Siemens IQ300 WT45W273NL

Siemens IQ300 WT45W273NL handleiding

(1)
 • 1 2 3 4 5 6
  Display / ToetsProgrammakiezer / Uit
  Condenswaterreservoir legen
  Mocht de condenswaterafvoer geïnstalleerd zijn, dan is het legen van het
  condenswaterreservoir niet nodig. a afzonderlijke handleiding voor
  condenswaterafvoer.
  Reservoir na iedere droogbeurt legen!
  Maar niet tijdens het drogen.
  1. Condenswaterreservoir er uit trekken en horizontaal
  houden
  2. Condenswater afgieten.
  3. Reservoir altijd volledig inschuiven tot deze vastklikt.
  Wanneer indicatielamp Í (Condenswaterreservoir)
  ondanks legen knippert aFilter in het condenswaterreservoir
  reinigen, blz. 8/12.
  Condenswaterreservoir tijdens het drogen niet er uit trekken / legen.
  Pluizenfilter reinigen
  Het pluizenfilter bestaat uit twee delen. Reinigen van binnenste en buitenste
  buitenste zeef na elke keer drogen:
  1. Deur openen, pluizen bij/
  rond deur verwijderen.
  2. Beide delen van het
  pluizenfilter er uit trekken.
  3. Pluizen van de rand van de schacht verwijderen. Deze
  mogen niet in de open schacht vallen.
  4. Filter openklappen en alle
  pluizen verwijderen.
  5. Beide delen onder stromend
  water afspoelen en goed afdrogen.
  6. Binnen en buitenfilter dichtklappen, in elkaar steken en
  weer in de droogautomaat plaatsen.
  7
  6
  Programmavoortgang ÕüÔ]+ (Droogtijd) Instellen van de droogtijd is alleen voor tijdprogramma's mogelijk.
  - Æ->
  (Aanpassing droogtegraad) Fijninstelling van het droogdoel.
  Kinderslot s
  ³¤- ¤
  (Klaar in) Instellen van het programma-einde.
  Condenswaterreservoir
  È
  Voorzichtig Drogen bij lage, gereduceerde temperatuur.
  Pluizenfilter ¡ Î Antikreuk Verlengen van de anti-kreuk fase.
  Automatische reiniging
  van de warmtewisselaar
  SELF
  CLEANING
  Signaal In-/uitschakelen van het signaal.
  
