, cos ϕ = 1
  4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
  Schaltleistung min.: 24 V / 100 mA AC
  Glühlampenlast: 1100 W
  Betriebstemperatur: –20 °C ... +55 °C
  Schutzklasse: II nach EN 60730-1 bei bestim-
  mungsgemäßer Montage
  Schutzart: IP 20 nach EN 60529
  Ganggenauigkeit: ≤ ±1 s/Tag bei +20 °C
  Gangreserve: R 200 h (230 V), R 100 h (110 V)
  Verschmutzungsgrad: 2
  Typ: 1 BSTU
  Kompaktleuchtstofampen: 25 W
  Leuchtstofampen (EVG): 100 W
  LED-Lampen (<2 W): 5 W
  LED-Lampen (>2 W < 8 W): 15 W
  LED-Lampen (>8 W): 18 W
  General information
  Analogue time switch
  Weekly program
  (1 channel) Shortest switching time 15 min
  Technical data
  Operating voltage: 110 – 230 V AC
  Frequency: 50–60 Hz
  Power consumption: 1 VA
  Rated impulse voltage: 4 kV
  Contact: wo way switch
  Opening width: < 3 mm (µ)
  Switching capacity: 16 A, 250 V~, cos ϕ = 1
  4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
  Min. switching capacity: 24 V / 100 mA AC
  Incandescent lamp load: 1100 W
  Operating temperature: –20 °C ... +55 °C
  Protection class: II in accordance with
  EN 60669-1 subject to designated installation
  Protection rating: IP 20 in accordance with
  EN 60529
  Time accuracy: ±1s/day (20 °C)
  Power reserve: R 200 h (230 V), R 100 h (110 V)
  Pollution degree: 2
  Type: 1 BSTU
  Compact uorescent tubes: 25 W
  Fluorescent lamps (EB): 100 W
  LED lamps (<2 W): 5 W
  LED lamps (>2 W < 8 W): 15 W
  LED lamps (>8 W): 18 W
  Informations générales
  Horloge programmable analogique
  Programme hebdomadaire
  (1 canal) période de commutation minimale
  15 min
  Caractéristiques techniques
  Tension de service : 110 – 230 V AC
  Fréquence : 50–60 Hz
  Consommation propre: max. 1 VA
  Tension assignée de tenue aux chocs: 4 kV
  Contact: inverseur
  Ouverture: <3 mm (µ)
  Puissance de commutation: 16 A, 250 V~, cos ϕ = 1
  4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
  Puissance de commutation min.: 24 V / 100 mA AC
  Charge de lampe à incandescence : 1100 W
  Température de service : –20 °C ... +55 °C
  Classe de protection : II selon EN 60730-1 en
  cas de montage conforme
  Degré de protection : IP 20 selon EN 60529
  Précision de marche : ±1 s/jour (20 °C)
  Réserve de marche : R 200 h (230 V), R 100 h (110 V)
  Degré de pollution :2
  Type: 1 BSTU
  Tubes uorescents compacts: 25 W
  Lampes uorescentes (EVG): 100 W
  Lampes à LED (<2 W): 5 W
  Lampes à LED (>2 W < 8 W): 15 W
  Lampes à LED (>8 W): 18 W
  Informazioni generali
  Interruttore orario analogico
  Programma settimanale
  (1 canale) tempo di commutazione più breve
  15 min
  Dati tecnici
  Tensione d‘esercizio: 110 – 230 V AC
  Frequenza: 50–60 Hz
  Autoconsumo: max. 1 VA
  Sovratensione transitoria nominale: 4 kV
  Contatto: contatto di communicazione
  Ampiezza di apertura: < 3 mm (µ)
  Potenza di commutazione: 16 A, 250 V~, cos ϕ = 1
  4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
  Potenza di commutazione min.:
  24 V / 100 mA AC
  Carico lampade a incandescenza: 1100 W
  Temperatura d‘esercizio: –20 °C ... +55 °C
  Classe di protezione: II secondo EN 60730-1
  con montaggio conforme
  Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529
  Precisione di riserva: ±1 s/giorno (20 °C)
  Riserva di carica: R 200 h (230 V), R 100 h (110 V)
  Grado di inquinamento: 2
  Tipo: 1 BSTU
  Lampade uorescenti compatte: 25 W
  Lampade uorescenti con alimentatore
  elettronico: 100 W
  Lampade LED (<2 W): 5 W
  Lampade LED (>2 W < 8 W): 15 W
  Lampade LED (>8 W): 18 W
  Información general
