PowerPlus POWXQ5320 handleiding

Bekijk hier gratis de PowerPlus POWXQ5320 handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere PowerPlus POWXQ5320 bezitters.

POWXQ5320 NL
Copyright © 2011 VARO Pagina | 1 www.varo.com
1 TOEPASSINGSGEBIED .................................................................. 3
2 BESCHRIJVING ............................................................................... 3
3 INHOUD VAN DE VERPAKKING .................................................... 3
4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN ............................................. 4
5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .............................. 4
5.1 Werkplaats ............................................................................................................... 4
5.2 Elektrische veiligheid ............................................................................................. 4
5.3 Veiligheid van personen ......................................................................................... 5
5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap ...................... 5
5.5 Service ..................................................................................................................... 6
5.6 Controleer beschadigde onderdelen ..................................................................... 6
6 AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR
TEGELSNIJDERS ............................................................................ 6
6.1 Voeding.................................................................................................................... 7
6.2 Diamantzaagbladen ................................................................................................ 7
7 ASSEMBLAGE ................................................................................. 7
7.1 Montage van het onderstel (Fig. 4) ........................................................................ 7
7.2 Montage van de bescherm- en spatkap (Fig. 6-7) ................................................. 8
7.3 Montage van de overloopbeveiliging (fig. 8) ......................................................... 8
7.4 Het waterreservoir vullen (13) ................................................................................ 8
7.4.1 Om het water te verversen: ....................................................................................... 8
8 BEDIENING ...................................................................................... 8
8.1 Aan- en uitschakelen .............................................................................................. 8
8.2 Gebruik van de langsgeleider en de verstekgeleider............................................ 9
8.2.1 Hoeken instellen ....................................................................................................... 9
8.3 Uitvoeren van rechte en hoeksneden .................................................................... 9
8.3.1 Rechte sneden .......................................................................................................... 9
8.3.2 Hoeksneden .............................................................................................................. 9
9 REINIGING EN ONDERHOUD ........................................................ 9
9.1 Reiniging ................................................................................................................. 9
9.2 Servicedienst........................................................................................................... 9

Vraag over de PowerPlus POWXQ5320?

Stel de vraag die je hebt over de PowerPlus POWXQ5320 hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere PowerPlus POWXQ5320 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.