Samsung Xcover 2

Samsung Xcover 2 handleiding

(1)
 • Printed in Korea
  GH68-35779F
  Dutch. 11/2011. Rev. 1.0
  GT-C3350
  Mobiele telefoon
  Gebruiksaanwijzing
  Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de •
  inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken
  van uw telefoon.
  Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung
  •
  worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat
  enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode
  beschikbaar zal zijn.
  Dit product bevat bepaalde gratis software en/of
  •
  opensourcesoftware. De exacte voorwaarden van de licenties,
  vrijwaringen, dankbetuigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar
  via de website van Samsung op opensource.samsung.com.
  Veiligheidsvoorschriften
  Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te voorkomen.
  Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden
  gestoord door de radiofrequentie van het toestel
  Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de
  radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op
  met de fabrikant.
  Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en
  regelgeving bij het gebruik van het toestel tijdens het
  besturen van een motorvoertuig
  Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste
  prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit
  wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen
  altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:
  Gebruik een handsfree apparaat.•
  Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies zoals •
  snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller
  oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
  Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze •
  apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht
  houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt,
  laat u de voicemail antwoorden.
  Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden •
  bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke
  weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer
  kunnen gevaarlijk zijn.
  Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een •
  notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid
  van veilig rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
  Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek •
  wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer
  gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als
  u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het
  nummer, controleer vervolgens de weg en de spiegels en ga dan
  verder.
  Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw •
  aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten
  dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw
  aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
  Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand
  of explosies
  Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of
  losse elektrische aansluitingen
  Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en
  haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te
  trekken
  Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet
  Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak
  het apparaat niet met natte handen aan
  Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij
  Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere
  plotselinge schokken
  Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd
  door de fabrikant
  Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui
  Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische
  schok wordt verhoogd.
  Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion)
  niet aan
  Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter
  om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.
  Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze
  volgens de voorschriften af
  Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn •
  goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele
  batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel
  veroorzaken.
  Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke •
  voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
  Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals •
  een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als
  ze te heet worden.
  U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet •
  bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting
  te voorkomen.
  Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade
  Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg •
  lage temperaturen.
  Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen •
  de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen
  afnemen.
  Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. •
  Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van
  uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen
  veroorzaken.
  Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.•
  Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en
  regelgeving bij het gebruik van het apparaat in een
  gesloten ruimte
  Schakel het apparaat uit als het gebruik ervan is verboden
  Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in
  bepaalde omgevingen beperkt.
  Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische
  apparaten
  De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio
  frequency). Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische
  apparaten.
  Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker
  Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van •
  een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de
  pacemaker.
  Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de •
  pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.
  Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de •
  pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te
  minimaliseren.
  Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van
  medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio
  frequency)
  Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de
  fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is
  tegen RF-signalen (radio frequency).
  Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de
  fabrikant voor informatie over storing via radiogolven
  Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de
  radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te
  controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.
  Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar
  Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van •
  het verwijderen van de batterij.
  Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen •
  met potentieel explosiegevaar.
  Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen •
  of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
  Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal •
  in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van
  het toestel.
  Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt
  Het gebruik van het apparaat in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel
  kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van
  het vliegtuig.
  Gebruik uw toestel om hulp in te schakelen. Bel een lokaal •
  alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken of andere
  noodsituaties.
  Gebruik uw apparaat om anderen in noodsituaties te helpen. Als u •
  een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens
  in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
  Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal •
  nietalarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet
  dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein
  verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u
  weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een
  ander, speciaal niet-alarmnummer.
  Het mobiele toestel goed onderhouden en gebruiken
  Houd het toestel droog
  Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het •
  toestel of elektronische circuits beschadigen.
  Schakel het toestel niet in als dit nat is. Als het toestel al is •
  ingeschakeld, schakelt u het uit en verwijdert u de batterij onmiddellijk
  (als het toestel niet kan worden uitgeschakeld of als u de batterij niet
  kunt verwijderen, laat u dit zo). Droog het toestel vervolgens met een
  handdoek en breng het naar een servicecenter.
  Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade •
  in het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel kan de garantie
  van de fabrikant laten vervallen.
  Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige of vuile
  omgevingen
  Door stof kan het toestel beschadigd raken.
  Leg het toestel niet op hellende vlakken
  Als het toestel valt, kan het beschadigd raken.
  Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving.
  Gebruik het toestel bij een temperatuur tussen -20°C en 50°C
  Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten •
  voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
  Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot •
  (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
  Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.•
  Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals
  munten, sleutels en halsbanden
  Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.•
  Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen •
  objecten, kan brand ontstaan.
  Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden
  Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen •
  bij blootstelling aan magnetische velden.
  Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, •
  telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken
  door magnetische velden.
  Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische •
  sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan
  magnetische velden.
  Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur,
  magnetrons, warme kooktoestellen of
  hogedrukcompartimenten
  De batterij kan lekken.•
  Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.•
  Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge
  schokken
  Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.•
  Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken •
  of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.
  Als uw toestel beschikt over een flitser, moet u de flitser niet te
  dicht in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken
  Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of
  schade aan de ogen veroorzaken.
  Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan flikkerend
  licht
  Wanneer u het toestel gebruikt, moet u enkele lampen laten branden in •
  de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen houden.
  Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer u •
  langere tijd wordt blootgesteld aan flikkerend licht terwijl u video’s
  bekijkt of Flash-games speelt. Als u enig ongemak bespeurt, moet u
  onmiddellijk ophouden het toestel te gebruiken.
  Het risico op RSI verkleinen
  Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op
  toetsen, tekens met uw vingers schrijven op een aanraakscherm of
  games spelen, kunt u af en toe enig ongemak bespeuren in uw handen,
  nek, schouders of andere delen van uw lichaam. Wanneer u het toestel
  langere tijd gebruikt, moet u het toestel losjes vasthouden, de toetsen
  licht indrukken en regelmatig pauze nemen. Als u het ongemak blijft
  bespeuren tijdens of na dergelijk gebruik, moet u ophouden met het
  gebruik en een arts raadplegen.
  Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader
  Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien •
  te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
  Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en •
  moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
  Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de •
  oplader niet gebruikt.
  Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.•
  Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen,
  opladers, accessoires en onderdelen
  Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van •
  het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
  Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de •
  veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of
  onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.
  Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij
  Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.•
  Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het •
  op de juiste wijze gebruiken.
  Als u wilt spreken via het toestel:
  Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.•
  Spreek rechtstreeks in de microfoon.•
  Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de •
  antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder
  worden of kan het toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.
  Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel
  Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen
  vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch
  bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last
  krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u
  het product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.
  Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:
  Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.•
  Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje •
  of een doek schoon.
  Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.•
  Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken
  is
  Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht.
  Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.
  Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het
  bedoeld is
  Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in
  het openbaar gebruikt
  Laat het toestel niet gebruiken door kinderen
  Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen
  omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade
  kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot
  hoge kosten kunnen leiden.
  Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig
  Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur •
  naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
  Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar •
  de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze
  apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel
  ontvouwen.
  Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door
  gekwalificeerd personeel
  Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan
  het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet
  meer geldig.
  Interne antenne
  Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt
  Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden •
  tot gehoorbeschadiging.
  Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan •
  de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
  Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de •
  oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het
  minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of
  muziek te kunnen horen.
  In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich •
  verzamelen in de headset. Vermijd het gebruik van
  headsets in droge omgevingen of raak een metalen
  voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen
  voordat u een headset aansluit op het toestel.
  Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen
  of wanneer u zich verplaatst
  Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen
  te vermijden.
  Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel
  Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.
  Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in
  aan en probeer het niet te repareren
  Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie •
  van de fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung
  Servicecenter voor service.
  Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat •
  hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.
  Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten
  Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of •
  het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of
  schade aan de kaart of het toestel.
  Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en •
  elektrische storing van andere apparaten.
  Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers •
  of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten
  schoon met een zachte doek.
  Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft
  In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen
  met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u
  naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom
  een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met
  nooddiensten.
  Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen
  Wanneer u het toestel gebruikt, moet u een back-up van belangrijke •
  gegevens maken. Samsung is niet verantwoordelijk voor
  gegevensverlies.
  Wanneer u het toestel weggooit, moet u een back-up van alle •
  gegevens maken en het toestel vervolgens resetten om misbruik van
  uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
  Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet
  Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt
  opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de
  eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met
  de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor
  juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van
  auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.
  Informatie over het SAR-certificaat (Specific
  Absorption Rate)
  Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld
  voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door
  radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de
  verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling
  overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0
  W/kg.
  Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model
  0,783 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel
  lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal
  benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden
  van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk
  automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling
  aan RF-energie nog verder.
  De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft
  aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende
  radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de
  website van Samsung voor meer informatie over SAR en de gerelateerde
  EU-standaarden.
  Correcte verwijdering van dit product
  (elektrische & elektronische afvalapparatuur)
  (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese
  landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
  Dit merkteken op het product, de accessoires of het
  informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn
  elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet
  met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan
  het einde van hun gebruiksduur.
  Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door
  ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen
  van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier
  recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt
  bevorderd.
  Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar
  ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te
  vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten
  recyclen.
  Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
  algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product
  en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor
  verwijdering worden gemengd.
  Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit
  dit product
  (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese
  landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu’s
  en batterijen)
  Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of
  verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het
  einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag
  worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan
  dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de
  referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.
  Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld,
  kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen
  of het milieu.Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en
  ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u
  afgedankte accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten afval en
  voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s
  en batterijen in uw omgeving.
  www.samsung.com
  Indeling van de telefoon
  1
  Bevestigingstoets
  De gemarkeerde menuoptie
  selecteren of uw invoer
  bevestigen; in de standby-
  stand: naar de menustand gaan
  Afhankelijk van uw
  serviceprovider of regio kan
  de werking van deze toets
  verschillen
  2
  Beltoets
  Nummer bellen of oproep
  aannemen; in de standby-
  stand: overzicht van laatst
  gekozen nummers, gemiste
  oproepen en ontvangen
  oproepen; een SOS-bericht
  verzenden
  Zie “Een SOS-bericht activeren
  en verzenden”
  3
  Toets Voicemailservice
  In de standby-stand: toegang
  tot uw voicemail (toets
  ingedrukt houden)
  4
  Toets voor
  toetsvergrendeling
  In de standby-stand: de
  toetsvergrendeling in- of
  uitschakelen (toets ingedrukt
  houden)
  5
  Functietoetsen
  De acties uitvoeren die
  onder in het display worden
  weergegeven
  6
  4-richtingsnavigatietoets
  Door menu-opties scrollen;
  in de standby-stand:
  programmeerbare menu’s
  openen (links/rechts/omhoog/
  omlaag); een nepoproep tot
  stand brengen (omlaag)
  Zie “Nepoproepen tot stand
  brengen”
  De vooraf gedefinieerde menu’s
  kunnen verschillen afhankelijk
  van uw serviceprovider
  7
  Toets voor aan/uit/beëindigen
  De telefoon in- of uitschakelen
  (ingedrukt houden); een oproep
  beëindigen; in de menustand:
  invoer annuleren en terugkeren
  naar de standby-stand
  8
  Alfanumerieke toetsen
  9
  Toets Stil profiel
  In de standby-stand: het stille
  profiel in- of uitschakelen
  (ingedrukt houden)
  5
  6
  1
  8
  3
  4
  7
  9
  2

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Samsung Xcover 2 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Samsung Xcover 2 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Samsung Xcover 2. Deze handleiding valt onder de categorie Gsm's en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 8.3. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Samsung Xcover 2 of heeft u hulp nodig?

Samsung Xcover 2 specificaties

Merk Samsung
Model Xcover 2
Product Gsm
Taal Nederlands
Bestandstype PDF
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal 4
Resolutie 480 x 800
Touchscreen
Beeldscherm type TFT
Beeldscherm, aantal kleuren 16.78 miljoen kleuren
Touch technologie Multi-touch
Touch screen type Capacitive
Sensoren
Orientatie sensor
Proximity sensor
Versnellingsmeter
Omgevingslichtsensor
Processor
Frequentie van processor 1GHz
Processor architectuur ARM Cortex-A9
Aantal processorkernen 2
Opslagmedia
Interne opslagcapaciteit 4
Compatibele geheugenkaarten MicroSD (TransFlash)
Maximale capaciteit van de geheugenkaart 32
USB geheugen
Camera
Resolutie camera achterzijde (numeriek) 5MP
Automatisch scherpstellen
Cameraflitser achterzijde
Video recording
Video-opname modi 720p
Flash type LED
Geotagging
Opnameresolutie 1280 x 720
Tweede camera resolutie 2560 x 1920
Resolutie camera voorzijde (numeriek) 0.3MP
Cameratype voorkant Enkele camera
Type camera achterzijde Enkele camera
-
-
-
Netwerk
Wi-Fi
2G standaarden EDGE, GPRS, GSM
3G standaarden HSPA
Wi-Fi-standaarden 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Bluetooth-versie 4.0
Bluetooth-profielen A2DP, HFP, HID, HSP, MAP, OPP
3G bands ondersteund 1900, 2100MHz
Tethering (modem-mode)
SIM-kaart-capaciteit Single SIM
Generatie mobiel internet 3G
Navigatie
GPS
Assisted GPS (A-GPS)
Wi-Fi positionering
Locatie positie
Multimedia
FM-radio -
Stemcodecs AMR-NB, AMR-WB
Ondersteund audioformaat AAC, AAC+, eAAC+, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA
Ondersteunde videoformaten DIVX, MPEG4, WMV
Ondersteund beeldformaat -
Videocompressieformaten H.263, H.264
Poorten & interfaces
USB-poort
USB-connectortype Micro-USB B
USB-versie 2.0
Aantal HDMI-poorten -
Type aansluitplug 3, 5 mm
Design
Vormfactor Rechthoek
Kleur van het product Grijs
Prestatie
Persoonlijke informatie management Alarm clock, Calculator, Calendar, Events reminder, Notes, To-do list
Vliegtuigmodus
Personalisatie Icons, Menu, Shortcuts, Widgets
Themes Wallpapers
Video call
Nummerkeuze met stem
Ondersteuning voor contactgroepen
Microfoon mute
Overige specificaties
Type ringtone MP3
Java-technologie
Stemopname
Aanmelding
Abonnementstype Geen abonnement
Berichten
MMS
Instant messaging (IM)
SMS
E-mail
Chat
Oproep-management
Wachtstand
Call omschakelen
Gesprek in de wacht zetten
Nummerherkenning
Luidspreker
Conferentiegesprek mogelijk
Snelkiezen
Trilalarm
Gesprekstijd timer
Software
Inclusief besturingssysteem Android 4.1
Platform Android
Accu/Batterij
Energie-opslagtechnologie accu/batterij Lithium-Ion (Li-Ion)
Capaciteit van de accu/batterij 1700mAh
Gesprekstijd (2G) 15.1
Gesprekstijd (3G) 8.8
Standby time (3G) 370
Gewicht en omvang
Gewicht 148g
Breedte 67.7mm
Diepte 11.98mm
Hoogte 130.5mm
Inhoud van de verpakking
Snelstartgids
Meegeleverde kabels USB

Gerelateerde producten Samsung Xcover 2

  Gerelateerde producthandleidingen

  Gsm Samsung

  Handleiding toevoegen

  Heb je zelf een handleiding die je graag zou willen toevoegen?