Siemens WM16S464FG

Siemens WM16S464FG handleiding

(1)
 • 1 2 3 4 5 6
  :c- 90°C Temp. Temperatuur kiezen (: = koud)
  c- 1600* T/min Kiezen van het centrifugetoerental (* afh. van model) of (Spoelstop = zonder
  eindcentrifugeren, wasgoed blijft na het laatste spoelen in het water liggen,
  display --- ).
  1 - 24 h Klaar in Einde programma na ...
  Statusindicaties Indicaties voor programmaverloop:
  1üümüücü- ¯- Wassen, spoelen, centrifugeren, programmaduur resp. -einde (- ¯-)
  s Kinderslot ablz. 5
  r Vuldeur openen, wasgoed bijvullen ablz. 4, 5
  Programmakiezer Display /
  Optietoetsen
  Start/
  bijvullen
  Extra functies
  Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
  Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
  Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
  Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
  Maximale vulgewicht niet overschrijden a blz. 7.
  Belangrijke instructies aanhouden a blz. 9.
  Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
  Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.
  Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
  Doseren overeenkomstig:
  hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf)
  en aanwijzingen van de producent.
  Bij modellen zonder inzetelement voor vloeibaar wasmiddel:
  Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.
  Tijdens bedrijf: Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelenschuiflade!
  Individuele instellingen
  ʑ
  Signaal
  ʑ
  Start/Bijvullen
  Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/deactiveren van het kinderslot.
  2. Volume instellen
  voor...
  op
  º zetten
  1 stap, display
  wordt verlicht
  kiezen en
  vasthouden
  +
  1 stap, loslaten
  op
  º zetten
  direct
  Toetssignalen
  Instructiesignalen
  Volume
  instellen*
  1 stap Volume
  instellen*
  * evtl. meerdere malen
  kiezen
  1. Instelmodus
  voor signaal
  geluidsvolume
  activeren
  ¢ ¢
  Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van model), blz. 10
  Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas,
  ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
  Uw wasautomaat Bedoeld gebruik
  Inhoud Blz.
  ʔ Bedoeld gebruik ................................................................................................................... 1
  ʔ Programma............................................................................................................................. 1
  ʔ Programma instellen en aanpassen ................................................................................ 3
  ʔ Wassen ...............................................................................................................................3/4
  ʔ Na het wassen........................................................................................................................ 4
  ʔ Individuele instellingen.....................................................................................................5/6
  ʔ Programma-overzicht ......................................................................................................... 7
  ʔ Veiligheidsaanwijzingen ..................................................................................................... 8
  ʔ Verbruikswaarden ................................................................................................................ 8
  ʔ Belangrijke aanwijzingen .................................................................................................. 9
  ʔ Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel.............................................................................. 10
  ʔ Verzorging ............................................................................................................................10
  ʔ Instructies in het display ...................................................................................................10
  ʔ Instructies bij verstopping ................................................................................................11
  ʔ Wat te doen als... ......................................................................................................... 12/13
  ʔ Noodontgrendeling ............................................................................................................13
  ʔ Servicedienst........................................................................................................................13
  Milieubesparing / besparingstips
  Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
  Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
  In plaats van Katoen 90 °C het programma Katoen 60 °C en extra functie
  ¢ eco Perfect kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder
  energieverbruik.
  Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
  Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het
  centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger
  kiezen
  .
  Voorbereiden
  Voor de eerste keer wassen
  eenmaal zonder wasgoed wassen a blz. 9
  Programma instellen** en aanpassen
