Samsung SGH-X510 handleiding

Bekijk hier gratis de Samsung SGH-X510 handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere Samsung SGH-X510 bezitters.

Display
Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u niet belt of een menu
gebruikt. De telefoon moet in de standby-stand staan om een nummer
te kunnen bellen.
Stille
stand
In de standby-stand ingedrukt houden om alle telefoongeluiden uit
te zetten. Opnieuw ingedrukt houden om de geluiden weer aan te
zetten.
Voicemail-
server
In de standby-stand
1
ingedrukt houden om naar uw voicemailserver
te gaan.
Noodoproep
stand
Als de telefoon gesloten is, kunt u in de standby-stand vier keer op een
volumetoets drukken om een noodoproep naar eerder ingestelde
telefoonnummers te sturen. Nadat de noodoproep is verzonden,
schakelt de telefoon over op noodoproep en worden alleen oproepen
ontvangen die afkomstig zijn van de nummers die de noodoproep
hebben ontvangen, totdat de noodoproepstand wordt geannuleerd. Als
er een oproep binnenkomt van een van de ontvangers van de
noodoproep, trilt de telefoon eenmaal en wordt het gesprek automatisch
aangenomen; de beller kanmack nu horen wat er aan de hand is.
Tekst en afbeeldingen
Functietoetsindicatoren
Menu Tel.lijst
Symbolen
Printed in Korea
Code No.: GH68-12825A
Dutch (EU). 12/2006. Rev.1.
0
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
SGH-X510
Gebruiks-
aanwijzing
• Afhankelijk van de geïnstalleerde software, uw serviceprovider of land kan de
beschrijving op sommige punten enigszins afwijken van uw telefoon.
• Afhankelijk van uw land kunnen uw telefoon en de accessoires afwijken van
de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing.
1. SIM AT*
2. Oproepenlijst
2.1 Gemiste oproepen
2.2 Ontvangen oproepen
2.3 Uitgaande oproepen
2.4 Alles verwijderen
2.5 Gesprekstellers
2.6 Gesprekskosten*
3. Netwerkdiensten
3.1 Doorschakelen
3.2 Blokkeren
3.3 Wisselgesprek
3.4 Netwerk kiezen
3.5 Nummerweergave
3.6 Besloten gebruikersgroep
3.7 Bandkeuze
4. Geluidsinstellingen
4.1 Beltoon
4.2 Beltoonvolume
4.3 Type belsignaal
4.4 Toetstoon
4.5
Berichttoon
4.6 Waarschuwing bij oproep
4.7 Klepsignaal
4.8 Toon bij in-/uitschakelen
4.9 Andere tonen
5. Berichten
5.1 Tekstberichten
5.2 Multimediaberichten
5.3 Serverberichten
5.4 Noodoproepen
6. Amusement
6.1 WAP-browser
6.2 Spelletjes
6.3 Geluiden
6.4 Afbeeldingen
6.5 Alles verwijderen
6.6 Geheugenstatus
7. Organizer
7.1 Alarm
7.2 Agenda
7.3 Tijd en datum
7.4 Calculator
7.5 Actielijst
7.6 Spraakrecorder
7.7 Valuta omrekenen
8. Camera
8.1 Foto’s maken
8.2 Mijn foto’s
8.3 Geheugenstatus
9. Telefooninstellingen
9.1 Infrarood activeren
9.2 Displayinstellingen
9.3 Begroeting
9.4 Eigen nummer
9.5 Taal
9.6 Beveiliging
9.7 Extra instellingen
9.8 Sneltoetsen
9.9 Volumetoets
9.10 Instellingen resetten
Druk in de standby-stand op
de functietoets
Tel.lijst
.
1 Zoeken
2 Nieuw item
3 Groep zoeken
4 Groep bewerken
5 Verkort kiezen
6 Alles verwijderen
7 Geheugenstatus
8 Servicenummers*
* Verschijnt alleen indien
ondersteund door uw
SIM-kaart.
Plaats van de onderdelen en functies
van de toetsen
Functietoetsen
Functies uitvoeren zoals
aangegeven door de tekst
boven de toets.
Aan/uit/einde-toets
Ingedrukt houden om de
telefoon aan of uit te
zetten. Of een
gesprek beëindigen.
Internettoegang/
bevestigingtoets
In de standby-stand de
internetbrowser starten.
In een menu de
gemarkeerde menuoptie
selecteren of
ingave bevestigen.
Infraroodpoort
Alfanumerieke
toetsen
Annuleer/wistoets
Tekens uit het display
wissen. Terug naar vorig
niveau in menu.
Beltoets
Zelf bellen of een oproep
beantwoorden.
In de standby-stand
recente
oproepen bekijken.
4-weg stuurtoetsen
In de menustand door alle
menuopties bladeren.
In de standby-stand gaat u
met naar het menu
Camera. Met de andere
toetsen kunt u direct uw
favoriete menu's openen.
Stille stand (toets)
X
Stille stand
Volumetoetsen
In de standby-stand het
volume van de
toetstonen aanpassen.
Vier keer indrukken om
een noodoproep (SOS) te
versturen.
X
Noodoproep
Toets voicemailserver
X
Voicemailserver
SIM-kaart en batterij installeren
1. Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaart.
2. Plaats de batterij en zet het klepje terug.
Batterijklepje
Batterij
Batterij opladen
1. Doe de meegeleverde adapter in een stopcontact.
2. Haal de adapter na het opladen uit het stopcontact.
NB
: Haal de batterij nooit uit de telefoon als de adapter nog is aangesloten.
Anders kunt u de telefoon beschadigen.
Naar stopcontact
Het volume regelen
1. Druk in de standby-stand op de functietoets
Menu
.