  Start/Pauze Starten, onderbreken en hervatten van het programma;
  Activeren of deactiveren van s(Kinderslot).
  Programma's / Textiel
  Gedetailleerd programma- en textieloverzicht
  aProgramma-overzicht, blz. 7.
  Verzorgingsinstructies van de producent aanhouden.
  Katoen Stevig textiel.
  Kreukherstellend Synthetisch textiel of gemengde
  weefsels.
  Droogdoelen voor de programma's Katoen
  en Kreukherstellend kunnen worden gekozen:
  Kastdroog extra Wasgoed met dikke, meerlaagse delen.
  Kastdroog Eenlaags wasgoed.
  Strijkdroog Wasgoed na het drogen geschikt om te
  strijken.
  Outdoor Speciale kleding van microvezels.
  Handdoeken Badstof, bijv. handdoeken
  en badjassen.
  Mix Gemengde belading van katoenen en
  synthetisch textiel.
  Warm
  Alle textielsoorten behalve wol
  en zijde.
  Koud
  Overhemden /
  Blouses
  Katoenen, linnen en kreukherstellend
  textiel.
  SuperKort 40 Synthetische stof, katoen of gemengd
  weefsel.
  Wol finish Wasmachinebestendige wol.
  Lingerie Lingerie van synthetische, katoenen
  of gemengde weefsels.
  Wasgoed uitnemen en
  droogautomaat uitschakelen
  Uw nieuwe droogautomaat
  Gefeliciteerd - u heeft gekozen voor een modern, kwalitatief
  hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens.
  De condensdroogautomaat met warmtepomp en automatische
  reiniging van de warmtewisselaar kenmerkt zich door een zuinig
  energieverbruik en een minder onderhoud a blz. 6.
  Iedere droogautomaat, die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig
  gecontroleerd op werking en optimale toestand.
  Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.
  Milieuvriendelijk afvoeren
  Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese
  richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en
  elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment
  - WEEE).
  De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming
  en verwerking van oude apparaten.
  Meer informatie over onze producten, toebehoren,
  reserve-onderdelen en service op: www.siemens-home.com
  Correct gebruik
  Voorbereiden
  Programma individueel
  instellen en aanpassen
  1
  2
  Drogen
  ʋ alleen in het huishouden,
  ʋ alleen voor het drogen van textiel, dat met water
  is gewassen
  Houd kinderen onder 3 jaar op afstand van de
  droogautomaat.
  Laat kinderen nooit zonder toezicht schoonmaak- en
  onderhoudswerkzaamheden aan de droogautomaat
  uitvoeren.
  Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat
  laten!
  Huisdieren op afstand van de droogautomaat
  houden!
  De droogautomaat kan door kinderen vanaf 8 jaar,
  door personen met verminderde fysieke,
  sensorische en geestelijke capaciteiten en door
  personen zonder ervaring of kennis bediend worden,
  wanneer ze begeleid worden of door een
  verantwoordelijke persoon worden geïnstrueerd.
  Drogen
  Display en instellingen
  ʑ
  Display (statusindicaties)
  ¡
  (Pluizenfilter)
  Pluizenfilter reinigen a blz. 4/12.
  È
  (Condenswater-
  reservoir)
  Condenswaterreservoir legen a blz. 4,8/12.
  SELF CLEANING
  Automatische reiniging van de warmtewisselaar a blz. 8.
  ÕüÔ]+
  -Æ->
  (Programma-
  voortgang)
  Op het display wordt de voortgang van het programma weergegeven:
  Õ Drogen;
  Ô] Strijkdroog;
  +Kastdroog;
  - Æ- Programmapauze aindien nodig;
  >Programma-einde.
  s(Kinderslot)
  U kunt de droger tegen het per ongelijk wijzigen van ingestelde functies
  beveiligen. Voor het Activeren/Deactiveren van s(Kinderslot), Programma
  starten en aansluitend de toets Start/Pauze 5 seconden lang ingedrukt
  houden, totdat een akoestisch signaal klinkt. Het symbool voor de
  geactiveerde/gedeactiveerde optie as(Kinderslot) verschijnt/dooft.
  [h:min]
  (Resterende tijd)
  Bij selectie van een programma wordt de verwachte droogtijd (resterende tijd)
  voor de maximale belading weergegeven. Tijdens het drogen herkennen
