Sharp ER-A421 handleiding

Sharp ER-A421
(2)
  • Aantal pagina's: 4
  • Bestandstype: PDF
ELEKTRONISCHE KASREGISTERMODEL

ER-A411

ER-A421

Basis-gebruikershandleiding
Gedrukt in Thailand
14F TINSH2641BSZZ
Hartelijk bedankt voor uw aankoop van de elektronisch kasregister van SHARP, ER-A411/ER-A421.Lees deze handleiding aandachtig door voordat u uw machine in gebruikt neemt, opdat u een volledig begrip krijgt betreffende de functies en eigenschappen.Bewaar deze handleiding voor toekomstige raadplegingen. Het helpt u als u enige bedrijfsproble-men ondervindt.Om de VOLLEDIG GEDETAILLEERDE INSTRUCTIEHANDLEIDING gratis te downloaden, gaat u naar de volgende verwante URL: - Nederland en België en Luxemburg: www.sharp.nl
CAUTION:
The cash register should be securely fitted to the supporting platforms to avoid instability when the drawer
is open.
CAUTION:
The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
VORSICHT:
Die Netzsteckdose muß nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.
ATTENTION:
La prise de courant murale devra être installée à proximité de l’équipement et devra être facilement
accessible.
AVISO:
El tomacorriente debe estar instalado cerca del equipo y debe quedar bien accesible.
VARNING:
Det matande vägguttaget skall placeras nära apparaten och vara lätt åtkomligt.
LET OP:
Het stopcontact dient in de buurt van de kassa en gemakkelijk toegangbaar te zijn.
CAUTION:
For a complete electrical disconnection pull out the mains plug.
VORSICHT:
Zur vollständigen elektrischen Trennung vom Netz den Netzstecker ziehen.
ATTENTION:
Pour obtenir une mise hors-circuit totale, débrancher la prise de courant secteur.
AVISO:
Para una desconexión eléctrica completa, desenchufar el enchufe de tomacorriente.
VARNING:
För att helt koppla från strömmen, dra ut stickproppen.
LET OP:
Trek de stekker uit het stopcontact indien u de stroom geheel wilt uitschakelen.
Met deze apparatuur moeten afgeschermde interfacekabels worden gebruikt om de naleving van EMC-
voorschriften te handhaven.
Geluidsniveau LpA: 57,6 dB(A-gewogen)
Gemeten volgens EN ISO 7779:2001
[Maximum waarde als kassalade open springt LpAI: 77,0 dB(A-afgewogen)]

BELANGRIJK

Installeer het register op een locatie die niet aan direct zonlicht, ongebruikelijke temperatuursbereiken, hoge
vochtigheid of waterspatten Is onderworpen.
Installatie op dergelijke locaties kan schade aan de kast en de elektronische componenten veroorzaken.
Installeer het register nooit in gebieden met hoog zoutgehalte (bijv.: in de buurt van de zee).
Door het register in dergelijke locaties te installeren, kan wegens corrosie beschadiging aan de componenten
veroorzaken.
Bedien het register nooit met natte handen.
Hierdoor kan namelijk water naar de binnenkant van het register lopen en storing aan de componenten
veroorzaken.
Gebruik tijdens het reinigen van het register een droge, zachte doek. Gebruik nooit oplosmiddelen zoals
benzine en/of thinner.
Het gebruik van dergelijke chemicaliën kan namelijk tot verkleuring of vervorming van de kast leiden.
De stekker van het register wordt in een standaard stopcontact gestoken (of cieel (nominale) spanning).
Wanneer op hetzelfde stroomcircuit andere elektrische apparatuur wordt aangesloten, kan dit tot storing bij
het register leiden.
Bij een storing in het kasregister moet u contact opnemen met uw SHARP-dealer. Probeer het kasregister
nooit zelf te repareren.
Verwijder de hoofdstekker voor volledige afsluiting van de elektriciteit.
Om te vermijden dat het register beweegt als de lade wordt geopend, wordt met het register een vaste
hoekbeugel geleverd. Neem voor montage van de steun contact op met uw SHARP-dealer.
Opdat uw kasregister goed werkt, moet u het vóór het eerste gebruik initialiseren. Neem voor het initialiseren
van het kasregister contact op met uw SHARP-dealer.

