Siemens Gigaset A240 handleiding

Bekijk hier gratis de Siemens Gigaset A240 handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere Siemens Gigaset A240 bezitters.

1
Gigaset A140/A240 / BEL nl / A31008-M1643-E101-1-6F19 / Wyoming.fm / 11.03.2005
Gigaset A140/Gigaset A240 Nederlands
Veiligheidsvoorschriften
Als de toetsblokkering is ingeschakeld (pagina 3), kunt u
ook geen alarmnummers kiezen.
De functies die in deze gebruiksaanwijzing worden
beschreven, zijn niet in alle landen beschikbaar.
1 V
22-35
ÞÜINT MENU
1 Oplaadniveau van de
batterij
2 Intern nummer van de
handset
3Displaytoetsen
4Verbindingstoets/
Handsfree-toets
(alleen Gigaset A240)
5 Telefoonboektoets
6 Verbreek- en
aan/uit-toets
7 Belsignaal aan/uit
(lang indrukken)
8Toetsblokkering
(lang indrukken)
9R-toets
- ruggespraak (flash)
- kiespauze
(lang indrukken)
10 Microfoon
11 Snelkieslijsttoets
Basisstation
Displaytoetsen:
Door op een toets te drukken, selecteert u de
functie die erboven in het display wordt weerge-
geven.
Weer-
gave
Betekenis als u de toets indrukt
Þ
Nummerherhalingslijst openen
(pagina 4).
Ü
Bellerslijst of voicemaillijst openen
(pagina 4).
INT
Lijst met aangemelde handsets
openen (pagina 5).
MENU
Hoofd-/submenu openen.
t
of s
Omhoog/omlaag bladeren of
volume instellen.
u
of
v
Cursor naar links/rechts verplaat-
sen.
ß
Tekens één voor één van rechts
naar links wissen.
OK
Menufunctie bevestigen of invoer
opslaan.
10
2
3
5
7
4
6
8
9
11
1
Aanmeld-/paging-toets
(pagina 4/pagina 6)
Handset A14
4
5
Handset A24
W
Lees voor gebruik de veiligheidsvoorschriften en
de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Breng uw
kinderen op de hoogte van de inhoud en de moge-
lijke gevaren van het gebruik van het toestel.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde netvoe-
dingsadapter.
Gebruik uitsluitend de goedgekeurde oplaad-
bare batterij. Gebruik dus geen gewone (niet-
oplaadbare) batterij. Deze kan lichamelijk letsel
veroorzaken. Gebruik de batterij conform de
instructies in de gebruiksaanwijzing (pagina 7).
De werking van medische apparatuur kan wor-
den beïnvloed. Houd rekening met de techni-
sche omstandigheden van de omgeving, bijv.
een dokterspraktijk.
De handset kan bij gehoorapparaten een
onaangename bromtoon veroorzaken. Houd de
handset terwijl deze overgaat (inkomende
oproep) niet direct tegen uw oor.
$
Plaats het toestel niet in een badkamer of
doucheruimte. De handset en het basisstation
zijn niet spatwaterdicht (pagina 7).
Gebruik het toestel niet in een omgevingen
waar explosiegevaar bestaat, zoals een
schilderswerkplaats.
Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiks-
aanwijzing over aan iemand anders.
Lever de batterijen en het toestel in als klein
chemisch afval.
ƒ

Vraag over de Siemens Gigaset A240?

Stel de vraag die je hebt over de Siemens Gigaset A240 hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Siemens Gigaset A240 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

hoe moet ik een nieuwe naam met telefoonnummer invoeren in telefoonboek

korff, 2019-01-21 11:36:22

IK heb een siemens gigaset tye a 240. Als ik gebeld wordt, kan ik ,degene die mij belt , zijn stem wel horen maar de beller mij niet. Weet u wat ik moet doen?

W Nelissen, 2018-02-28 10:49:20
Siemens Gigaset elements camerasensor
Siemens Gigaset elements camerasensor
EUR 146.2 - Bouwsales.nl
Siemens Gigaset elements starter kit security
Siemens Gigaset elements starter kit security
EUR 189.28 - Bouwsales.nl
Siemens Gigaset elements bewegingssensor
Siemens Gigaset elements bewegingssensor
EUR 57.14 - Bouwsales.nl
Siemens Gigaset elements sirenesensor
Siemens Gigaset elements sirenesensor
EUR 57.14 - Bouwsales.nl