Siemens A75 handleiding

Siemens A75

Bekijk hier gratis de Siemens A75 handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere Siemens A75 bezitters.

Merk
Siemens
Model
A75
Product
Gsm
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Website
http://www.siemens.com/entry/cc/en/
right page (1) of A75_Libra nl, A31008-H2790-A5-2-5419 (10.05.2005, 10:36)
© Siemens AG 2003, C:\Siemens\DTP-Satz\Produkte\A75_Libra_2\output\SUG\A75_Libra_nl_050510_rs_pk_druck\Libra_Overview.fm
VAR Language: nl; VAR issue date: 050324
s
Overzicht van de
telefoon
1
Indicatoren op het display
Signaalsterkte/GRPS/batterijniveau
2
Displaytoetsen
Druk op de displaytoets om de functie te
activeren die wordt weergegeven als
§Tekst§ of pictogram op de grijze velden bo-
ven de toets in het display.
3
A
Verbindingstoets
Weergegeven telefoonnummer of naam
kiezen en oproepen aannemen. In de
stand-bystand: de meest recente oproe-
pen weergeven.
4
B
Aan-/uit-/eindetoets
Indien uitgeschakeld: lang indrukken om
uw telefoon in te schakelen.
Tijdens een gesprek of binnen een toe-
passing: kort indrukken om de functie
te beëindigen.
In menu's: kort indrukken om een ni-
veau terug te gaan. lang indrukken om
terug te keren naar de stand-bystand.
In de stand-bystand: lang indrukken om
de telefoon uit te schakelen.
5 Navigatietoets
In lijsten en menu’s
GOmhoog/omlaag schuiven.
D
Functie oproepen.
C
Eén menuniveau terug.
Tijdens het gesprek
D
Gespreksmenu openen.
In de stand-bystand
F
Telefoonboek openen.
D
Menu openen.
C
GPRS-info.
6
*
Indrukken
In de stand-bystand: alle tonen in-/uit-
schakelen (behalve alarm).
Inkomende oproepen: alleen beltonen
uitschakelen.
7
Ingedrukt houden
In de stand-bystand: toetsvergrendeling
in-/uitschakelen.
_ ª g
Provider
17.07.2005 09:15
Nwe SMS Menu
A75

Vraag over de Siemens A75?

Stel de vraag die je hebt over de Siemens A75 hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Siemens A75 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Koop gerelateerde producten: