Samsung S5610 handleiding

Samsung S5610

Bekijk hier de Samsung S5610 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Smartphone handleiding is geheel gratis.

Merk
Samsung
Model
S5610
Product
Smartphone
EAN
8806071672892, 8806085525443, 8806085604070, 8806085622555
Taal
Nederlands
Bestandstype
PDF
Website
http://www.samsung.com/
Mobiele telefoon
Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsvoorschriften
Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te voorkomen.
Onderdelen van de telefoon
1
Volumetoets
In de standby-stand: volume van
telefoon aanpassen; in Menu-
stand: door menuopties bladeren;
SOS-bericht verzenden
Zie "Een SOS-bericht activeren
en verzenden"
2
Bevestigingstoets
Gemarkeerde menuoptie selecteren
of invoer bevestigen; in de standby-
stand: Menu-stand activeren
Afhankelijk van uw provider en regio
kan de functie van deze toets variëren
3
Beltoets
Bellen of oproep aannemen; in
de standby-stand: logboeken van
gesprekken en berichten oproepen
4
Toets Voicemailservice
In de standby-stand: voicemail
weergeven (ingedrukt houden)
5
Toets voor toetsvergrendeling
In de standby-stand:
toetsvergrendeling in- of
uitschakelen (ingedrukt houden)
6
Functietoetsen
Acties uitvoeren die onder aan
het display worden weergegeven
7
4-weg navigatietoets
Door menuopties bladeren; in
de standby-stand: door gebruiker
gedenieerde menu’s weergeven
(links/rechts/omhoog/omlaag);
nepoproep plaatsen (omlaag)
Zie "Nepoproepen tot stand
brengen"
Het standaardstartscherm of
de vooraf gedenieerde menu’s
kunnen per provider verschillen
8
Aan/uit-/Einde-toets
Telefoon aan- of uitzetten
(toets ingedrukt houden); gesprek
beëindigen; in de Menu-stand:
invoer annuleren en terugkeren
naar standby-stand
9
Cameratoets
In de standby-stand: camera
inschakelen (ingedrukt houden)
10
Alfanumerieke toetsen
11
Toets Stil proel
In de standby-stand: stil proel
activeren of deactiveren
(ingedrukt houden)
6
7
2
10
5
8
11
1
9
4
3
Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden
gestoord door de radiofrequentie van het toestel
Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door
de radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie
contact op met de fabrikant.
Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het toestel tijdens
het besturen van een motorvoertuig
Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste
prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit
wettelijk is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen
altijd uw gezonde verstand en onthoud de volgende tips:
Gebruik een handsfree apparaat.
Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies
zoals snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt
u sneller oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het
draadloze apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op
de weg gericht houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het
u niet goed uitkomt, laat u de voicemail antwoorden.
Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden
bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke
weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk
verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als
u een notitie maakt of door een agenda bladert, wordt uw
aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw primaire
verantwoordelijkheid is.
Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek
wanneer u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft.
Probeer gesprekken te plannen tijdens perioden dat uw auto
stilstaat. Als u toch iemand moet bellen, kies dan eerst een paar
cijfers van het nummer, controleer vervolgens de weg en de
spiegels en ga dan verder.
Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken,
brand of explosies
Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers
of losse elektrische aansluitingen
Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en haal
de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken
Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet
Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak het
toestel niet met natte handen aan
Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij
Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere
plotselinge schokken
Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd
door de fabrikant
Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui
Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een
elektrische schok wordt verhoogd.
Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion)
niet aan
Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde
servicecenter om Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.
Behandel batterijen en oplader voorzichtig en geef deze volgens
de voorschriften af
Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung
zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel.
Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel
of schade aan uw toestel veroorzaken.
Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke
voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten,
zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen
exploderen als ze te heet worden.
U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij
niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en
oververhitting te voorkomen.
Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade
Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge
of erg lage temperaturen.
Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen
de oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen
afnemen.
Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen.
Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van
uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen
veroorzaken.
Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het toestel in
een gesloten ruimte
Schakel het toestel uit als het gebruik ervan is verboden
Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten
in bepaalde omgevingen beperkt.
Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische
apparaten
De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen
(radio frequency). Het toestel kan storing veroorzaken op andere
elektronische apparaten.
Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker
Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm
van een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken
op de pacemaker.
Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel
en de pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.
Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de
pacemaker zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker
te minimaliseren.
Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt
van medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen
(radio frequency)
Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met
de fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd
is tegen RF-signalen (radio frequency).
Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met
de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven
Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de
radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant
om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.
Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar
Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats
van het verwijderen van de batterij.
Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in
omgevingen met potentieel explosiegevaar.
Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van
brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief
materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen
of accessoires van het toestel.
Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt
Het gebruik van het toestel in vliegtuigen is niet toegestaan. Het
toestel kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-
instrumenten van het vliegtuig.
Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw
aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt
weten dat u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken
waardoor uw aandacht mogelijk van de weg wordt afgeleid.
Gebruik uw toestel om hulp in te schakelen. Bel een lokaal
alarmnummer in het geval van brand, verkeersongelukken
of andere noodsituaties.
Gebruik uw toestel om anderen in noodsituaties te helpen. Als
u een verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij
levens in gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal
niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig
ziet dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een
klein verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto
waarvan u weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een
hulpdienst of een ander, speciaal niet-alarmnummer.
Het mobiele toestel goed onderhouden en gebruiken
Houd het toestel droog
Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het
toestel of elektronische circuits beschadigen.
Schakel het toestel niet in als dit nat is. Als het toestel al is
ingeschakeld, schakelt u het uit en verwijdert u de batterij
onmiddellijk (als het toestel niet kan worden uitgeschakeld of als
u de batterij niet kunt verwijderen, laat u dit zo). Droog het toestel
vervolgens met een handdoek en breng het naar een servicecenter.
Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de
waterschade in het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel
kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.
Gebruik of bewaar het toestel niet in stofge of vuile omgevingen
Door stof kan het toestel beschadigd raken.
Leg het toestel niet op hellende vlakken
Als het toestel valt, kan het beschadigd raken.
Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving.
Gebruik het toestel bij een temperatuur tussen -20 °C en 50 °C
Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten
voertuig, omdat de temperatuur daarin tot 80 °C kan oplopen.
Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot
(bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C.
Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals
munten, sleutels en halsbanden
Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen
objecten, kan brand ontstaan.
Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden
Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden
ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards,
telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd
raken door magnetische velden.
Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische
sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan
magnetische velden.
Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur,
magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten
De batterij kan lekken.
Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.
Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge
schokken
Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.
Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd
raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.
Als uw toestel beschikt over een itser, moet u de itser niet te
dicht in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken
Het gebruik van de itser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding
of schade aan de ogen veroorzaken.
Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan ikkerend licht
Wanneer u het toestel gebruikt, moet u enkele lampen laten
branden in de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen
houden.
Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer
u langere tijd wordt blootgesteld aan ikkerend licht terwijl u video’s
bekijkt of Flash-games speelt. Als u enig ongemak bespeurt, moet
u onmiddellijk ophouden het toestel te gebruiken.
Het risico op RSI verkleinen
Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op
toetsen, tekens met uw vingers schrijven op een aanraakscherm
of games spelen, kunt u af en toe enig ongemak bespeuren in
uw handen, nek, schouders of andere delen van uw lichaam.
Wanneer u het toestel langere tijd gebruikt, moet u het toestel losjes
vasthouden, de toetsen licht indrukken en regelmatig pauze nemen.
Als u het ongemak blijft bespeuren tijdens of na dergelijk gebruik,
moet u ophouden met het gebruik en een arts raadplegen.
Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader
Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen,
aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd
en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als
u de oplader niet gebruikt.
Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn
bedoeld.
Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen,
opladers, accessoires en onderdelen
Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur
van het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de
veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires
of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.
Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij
Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.
Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat
zij het op de juiste wijze gebruiken.
Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in
aan en probeer het niet te repareren
Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie
van de fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung
Servicecenter voor service.
Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren
omdat hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.
Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel
Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen
vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u
allergisch bent voor de verf of metalen onderdelen van het product,
kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit
gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken en moet u uw
huisarts raadplegen.
Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:
Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.
Maak de contactpunten van de batterij schoon met een
wattenstaafje of een doek schoon.
Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.
Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken is
Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en
gezicht. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor
reparatie.
Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het
bedoeld is
Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel
in het openbaar gebruikt
Laat het toestel niet gebruiken door kinderen
Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel
spelen omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen,
schade kunnen toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen
voeren die tot hoge kosten kunnen leiden.
Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig
Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante
apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
Als u wilt spreken via het toestel:
Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
Spreek rechtstreeks in de microfoon.
Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als
u de antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep
minder worden of kan het toestel meer radiofrequentie uitzenden
dan nodig.
Interne antenne
Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt
Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan
leiden tot gehoorbeschadiging.
Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan
de aandacht aeiden en een ongeval veroorzaken.
Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de
oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen
het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw
gesprek of muziek te kunnen horen.
In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich
verzamelen in de headset. Vermijd het gebruik van
headsets in droge omgevingen of raak een metalen
voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen
voordat u een headset aansluit op het toestel.
Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen
of wanneer u zich verplaatst
Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf
of anderen te vermijden.
Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel
Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.
Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek
waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde
draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als
airbags zich snel ontvouwen.
Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door
gekwaliceerd personeel
Als u het toestel laat repareren door niet-gekwaliceerd personeel
kan het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant
niet meer geldig.
Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten
Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht
of het ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies
en/of schade aan de kaart of het toestel.
Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit
en elektrische storing van andere apparaten.
Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met
uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig,
geheugenkaarten schoon met een zachte doek.
Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft
In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat
bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen.
Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist,
moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te
kunnen nemen met nooddiensten.
Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen
Wanneer u het toestel gebruikt, moet u een back-up van
belangrijke gegevens maken. Samsung is niet verantwoordelijk
voor gegevensverlies.
Wanneer u het toestel weggooit, moet u een back-up van alle
gegevens maken en het toestel vervolgens resetten om misbruik
van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.
Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet
Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt
opgenomen, niet aan anderen zonder de toestemming van de
eigenaars van de inhoud. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met
de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor
juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik
van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.
Informatie over het SAR-certicaat
(Specic Absorption Rate)
Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld
voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven
door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden
verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau
voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specic
Absorption Rate), van 2,0 W/kg.
Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor
dit model 0,845 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR
waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen
dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt
gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde
basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te
gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.
De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft
aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende
radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar
de website van Samsung voor meer informatie over SAR en de
gerelateerde EU-standaarden.
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese
landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het
informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn
elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel)
niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen
worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade
aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere
soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat
het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de
winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente
waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen
milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Printed in Korea
GH68-35364E
Dutch. 08/2011. Rev. 1.0
Uw telefoon kan afwijken van de beschrijvingen in deze
gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van de geïnstalleerde
software of uw serviceprovider.
Diensten van derden kunnen op elk moment worden beëindigd
of onderbroken, en Samsung verklaart of garandeert niet
dat inhoud of een dienst gedurende een bepaalde periode
beschikbaar zal zijn.
Dit product bevat bepaalde gratis/opensourcesoftware.
De exacte voorwaarden voor licenties, vrijwaringen,
bevestigingen en kennisgevingen zijn beschikbaar op
de website van Samsung opensource.samsung.com.
www.samsung.com
GT-S5610
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier
en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen.
Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander
bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.
Correcte behandeling van een gebruikte batterij
uit dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen
voor accu’s en batterijen)
Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of
verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het
einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval
mag worden weggegooid.
De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het
kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de
referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte
batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen
schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter
bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van
het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu’s en
batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan
te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen
in uw omgeving.