VOORZORGSMAATREGEL

Dit kasregister heeft een ingebouwd geheugenbeveiligingscircuit dat wordt gevoed door oplaadbare batterijen.
Batterijen raken na verloop van tijd leeg, ook als ze niet worden gebruikt. Om ervoor te zorgen dat het
beveiligingscircuit de eerste keer goed wordt opgeladen en om geheugenverlies na de installatie te voorkomen,
raden wij aan om alle kasregisters vóór gebruik door de klant gedurende 24 tot 48 uur op te laden.
Om de batterijen op te laden, moet u de machine aansluiten. Met deze voorzorgsmaatregel voorkomt u het
onnodig inschakelen van een servicemonteur.
De batterijen zijn verbruiksartikelen en zullen na herhaaldelijk opladen voor het back-upgeheugen steeds
minder lang meegaan.
Wanneer de batterijen niet meer voldoende kunnen worden opgeladen voor het back-upgeheugen dan
betekent dit dat de levensduur van de batterijen is verstreken.
Neem in dit geval contact op met uw SHARP-dealer.
Voorzichtig met scannerverbinding
Om een plug & play-verbinding van de optionele scanner mogelijk te maken, gebruikt de pin 9 van
de D-Sub-connector 1 (kanaal 1) +5V.
Let op dat in geval dat een ander apparaat wordt aangesloten, deze +5V wordt gebruikt zodat
schade aan het register of apparaat wordt vermeden.
Artikelinvoer
Enkelvoudig artikelinvoer
Invoeringen herhalen
Vermenigvuldigingstoets
Gesplitste-prijsinvoer
Meerdere vermenigvuldigingen
Contante verkoopinvoeringen enkel artikel (SICS)/
Voltooiing invoer per artikel (SIF)
Invoer scannen
Speciale invoeringen voor PLU/EAN
Aanbiedingsfunctie
PLU/EAN-linkinvoer
EAN-leerfunctie
PLU/EAN- informatiefunctie (weergave)
EAN-prijswijzigingsfunctie
PLU/EAN-invoer instellen
PLU-niveauwijziging (voor directe PLU's)
Prijsniveauwijziging
Invoer specerijen
Weergave van subtotalen
Subtotaal
Subtotaalverschil (ST-verschil)
Voltooiing van transactie
Contantinvoer
Cheque-invoer
Kredietinvoer
Berekening van btw (belasting toegevoegde waarde)/
belasting
Btw-/belastingsysteem
Gewijzigde BTW-invoer
Gastcontrole (GLU)
Gastopzoeksysteem (GLU)
Borginvoer
Factuursplitsing naar artikel, bedrag, persoon
Factuur afdrukken
Hulpinvoeringen
Invoeringen van terugbetalingen
Kortingspercentage
Bedrag korting
Niet-toegevoegen code-invoering
Fooi-invoer
Behandeling van betalingen
Buitenlands geld
Invoeringen van ontvangsten-op-rekening
Invoeringen van uitbetalingen
Geen verkoop (wisselen)
Een cheque incasseren
Overdracht contante betaling
Leeftijdcontrole
Overlapte invoering winkelbediende
Gecombineerde invoer winkelbediende
Correctie
Correctie van de laatste invoering (direct
annuleren)
Correctie van de voorlaatste of eerdere invoeringen
(indirect annuleren)
Subtotaal annuleren
Correctie na voltooiing van transactie
Speciale afdrukfunctie
Afdruk ontvangstbon kopiëren
Ontvangstbon gastcontrole (factuurtabel)
Keukenbon afdrukken
Manager-modus
Aanmelding manager
Invoeringen opheffen
Andere functies
Geheugen contant geld starten
Trainingsmodus
SD-kaartmodus
Elektronisch dagboek
Weergavefunctie elektronische dagboekgegevens
WiFi SD-kaartmodus
Rapporten
Algemeen rapport
Totaal-in-kas-rapport
Afdelingsrapport
PLU/EAN-rapport
Uurrapport
Winkelbedienderapport (allen/individueel)
Dagelijks nettorapport
Elektrisch dagboek ( lterfunctie)
Snel overzichtsrapport
Euro-wisseling
Verplichte aangifte contant geld/cheques
Het register heeft de volgende hoofdfuncties. Raadpleeg de “VOLLEDIG GEDETAILLEERDE INSTRUCTIEHANDLEIDING”
voor details.
Functioneel hoofdoverzicht
1
Onderdeelnamen en functies
Aanzicht buitenkant
Vooraanzicht
AchteraanzichtER-A411 ER-A421
1
2
3
4
Toetsenbord
De standaard toetsenbordindelingen voor ER-A411 en ER-A421 zijn hieronder weergegeven.
Raadpleeg de “VOLLEDIG GEDETAILLEERDE INSTRUCTIEHANDLEIDING”
voor meer informatie over de
toetsfuncties en optionele toetsen.
ER-A411
Afdelingstoetsen
ER-A421
Afdelingstoetsen
Directe PLU-toetsen
2
Selecteer een bedrijfsmodus
Venster Modusselectie
Als u het kasregister inschakelt en op de toets drukt, verschijnt op het display het venster. Bijvoorbeeld
wanneer een winkelbediende is aangemeld, verschijnt het volgende venster.
Bedrijfsmodi
U kunt, behalve REG, elke willekeurige modus uit de lijst op het venster voor modusselectie selecteren. Uw
kasregister ondersteunt de volgende bedrijfsmodi:
REG-modus
Met deze modus kunt u diverse verkoopinformatie invoeren. Het venster voor
modusselectie heeft deze modus niet in de lijst. Om deze lijst vanaf het venster voor
modusselectie te selecteren, drukt u op de toets
C
.
