Sony XS-F1036SE handleiding

Sony XS-F1036SE
(1)
 • Aantal pagina's: 2
 • Bestandstype: PDF
 • Especificações

  XS-F6936SE
  Coluna Coaxial de 3 vias:
  Graves 16 × 24 cm, cónico
  Gama média 6,0 cm, cónico
  Agudos 1,1 cm, tipo cúpula
  Potência máxima de curto-prazo*
  1
  300 W
  *
  2
  Potência nominal 60 W*
  2
  Impedância nominal 4 Ω
  Nível de pressão acústica de saída 89±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Amplitude de frequência efectiva 40 – 22.000 Hz*
  2
  Peso Aprox. 1.110 g por coluna
  Acessórios fornecidos Peças para instalação
  XS-F1736SE
  Coluna Coaxial de 3 vias:
  Graves 16,5 cm, cónico
  Gama média 3,5 cm, Tipo B.D
  Agudos 0,6 cm, tipo cúpula
  Potência máxima de curto-prazo*
  1
  200 W
  *
  2
  Potência nominal 40 W*
  2
  Impedância nominal 4 Ω
  Nível de pressão acústica de saída 87±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Amplitude de frequência efectiva 50 – 23.000 Hz*
  2
  Peso Aprox. 590 g por coluna
  Acessórios fornecidos Peças para instalação
  XS-F1336SE
  Coluna Coaxial de 3 vias:
  Graves 13 cm, cónico
  Gama média 3,5 cm, Tipo B.D
  Agudos 0,6 cm, tipo cúpula
  Potência máxima de curto-prazo*
  1
  160 W
  *
  2
  Potência nominal 40 W*
  2
  Impedância nominal 4 Ω
  Nível de pressão acústica de saída 86±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Amplitude de frequência efectiva 60 – 23.000 Hz*
  2
  Peso Aprox. 560 g por coluna
  Acessórios fornecidos Peças para instalação
  XS-F1036SE
  Coluna Coaxial de 3 vias:
  Graves 10 cm, cónico
  Gama média 2,5 cm, Tipo B.D
  Agudos 0,6 cm, tipo cúpula
  Potência máxima de curto-prazo*
  1
  140 W
  *
  2
  Potência nominal 30 W*
  2
  Impedância nominal 4 Ω
  Nível de pressão acústica de saída 85±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Amplitude de frequência efectiva 65 – 22.000 Hz*
  2
  Peso Aprox. 400 g por coluna
  Acessórios fornecidos Peças para instalação
  Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
  *
  1
  “Potência máxima de curto-prazo” pode também ser referida
  como “Potência de pico.
  *
  2
  Condição de Teste: IEC 60268-5 (2003-05)

  Caratteristiche tecniche

  XS-F6936SE
  Diffusore Coassiale a 3 vie:
  Woofer da 16 × 24 cm, tipo a
  cono
  Gamma media da 6,0 cm, tipo
  a cono
  Tweeter da 1,1 cm, tipo a
  cupola
  Potenza massima a breve termine
  *
  1
  300 W
  *
  2
  Potenza nominale 60 W*
  2
  Impedenza nominale 4 Ω
  Livello pressione sonora in uscita 89±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Gamma di frequenza effettiva 40 – 22.000 Hz*
  2
  Peso Circa 1,110 g per diffusore
  Accessori in dotazione Elementi per installazione
  XS-F1736SE
  Diffusore Coassiale a 3 vie:
  Woofer da 16,5 cm, tipo a cono
  Gamma media da 3,5 cm, tipo
  B.D
  Tweeter da 0,6 cm, tipo a
  cupola
  Potenza massima a breve termine
  *
  1
  200 W
  *
  2
  Potenza nominale 40 W*
  2
  Impedenza nominale 4 Ω
  Livello pressione sonora in uscita 87±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Gamma di frequenza effettiva 50 – 23.000 Hz*
  2
  Peso Circa 590 g per diffusore
  Accessori in dotazione Elementi per installazione
  XS-F1336SE
  Diffusore Coassiale a 3 vie:
  Woofer da 13 cm, tipo a cono
  Gamma media da 3,5 cm, tipo
  B.D
  Tweeter da 0,6 cm, tipo a
  cupola
  Potenza massima a breve termine
  *
  1
  160 W
  *
  2
  Potenza nominale 40 W*
  2
  Impedenza nominale 4 Ω
  Livello pressione sonora in uscita 86±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Gamma di frequenza effettiva 60 – 23.000 Hz*
  2
  Peso Circa 560 g per diffusore
  Accessori in dotazione Elementi per installazione
  XS-F1036SE
  Diffusore Coassiale a 3 vie:
  Woofer da 10 cm, tipo a cono
  Gamma media da 2,5 cm, tipo
  B.D
  Tweeter da 0,6 cm, tipo a
  cupola
  Potenza massima a breve termine
  *
  1
  140 W
  *
  2
  Potenza nominale 30 W*
  2
  Impedenza nominale 4 Ω
  Livello pressione sonora in uscita 85±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Gamma di frequenza effettiva 65 – 22.000 Hz*
  2
  Peso Circa 400 g per diffusore
  Accessori in dotazione Elementi per installazione
  Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche
  senza preavviso.
  *
  1
  “Potenza massima a breve termine” potrebbe anche essere
  riferito a “Alimentazione massima.
  *
  2
  Condizione di prova: IEC 60268-5 (2003-05)