Vraag over de Samsung S5610?

Wanneer u een vraag heeft over de "Samsung S5610" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten:

Product specificaties

Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal   2.4
Resolutie   320 x 240
Touchscreen no
Beeldscherm type TFT
Beeldscherm, aantal kleuren 262144 kleuren
Extern beeldscherm no
Geheugen
Flash card support yes
Compatibele geheugenkaarten MicroSD (TransFlash)
Intern geheugen   108
Maximale capaciteit van de geheugenkaart 16
Camera
Camera achterzijde yes
Resolutie camera achterzijde (numeriek) 5 MP
Ingebouwde flitser yes
Flash type LED
Digitale zoom   4 x
Witbalans   Auto, Cloudy, Daylight, Fluorescent, Tungsten
Automatisch scherpstellen yes
Zelfontspanner yes
Netwerk
Wi-Fi no
Datanetwerk 3G, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA
WAP no
WCDMA bands ondersteund 900, 2100 MHz
SIM-kaart-capaciteit Single SIM
SIM card type MiniSIM
3G yes
Data-uitwisseling
Bluetooth   yes
Bluetooth-versie 3.0
Poorten & interfaces
USB-versie   2.0
Type aansluitplug 3, 5 mm
Overige specificaties
Hoofdtelefoonuitgangen 1
Berichten
MMS   yes
E-mail yes
Email protocols IMAP4, POP3, SMTP
Chat yes
Instant messaging (IM) yes
Video
Video call -
Video afspelen yes
Video recording yes
Videocompressieformaten   H.263, MPEG4
Audio
FM-radio yes
Type ringtone MP3
Muziekspeler yes
Ondersteund audioformaat   AAC, AMR, MP3, WAV, WMA
Energie
Energie-opslagtechnologie accu/batterij   -
Capaciteit van de accu/batterij 1000 mAh
Gesprekstijd (2G) -
Standby time (2G) -
Gewicht en omvang
Gewicht   91 g
Breedte 49.7 mm
Diepte 12.9 mm
Hoogte   118.9 mm
Technische details
Abonnementstype Geen abonnement
Kleur van het product Zwart
Soort -
USB geheugen yes
EDGE yes
GPRS yes
Telefoonfuncties
Vormfactor   Rechthoek
Persoonlijke informatie management Alarm clock, Calculator, Converter
Java-technologie yes
Trilalarm yes
Luidspreker   yes
Conferentiegesprek mogelijk yes
Vliegtuigmodus yes
GPS-prestaties
GPS no
Locatie positie no
Toetsenbord
Toetsenbordindeling Alfanumeriek toetsenbord
Navigatietoets yes
Inhoud van de verpakking
Gebruikershandleiding yes
Oproep-management
Gesprekstijd timer yes
Snelkiezen yes
Wachtstand yes
Gesprek in de wacht zetten yes
Call omschakelen yes