OPXZ-modus
Met deze modus kunnen winkelbedienden X- of Z-rapporten verkrijgen over hun
verkoopinformatie.
OFF-modus
Deze modus vergrendelt alle handelingen van het register. Als u deze modus
selecteert, zal het venster verdwijnen. Het drukken op een willekeurige toets zet het
regsiter weer AAN.
X1/Z1-modus
Deze modus wordt gebruikt om diverse dagelijkse totaalrapporten (X1/Z1-rapporten)
te maken.
X2/Z2-modus
Deze modus wordt gebruikt om diverse wekelijkse of maandelijkse rapporten (X2/Z2-
rapporten) te maken.
PGM1-modus
Met deze modus kunt u items programmeren die vaak moeten worden gewijzigd,
zoals eenheidsprijzen en kortingspercentages.
PGM2-modus
In deze modus kunt u alle artikelen programmeren, inclusief datum, tijd, functies en
de artikelen die kunnen worden geprogrammeerd in de PGM1-modus.
AUTO KEY-modus
Met deze modus kunt u de AUTO-menutoets en toetsen voor automatische reeksen
programmeren.
SD CARD-modus
Met deze modus kunt u de gegevens van uw register naar en van een SD-kaart
opslaan en laden.
iSDC-modus
Met deze modus kunt u de gegevens van uw kasregister naar en van de server
opslaan en laden via een WiFi SD-kaart.
3
Vooraf aan invoering
Voorbereidingen voor invoeringen
Rollen voor ontvangstbonnen en dagboeken
Als in het kasregister geen papierrol voor ontvangstbonnen is ingesteld, of als het papier bijna op is, dient u
een nieuwe te installeren zoals wordt beschreven in de paragraaf “De papierrol vervangen” onder “Onderhoud
gebruiker”.
Ontvangstfunctie ON/OFF (AAN/UIT)
U kunt in de REG-modus, om papier te besparen, met de ontvangstfunctie het afdrukken van ontvangstbonnen
uitschakelen. Druk op de toets
. Selecteer “1 RCP SW.” en druk op de toets . Selecteer “2. OFF” (uit) om
het afdrukken van ontvangstbonnen uit te schakelen en druk op de toets
. Als de functie in de OFF-status
(UIT-status) is, brand de indicator “R” voor de ontvangstbon uit.
Uw kasregister zal ongeacht de ontvangststatus, rapporten afdrukken. Dit betekent dat de rol voor
ontvangstbonnen, zelfs als de ontvangststatus op “OFF” (uit) is, moet worden geïnstalleerd.
Winkelbediende toewijzen
Voordat artikelen worden ingevoerd, moet een winkelbediende eerst zijn/haar winkelbediendecode in het
kasregister invoeren.
Voor aanmelding:
Geheime codeWinkelbediendecode
(In dit geval is de geheime code 0000)
of
Voor afmelding:
Foutwaarschuwing
In de volgende voorbeelden gaat uw register in een foutstatus, vergezeld van een waarschuwingspieptoon en
het foutbericht op de display. Wis de foutstatus door op de
-toets te drukken en verricht daarna de juiste
handelingen om het probleem op te lossen.
- Als u een 32-cijferig nummer overschrijdt (overloop invoerlimiet):
Annuleer de invoering en voer het juiste nummer in.
- Als u foutief op toetsen drukt:
Wis de fout en probeer de invoering opnieuw uit te voeren.
- Als u een invoering maakt die een programmeerbare invoerlimiet voor bedragen overschrijdt:
Controleer of het ingevoerde bedrag juist is. Als het juist is, kan het in de MGR-modus worden
opgenomen. Neem contact op met uw manager.
- Als een subtotaal inclusief belasting acht cijfers overschrijdt:
Wis het foutbericht door op de
-toets te drukken en druk daarna op een mediatoets om de transactie te
voltooien.
Lid printer
Toetsenbord (ER-A411: Normaal type,
ER-A421: Plat type)
Lade
Ladeslot
SD-kaartsleuf
Operator-display
Klant-display
RS232
Displays
Operator-display
Gebied met verkoopinformatie:
Verkoopinformatie die u zo juist hebt ingevoerd, zoals
artikelen en prijzen, verschijnt tussen de 1ste en 3de
regel.
Het totaal verschijnt altijd op de 4de regel.
Gebied voor numerieke invoer
Modusnaam Statusinformatie Winkelbediendecode
Statusgebied
Klant-display
Numeriek displaygedeelte
Displaygedeelte voor tekst/berichten
(vervolg op achterkant)
NL
Sharp ER-A421

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Sharp ER-A421 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Sharp ER-A421 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Sharp ER-A421. Deze handleiding valt onder de categorie Kassa's en is door 2 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 9.1. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Sharp ER-A421 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Sharp ER-A421 specificaties

Algemeen
Merk Sharp
Model ER-A421
Product Kassa
Taal Nederlands
Bestandstype PDF

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Sharp ER-A421.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag