Saris SUPERBones handleiding

Bekijk hier gratis de Saris SUPERBones handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere Saris SUPERBones bezitters.

SUPERBones
Assembly Instructions
Instrucciones de montaje
Instructions d’assemblage
3 bikes
3 bicicletas
3 vélos
#802
Max=
35 lbs/16kg
Máx.=
16 kg (35 libras)
Max=
35lb/16kg
Max=
105lbs/48kg
Máx.=
48 kg (105 libras)
Max=
105lb/48kg
Video
En
Es
Fr
3040
Bike Beam
#3033
Wheel Straps
Optional Accessories / Accesorios opcionales / Accessoires en option
#
For relevant patents, see www.saris.com/patents
Para las patentes pertinentes, consulte www.saris.com/patents
Pour les brevets concernés, consultez www.saris.com/patents
View our installation video at
http://www.saris.com/en/instructional-videos-1.html
Vea nuestro vídeo de instalación en
http://www.saris.com/en/instructional-videos-1.html
Visionnez notre vidéo d’installation à l’adresse
http://www.saris.com/en/instructional-videos-1.html
* Bike Beam
* Barre transversale
* Correas para rueda
* Sangles de roues
* Guía de
adaptación
* Guide de
compatibilité
Fit
Guide
1.800.783.7257
http://www.saris.com/en/venicle-racks.html

Vraag over de Saris SUPERBones?

Stel de vraag die je hebt over de Saris SUPERBones hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Saris SUPERBones bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.