  Dane Techniczne

  XS-F6936SE
  Głośnik Współosiowy 3-drożny:
  Niskotonowy 16 × 24 cm, typ
  stożkowy
  Średniotonowy 6,0 cm, typ
  stożkowy
  Wysokotonowy 1,1 cm, typ
  kopułowy
  Maksymalna moc chwilowa
  *
  1
  300 W*
  2
  Moc znamionowa 60 W*
  2
  Impedancja znamionowa 4 Ω
  Wyjściowe ciśnienie akustyczne 89±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Skuteczne pasmo przenoszenia 40 – 22 000 Hz*
  2
  Waga około 1 110 g/głośnik
  Dostarczony osprzęt Elementy instalacyjne
  XS-F1736SE
  Głośnik Współosiowy 3-drożny:
  Niskotonowy 16,5 cm, typ
  stożkowy
  Średniotonowy 3,5 cm, typ B.D
  Wysokotonowy 0,6 cm, typ
  kopułowy
  Maksymalna moc chwilowa
  *
  1
  200 W*
  2
  Moc znamionowa 40 W*
  2
  Impedancja znamionowa 4 Ω
  Wyjściowe ciśnienie akustyczne 87±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Skuteczne pasmo przenoszenia 50 – 23 000 Hz*
  2
  Waga około 590 g/głośnik
  Dostarczony osprzęt Elementy instalacyjne
  XS-F1336SE
  Głośnik Współosiowy 3-drożny:
  Niskotonowy 13 cm, typ
  stożkowy
  Średniotonowy 3,5 cm, typ B.D
  Wysokotonowy 0,6 cm, typ
  kopułowy
  Maksymalna moc chwilowa
  *
  1
  160 W*
  2
  Moc znamionowa 40 W*
  2
  Impedancja znamionowa 4 Ω
  Wyjściowe ciśnienie akustyczne 86±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Skuteczne pasmo przenoszenia 60 – 23 000 Hz*
  2
  Waga około 560 g/głośnik
  Dostarczony osprzęt Elementy instalacyjne
  XS-F1036SE
  Głośnik Współosiowy 3-drożny:
  Niskotonowy 10 cm, typ
  stożkowy
  Średniotonowy 2,5 cm, typ B.D
  Wysokotonowy 0,6 cm, typ
  kopułowy
  Maksymalna moc chwilowa
  *
  1
  140 W*
  2
  Moc znamionowa 30 W*
  2
  Impedancja znamionowa 4 Ω
  Wyjściowe ciśnienie akustyczne 85±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Skuteczne pasmo przenoszenia 65 – 22 000 Hz*
  2
  Waga około 400 g/głośnik
  Dostarczony osprzęt Elementy instalacyjne
  Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
  *
  1
  „Maksymalna moc chwilowa” jest także nazywana „mocą
  szczytową.
  *
  2
  Warunki testowe: IEC 60268-5 (2003-05)

  Specifications

  XS-F6936SE
  Speaker Coaxial 3-way:
  Woofer 16 × 24 cm cone type
  Midrange 6.0 cm cone type
  Tweeter 1.1 cm dome type
  Short-term Maximum power*
  1
  300 W*
  2
  Rated power 60 W*
  2
  Rated impedance 4 Ω
  Output sound pressure level 89±2 dB (1 W, 1 m)*
  2
  Effective frequency range 40 – 22,000 Hz*
  2
  Mass Approx. 1,110 g per speaker
  Supplied accessories Parts for installation
  XS-F1736SE
  Speaker Coaxial 3-way:
  Woofer 16.5 cm cone type
  Midrange 3.5 cm balanced
  dome type
  Tweeter 0.6 cm dome type
  Short-term Maximum power*
  1
  200 W*
  2
  Rated power 40 W*
  2
  Rated impedance 4 Ω
  Output sound pressure level 87±2 dB (1 W, 1 m)*
  2
  Effective frequency range 50 – 23,000 Hz*
  2
  Mass Approx. 590 g per speaker
  Supplied accessories Parts for installation
  XS-F1336SE
  Speaker Coaxial 3-way:
  Woofer 13 cm cone type
  Midrange 3.5 cm balanced
  dome type
  Tweeter 0.6 cm dome type
  Short-term Maximum power*
  1
  160 W*
  2
  Rated power 40 W*
  2
  Rated impedance 4 Ω
  Output sound pressure level 86±2 dB (1 W, 1 m)*
  2
  Effective frequency range 60 – 23,000 Hz*
  2
  Mass Approx. 560 g per speaker
  Supplied accessories Parts for installation
  XS-F1036SE
  Speaker Coaxial 3-way:
  Woofer 10 cm cone type
  Midrange 2.5 cm balanced
  dome type
  Tweeter 0.6 cm dome type
  Short-term Maximum power
  *
  1
  140 W*
  2
  Rated power 30 W*
  2
  Rated impedance 4 Ω
  Output sound pressure level 85±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Effective frequency range 65 – 22,000 Hz*
  2
  Mass Approx. 400 g per speaker
  Supplied accessories Parts for installation
  Design and specifications are subject to change without notice.
  *
  1
  “Short-term Maximum power” may also be referred to as “Peak
  Power”.
  *
  2
  Testing Condition : IEC 60268-5 (2003-05)

  Spécifications

  XS-F6936SE
  Haut-parleur Coaxial à 3 voies :
  Haut-parleur de graves de
  16 × 24 cm de type conique
  Médium 6,0 cm de type
  conique
  Haut-parleur d'aigus de 1,1 cm
  de type en dôme équilibré
  Puissance maximale à court terme
  *
  1
  300 W
  *
  2
  Puissance nominale 60 W*
  2
  Impédance nominale 4 Ω
  Niveau de pression acoustique 89±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Plage de fréquences efficace 40 – 22 000 Hz*
  2
  Poids Environ 1 110 g par
  haut-parleur
  Accessoires fournis Eléments d’installation
  XS-F1736SE
  Haut-parleur Coaxial à 3 voies :
  Haut-parleur de graves de
  16,5 cm de type conique
  Médium 3,5 cm de type à dôme
  équilibré
  Haut-parleur d'aigus de 0,6 cm
  de type dôme
  Puissance maximale à court terme
  *
  1
  200 W
  *
  2
  Puissance nominale 40 W*
  2
  Impédance nominale 4 Ω
  Niveau de pression acoustique 87±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Plage de fréquences efficace 50 – 23 000 Hz*
  2
  Poids Environ 590 g par haut-parleur
  Accessoires fournis Eléments d’installation
  XS-F1336SE
  Haut-parleur Coaxial à 3 voies :
  Haut-parleur de graves de
  13 cm de type conique
  Médium 3,5 cm de type à dôme
  équilibré
  Haut-parleur d'aigus de 0,6 cm
  de type dôme
  Puissance maximale à court terme
  *
  1
  160 W
  *
  2
  Puissance nominale 40 W*
  2
  Impédance nominale 4 Ω
  Niveau de pression acoustique 86±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Plage de fréquences efficace 60 – 23 000 Hz*
  2
  Poids Environ 560 g par haut-parleur
  Accessoires fournis Eléments d’installation
  XS-F1036SE
  Haut-parleur Coaxial à 3 voies :
  Haut-parleur de graves de 10
  cm de type conique
  Médium 2,5 cm de type à dôme
  équilibré
  Haut-parleur d'aigus de 0,6 cm
  de type dôme
  Puissance maximale à court terme
  *
  1
  140 W
  *
  2
  Puissance nominale 30 W*
  2
  Impédance nominale 4 Ω
  Niveau de pression acoustique 85±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Plage de fréquences efficace 65 – 22 000 Hz*
  2
  Poids Environ 400 g par haut-parleur
  Accessoires fournis Eléments d’installation
  La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans
  préavis.
  *
  1
  La « Puissance maximale à court-terme » peut aussi être
  désignée sous le nom de « Puissance de crête ».
  *
  2
  Conditions de test : CEI 60268-5 (2003-05)

