Quigg Varia R-Control

Quigg Varia R-Control handleiding

(1)
 • Gebruikshandleiding
  vloerstofzuiger
  VARIA R-Control
  32
  Veiligheidsbepalingen en waarschuwingen
  Deze stofzuiger voldoet aan de geldende veiligheidsbepalin-
  gen voor elektrische apparaten. Onjuist gebruik kan echter
  leiden tot schade aan personen en voorwerpen. Lees deze
  handleiding zorgvuldig en helemaal door voordat u het apparaat gebru-
  ikt. Bewaar de handleiding, het garantiebewijs en het aankoopbewijs en
  indien mogelijk ook de verpakking en het verpakkingsmateriaal.
  • Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en voor
  het voorbestemde doel. Het apparaat is niet geschikt voor commerciële
  of bedrijfsdoeleinden. Gebruik het apparaat niet buiten (indien het niet
  specifiek voor gebruik buiten bedoeld is). Stel het apparaat niet bloot
  aan hitte, rechtstreekse zonnestralen of vocht. Dompel het apparaat
  nooit onder in vloeistoffen en let op mogelijk gevaar op beschadigingen
  bij scherpe hoeken. Gebruik het apparaat niet met natte of vochtige
  handen. Trek meteen de netstekker uit de contactdoos, indien het
  apparaat tijdens gebruik nat of vochtig is geworden. Zet het apparaat
  niet in water.
  • Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (incl. kinderen)
  met lichamelijke, motorieke of geestelijke beperkingen resp. personen
  met onvoldoende ervaring/kennis, tenzij deze onder toezicht zijn van
  een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid resp. daarvan instruc-
  ties hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
  • Let op met kleine kinderen; zorg dat deze niet met het apparaat gaan
  spelen.
  • Deze stofzuiger is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en
  dient ook zo te worden opgeborgen. U mag geen mensen en dieren
  afzuigen met de stofzuiger.
  • Gebruik anders dan toegestaan geschiedt op eigen risico en kan gevaar-
  lijk zijn.
  • Andersoortige toepassing resp. andersoortig gebruik zonder toezicht
  zijn niet toegestaan.
  • De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade
  veroorzaakt door gebruik van het apparaat waarvoor dit niet bedoeld is
  of door een verkeerde bediening.
  • Sluit het apparaat uitsluitend aan op 230 V wisselstroom. De contact-
  doos dient met een 16 A zekering te zijn afgezekerd. Wanneer meerdere
  apparaten met een hoge aansluitwaarde op dezelfde groep aangesloten
  zijn, kan bij het inschakelen van de stofzuiger de zekering aanspreken.
  Dit kan worden voorkomen, door voor inschakelen het laagste zuigver-
  mogen (min.) in te stellen en pas bij lopende motor een hoger vermo-
  gen in te stellen.
  • Gebruik het apparaat nooit zonder stofzuigerzak en uitblaasfilter.
  • Het aansluitsnoer moet bij langer gebruik tenminste voor 2/3 worden
  uitgetrokken, omdat anders gevaar op oververhitting en beschadiging
  ontstaat.
  • Bij beschadiging van het aansluitsnoer dient dit samen met de ka-
  beltrommel door de klantenservice worden vervangen.
  • Zuig geen as, hete kolen of soortgelijk, grotere glassplinters en scherpe
  voorwerpen op. De stofzuiger kan vlam vatten, verstopt raken resp.
  beschadigd worden.
  • Zuig geen toner op, zoals wordt gebruikt bij bijv. printers en kopieerap-
  paraten, omdat deze elektrisch geleidend kan zijn. Bovendien bestaat
  de kans dat deze door het filtersysteem van de stofzuiger niet volledig
  wordt tegengehouden en zo via de uitblaaskant weer in de lucht in de
  ruimte zelf terechtkomt.
  • Zuig nooit en te nimmer asbest of asbeststof op.
  • Zuig geen ontvlambare of giftige vloeistoffen op zoals benzine, olie,
  zuren of ander vluchtige substanties, de stofzuiger kan exploderen.
  • Zuig geen vloeistoffen op (zoals water), de werking van de stofzuiger
  kan negatief worden beïnvloed, terwijl ook de bescherming tegen elek-
  trische schokken kan afnemen.
  • Gebruik het apparaat nooit hoogkant of op de zijkant. Het apparaat
  moet bij gebruik op de vloer staan. Let met name bij trappen erop dat
  het apparaat horizontaal en stevig staat. Het apparaat moet bij het reini-
  gen van trappen steeds lager dan de gebruiker staan!
  • Trek na gebruik en voor het reinigen of vervangen van het filter altijd de
  stekker uit de contactdoos.
  • Reparaties aan elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitge-
  voerd door daartoe opgeleide technici. Wanneer reparaties op ondes-
  kundige wijze zijn uitgevoerd, kan dat resulteren in gevaarlijke situaties
  voor de gebruiker.
  • Berg het apparaat niet op in de directe nabijheid van hete kachels of
  verwarmingsradiatoren.
  • Kinderen hebben geen oog voor gevaren die kunnen ontstaan bij het
  gebruik van elektrische apparaten. Laat kinderen dan ook nooit zonder
  toezicht aan het werk met elektrische apparaten.
  • Schakel wanneer u het apparaat wilt reinigen of opbergen, dit altijd uit