  Interruptor horario analógico
  Programa semanal
  (1 canal) tiempo de conexión más breve
  15 min
  Datos técnicos
  Tensión de servicio: 110 – 230 V AC
  Frecuencia: 50–60 Hz
  Consumo propio: máx. 1 VA
  Impulso de sobretensión admisible: 4 kV
  Contacto: inversor
  Amplitud de apertura: < 3 mm (µ)
  Potencia de conexión: 16 A, 250 V~, cos ϕ = 1
  4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
  Potencia de conexión mín.: 24 V / 100 mA AC
  Carga de lámpara de incandescencia: 1100 W
  Temp. de funcionamiento: –20 °C ... +55 °C
  Clase de protección: II según EN 60730-1 para
  montaje conforme a lo establecido
  Grado de protección: IP 20 II según EN 60529
  Precisión de marcha: ±1s/día (20 °C)
  Reserva de marcha: R 200 h (230 V), R 100 h (110 V)
  Grado de polución: 2
  Tipo: 1 BSTU
  Lámparas uorescentes compactas: 25 W
  Lámparas uorescentes (balasto electrónico):
  100 W
  Lámparas LED (<2 W): 5 W
  Lámparas LED (>2 W < 8 W): 15 W
  Lámparas LED (>8 W): 18W
  Informações gerais
  Relógios temporizadores analógicos
  Programa semanal
  (1 canal) tempo de comutação mais curto
  15 min
  Dados técnicos
  Tensão de serviço: 110 – 230 V AC
  Frequência: 50–60 Hz
  Consumo próprio: no máx. 1 VA
  Tensão transitória de dimensionamento: 4 kV
  Contacto: inversor
  Amplitude de abertura: < 3 mm (µ)
  Potência de comutação:16 A, 250 V~, cos ϕ = 1
  4 A, 250 V~, cos ϕ = 0,6
  Potência mín. de comutação: 24 V / 100 mA AC
  Carga lâmp. incandescente: 1100 W
  Temperatura operacional: –20 °C ... +55 °C
  Classe de protecção: II de acordo EN 60730-1
  com instalação apropriada
  Tipo de protecção: IP 20 de acordo com
  EN 60529
  Precisâo: ≤ ±1s/dia (20 °C)
  Reserva de funcionamento:R 200 h (230 V), R 100 h (110 V)
  Nível de poluição: 2
  Tipo: 1 BSTU
  Lâmp. uorescentes compactas: 25 W
  Lâmpadas uorescentes
  (balastros electrónicos): 100 W
  Lâmpada LED (<2 W): 5 W
  Lâmpada LED (>2 W < 8 W): 15 W
  Lâmpada LED (>8 W): 18 W
  SUL 181 d 1810011
  DE EN FR IT
  PT
  ES
  307118 00 14. 04. 2015
  Theben AG | Hohenbergstraße 32 | 72401 Haigerloch | GERMANY | Telefon +49 7474 692-369 | info@theben.de | www.theben.de
  Hotline Theben:
  J +49 7474 692-369
Theben SUL 181 d

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Theben SUL 181 d of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Theben SUL 181 d bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Theben SUL 181 d. Deze handleiding valt onder de categorie Niet gecategoriseerd en is door 2 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.5. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees. Heeft u een vraag over de Theben SUL 181 d of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Theben SUL 181 d specificaties

Algemeen
Merk Theben
Model SUL 181 d
Product Niet gecategoriseerd
EAN 4003468182383
Taal Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees
Bestandstype PDF
Kenmerken
Beeldscherm type Analoog
Type timer Dagelijkse timer
Kleur van het product Blue, Grey
Internationale veiligheidscode (IP) IP20
Certificering VDE
Materiaal behuizing Thermoplastic
Duur cyclus 15min
Aantal modules 3
Aantal kanalen 1
Gewicht en omvang
Breedte 53.6mm
Diepte 65.6mm
Hoogte 90.4mm
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf -20 - 55°C
Energie
Stroom (max.) 16A
Maximaal vermogen 1100W
AC invoer voltage 110 - 230V
AC invoer frequentie 50 - 60Hz
Stroomverbruik (in standby) 0.5W

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2020 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info