  Especificaciones

  XS-F6936SE
  Altavoz Coaxial de 3 vías:
  Graves 16 × 24 cm, tipo cónico
  Gama media 6,0 cm, tipo
  cónico
  Agudos 1,1 cm, balanceado
  tipo cúpula
  Potencia de pico máximo
  *
  1
  300 W*
  2
  Potencia nominal 60 W*
  2
  Impedancia nominal 4 Ω
  Sensibilidad 89±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Rango de frecuencia efectivo 40 – 22 000 Hz*
  2
  Peso Aprox. 1 110 g por altavoz
  Accesorios suministrados Componentes para instalación
  XS-F1736SE
  Altavoz Coaxial de 3 vías:
  Graves 16,5 cm, tipo cónico
  Gama media 3,5 cm, tipo BD
  Agudos 0,6 cm, balanceado
  tipo cúpula
  Potencia de pico máximo
  *
  1
  200 W*
  2
  Potencia nominal 40 W*
  2
  Impedancia nominal 4 Ω
  Sensibilidad 87±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Rango de frecuencia efectivo 50 – 23 000 Hz*
  2
  Peso Aprox. 590 g por altavoz
  Accesorios suministrados Componentes para instalación
  XS-F1336SE
  Altavoz Coaxial de 3 vías:
  Graves 13 cm, tipo cónico
  Gama media 3,5 cm, tipo BD
  Agudos 0,6 cm, balanceado
  tipo cúpula
  Potencia de pico máximo
  *
  1
  160 W*
  2
  Potencia nominal 40 W*
  2
  Impedancia nominal 4 Ω
  Sensibilidad 86±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Rango de frecuencia efectivo 60 – 23 000 Hz*
  2
  Peso Aprox. 560 g por altavoz
  Accesorios suministrados Componentes para instalación
  XS-F1036SE
  Altavoz Coaxial de 3 vías:
  Graves 10 cm, tipo cónico
  Gama media 2,5 cm, tipo BD
  Agudos 0,6 cm, balanceado
  tipo cúpula
  Potencia de pico máximo
  *
  1
  140 W*
  2
  Potencia nominal 30 W*
  2
  Impedancia nominal 4 Ω
  Sensibilidad 85±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Rango de frecuencia efectivo 65 – 22 000 Hz*
  2
  Peso Aprox. 400 g por altavoz
  Accesorios suministrados Componentes para instalación
  Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
  *
  1
  “Potencia de pico máximo” también puede denominarse
  “Potencia de pico.
  *
  2
  Condición de verificación : IEC 60268-5 (2003-05)

  Precautions

  Do not continuously use the speaker system beyond the peak power handling capacity.
  Keep recorded tapes, watches, and personal credit cards using magnetic coding away from the speaker system to protect them from damage caused by the magnets in the speakers.If you cannot find an appropriate mounting location, consult your car dealer or your nearest Sony dealer before mounting.

  Précautions

  Evitez de soumettre le système de haut-parleurs à une utilisation continue au-delà de la puissance crête admissible.
  Gardez les bandes enregistrées, les montres et les cartes de crédit utilisant un code magnétique à l’écart du système de haut-parleurs pour éviter tout dommage causé par les aimants des haut-parleurs.Si vous ne pouvez pas trouver d’emplacement adéquat pour installer l’appareil, consultez votre revendeur Sony le plus proche.4-106-767-11(3)

  3-way Speaker

  ©2008 Sony Corporation Printed in Vietnam

  XS-F6936SE

  XS-F1736SE

  XS-F1336SE

  XS-F1036SE

  Προδιαγραφές

  XS-F6936SE
  Ηχείο Ομοαξονικό 3 κατευθύνσεων:
  Woofer 16 × 24 cm, κωνικού
  τύπου
  Midrange 6,0 cm, κωνικού τύπου
  Tweeter 1,1 cm, τύπου θόλου
  Μέγιστη βραχυπρόθεσμη ισχύς
  *
  1
  300 W*
  2
  Ονομαστική ισχύς 60 W*
  2
  Ονομαστική αντίσταση 4 Ω
  Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξόδου 89±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Περιοχή αποτελεσματικών συχνοτήτων
  40 – 22.000 Hz*
  2
  Βάρος Περίπου 1.110 g ανά ηχείο
  Παρεχόμενος εξοπλισμός εξαρτήματα για την
  τοποθέτηση
  XS-F1736SE
  Ηχείο Ομοαξονικό 3 κατευθύνσεων:
  Woofer 16,5 cm, κωνικού τύπου
  Midrange 3,5 cm, τύπου B.D
  Tweeter 0,6 cm, τύπου θόλου
  Μέγιστη βραχυπρόθεσμη ισχύς
  *
  1
  200 W*
  2
  Ονομαστική ισχύς 40 W*
  2
  Ονομαστική αντίσταση 4 Ω
  Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξόδου 87±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Περιοχή αποτελεσματικών συχνοτήτων
  50 – 23.000 Hz*
  2
  Βάρος Περίπου 590 g ανά ηχείο
  Παρεχόμενος εξοπλισμός εξαρτήματα για την
  τοποθέτηση
  XS-F1336SE
  Ηχείο Ομοαξονικό 3 κατευθύνσεων:
  Woofer 13 cm, κωνικού τύπου
  Midrange 3,5 cm, τύπου B.D
  Tweeter 0,6 cm, τύπου θόλου
  Μέγιστη βραχυπρόθεσμη ισχύς
  *
  1
  160 W*
  2
  Ονομαστική ισχύς 40 W*
  2
  Ονομαστική αντίσταση 4 Ω
  Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξόδου 86±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Περιοχή αποτελεσματικών συχνοτήτων
  60 – 23.000 Hz*
  2
  Βάρος Περίπου 560 g ανά ηχείο
  Παρεχόμενος εξοπλισμός εξαρτήματα για την
  τοποθέτηση
  XS-F1036SE
  Ηχείο Ομοαξονικό 3 κατευθύνσεων:
  Woofer 10 cm, κωνικού τύπου
  Midrange 2,5 cm, τύπου B.D
  Tweeter 0,6 cm, τύπου θόλου
  Μέγιστη βραχυπρόθεσμη ισχύς
  *
  1
  140 W*
  2
  Ονομαστική ισχύς 30 W*
  2
  Ονομαστική αντίσταση 4 Ω
  Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξόδου 85±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Περιοχή αποτελεσματικών συχνοτήτων
  65 – 22.000 Hz*
  2
  Βάρος Περίπου 400 g ανά ηχείο
  Παρεχόμενος εξοπλισμός εξαρτήματα για την
  τοποθέτηση
  Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
  προειδοποίηση.
  *
  1
  H “Μέγιστη βραχυπρόθεσμη ισχύς” αναφέρεται επίσης ως
  “ισχύς κορυφής”.
  *
  2
  Συνθήκες δοκιμής: IEC 60268-5 (2003-05)

