Samsung SGH-C300

Samsung SGH-C300 handleiding

 • Printed in Korea
  Code No.: GH68-12879A
  Nederlands. 11/2006. Rev.1.
  1
  World Wide Web
  http://www.samsungmobile.com
  SGH-C300
  Gebruiks-
  aanwijzing
  • Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen iets afwijken van
  uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u zich bevindt, de
  geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
  • Uw telefoon en de accessoires kunnen iets afwijken van de afbeeldingen in deze
  gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u zich bevindt.
  1. SIM AT*
  2. Oproepenlijst
  2.1 Gemiste oproepen
  2.2 Ontvangen oproepen
  2.3 Uitgaande oproepen
  2.4 Alles verwijderen
  2.5 Gespreksduur
  2.6 Gesprekskosten*
  3. Netwerkdiensten
  3.1 Doorschakelen
  3.2 Blokkeren
  3.3 Wisselgesprek
  3.4 Netwerk kiezen
  3.5 Nummerweergave
  3.6 Besloten
  gebruikersgroep
  4. Geluidsinstellingen
  4.1 Beltoon
  4.2 Beltoonvolume
  4.3 Type belsignaal
  4.4 Toetstoon
  4.5
  Toetsvolum e
  4.6 Berichttoon
  4.7 Waarschuwing bij oproep
  4.8 Klepsignaal
  4.9 Toon bij in-/uitschakelen
  4.0 Andere tonen
  5. Berichten
  5.1 SMS-berichten
  5.2 MMS-berichten
  5.3 Serverberichten
  5.4 Noodoproepen
  6. Amusement
  6.1 WAP-browser
  6.2 Games
  6.3 Geluiden
  6.4 Afbeeldingen
  6.5 Alles verwijderen
  6.6 Geheugenstatus
  7. Organizer
  7.1 Alarm
  7.2 Agenda
  7.3 Tijd en datum
  7.4 Calculator
  7.5 Actielijst
  7.6 Spraakrecorder
  7.7 Valuta omrekenen
  8. Telefoonlijst
  8.1 Zoeken
  8.2 Nieuw item
  8.3 Groep doorzoeken
  8.4 Groep bewerken
  8.5 Verkort kiezen
  8.6 Alles verwijderen
  8.7 Geheugenstatus
  8.8 Servicenummers*
  9. Telefooninstellingen
  9.1 Displayinstellingen
  9.2 Begroeting
  9.3 Schuifinstellingen
  9.4 Eigen nummer
  9.5 Taal
  9.6 Beveiliging
  9.7 Extra instellingen
  9.8 Sneltoetsen
  9.9 Instellingen terugzetten
  * Deze optie wordt alleen
  weergegeven als deze door de
  SIM-kaart wordt ondersteund.
  Onderdelen van de telefoon en
  belangrijkste functies
  Aan/Uit/Beëindigen
  De telefoon aan- en
  uitzetten (toets ingedrukt
  houden). Ook: een
  oproep beëindigen.
  Annuleren/Wissen
  Tekens van het display
  wissen. Teruggaan naar
  het vorige menuniveau.
  Vier keer drukken bij
  gesloten klep: een SOS-
  bericht verzenden.
  X
  SOS-stand
  Alfanumerieke
  toetsen
  Nummerkeuzetoets
  Bellen en oproepen
  beantwoorden. In de
  standby-stand: de
  meest recente
  oproepen weergeven.
  Webtoegangs-/
  Bevestigingstoets
  In de standby-stand:
  de webbrowser starten.
  In de menustand: de
  gemarkeerde optie
  kiezen of de invoer
  bevestigen.
  4-weg-
  navigatietoetsen
  In de menustand: door
  menuopties bladeren.
  In de standby-stand:
  rechtstreeks uw favoriete
  menu's openen.
  Functietoetsen
  De functie uitvoeren die
  boven de toets staat
  aangegeven.
  Voicemailtoets
  X
  Voicemail
  Toets voor stille stand
  X
  Stille stand
  SIM-kaart en batterij plaatsen
  1. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment en plaats de SIM-
  kaart.
  2. Plaats de batterij en plaats het deksel weer terug.
  Deksel van het
  batterijcompartiment
  Batterij
  Batterij opladen
  1. Sluit de meegeleverde reisadapter aan.
  2. Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.
  Opmerking
  : haal altijd de adapter uit de telefoon voordat u de batterij
  verwijdert. Als u dit niet doet, kan de telefoon beschadigd raken.
  Naar stopcontact
  2. Druk op om de oproep te beëindigen.
  Het volume aanpassen
  1. Druk in de standby-stand op de functietoets
  Menu
  .
  2. Selecteer
  Geluidsinstellingen
  Beltoonvolume
  .
  3. Druk op
  Omhoog
  of
  Omlaag
  om het volume aan te passen.
  4. Druk op de functietoets
  OK
  .
  De beltoon voor oproepen wijzigen
  1. Druk in de standby-stand op de functietoets
  Menu
  .
  2. Selecteer
  Geluidsinstellingen
  Beltoon
  .
  3. Selecteer een beltoon.
  Laatstgebruikte nummers opnieuw kiezen
  1. Druk in de standby-stand op .
  2. Druk op
  Omhoog
  of
  Omlaag
  om naar het gewenste nummer te gaan.
  3. Druk op om het nummer te bellen.
  De menu's gebruiken
  Druk in de standby-stand op de functietoets
  Menu
  om
  het hoofdmenu te
  openen.
  U kunt de 4-weg-navigatietoetsen ( ) als
  sneltoetsen instellen om uw favoriete menu's te openen.
  1. Druk in de standby-stand op de functietoets
  Menu
  .
  2. Selecteer
  Telefooninstellingen
  Sneltoetsen
  .
  3. Selecteer een toets.