  de vochtigheidssensoren de daadwerkelijke belading en corrigeren de
  programmaduur. Dit wordt door aanpassing van de Resterende tijd in het
  display zichtbaar.
  ʑ
  Instellingen (indicatielampjes en toetsen)
  (Droogtijd)
  De droogtijd, welke uitsluitend voor tijdprogramma's beschikbaar is, kan van
  20 minuten tot maximaal 3 uur in stappen van 10 minuten worden ingesteld.
  (Aanpassing
  droogtegraad)
  Het droogresultaat (bijv. Kastdroog) kan in drie stappen verhoogd worden.
  De was wordt droger. standaardinstelling = 0. Beschikbare waarden: 0, 1, 2, 3.
  De instelling blijft na de fijninstelling van een programma voor de andere
  programma's bewaard, tot (Aanpassing droogtegraad) opnieuw wordt
  gewijzigd.
  ³¤- ¤
  (Klaar in)
  Het programma-einde kan door kiezen van de (Klaar in) tijd worden
  ingesteld. De (Klaar in) tijd kan in stappen van 1 uur, tot max. 24h, vertraagd
  worden. Toets (Klaar in) net zo vaak kiezen, tot het gewenste aantal uren
  wordt weergegeven (h=uur). Toets Start/Pauze kiezen om het programma
  met vertraging te starten. Het programma eindigt na het gekozen aantal uren.
  Enkele minuten na het instellen van de (Klaar in) tijd dooft het display, om
  energie te besparen. Om te deactiveren op het display een willekeurige toets
  kiezen, de deur openen/sluiten of de programmakiezer draaien.
  Voorzichtig
  Verlaagde temperatuur voor gevoelig textiel, bijv. polyacryl, polyamide of
  elastaan, bij een langere droogtijd.
  Î
  Antikreuk
  De trommel beweegt zich na het programma-einde met regelmatige intervallen,
  om kreuk te vermijden. Het wasgoed blijft los en luchtig.
  De standaardinstelling voor elk programma is 60 minuten. De automatische
  De anti-kreuk functie kan met 60 minuten worden verlengd.
  üü
  Signaal
  Voor het in- en uitschakelen van het signaal. Na het einde van het programma
  klinkt het üSignaal, wanneer het geactiveerd is. Deze optie heeft geen invloed
  op de andere tonen.
  Deur sluiten
  3
  Inhoud blz.
  ʋ Voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  ʋ Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  ʋ Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3/4
  ʋ Display en instellingen . . . . . . . . . . . . . . 5
  ʋ Opmerkingen over het wassen ... . . . . . . 6
  ʋ Wat u absoluut aan moet houden . . . . . 6
  ʋ Programma-overzicht . . . . . . . . . . . . . . . 7
  ʋ Verzorging en reiniging . . . . . . . . . . . 8
  ʋ Installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  ʋ Vorstbeveiliging / Transport . . . . . . . . . . 9
  ʋ Optionele toebehoren . . . . . . . . . . . . . 10
  ʋ Technische gegevens. . . . . . . . . . . . . . 10
  ʋ Verbruikswaarden. . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  ʋ Normale geluiden . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  ʋ Wat te doen als... . . . . . . . . . . . . . . 11/12
  ʋ Servicedienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  ʋ Veiligheidsinstructie . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Beschadigde droogautomaat nooit in bedrijf
  nemen!
  Neem contact op met uw Servicedienst!
  Droogautomaat
  controleren
  Was sorteren
  Alle voorwerpen uit zakken verwijderen.
  Let op aanstekers.
  De trommel moet leeg zijn voorafgaande aan het vullen.
  Zie ook de afzonderlijke handleiding “Wolkorf”
  (afhankelijk van model).
  Alleen met droge handen!
  Alleen bij de stekker
  beetpakken!
  Stekker in stop-
  contact steken
  Einde programma
  Programma onderbreken
  1. Deur openen of toets Start/Pauze indrukken; het drogen wordt
  onderbroken.
  2. Was bijvullen of uitnemen en deur sluiten.
  3. Indien nodig, programma en extra functie opnieuw kiezen. Toets
  Start/Pauze kiezen. De Resterende tijd wordt na enkele minuten
  geactualiseerd.
  Trommel en deur kunnen heet zijn!
  Wasinstructies ...
  Aanduiding van textiel
  Houd de instructies van de fabrikant aan!
  h Geschikt voor droogautomaat.
  ( Drogen met normale temperatuur.