  Технические характеристики

  XS-F6936SE
  Гpомкоговоpитeль Коаксиальная 3-канальная
  система:
  Низкочастотный 16 × 24 см,
  конического типа
  Среднечастотный 6,0 см,
  конического типа
  Высокочастотный 1,1 см,
  кyпольного типa
  Кратковременная максимальная мощность
  *
  1
  300 Вт
  *
  2
  Номинальная мощность 60 Вт*
  2
  Номинальное сопротивление 4 Ом
  Уровень выходного звукового давления
  89±2 дБ (1 Вт, 1 м)
  *
  2
  Рабочий диапазон частот 40 – 22000 Гц*
  2
  Масса Oколо 1110 грамм
  Входящие в комплект принадлежности
  Детали для установки
  XS-F1736SE
  Гpомкоговоpитeль Коаксиальная 3-канальная
  система:
  Низкочастотный 16,5 см,
  конического типа
  Cpeднeчacтотный 3,5 cм,
  cбaлaнcиpовaнный,
  кyпольного типa
  Высокочастотный 0,6 см,
  кyпольного типa
  Кратковременная максимальная мощность
  *
  1
  200 Вт
  *
  2
  Номинальная мощность 40 Вт*
  2
  Номинальное сопротивление 4 Ом
  Уровень выходного звукового давления
  87±2 дБ (1 Вт, 1 м)
  *
  2
  Рабочий диапазон частот 50 – 23000 Гц*
  2
  Масса Oколо 590 грамм
  Входящие в комплект принадлежности
  Детали для установки
  XS-F1336SE
  Гpомкоговоpитeль Коаксиальная 3-канальная
  система:
  Низкочастотный 13 см,
  конического типа
  Cpeднeчacтотный 3,5 cм,
  cбaлaнcиpовaнный,
  кyпольного типa
  Высокочастотный 0,6 см,
  кyпольного типa
  Кратковременная максимальная мощность
  *
  1
  160 Вт
  *
  2
  Номинальная мощность 40 Вт*
  2
  Номинальное сопротивление 4 Ом
  Уровень выходного звукового давления
  86±2 дБ (1 Вт, 1 м)
  *
  2
  Рабочий диапазон частот 60 – 23000 Гц*
  2
  Масса Oколо 560 грамм
  Входящие в комплект принадлежности
  Детали для установки
  XS-F1036SE
  Гpомкоговоpитeль Коаксиальная 3-канальная
  система:
  Низкочастотный 10 см,
  конического типа
  Cpeднeчacтотный 2,5 cм,
  cбaлaнcиpовaнный,
  кyпольного типa
  Высокочастотный 0,6 см,
  кyпольного типa
  Кратковременная максимальная мощность
  *
  1
  140 Вт
  *
  2
  Номинальная мощность 30 Вт*
  2
  Номинальное сопротивление 4 Ом
  Уровень выходного звукового давления
  85±2 дБ (1 Вт, 1 м)
  *
  2
  Рабочий диапазон частот 65 – 22000 Гц*
  2
  Масса Oколо 400 грамм
  Входящие в комплект принадлежности
  Детали для установки
  Конструкция и технические характеристики могут быть
  изменены без уведомления.
  *
  1
  “Кратковременная максимальная мощность” также может
  называться термином “Пиковая мощность”.
  *
  2
  Условие испытания: IEC 60268-5 (2003-05)

  Texнічні xapaктepиcтики

  XS-F6936SE
  Динaміки Коaкcіaльнa 3-кaнaльнa
  cиcтeмa:
  Hизькочacтотний динaмік
  16 × 24 cм, конічного типy
  Cepeдньочacтотний динaмік
  6,0 cм, конічного типy
  Bиcокочacтотний динaмік
  1,1 cм, кyпольний тип.
  Максимальна короткочасна потужність
  *
  1
  300 Вт*
  2
  Номінальна потужність 60 Вт*
  2
  Номінальний імпеданс 4 Ω
  Рівень тиску вихідного звуку 89±2 дБ (1 Вт, 1 м)
  *
  2
  Ефективний діапазон частот 40 – 22000 Гц*
  2
  Вага приблизно 1110 г кожний
  динaмік
  Додаткове обладнання Обладнання для монтажу
  XS-F1736SE
  Динaміки Коaкcіaльнa 3-кaнaльнa
  cиcтeмa:
  Hизькочacтотний динaмік
  16,5 cм, конічного типy
  Cepeдньочacтотний динaмік
  3,5 cм, конycний тип.
  Bиcокочacтотний динaмік
  0,6 cм, кyпольний тип.
  Максимальна короткочасна потужність
  *
  1
  200 Вт*
  2
  Номінальна потужність 40 Вт*
  2
  Номінальний імпеданс 4 Ω
  Рівень тиску вихідного звуку 87±2 дБ (1 Вт, 1 м)
  *
  2
  Ефективний діапазон частот 50 – 23000 Гц*
  2
  Вага приблизно 590 г кожний
  динaмік
  Додаткове обладнання Обладнання для монтажу
  XS-F1336SE
  Динaміки Коaкcіaльнa 3-кaнaльнa
  cиcтeмa:
  Hизькочacтотний динaмік
  13 cм, конічного типy
  Cepeдньочacтотний динaмік
  3,5 cм, конycний тип.
  Bиcокочacтотний динaмік
  0,6 cм, кyпольний тип.
  Максимальна короткочасна потужність
  *
  1
  160 Вт*
  2
  Номінальна потужність 40 Вт*
  2
  Номінальний імпеданс 4 Ω
  Рівень тиску вихідного звуку 86±2 дБ (1 Вт, 1 м)
  *
  2
  Ефективний діапазон частот 60 – 23000 Гц*
  2
  Вага приблизно 560 г кожний
  динaмік
  Додаткове обладнання Обладнання для монтажу
  XS-F1036SE
  Динaміки Коaкcіaльнa 3-кaнaльнa
  cиcтeмa:
  Hизькочacтотний динaмік
  10 cм, конічного типy
  Cepeдньочacтотний динaмік
  2,5 cм, конycний тип.
  Bиcокочacтотний динaмік
  0,6 cм, кyпольний тип.
  Максимальна короткочасна потужність
  *
  1
  140 Вт*
  2
  Номінальна потужність 30 Вт*
  2
  Номінальний імпеданс 4 Ω
  Рівень тиску вихідного звуку 85±2 дБ (1 Вт, 1 м)
  *
  2
  Ефективний діапазон частот 65 – 22000 Гц*
  2
  Вага приблизно 400 г кожний
  динaмік
  Додаткове обладнання Обладнання для монтажу
  Конструкція та технічні характеристики можуть бути
  змінені без попередження.
  *
  1
  Інше визначення «Максимальної короткочасної
  потужності» - «Пікова потужність».
  *
  2
  Умови проведення випробувань: IEC 60268-5 (2003-05)
  3-полоcный гpомкоговоpитeль
  Cдeлaно во Bьeтнaмe