  1
  2
  Wassen
  Compartiment ~: Wasverzachter, stijfsel
  Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas
  ʔ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
  ʔ voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwas wol in
  wassop,
  ʔ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en onderhouds-
  middelen, die voor gebruik in de wasautomaat geschikt zijn.
  Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat laten!
  Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen geen gebruik
  maken van de wasautomaat!
  Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat houden!
  Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
  Voorkomt verstopping.
  Wasmiddellade
  met compartimenten I, II, ~
  Bedieningspaneel
  Greep van de
  vuldeur
  Serviceäklep
  Vuldeur
  Installatie deskundig volgens separate
  plaatsingshandleiding.
  Machine controleren
  Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
  Neem contact op met de Servicedienst!
  Stekker in stopcontact
  steken
  Alleen met droge handen!
  Alleen bij de stekker vastpakken!
  Waterkraan openen
  **Wanneer in het display het symbool
  s, brandt, dan is het kinderslot actief
  a Deactiveren, blz. 5.
  Extra functies en optietoetsen
  aIndividuele Instellingen, blz. 5
  Start/Bijvullen
  kiezen
  Wassen
  Programma-einde wanneer ...
  ...Toets Start/Bijvullen uit en op het display¯  verschijnt.
  Wanneer de verlichting van het display uit is, op een
  willekeurige toets drukken a Energiebespaarmodus, blz. 5.
  Programma afbreken
  Bij programma's met hoge temperatuur:
  Was afkoelen: Spoelen kiezen.
  Start/Bijvullen kiezen.
  Bij programma's met lage temperatuur:
  Centrifugeren of Afpompen kiezen.
  Start/Bijvullen kiezen.
  Programma wijzigen wanneer...
  ... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
  Programma opnieuw kiezen.
  Start/Bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.
  Wasgoed bijvullen wanneer ... a blz. 5
  ... Start/Bijvullen is gekozen en dan in het display de beide symbolen
  § + rbranden. Bij ǯ kan de vuldeur niet geopend worden.
  Toets Start/Bijvullen kiezen.
  Individuele instellingen
  ʑ
  Optietoetsen
  Voor en tijdens het gekozen programma kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur worden gewijzigd. Effecten
  afhankelijk van de programmavoortgang.
  ʑ
  Temp. (Temperatuur)
  U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur hangt af van het gekozen
  programma.
  ʑ
  T/min (Centrifugetoerental) / c(Spoelstop = zonder eindcentrifugeren)
  U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen of c(Spoelstop = zonder eindcentrifugeren, wasgoed blijft na
  het laatste spoelen in het water liggen, display ---). U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen. Het
  mogelijke maximale centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde programma.
  ʑ
  Klaar in
  Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor
  aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld.
  Toets Klaar in net zo vaak kiezen, tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). Start/Bijvullen kiezen.
  ʑ
  Extra functies a ook Programma-overzicht, blz. 7
  i speed Perfect Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het
  standaardprogramma. Maximaal vulgewicht a Programma-overzicht, blz. 7.
  ¢ eco Perfect Voor het besparen van energie bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het
  standaard programma.
  Anti-kreuk Special centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Voorzichtig eindcentrifugeren bij
  gereduceerd centrifugetoerental. Restvochtgehalte van de was iets hoger.
  Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het verder verbeteren van
  de spoelresultaten.
  ʑ
  Kinderslot
  op het display Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies.
  AAN/UIT: na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang Start/Bijvullen kiezen.
  Instructie: Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na het
  uitschakelen van de machine!
  In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na
  het starten van het programma weer activeren.
  Instructie:
  Symbool sbrandt: kinderslot actief.
  Symbool sknippert: Kinderslot actief en dan programmakiezer verdraaid. Om
  afbreken van een programma te voorkomen, de programmakiezer weer naar het
  uitgangspunt draaien, symbool s brandt weer.
  ʑ
  Bijvullen
  § + orüop het display Toets Start/Bijvullen kiezen, wanneer u na de programmastart wasgoed wilt bijvullen.
  De machine controleert of bijvullen mogelijk is.
  § + r branden: Bijvullen mogelijk.
  ǯ
  knippert: Wachten tot § + r branden.
  Instructie: Vuldeur pas openen wanneer beide symbolen § + r branden.
  ǯ: Wasgoed bijvullen niet mogelijk.
  Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het centrifugeren blijft
  het vulvenster vanwege veiligheidsredenen vergrendeld.
  Om het programma te hervatten de toets Start/Bijvullen kiezen.
  ʑ
  Energiebespaarmodus
  Wordt de ingeschakelde wasautomaat voor de programmastart en aan het einde van het programma enkele minuten
  niet bediend, dan dooft de verlichting van het display en de toets Start/Bijvullen knippert.
  Voor het activeren van de verlichting een willekeurige toets kiezen.
  Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
  aantippen is voldoende!
  Bij langer aanraken van de Klaar in-
  toets worden de instelopties
  automatisch doorlopen.
  3
  Programma
  Gedetailleerd Programma-overzicht a blz. 7.
  Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk van
  het gekozen programma en programmavoortgang.
  Katoen Stevig textiel
  + Voorwas stevig textiel, voorwas bij 30°C
  Kreukherstellend Kreukherstellend textiel
  + Voorwas kreukherstellend textiel, voorwas bij 30°C
  Snel + Mix verschillende soorten wasgoed
  Fijne was/Zijde gevoelig wasbaar textiel
  ÿ Wol hand-/machine wasbare wol
  Spoelen Extra spoelen met centrifugeren
  Centrifugeren Extra centrifugeren met instelbaar centrifuge-
  toerental
  Afpompen van het spoelwater bij c
  (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren)
  Voorzichtig
  centrifugeren
  Extra centrifugeren met gereduceerd centrifuge-
  toerental
  SuperKort 15 Extra kort programma
  Outdoor Buiten-, sport- en outdoor-textiel a blz. 9
  Blouses/overhemden strijkvrije overhemden
  Kreukherstellend
  spec.
  donker textiel
  Uitschakelen
  Programmakiezer op Uit zetten.
  Waterkraan sluiten
  Niet nodig bij Aqua-Stop modellen a
  Instructie plaatsingshandleiding.
  Wasgoed uitnemen
  Deur openen en wasgoed uitnemen.
  Indien (Spoelstop = zonder Eind- centrifugeren) actief:
  Programmakiezer op Afpompen of Centrifugeren zetten. Eventueel
  centrifugetoerental kiezen.
  Start/Bijvullen kiezen.
  Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen
  - Roestgevaar.
  Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat restwater kan
  verdampen.
  Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk
  apparaat van Siemens. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en
  energieverbruik.
  Elke machine die onze fabriek verlaat, werd zorgvuldig op werking en een perfecte
  toestand gecontroleerd.
  Verder informatie over onze producten, accessoires, reserve-onderdelen en diensten
  vindt u op onze internetsite www.siemens-home.com of neem contact op met onze
  Servicedienst-centra.
  Programmakiezer voor het in- en
  uitschakelen van de machine en
  het kiezen van de programma's.
  Kan in beide richtingen worden
  gedraaid.
  7
  Programma-overzicht a Tabel verbruikswaarden blz. 8 en instructies op blz. 9 aanhouden!
  * gereduceerde belading bij extra functie i speed Perfect.
  Als kort programma is Snel + Mix 40°C met max. instelbaar centrifugetoerental optimaal geschikt.
  Programma's zonder voorwas - wasmiddel in compartiment II doen, programma's met voorwas - wasmiddel over compartiment I en II verdelen.
  Programma °C max.
  Type wasgoed
  extra functies; Opties; Aanwijzing
  Katoen
  : - 90 °C
  8 kg/
  5 kg*
  stevig textiel, Witte bestendig textiel van katoen
  of linnen
  i speed Perfect*, ¢ eco Perfect, Anti-kreuk, Extra spoelen,
  c(Spoelstop)
  + Voorwas
  Kreukherstellend
  : - 60 °C
  3,5 kg
  kreukherstellend textiel van katoen, linnen,
  synthetisch materiaal of gemengde stoffen
  i speed Perfect, ¢ eco Perfect, Anti-kreuk, Extra spoelen,
  c(Spoelstop)
  + Voorwas
  Snel + Mix : - 40 °C Textiel van katoen of kreukherstellend textiel
  i speed Perfect, ¢ eco Perfect, Anti-kreuk, Extra spoelen,
  c(Spoelstop);
  verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden
  Kreukherstellend spec. :c- 40 °C
  donker textiel van katoen en donker
  kreukherstellend textiel
  i speed Perfect, ¢ eco Perfect, Anti-kreuk, Extra spoelen,
  c(Spoelstop); minder spoelen en eindcentrifugeren
  Fijne was/Zijde : - 40 °C
  2 kg
  voor gevoelig, wasbaar textiel bijv. van zijde,
  satijn, synthetisch of gemengde stoffen (bijv.
  gordijnen)
  i speed Perfect, ¢ eco Perfect, Anti-kreuk, Extra spoelen,
  c(Spoelstop); Er wordt tussen de spoelbeurten niet gecentrifugeerd.
  ÿ Wol : - 40 °C
  handä of machinewasbaar textiel van wol of met
  een wolaandeel
  c(Spoelstop);
  bijzonder voorzichtig wasprogramma om krimp van het wasgoed te
  vermijden, langere programmapauzes (textiel rust in wassop)
  SuperKort 15 :c- 40 °C
  kreukherstellend textiel van katoen, linnen,
  synthetisch materiaal of gemengde stoffen
  c(Spoelstop);
  Kort programma ca. 15 minuten, geschikt voor licht vervuild wasgoed
  Outdoor :c- 40 °C
  Buiten-, sport en outdoortextiel ook voor
  ademend textiel
  i speed Perfect, ¢ eco Perfect, Extra spoelen, c(Spoelstop);
  gereduceerd eindcentrifugeren met intervallen a blz. 9.
  Blouses/overhemden :c- 40 °C
  non-iron overhemden van katoen, linnen,
  synthetisch materiaal of gemengde stoffen
  i speed Perfect, ¢ eco Perfect, Anti-kreuk, Extra spoelen,
  c(Spoelstop); alleen licht centrifugeren, druipnat ophangen
  Extra programma's Spoelen, Centrifugeren, Afpompen, Voorzichtig centrifugeren
  9209 / 9000766662
  *766662*
  WM14S472FG WM14S463FG
  WM16S441FG WM16S463FG
  WM16S4V1FG
  Siemens Electrogeräte GmbH
  Carl-Wery-Str. 34
  81739 München / Germany

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Siemens WM16S464FG of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Siemens WM16S464FG bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Siemens WM16S464FG. Deze handleiding valt onder de categorie Wasmachines en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 5.4. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Siemens WM16S464FG of heeft u hulp nodig?

Siemens WM16S464FG specificaties

Merk Siemens
Model WM16S464FG
Product Wasmachine
EAN 4242003657119
Taal Nederlands
Bestandstype PDF
Design
Soort Vrijstaand
Kleur van het product Wit
Type lader Voorbelading
Ingebouwd display
Beeldscherm type LED
Snoerlengte 1.75m
Deurscharnieren Left
Deur openingshoek 165°
Trommelinhoud 65l
Watertoevoer Koud
Kuip materiaal Roestvrijstaal
Soort bediening Rotary, Touch
Directe aandrijftechnologie (inverter) -
Certificering CE, VDE
Deurkleur Zilver
Prestatie
Capaciteit trommel 9kg
Maximale centrifugesnelheid 1600RPM
Wasklasse A
Centrifuge-droger klasse A
Aantal wasprogramma's -
Geluidsniveau (wassen) 50dB
Cyclustijd (max) 225min
Sopschuimbewaking
Uitgestelde start timer
Startvertraging 24
Geluidsniveau bij centrifugeren 74dB
Aanpasbare centrifugesnelheid
Restvochtpercentage 47
- Blouse/shirt, Cold, Cotton, Delicate/silk, Easy care, Eco, Hand/wool, Mix, Quick
Wasprogramma's
Half-geladen
Allergiewasprogramma
Wasprogramma voor zwarte was
Wasprogramma voor blouse/shirt
Koud wasprogramma
Wasprogramma voor katoen
Fijn/zijde wasprogramma
Easy Care-wasprogramma
Eco-wasprogramma
Hand-/wolwasprogramma
Gemengd wasprogramma
Snel wasprogramma
Ergonomie
Kinderslot
Resterende tijd indicatie
Zelfreinigend
Energie
Energie-efficiëntieklasse A+++-10%
Energieverbruik wassen 0.67
Waterconsumptie per cyclus -l
Energy Star-certificaat -
Stroom 10A
Jaarlijkse energieverbruik wassen 196
Jaarlijks waterverbruik wassen 11300l
AC invoer voltage 220-240V
AC invoer frequentie 50Hz
Stroomverbruik (indien uit) 0.1W
Netbelasting 2300W
Gewicht en omvang
Breedte 600mm
Diepte 590mm
Hoogte 842mm
Gewicht 79000g
Deur opening diameter 320mm
Diepte wanneer de deur open is 1050mm
Verpakking
Gewicht verpakking 800000g

Gerelateerde producten Siemens WM16S464FG

  Gerelateerde producthandleidingen

  Wasmachine Siemens

  Veelgestelde vragen

  Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Siemens WM16S464FG.

  Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag. Stel hier je vraag

  Handleiding toevoegen

  Heb je zelf een handleiding die je graag zou willen toevoegen?