  'cDrogen met lage temperatuur a extra Voorzichtig kiezen.
  ) Niet in de wasdroger drogen.
  Het volgende textiel niet in de droogautomaat drogen:
  Luchtdicht textiel (bijv. met rubber coating).
  Gevoelig weefsel (zijde, synthetische gordijnen) a kreukelvorming!
  Met olie verontreinigd wasgoed.
  Tips voor het drogen
  Voor een gelijkmatig droogresultaat, was sorteren op soort weefsel en droogprogramma.
  Zeer klein textiel (bijv. babysokjes) altijd samen met groot textiel (bijv. handdoeken) drogen.
  Ritssluitingen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen.
  Stoffen riemen, schortbanden etc. samenbinden, eventueel in een waszak doen.
  Kreukherstellend wasgoed niet te lang drogen a kans om meer kreuk.
  Wasgoed aan de lucht laten drogen.
  Wol kan niet in de droogautomaat worden gedroogd. Wol kan echter opgefrist worden a blz. 7, Programma Wol finish
  (afhankelijk van model).
  Was na het drogen niet direct strijken, enkele tijd laten liggen a het restvocht wordt dan gelijkmatig verdeeld.
  Geweven textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak bij de eerste keer drogen. a Programma Kastdroog extra niet
  gebruiken.
  Gesteven was is slechts beperkt geschikt voor de droogautomaat a Stijfsel laat een aanslag achter, die invloed heeft op
  het drogen.
  Wasverzachter bij het wassen van het te drogen textiel volgens instructies van de fabrikant doseren.
  Voor voorgedroogd, meerlaags textiel, of losse stukken wasgoed het tijdprogramma gebruiken. Ook geschikt voor
  nadrogen.
  Milieubescherming / Besparingstips
  Voor het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren a Hogere centrifugetoerentallen reduceren
  de droogtijd en verminderen het energieverbruik.
  Maximaal aanbevolen vulgewicht gebruiken, maar niet overschrijden a Programma-overzicht, blz. 7.
  Tijdens het drogen de ruimte goed beluchten.
  Pluizenfilter na elke droogcyclus reinigen a Pluizenfilter reinigen, blz. 4/12.
  Luchtinlaat op de droger mag niet geblokkeerd zijn.
  5
  4
  Bedieningspaneel
  Tweedelig
  pluizenfilter
  Start/Pauze
  selecteren
  Deur
  Installeren a blz. 9.
  Geselecteerde optie geactiveerd/gedeactiveerd aIndicatielamp aan/uit.
  Raadpleeg de afzonderlijke handleidingen over de Energiespaarmodus.
  Condenswater-
  reservoir met
  filter
  Luchtinlaat
  Programmakiezer voor het instellen van
  de programma's en in-/uitschakelen van
  het apparaat. Draaien in beide richtingen
  mogelijk.
  Waar u absoluut op moet letten ...
  Uw droogautomaat is bijzonder energiebesparend en kenmerkt zich technisch door een koelcircuit, dat, net zoals bij een
  koelkast, energie efficiënt gebruikt. De warmtewisselaar van de droogautomaat wordt bij het drogen automatisch gereinigd.
  Pluizenfilter en filter in het condenswaterreservoir moeten regelmatig gereinigd worden.
  De droger nooit gebruiken zonder de pluizenfilters en zonder filter in het condenswaterreservoir!
  Pluizenfilter
  Bij het drogen worden pluizen en haren uit het wasgoed opgevangen in het pluizenfilter. Een verstopt pluizenfilter kan de
  warmtewisseling reduceren.
  Daarom het pluizenfilter absoluut na elke keer drogen reinigen. Regelmatig onder stromend water afspoelen a blz. 4/12.
  Filter in condenswaterreservoir
  Het filter in het condenswaterreservoir reinigt het condenswater. Dit condenswater is nodig voor de automatische reiniging.
  Het filter moet regelmatig onder stromend water gereinigd worden. Legen van het condenswaterreservoir is nodig voor het
  reinigen van het filter a blz. 4,8/12.
  Textiel
  Geen textiel drogen wanneer dit met oplosmiddel, olie, was, vet of verf in aanraking is geweest: bijv. haarversteviger, nagellak-
  remover, vlekkenverwijderaar, wasbenzine etc.
  Leeg de zakken van het wasgoed.
  Droog geen luchtdicht textiel.
  Sterk pluizende was vermijden.
  Wol uitsluitend in het wolprogramma opfrissen.
  4
  Meer informatie