  Instructions

  Mode d’emploi

  Instrucciones

  Montageanleitung

  Instruktioner

  Gebruiksaanwijzing

  Instruções

  Istruzioni per I’uso

  Instrukcja obsługi

  Oδηγίες

  Инструкции

  Інcтpyкції

  Technische Daten

  XS-F6936SE
  Lautsprecher 3 Wege, koaxial:
  Tieftöner 16 × 24 cm,
  Konus-Typ
  Mitteltöner 6,0 cm, Konus-Typ
  Hochtöner 1,1 cm, Kalotte
  Kurzzeitige max. Leistung
  *
  1
  300 W*
  2
  Nennleistung 60 W*
  2
  Nennimpedanz 4 Ω
  Ausgangsschalldruckpegel 89±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Effektiver Frequenzbereich 40 – 22.000 Hz*
  2
  Gewicht ca. 1 110 g pro Lautsprecher
  Mitgeliefertes Zubehör Montageteile
  XS-F1736SE
  Lautsprecher 3 Wege, koaxial:
  Tieftöner 16,5 cm, Konus-Typ
  Mitteltöner 3,5 cm, Typ B.D
  Hochtöner 0,6 cm, Kalotte
  Kurzzeitige max. Leistung
  *
  1
  200 W*
  2
  Nennleistung 40 W*
  2
  Nennimpedanz 4 Ω
  Ausgangsschalldruckpegel 87±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Effektiver Frequenzbereich 50 – 23.000 Hz*
  2
  Gewicht ca. 590 g pro Lautsprecher
  Mitgeliefertes Zubehör Montageteile
  XS-F1336SE
  Lautsprecher 3 Wege, koaxial:
  Tieftöner 13 cm, Konus-Typ
  Mitteltöner 3,5 cm, Typ B.D
  Hochtöner 0,6 cm, Kalotte
  Kurzzeitige max. Leistung
  *
  1
  160 W*
  2
  Nennleistung 40 W*
  2
  Nennimpedanz 4 Ω
  Ausgangsschalldruckpegel 86±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Effektiver Frequenzbereich 60 – 23.000 Hz*
  2
  Gewicht ca. 560 g pro Lautsprecher
  Mitgeliefertes Zubehör Montageteile
  XS-F1036SE
  Lautsprecher 3 Wege, koaxial:
  Tieftöner 10 cm, Konus-Typ
  Mitteltöner 2,5 cm, Typ B.D
  Hochtöner 0,6 cm, Kalotte
  Kurzzeitige max. Leistung
  *
  1
  140 W*
  2
  Nennleistung 30 W*
  2
  Nennimpedanz 4 Ω
  Ausgangsschalldruckpegel 85±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Effektiver Frequenzbereich 65 – 22.000 Hz*
  2
  Gewicht ca. 400 g pro Lautsprecher
  Mitgeliefertes Zubehör Montageteile
  Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben
  vorbehalten.
  *
  1
  „Kurzzeitige max. Leistung“ wird manchmal auch als
  „Spitzenleistung“ bezeichnet.
  *
  2
  Testbedingung: IEC 60268-5 (2003-05)

  Specifikationer

  XS-F6936SE
  Högtalare Koaxial 3-vägs:
  Woofer 16 × 24 cm, konisk typ
  Mellanregister 6,0 cm, konisk
  typ
  Tweeter 1,1 cm, kupol
  Toppeffekt, kortvarig
  *
  1
  300 W*
  2
  Märkeffekt 60 W*
  2
  Märkimpedans 4 Ω
  Utmatad ljudtrycksnivå 89±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Effektivt frekvensomfång 40 – 22 000 Hz*
  2
  Vikt Ungefär 1 110 g per högtalare
  Medföljande tillbehör Delar för installation
  XS-F1736SE
  Högtalare Koaxial 3-vägs:
  Woofer 16,5 cm, konisk typ
  Mellanregister 3,5 cm, B.D-typ
  Tweeter 0,6 cm, kupol
  Toppeffekt, kortvarig
  *
  1
  200 W*
  2
  Märkeffekt 40 W*
  2
  Märkimpedans 4 Ω
  Utmatad ljudtrycksnivå 87±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Effektivt frekvensomfång 50 – 23 000 Hz*
  2
  Vikt Ungefär 590 g per högtalare
  Medföljande tillbehör Delar för installation
  XS-F1336SE
  Högtalare Koaxial 3-vägs:
  Woofer 13 cm, konisk typ
  Mellanregister 3,5 cm, B.D-typ
  Tweeter 0,6 cm, kupol
  Toppeffekt, kortvarig
  *
  1
  160 W*
  2
  Märkeffekt 40 W*
  2
  Märkimpedans 4 Ω
  Utmatad ljudtrycksnivå 86±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Effektivt frekvensomfång 60 – 23 000 Hz*
  2
  Vikt Ungefär 560 g per högtalare
  Medföljande tillbehör Delar för installation
  XS-F1036SE
  Högtalare Koaxial 3-vägs:
  Woofer 10 cm, konisk typ
  Mellanregister 2,5 cm, B.D-typ
  Tweeter 0,6 cm, kupol
  Toppeffekt, kortvarig
  *
  1
  140 W*
  2
  Märkeffekt 30 W*
  2
  Märkimpedans 4 Ω
  Utmatad ljudtrycksnivå 85±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Effektivt frekvensomfång 65 – 22 000 Hz*
  2
  Vikt Ungefär 400 g per högtalare
  Medföljande tillbehör Delar för installation
  Rätten till ändring av design och specifikationer förbehålles.
  *
  1
  ”Toppeffekt, kortvarig” kan även kallas för ”Maxeffekt.
  *
  2
  Testvillkor: IEC 60268-5 (2003-05)

  Technische gegevens

  XS-F6936SE
  Luidspreker Coaxiaal 3-weg:
  Lage tonen 16 × 24 cm,
  conustype
  Middentonen 6,0 cm,
  conustype
  Hoge tonen 1,1 cm, koepeltype
  Maximaal ingangsvermogen
  *
  1
  300 W*
  2
  Nominaal ingangsvermogen 60 W*
  2
  Impedantie 4 Ω
  Gevoeligheid 89±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Frequentiebereik 40 – 22.000 Hz*
  2
  Gewicht Ongeveer 1.110 g per
  luidspreker
  Bijgeleverde accessoires Onderdelen voor installatie
  XS-F1736SE
  Luidspreker Coaxiaal 3-weg:
  Lage tonen 16,5 cm,
  conus-type
  Middentonen 3,5 cm, B.D-type
  Hoge tonen 0,6 cm, koepeltype
  Maximaal ingangsvermogen
  *
  1
  200 W*
  2
  Nominaal ingangsvermogen 40 W*
  2
  Impedantie 4 Ω
  Gevoeligheid 87±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Frequentiebereik 50 – 23.000 Hz*
  2
  Gewicht Ongeveer 590 g per luidspreker
  Bijgeleverde accessoires Onderdelen voor installatie
  XS-F1336SE
  Luidspreker Coaxiaal 3-weg:
  Lage tonen 13 cm, conus-type
  Middentonen 3,5 cm, B.D-type
  Hoge tonen 0,6 cm, koepeltype
  Maximaal ingangsvermogen
  *
  1
  160 W*
  2
  Nominaal ingangsvermogen 40 W*
  2
  Impedantie 4 Ω
  Gevoeligheid 86±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Frequentiebereik 60 – 23.000 Hz*
  2
  Gewicht Ongeveer 560 g per luidspreker
  Bijgeleverde accessoires Onderdelen voor installatie
  XS-F1036SE
  Luidspreker Coaxiaal 3-weg:
  Lage tonen 10 cm, conus-type
  Middentonen 2,5 cm, B.D-type
  Hoge tonen 0,6 cm, koepeltype
  Maximaal ingangsvermogen
  *
  1
  140 W*
  2
  Nominaal ingangsvermogen 30 W*
  2
  Impedantie 4 Ω
  Gevoeligheid 85±2 dB (1 W, 1 m)
  *
  2
  Frequentiebereik 65 – 22.000 Hz*
  2
  Gewicht Ongeveer 400 g per luidspreker
  Bijgeleverde accessoires Onderdelen voor installatie
  Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling
  gewijzigd worden.
  *
  1
  “Maximaal ingangsvermogen” kan ook “piekvermogen
  genoemd worden.
  *
  2
  Testvoorwaarde: IEC 60268-5 (2003-05)
  Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
  This symbol on the product or on its packaging
  indicates that this product shall not be treated as
  household waste. Instead it shall be handed over to the
  applicable collection point for the recycling of electrical and electronic
  equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will
  help prevent potential negative consequences for the environment and
  human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste
  handling of this product. The recycling of materials will help to conserve
  natural resources. For more detailed information about recycling of this
  product, please contact your local Civic Office, your household waste
  disposal service or the shop where you purchased the product.
  Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l’Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)
  Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage,
  indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers.
  Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des
  équipements électriques et électroniques. En sassurant que ce produit
  est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les
  conséquences négatives potentielles pour lenvironnement et la san
  humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources
  naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage
  de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre
  déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.
  Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)
  Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el
  presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos
  normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de
  recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que
  este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las
  consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana
  que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el
  momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales
  ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información
  detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto
  con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el
  establecimiento donde ha adquirido el producto.
  Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)
  Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf
  hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu
  behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von
  elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.
  Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts
  schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
  Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.
  Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.
  Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten
  Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben
  oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
  Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem)
  Symbolen på produkten eller emballaget anger att
  produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället
  lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
  elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras
  på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och
  hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall.
  Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För
  ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala
  myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
  Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)
  Het symbool op het product of op de verpakking wijst
  erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag
  worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
  worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt
  gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier
  wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve
  gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
  afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het
  vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met
  het recyclen van dit product, neemt u contact op met de
  gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
  verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
  gekocht.
  183
  628
  5
  45157ø 165ø 139
  ø 75
  XS-F1736SE
  154
  6
  22
  45
  ø 130ø 114
  ø 75
  5
  136
  149
  XS-F1336SE
  XS-F1036SE
  136
  5
  22
  43
  ø 103
  ø 90
  ø 65
  117
  131
  Dimensions
  Dimensions
  Dimensiones
  Abmessungen
  Dimensioner
  Afmetingen
  Dimensões
  Dimensioni
  Wymiary
  Διαστάσεις
  Размеры
  Pозміpи
  Unit: mmUnité : mmUnidad: mmEinheit: mmEnhet: mmEenheid: mmUnidade: mmUnità: mmJednostka: mmΜονάδα: mmEдиницы: ммOдиниці: мм
  Reference Point
  Point de référence
  Punto de referencia
  Bezugspunkt
  Referenspunkt
  Referentiepunt
  Ponto de Referência
  Punto di riferimento
  Punkt odniesienia
  Σημείο αναφοράς
  Исходная точка
  Опорна точка
  Reference Plane
  Plan de référence
  Plano de referencia
  Bezugsebene
  Referensplan
  Referentievlak
  Plano de Referência
  Piano di riferimento
  Płaszczyzna odniesienia
  Επίπεδο αναφοράς
  Исходная плоскость
  Опорна площина
  Reference Axis
  Axe de référence
  Eje de referencia
  Bezugsachse
  Referensaxel
  Referentieas
  Eixo de Referência
  Asse di riferimento
  Oś odniesienia
  Άξονας αναφοράς
  Исходная ось
  Опорна вісь
  195
  1433
  166
  4.5 × 7.5
  75
  153
  118
  168
  237
  222
  ø 80
  XS-F6936SE
  270
  Notice for customers: the following information is only
  applicable to equipment sold in countries applying EU
  directives
  The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1
  Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. The Authorized
  Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland
  GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any
  service or guarantee matters, please refer to the addresses given in
  separate service or guarantee documents.
  Avis à l’intention des clients : les informations suivantes
  s’appliquent uniquement aux appareils vendus dans des
  pays qui appliquent les directives de l’Union Européenne
  Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan
  Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant autorisé pour les
  questions de compatibilité électromagnétique (EMC) et la sécurité
  des produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
  70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative au SAV ou
  à la garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées
  contenues dans les documents relatifs au SAV ou la garantie.
  Aviso para los clientes: la información siguiente resulta de
  aplicación solo a los equipos comercializados en países
  afectados por las directivas de la UE
  El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan
  Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón. El representante autorizado
  para EMC y seguridad en el producto es Sony Deutschland
  GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para
  cualquier asunto relacionado con servicio o garantía por favor
  diríjase a la dirección indicada en los documentos de servicio o
  garantía adjuntados con el producto.
  Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten
  nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen
  EU-Richtlinien gelten
  Der Hersteller dieses Produktes ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan
  Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Bevollmächtigter für EMV und
  Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
  Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst- oder
  Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in
  Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.
  Kundmeddelande: Följande information gäller enbart för
  utrustning såld i länder som tillämpar EU-direktiven
  Tillverkare av denna product är Sony Corporation, 1-7-1 Konan
  Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för
  EMC och produkt säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
  Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och garanti
  ärenden, var vänlig att titta I separat service och garanti dokument.
  Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel
  van toepassing voor apparaten die verkocht worden in
  landen die de EU-richtlijnen in acht nemen
  De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan
  Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geauthoriseerde
  vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony
  Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
  Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
  naar de addressen in de afzonderlijke service/garantie documenten.
  Nota para os clientes: as seguintes informações aplicam-se
  apenas ao equipamento comercializado nos países que
  aplicam as Directivas da UE
  O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1 Konan
  Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. O representante autorizado para
  Compatibilidade Electromagnética e segurança do produto é a
  Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
  Alemanha. Para qualquer assunto relacionado com serviço ou
  garantia por favor consulte a morada indicada nos documentos
  sobre serviço e garantias que se encontram junto ao produto.
  Avviso per i clienti: le seguenti informazioni riguardano
  esclusivamente gli apparecchi venduti in paesi in cui sono
  applicate le direttive UE
  Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Konan
  Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Il rappresentante autorizzato
  ai fini della Compatibilità Elettromagnetica e della sicurezza del
  prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327,
  Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema relativo all’assistenza o
  alla garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi indicati nei
  documenti di assistenza e garanzia forniti con il prodotto.
  Informacje dla klientów: poniższe informacje dotyczą
  wyłącznie urządzeń sprzedawanych w krajach, w których
  obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej
  Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan
  Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Upoważnionym przedstawicielem
  producenta w Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i
  potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi, jest Sony
  Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
  Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
  serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami,
  których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub
  serwisowych, lub z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
  Σημείωση για τους καταναλωτές: οι παρακάτω πληροφορίες
  ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που έχει πωληθεί σε χώρες
  όπου ισχύουν οι Οδηγίες της ΕΕ
  Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony corporation ,
  1-7-1 Konan Minato-ku Τόκυο, 108-0075 Ιαπωνία. Ο
  εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για το EMC και την ασφάλεια
  των προϊόντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
  Strasse 61, 70327 Στουτγκάρδη, Γερμανία. Για οποιαδήποτε θέμα
  υπηρεσίας ή εγγύησης, παρακαλώ ανατρέξτε στις διευθύνσεις που
  δίνονται στα χωριστά έγγραφα υπηρεσιών ή εγγύησης.
  Пpимeчaниe для покyпaтeлeй.
  Cлeдyющaя инфоpмaция пpимeнимa только для
  обоpyдовaния, пpодaющeгоcя в cтpaнax, гдe дeйcтвyют
  диpeктивы EC
  Производителем данного устройства является корпорация Sony
  Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
  Уполномоченным представителем по электромагнитной
  совместимости (EMC) и безопасности изделия является компания
  Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
  Germany. По вопросам обслуживания и гарантии обращайтесь по
  адресам, указанным в соответствующих документах.
  Примітка для користувачів: наведена нижче інформація
  стосується лише обладнання, що продається у країнах,
  де застосовуються директиви ЄС
  Виробником цього товару є корпорація Sony, офіс якої
  розташований за адресою: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-
  0075 Japan (Японія). Уповноважений представник з питань EMC
  (Електромагнітна сумісність) та безпеки товарiв – Sony
  Deutschland GmbH, адреса: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
  Germany (Німеччина). З приводу обслуговування або гарантії
  звертайтеся за адресами, вказаними в окремих документах, що
  обумовлюють питання гарантії та обслуговування.