  4. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.
  Onder in het scherm ziet u welke
  functies de functietoetsen op het
  moment vervullen. Druk op de linker-
  ( ) of rechterfunctietoets ( ) om
  de weergegeven functie uit te voeren.
  Druk op de
  functietoets of
  op
  C
  om terug te
  keren naar het
  vorige
  menuniveau.
  Druk op deze toets om
  het menu te sluiten
  zonder de menu-
  instellingen te
  wijzigen.
  Een menu of functie selecteren of wijzigen:
  1. Druk in de standby-stand op de functietoets
  Menu
  .
  2. Ga met de navigatietoetsen naar het gewenste menu en druk
  vervolgens op de functietoets
  Kies
  of op .
  3. Als het menu submenu's bevat, gaat u naar het gewenste submenu
  door op de navigatietoetsen te drukken. Druk op de functietoets
  Kies
  of op de toets om het submenu te openen.
  Als ook het geselecteerde menu submenu's bevat, herhaalt u deze
  stap.
  4. Zoek met de navigatietoetsen de gewenste optie.
  5. Druk op de functietoets
  Kies
  of op om de gekozen instelling te
  bevestigen.
  Snelkiesnummers
  U kunt het gewenste menu rechtstreeks openen met de bijbehorende
  cijfertoets. Het snelkiesnummer wordt in de menustand vóór de
  menunaam weergegeven.
  De telefoon aan- en uitzetten
  1. Houd de toets ruim één seconde ingedrukt om te telefoon aan te
  zetten.
  2. Houd de toets ruim twee seconden ingedrukt om te telefoon uit te
  zetten.
  De displaytaal wijzigen
  1. Druk in de standby-stand op de functietoets
  Menu
  .
  2. Selecteer
  Telefooninstellingen
  Taal
  .
  3. Selecteer een taal.
  Een oproep plaatsen
  1. Geef in de standby-stand een netnummer en abonneenummer in en druk
  op .
  2. Druk op om de oproep te beëindigen.
  Een oproep beantwoorden
  1. Druk als de telefoon overgaat op de functietoets
  OK
  of op om een
  oproep te beantwoorden.
  Als u een oproep wilt weigeren, drukt u op de functietoets
  Weigeren
  of
  op .
  Boven aan het scherm worden de volgende statusindicatoren
  weergegeven:
  Symbool Beschrijving
  Sterkte ontvangstsignaal
  In gesprek
  Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt niet bellen en geen
  oproepen ontvangen, met uitzondering van noodoproepen
  GPRS-netwerk
  Roamingnetwerk
  Belsignaal ingesteld op trillen
  Stille stand
  Doorschakelfunctie actief
  Functie voor SOS-berichten actief
  Nieuw SMS-bericht
  Nieuw MMS-bericht
  Nieuw voicemailbericht
  Alarm ingesteld
  Batterijsterkte
  Menuoverzicht Tekst ingeven
  De tekstinvoerstand wijzigen
  Druk in een tekstinvoerveld op de rechterfunctietoets totdat de indicator van
  de gewenste invoerstand verschijnt:
  •: T9-stand
  •: ABC-stand
  •: Cijferstand
  Geen: Symboolstand
  T9-stand
  1. Druk op
  2
  t/m
  9
  om te beginnen met het ingeven van een woord. Druk
  voor elke letter de toets één keer in.
  Voorbeeld: druk op
  4
  ,
  2
  ,
  5
  ,
  5
  en
  6
  om in de T9-stand het woord 'Hallo' in
  te geven.
  T9 voorspelt welk woord u wilt typen, waardoor het woord steeds als u
  op een toets drukt, kan veranderen.
  2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
  3. Ga verder met stap 4 wanneer het juiste woord wordt weergegeven.
  Druk anders op
  0
  om alternatieve woorden voor de ingedrukte toetsen
  weer te geven.
  Voor bijvoorbeeld Of en Me worden allebei
  6
  en
  3
  gebruikt.
  4. Druk op om een spatie in te voegen en het volgende woord in te
  geven.
  Display
  Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u geen gesprek geeft
  en geen menu hebt geopend. U kunt alleen in de standby-stand een
  telefoonnummer kiezen.
  Stille stand
  In de standby-stand: houd ingedrukt om alle geluiden van de
  telefoon uit te schakelen. U verlaat deze stand weer door de toets
  nogmaals ingedrukt te houden.
  Voicemail
  In de standby-stand: houd
  1
  ingedrukt om verbinding te maken
  met uw voicemailserver.
  SOS-stand
  In de standby-stand met de klep gesloten: druk vier keer op de
  toets
  C
  om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde
  nummers. Wanneer het SOS-bericht is verzonden, wordt de SOS-
  stand ingeschakeld en worden alleen oproepen van ontvangers van
  het SOS-bericht ontvangen, totdat de SOS-stand wordt
  uitgeschakeld. Wanneer een oproep van een ontvanger van het
  SOS-bericht is ontvangen, trilt de telefoon één keer en wordt de
  oproep daarna automatisch beantwoord, zodat de beller geluiden
  vanuit de noodsituatie kan ontvangen.
  Tekst en afbeeldingen
  Functietoetsindicatoren
  Menu Tel.lijst
  Symbolen

Vraag over de Samsung SGH-C300?

Stel de vraag die je hebt over de Samsung SGH-C300 hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Samsung SGH-C300 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de Samsung SGH-C300 handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere Samsung SGH-C300 bezitters.

Product specificaties

Merk Samsung
Model SGH-C300
Product Gsm
EAN 8808987100698, 8808987338497, 8808987100711, 8808987338701
Taal Nederlands
Bestandstype PDF
Camera
Camera achterzijde
Data-uitwisseling
Infrarood datapoort
Bluetooth
Audio
Type ringtone Polyfonisch
FM-radio
Aantal polyfone beltonen 16
Gewicht en omvang
Gewicht 94g
Breedte 92mm
Diepte 44mm
Hoogte 18.8mm
Overige specificaties
-
Beeldscherm
Resolutie 128 x 160
Beeldscherm, aantal kleuren 65536 kleuren
Beeldscherm type CSTN
Beeldschermdiagonaal 1.77
Geheugen
Intern geheugen 2
Netwerk
WAP 1.2
Datanetwerk GPRS
Berichten
MMS
Telefoonfuncties
Java-technologie
Persoonlijke informatie management Alarm clock, Calendar
Energie
Gesprekstijd (2G) 7.6
Standby time (2G) 493
Capaciteit van de accu/batterij 750mAh
Energie-opslagtechnologie accu/batterij Lithium-Ion (Li-Ion)
Technische details
Ondersteund beeldformaat BMP, GIF, WBMP

Koop gerelateerde producten:

  Gerelateerde producten

  Gsm Samsung