  en trek de netstekker uit de wandcontactdoos, wanneer het apparaat
  gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Trek wanneer u de stekker
  wilt lostrekken nooit aan de kabel, maar aan de stekker zelf. Verwijder
  ook voor het gebruik bevestigde accessoires van het apparaat.
  • Laat het apparaat niet onbeheerd ingeschakeld. Wanneer u het werk-
  bereik verlaat, schakel dan het apparaat uit of trek de stekker uit de
  contactdoos (niet aan de kabel, maar aan de stekker trekken).
  • Bescherm kinderen tegen gevaren van elektrische huishoudelijke ap-
  paratuur; let er dan ook op dat er geen struikelgevaar is en dat kinderen
  niet bij het apparaat kunnen komen.
  • Controleer het apparaat en het aansluitsnoer regelmatig op eventuele
  beschadigingen. Gebruik beschadigde apparaten niet.
  • Probeer niet het apparaat zelf te repareren. Neem voor reparatie altijd
  contact op met een erkend monteur. Laat defecte kabels onmiddellijk
  en uitsluitend door de fabrikant of een deskundig monteur vervangen
  door een kabel van hetzelfde type, om gevaar op elektrische schokken
  en verwondingen te voorkomen.
  • Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen.
  • Let met name op de hieronder vermelde ‚Bijzondere veiligheidsaanwij-
  zingen‘.
  Bijzondere veiligheidsaanwijzingen
  • Zuig geen vloeistoffen op!
  • Zuig geen as of spitse of scherpe voorwerpen op!
  • Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimten!
  • Gebruik het apparaat niet zonder filter. Let erop dat het filter juist
  geplaatst is!
  • Let tijdens gebruik van het apparaat erop dat haren, kleding of lichaams-
  delen niet door de stofzuigmond worden opgezogen!
  • Houd de stofzuiger ver van hittebronnen, zoals straalkachels en fornui-
  zen!
  Afvoeren:
  • Het apparaat bevat elektrische en elektronische onderdelen en mag niet
  bij het huisvuil worden afgevoerd.
  • Raadpleeg de plaatselijke geldende regelgeving met betrekking hierop.
  Neem hierbij het nieuwe WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic
  Equipment – deze richtlijn maakt de inzameling en recycling van oude
  apparaten binnen de EG mogelijk).
  Inhoudsopgave Pagina
  Veiligheidsbepalingen en waarschuwingen 3
  Afvoeren 3
  Overzicht van onderdelen van het apparaat 6
  Montage 6
  Accessoires 6
  Filtersystemen 6
  Toepassing 6-7
  Afstandsbediening 7
  Ophouden met stofzuigen 7
  Permanentfilter leegmaken 7
  Plooifilter en filterzeef van permanentfilterbox reinigen 7
  Stofzak vervangen 7-8
  Filter vervangen 8
  Verlengingsadapter 8
  Reinigen en onderhouden 8
  Verdere belangrijke aanwijzingen 8-9
  Storingen opsporen en verhelpen 9
  Vervangingsfilter 9
  Technische gegevens 9
  Afdanken 9
  Garantie 9
  Verklaring van de gebruikte symbolen
  Lees deze handleiding grondig door, volg de instructies
  op en bewaar de handleiding om deze later nogmaals te
  kunnen raadplegen.
  Let op! Het in de wind slaan van een waarschuwing kan tot
  schade aan de apparatuur leiden.
  Let op! Het in de wind slaan van een opmerking gemar-
  keerd met ‚let op‘ kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
  De CE-markering is een markering volgens de
  EG-richtlijnen inzake productveiligheid. Door het aan-
  brengen van het CE-merk bevestigt de fabrikant dat het
  product voldoet aan de geldende Europese richtlijnen met
  betrekking tot productveiligheid.
  Het VDE/GS-label ‚GS=Geprüfte Sicherheitgeeft aan dat
  een product voldoet aan de eisen gesteld in de wet m.b.t.
  de apparatuur- en productveiligheid.
  Het VDE/EMC-label geeft aan dat het apparaat voldoet aan
  de eisen gesteld elektromagnetische verdraagzaamheid
  van hoogfrequent signalen voor levende wezens alsmede
  voor technische systemen.
  Voor elektrische producten die binnen de EG worden ver-
  kocht. Mocht dit apparaat aan het eind van de levensduur
  zijn gekomen, mag dat niet bij het normale huisvuil wor-
  den gegooid. Lever het apparaat in bij een milieustraat.
  Neem contact op met uw gemeente voor het adres van
  een milieustraat bij u in de buurt.
  51590225
Quigg Varia R-Control

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Quigg Varia R-Control of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Quigg Varia R-Control bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Quigg Varia R-Control. Deze handleiding valt onder de categorie Stofzuigers en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 9.7. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Quigg Varia R-Control of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Quigg Varia R-Control specificaties

Algemeen
Merk Quigg
Model Varia R-Control
Product Stofzuiger
Taal Nederlands
Bestandstype PDF

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Quigg Varia R-Control.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2021 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info