  Precauciones

  Procure no utilizar el sistema de altavoces en forma continua con una potencia que sobrepase la potencia admisible.
  Mantenga alejados del sistema de altavoces las cintas grabadas, relojes o tarjetas de crédito con codificación magnética para evitar daños que posiblemente causarían los imanes de los altavoces.Si no encuentra un emplazamiento apropiado para el montaje, consulte al distribuidor de su automóvil o al distribuidor de Sony más próximo.

  Sicherheitsmaßnahmen

  Verwenden Sie das Lautsprechersystem nicht kontinuierlich über der maximalen Belastbarkeit.
  Halten Sie bespielte Tonbänder, Uhren und Kreditkarten mit Magnetcodierung von den Lautsprechern fern, um eine Beschädigung durch die Lautsprechermagnete zu vermeiden.Wenn Sie keine geeignete Einbaustelle finden, wenden Sie sich vor der Montage an Ihren Kfz-Händler oder an den nächsten Sony-Händler.

  Säkerhetsföreskrifter

  Driv inte högtalarsystemet kontinuerligt med högre toppeffekt än det klarar av.
  Kom ihåg att inspelade kassettband, klockor och kreditkort med magnetremsa kan skadas av magneterna i högtalarna och du bör därför inte lägga dem i närheten av högtalarna.Om du inte hittar något bra ställe att montera högtalaren på, bör du kontakta bilåterförsäljaren eller närmaste Sony-återförsäljare innan du monterar den.

  Voorzorgsmaatregelen

  Belast de luidsprekers niet constant met een vermogen dat het maximale ingangsvermogen overschrijdt.
  Houd banden met opnamen, horloges en creditcards met magnetische codering uit de buurt van het luidsprekersysteem om mogelijke beschadiging door de luidsprekermagneten te voorkomen.Als u geen geschikte montageplaats vindt, raadpleeg dan uw autodealer of de dichtstbijzijnde Sony dealer voordat u de luidsprekers gaat installeren.

