Profile PCF-209 handleiding

Profile PCF-209
9.5 · 1
PDF handleiding
 · 1 pagina
Nederlands
handleidingProfile PCF-209

ANALOGE MINI SCHAKELKLOK NL - 1

PCF-206

PCF-209 set

Wij danken u voor de aankoop van dit Profile product. Let
op: Het is belangrijk dat u deze handleiding aandachtig
leest voordat u het product gaat gebruiken. Bewaar
daarna deze handleiding goed.
Technische gegevens
Werkingsvoltage: 230V (50Hz)
Maximaal resistief vermogen: 3500W/16A
Maximaal inductief vermogen: 460VA/2A
Dagprogrammering: periodes van 30 minuten.
Verklarende begrippen
Resistieve toestellen zijn toestellen die over de
volledige duur dezelfde hoeveelheid stroom verbruiken.
Bv. Lampen.
Inductieve toestellen daarentegen verbruiken bij de
opstart veel meer stroom dan in normaal bedrijf.
Hieronder vallen koffiezetapparaten, boilers,
verwarmingstoestellen, enz.
Indien het inductieve toestel de waarde van het
inductieve vermogen van de schakelklok overstijgt,
mag het toestel hierop niet worden aangesloten, zoniet
zal het schakelcontact van de klok vroegtijdig stuk
gaan en valt dit buiten de garantievoorwaarden.
Programmering
De aan- en uitschakeltijden zijn eenvoudig te
programmeren, door de ruitertjes op de draaibare ring
voorzichtig naar beneden te duwen, op het tijdstip dat het
aangesloten apparaat moet werken. Het apparaat zal
niet werken op de moment waarop de ruitertjes naar
boven staan.
De tijd instellen
Stel nu de schakelklok in op het juiste uur:
Draai de ring rechtsom tot het juiste uur zich tegenover
de pijl bevindt.
Steek dan de schakelklok onmiddellijk in het
stopcontact.
Herhaal deze procedure telkens wanneer de
schakelklok uit het stopcontact werd verwijderd.
Gebruik
Steek de stekker van het te schakelen apparaat in het
stopcontactgedeelte van de schakelklok en steek
vervolgens de schakelklok in het stopcontact.
Indien het aangesloten toestel een “aan-uit” schakelaar
heeft, zorg dan dat deze op “aan” staat.
Check of de schakelklok op het juiste uur ingesteld
staat.
Stel nu de schakelaar op de zijkant van de schakelklok
in op het klokje
. Indien deze schakelaar op І staat,
zal het toestel continu werken, en zal het toestel dus
niet uitschakelen op de aangegeven tijdstippen.
Veiligheidsinstructies
De importeur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schadeclaims met betrekking tot voorwerpen of
personen die voortkomen uit incorrecte omgang of
het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften. Alle
schadeclaims in zulke gevallen worden nietig
verklaard.
De tijdschakelklok moet aangesloten worden op een
netspanning van 230V, max. zekering 16A.
Garantievoorwaarden
De garantieperiode voor PCF-206 en PCF-209
bedraagt 2 jaar en vangt aan op de datum van
aankoop. Gedurende de garantieperiode verhelpt Eltra
nv alle defecten die te wijten zijn aan materiaal- of
productiefouten. Eltra nv kan, naar keuze, het defecte
toestel ofwel herstellen ofwel vervangen.
Eltra nv is niet verplicht om toestellen te herstellen of
te vervangen indien ze defect zijn geraakt ten gevolge
van beschadigingen, oneigenlijk gebruik, modificaties
of wijzigingen die werden aangebracht na de
aankoopdatum.
Breng het defecte toestel, samen met het originele
aankoopbewijs terug naar de winkel waar het toestel
werd verkocht. Voeg steeds een nota toe met de
beschrijving van het probleem.
Schade
Eltra nv kan onder geen enkel beding aansprakelijk
gesteld worden voor schade van welke aard ook,
indien het toestel niet correct volgens de
voorgeschreven installatie-instructies werd
geïnstalleerd, noch voor schade ten gevolge van
onvoorziene omstandigheden zoals natuurrampen,
blikseminslag… Alle daaruit voortvloeiende kosten
vallen bijgevolg uitsluitend ten laste van de koper en
worden niet gedekt door de garantievoorwaarden.
www.eltra.eu
www.profileDIY.com
Eltra nv, Pachtgoedstraat 2, 9140 Temse, BELGIUM
Eltra DIYeuronet / Elar bv, Ambachtsstraat 8, 5405 AM Uden,
THE NETHERLANDS

Bekijk hier gratis de handleiding van de Profile PCF-209. Deze handleiding valt onder de categorie Niet gecategoriseerd en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 9.5. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Profile PCF-209 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Hulp nodig?

Heeft u een vraag over de Profile en staat het antwoord niet in de handleiding? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Profile bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Aantal vragen: 0

Algemeen
Profile
PCF-209
Niet gecategoriseerd
Nederlands
Handleiding (PDF)

Het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunnen vinden? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder in de meest gestelde vragen over de Profile PCF-209.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Geen resultaten