Sharp GX30 handleiding

Sharp GX30

Bekijk hier gratis de Sharp GX30 handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere Sharp GX30 bezitters.

Verklaring van overeenstemming
Hierbij verklaart Sharp Telecommunications of Europe Ltd
dat deze GX30 in overeenstemming is met de essentiële
vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn
1999/5/EC.
Bij dezen verklaart Sharp Telecommunications of Europe
Ltd dat deze GX30 voldoet aan de essentiële eisen en aan
de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Een kopie van de originele verklaring van
overeenstemming is te vinden op het volgende Internet-
adres:
http://www.sharp-mobile.com

Vraag over de Sharp GX30?

Stel de vraag die je hebt over de Sharp GX30 hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Sharp GX30 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.