2. Selecteer
Geluidsinstellingen
Beltoonvolume
.
3. Druk op
Omhoog
of
Omlaag
om het volume in te stellen.
4. Druk op de functietoets
OK
.
Druk tijdens een gesprek op de volumetoetsen om het volume van de
luidspreker in te stellen.
Beltoon wijzigen
1. Druk in de standby-stand op de functietoets
Menu
.
2. Selecteer
Geluidsinstellingen
Beltoon
.
3. Selecteer een beltoon.
Recente nummers (terug)bellen
1. Druk in de standby-stand op .
2. Druk op
Omhoog
of
Omlaag
om naar het gewenste nummer te gaan.
3. Druk op om het nummer te bellen.
Menu's gebruiken
Druk in de standby-stand op de
Menu
functietoets
om naar het
hoofdmenu te gaan.
U kunt de drie stuurtoetsen ( ) als sneltoets
gebruiken om uw favoriete menu's te openen.
1. Druk in de standby-stand op de functietoets
Menu
.
2. Selecteer
Telefooninstellingen
Sneltoetsen
.
3. Selecteer een toets.
4. Selecteer het menu dat u wilt koppelen.
Met deze toets kunt
u het menu verlaten
zonder de
instellingen te
veranderen.
De teksten links- en rechtsonder in het scherm geven
de huidige functie van de twee functietoetsen aan.
Druk op de linkerfunctietoets ( ) of de
rechterfunctietoets ( ) om de aangegeven functie uit
te voeren.
Om terug te gaan
naar het vorige
niveau in het menu
drukt u op de
functietoets of
op
c
.
Zo selecteert of wijzigt u een menu of instelling:
1. Druk in de standby-stand op de functietoets
Menu
.
2. Ga met de stuurtoetsen naar het gewenste menu en druk vervolgens
op de functietoets
Selecteren
of op .
3. Als een menu submenu's bevat, gaat u met de stuurtoetsen naar het
gewenste submenu. Druk op de functietoets
Selecteren
of op om
het submenu te openen.
Als ook het geselecteerde menu weer submenu's heeft, herhaalt u
deze stap.
4. Ga met de stuurtoetsen naar de gewenste instelling.
5. Druk op de functietoets
Selecteren
of op om de gekozen
instelling te bevestigen.
Menu kiezen met cijfertoetsen
U kunt het gewenste menu snel openen door gebruik te maken van de
cijfertoetsen. U toetst het nummer in dat voor het menu staat aangegeven
in de menustand.
De telefoon aan/uitzetten
1. Houd ruim twee seconden ingedrukt om de telefoon aan te zetten.
2. Houd ruim twee seconden ingedrukt om de telefoon uit te zetten.
De schermtaal wijzigen
1. Druk in de standby-stand op de functietoets
Menu
.
2. Selecteer
Telefooninstellingen
Taal
.
3. Selecteer een taal.
Opbellen
1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in en druk
vervolgens op .
2. Druk op om de oproep te beëindigen.
Een oproep beantwoorden
1. Druk wanneer de telefoon overgaat op de functietoets
OK
of om de
oproep aan te nemen.
Als u de oproep wilt weigeren, drukt u op de functietoets
Weigeren
of .
2. Druk op om de oproep te beëindigen.
Bovenaan het scherm vindt u de volgende statusindicaties:
Symbool Beschrijving
Ontvangststerkte
Gesprek gaande
Buiten bereik van uw netwerk; u kunt niet bellen of gebeld
worden, met uitzondering van alarmnummers.
GPRS netwerk
Roaming ontvangst
Stille stand of belsignaal ingesteld op trillen
Dempen
Doorschakelfunctie is ingeschakeld
Infrarood is ingeschakeld
Noodoproep is ingeschakeld
Nieuw SMS-bericht
Nieuw MMS-bericht
Nieuwe voicemail
Alarm ingesteld
Batterijsterkte
Indeling van de menu's Tekst ingeven
De tekstinvoerstand wijzigen
Druk in een tekstinvoerveld op de rechter functietoets tot de indicatie van de
gewenste ingavestand verschijnt:
•: T9-stand
•: ABC-stand
•: Cijferstand
Geen: Symboolstand
T9-stand
1. Druk op
2
t/m
9
om te beginnen met het ingeven van een woord. Druk
voor elke letter de toets slechts één keer in.
Voorbeeld: Voor het woord HALLO drukt u in de T9-stand op
4
,
2
,
5
,
5
en
6
.
T9 voorspelt welk woord u wilt typen en dit kan bij elke volgende
toetsindruk wijzigen.
2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.

Vraag over de Samsung SGH-X510?

Stel de vraag die je hebt over de Samsung SGH-X510 hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Samsung SGH-X510 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Product specificaties

Merk Samsung
Model SGH-X510
Product Gsm
EAN []
Taal Nederlands
Productgroep Gsm's
Bestandstype PDF
Data-uitwisseling
Bluetooth
Audio
FM-radio
Overige specificaties
Afmetingen (BxDxH) 88 x 44.5 x 19.8mm
Gewicht en omvang
Gewicht 75.5g
Technische details
Alarm functie
Samsung accu EB-L1D7IBA origineel
Samsung accu EB-L1D7IBA origineel
EUR 18.5 - Shopcore
Samsung accu AB553443CU origineel
Samsung accu AB553443CU origineel
EUR 15.95 - Shopcore
Samsung accu AB563840CU / AB563840CA origineel
Samsung accu AB563840CU / AB563840CA origineel
EUR 13.95 - Shopcore