  op blz. 5
  Een schoon pluizenfilter reduceert het stroomverbruik
  en de droogtijd.
  `
  7
  Programma-overzicht zie ook blz. 6.
  Sorteer het wasgoed naar soort textiel en weefsel. Textiel moet geschikt zijn voor de droogautomaat.
  Na het drogen moet het wasgoed...
  cgestreken licht gestreken @cniet gestreken cgemangeld worden
  PROGRAMMA'S TEXTIELSOORT EN INFORMATIE
  *Katoen
  max. 8 kg
  Stevig textiel, wit kookbestendig textiel van katoen of linnen.
  *Kreukherstellend
  max. 3,5 kg
  Strijkvrije was van synthetische- en gemengde stof, kreukherstellend katoen.
  Strijkdroog c÷@c
  Wasgoed is geschikt om te strijken (kledingstukken strijken, om kreuk te voorkomen).
  Kastdroog ccccccccccccc@
  Eenlaags wasgoed.
  Kastdroog extra ccccccccccccc@
  Wasgoed met dikke, meerlaagse delen.
  Outdoor
  max. 1,5 kg
  Textiel met membraancoating, waterafstotend textiel, speciale kleding, fleece textiel (jassen/broeken met uitneembare
  binnenvoering separaat drogen).
  Handdoeken
  max. 6 kg
  Badstof, bijv. handdoeken en badjassen.
  Mix
  max. 3 kg
  Gemengde belading van katoenen en synthetisch textiel (Mix).
  Warm
  max. 3 kg
  Voorgedroogd, meerlaags gevoelig textiel van acrylvezels of afzonderlijke kleine stukken wasgoed. Ook voor nadrogen.
  Het programma is geschikt voor het drogen van individuele items van wol, sportschoenen en pluchen knuffeldieren in de "wolkorf".
  Alleen in combinatie met de "Wolkorf"a optioneel accessoire, pagina 10.
  Koud
  max. 3 kg
  Alle textielsoorten. Voor het opfrissen of ventileren van weinig gedragen stukken wasgoed.
  Overhemden / Blouses
  max. 3 kg
  Katoen, linnen en stevig textiel. Kreuk in textiel wordt verminderd. Textiel wordt niet volledig gedroogd, kledingstukken ophangen!
  SuperKort 40
  max. 1 kg
  Wasgoed dat snel gedroogd moet worden, bijv. van katoen, synthetisch of gemengde stof.
  De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, de samenstelling van het te drogen wasgoed, restvochtigheid
  van het textiel alsmede beladingshoeveelheid ten opzichte van de vermelde waarden afwijken.
  Wol finish
  max. 3 kg
  Wasmachinebestedige wol. Textiel wordt pluiziger, maar niet gedroogd.
  Wasgoed na het einde van het programma uitnemen en laten drogen.
  Lingerie
  max. 1 kg
  Lingerie van synthetische, katoenen of gemengde weefsels.
  *Droogdoelen individueel instelbaar a Kastdroog extra, Kastdroog en Strijkdroog (afhankelijk van model).
  Fijninsteling van de drooggraad mogelijk; meerlaags textiel vraagt om een langere droogduur dan enkellaagse kledingstukken.
  Advies: afzonderlijk drogen.
  9411 / 9000995558
  *995558*
  BSH Hausgeräte GmbH
  Carl-Wery-Straße 34
  81739 München
  GERMANY
  WT45W273NL
Siemens IQ300 WT45W273NL

Hulp nodig?

Aantal vragen: 2

Heeft u een vraag over de Siemens IQ300 WT45W273NL of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Siemens IQ300 WT45W273NL bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

claudia Van kessel, 2020-10-22 10:21:24 Geen reacties

Hoe krijg ik de luchtinvoerbak open? Er zit van alles in

Siemens IQ300 WT45W273NL
Beantwoord deze vraag
Out, 2020-09-14 19:16:13 Geen reacties

Op welke stand droogr het wasgoed op lage temparaturen i.v.m. dekbed met stip in symbool ?

Beantwoord deze vraag

Bekijk hier gratis de handleiding van de Siemens IQ300 WT45W273NL. Deze handleiding valt onder de categorie Wasdrogers en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 6.7. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Siemens IQ300 WT45W273NL of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Siemens IQ300 WT45W273NL specificaties

Algemeen
Merk Siemens
Model IQ300 WT45W273NL
Product Wasdroger
Taal Nederlands
Bestandstype PDF

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Siemens IQ300 WT45W273NL.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2020 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info