  Precauções

  Não utilize o sistema de colunas continuamente além da capacidade de potência de pico.
  Mantenha as cassetes gravadas, os relógios e os cartões de crédito pessoais que utilizem codificação magnética longe do sistema de colunas para evitar que fiquem danificados pelos ímanes dos colunas.Se não conseguir encontrar um local de instalação apropriado, consulte o concessionário da marca do seu automóvel ou o agente Sony mais próximo.

  Precauzioni

  Non utilizzare il sistema diffusori con alimentazione di potenza nominale superiore a quella massima supportata e in modo prolungato.
  I nastri registrati, gli orologi e le carte di credito con codice magnetico devono essere tenuti lontano dal sistema diffusori, per evitare che i magneti dei diffusori possano danneggiarli.Se non si riesce ad individuare una posizione adatta per il montaggio, consultare il concessionario auto o il proprio rivenditore Sony.

  Środki ostrożności

  Nie należy używać w sposób ciągły zestawu głośnikowego przy mocy wyjściowej przekraczającej jego wydajność.
  Aby uniknąć uszkodzenia przedmiotów takich jak nagrane kasety, zegarki, oraz karty kredytowe zakodowane magnetycznie, należy je przechowywać z dala od głośników zawierających wbudowane magnesy.W przypadku trudności ze znalezieniem odpowiedniego miejsca na instalację głośników należy skonsultować się z punktem sprzedaży pojazdu lub najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.

  Προφυλάξεις

  Μη χρησιμοποιείτε συνεχώς το σύστημα ηχείων σε
  μεγαλύτερη ισχύ από τη μέγιστη επιτρεπόμενη.
  Φυλάσσετε τις ηχογραφημένες κασέτες, τα ρολόγια και τις προσωπικές πιστωτικές κάρτες με μαγνητική κωδικοποίηση μακριά από το σύστημα των ηχείων για να το προστατέψετε από ζημιά που μπορεί να προκαλέσουν οι μαγνήτες στα ηχεία.Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια κατάλληλη θέση τοποθέτησης, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο του αυτοκινήτου σας ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony, πριν από την τοποθέτηση.

  Меры предосторожности

  He допycкaйтe пpодолжитeльной подaчи нa aкycтичecкyю cиcтeмy нaгpyзки, пpeвышaющeй ee пиковyю мощноcть.
  Не держите вблизи от акустических систем магнитные ленты с записью, часы или кредитные карточки с магнитным кодом во избежание их повреждения под воздействием магнитов, имеющихся в громкоговорителях.Если Вы не можете самостоятельно найти подxодящee мecто для установки акустических систем, обратитесь
  за советом в ближайшую автомобильную мастерскую
  или к ближайшему дилеру фирмы Sony.

  Зaxоди бeзпeки

  He допycкaйтe тpивaлого подaння нa aкycтичнy cиcтeмy нaвaнтaжeння, якe пepeвищyє її піковy потyжніcть.
  Збepігaйтe зaпиcaні кaceти, годинники тa оcобиcті кpeдитні кapтки з мaгнітним кодyвaнням подaлі від aкycтичної cиcтeми, щоб зaxиcтити їx від pозмaгнічyвaння.Якщо знaйти нaлeжнe міcцe для вcтaновлeння нe вдaєтьcя, звepнітьcя cпepшy до дилepa, в якого пpидбaно aвтомобіль, aбо до нaйближчого дилepa компaнії Sony.Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)
  Este símbolo, colocado no produto ou na sua
  embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano
  indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a
  resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurando-se que
  este produto é correctamente depositado, irá prevenir potenciais
  consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de
  outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos.
  A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos
  naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste
  produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de
  recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.
  Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell’Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)
  Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica
  che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto
  domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta
  appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici.
  Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi
  contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l’ambiente
  e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo
  smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le
  risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di
  questo prodotto, potete contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di
  smaltimento rifiuti oppure il negozio dove lavete acquistato.
  Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich stosujących selekcję odpadów)
  Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego
  opakowaniu oznacza, że nie może on być wyrzucany razem z odpadami
  komunalnymi. Należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu odbioru
  przetwarzającego urządzenia elektryczne i elektroniczne. Właściwie
  przeprowadzona utylizacja pozwala uchronić środowisko i ludzkie
  zdrowie przed ewentualnymi szkodliwymi skutkami nieodpowiedniego
  pozbywania się tego produktu. Recykling materiałów pozwala chronić
  zasoby naturalne. Dalsze informacje na temat recyklingu produktu można
  uzyskać w lokalnym urzędzie miejskim, w firmie zajmującej się zbiórką
  odpadów komunalnych lub w sklepie, w krym zakupiono ten produkt.
  Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
  Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία
  του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά
  απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο
  συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση.
  Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην
  πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία.
  Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών
  πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού
  του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες
  καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.
  Утилизaция элeктpичecкого и элeктpонного обоpyдовaния (диpeктивa пpимeняeтcя в cтpaнax Eвpоcоюзa и дpyгиx eвpопeйcкиx cтpaнax, гдe дeйcтвyют cиcтeмы paздeльного cбоpa отxодов)Переробка старого електричного та електронного обладнання (діє у межах країн Європейського Союзу та інших країн Європи з окремими системами збору)
Sony XS-F1036SE

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Sony XS-F1036SE of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Sony XS-F1036SE bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Sony XS-F1036SE. Deze handleiding valt onder de categorie Speakers en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 8.4. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands, Engels. Heeft u een vraag over de Sony XS-F1036SE of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Sony XS-F1036SE specificaties

Algemeen
Merk Sony
Model XS-F1036SE
Product Speaker
Taal Nederlands, Engels
Bestandstype PDF
Audio
Frequentiebereik 65 - 22000 Hz
Gevoeligheid 85 dB
Tweeter Ja
Luidspreker soort 3-weg
Tweeter magnet type Piezo
Midrange speaker magnet type Ferriet
Piekvermogen 140 W
Nominaal vermogen 30 W
Subwoofer
Woofer magnet type Ferriet
Technische details
Gescheiden componenten Nee
Gewicht en omvang
Diameter hogetonenluidspreker 6 mm
Diameter mid-range driver 25 mm

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Sony XS-F1036SE.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag