Singer Confidence 7469 handleiding

Singer Confidence 7469
9 · 1
PDF handleiding
 · 82 pagina's
Nederlands
handleidingSinger Confidence 7469
1
® Singer is een geregistreerd handelsmerk van The Singer Company Ltd en haar vertegenwoordigers.
©
2005
Laat uw de stekker nooit in het stopcontact wanneer u geen toezicht hebt op de naaimachine. Trek de stekker van deze
naaimachine altijd onmiddellijk na het gebruik en voor reinigingsbeurten uit het stopcontact.

WAARSCHUWING

-
1. Voorkom dat de naaimachine als speelgoed wordt gebruikt. Men dient zeer voorzichtig te zijn wanneer deze naaimachine
wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
2. Gebruik deze naaimachine alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is zoals is beschreven in deze handleiding. Gebruik
alleen hulpstukken die aanbevolen zijn door de fabrikant, zoals vermeld in deze handleiding.
3. Gebruik deze naaimachine nooit als deze een beschadigde kabel of stekker heeft, als deze niet correct functioneert, als
deze op de grond is gevallen of beschadigd is of wanneer deze in het water is gevallen. Breng de naaimachine naar de
dichtstbijzijnde geautoriseerde dealer of naar een servicecenter ter controle, reparatie, elektrische of mechanische afstelling.
4. Gebruik de naaimachine nooit wanneer er luchtopeningen geblokkeerd zijn. Houd ventilatie-openingen van de naaimachine
en van het voetpedaal vrij van ophopingen van pluizen, stof en los textiel.
5. Gooi nooit een voorwerp in een opening en steek dit er evenmin in. Laat de machine niet vallen.
6. Gebruik de machine niet buiten.
7. Gebruik de machine niet op een plaats waar aërosol(spray)-producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt bewaard.
8. Om de machine te ontkoppelen, zet u de Aan-/Uit-schakelaar in de Uit-positie, vervolgens trekt u de stekker uit het
stopcontact.
9. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Om de stekker uit het stopcontact te trekken pakt u de
stekker vast, niet de kabel.
10. Houd uw vingers uit de buurt van alle bewegende delen. Speciale aandacht is vereist rond de naald van de naaimachine.
11. Gebruik de naaimachine nooit met een beschadigde naaldplaat. Een beschadigde plaat kan ertoe leiden dat de naald breekt.
12. Gebruik geen kromme naalden.
13. Trek niet aan of duw geen textiel wanneer u aan het naaien bent. Daardoor kan de naald worden kromgebogen hetgeen tot
breken kan leiden.
14. Schakel de naaimachine uit wanneer u instellingen in de omgeving van de naald tot stand brengt, zoals het inrijgen van de
naald, het verwisselen van de naald, het inrijgen van de spoel of het vervangen van het voetje.
15. Trek de stekker van de naaimachine altijd uit het stopcontact wanneer er afdekkappen worden verwijderd, er wordt gesmeerd
of wanneer er eventuele andere service-instellingen worden uitgevoerd die vermeld zijn in de bedieningshandleiding.
Wanneer u een electrisch apparaat gebruikt, dienen de fundamentele veiligheidsvoorschriften altijd te worden nageleefd, met
inbegrip van de volgende punten.
Lees alle instructies goed door voordat u de machine gebruikt.

GEVAAR

-

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Om het risico van brand, vuur, elektrische schokken of verwondingen
van personen te verminderen:

PAS OP –

Bewaar deze instructies

Deze naaimachine is bestemd voor huishoudelijk gebruik en dergelijke.

Deze machine voldoet aan de Elektromagnetische Compatibiliteit Richtlijn 89/336/EEG.

Dit apparaat is gemarkeerd met het bovenstaande recycle symbool. Het betekent dat u hetapparaat, aan het
eind van zijn levensduur, apart moet aanleveren bij een daarvoor bestemdverzamelpunt en niet bij het gewone
huishoudelijke afval mag plaatsen. Dit zal het leefmilieu voorons allemaal ten goede komen.
(Alleen voor de Europesche Gemeenschap)
Gevaar door bewegende onderdelen ter voorkoming van gevaren voor verwondingen moet de
machine worden uitgeschakeld alvorens er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Men
dient afdekkingen voor het gebruik van de machine dicht te maken.

VOETPEDAAL

Gebruik Yamamoto Electric, Model YC-485 EC met deze naaimachine.
Om het risico van elektrische schokken te verminderen:
s

Bekijk hier gratis de handleiding van de Singer Confidence 7469. Deze handleiding valt onder de categorie Naaimachines en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 9. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Singer Confidence 7469 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Hulp nodig?

Heeft u een vraag over de Singer en staat het antwoord niet in de handleiding? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Singer bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Aantal vragen: 0

Algemeen
Singer
Confidence 7469 | 7469D
Naaimachine
Nederlands
Handleiding (PDF)

Het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunnen vinden? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder in de meest gestelde vragen over de Singer Confidence 7469.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Geen resultaten