PowerPlus POWX180 handleiding

Bekijk hier gratis de PowerPlus POWX180 handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere PowerPlus POWX180 bezitters.

POWX180 NL
Copyright © 2011 VARO P a g e | 1 www.varo.com
1 TOEPASSING .................................................................................. 3
2 BESCHRIJVING ............................................................................... 3
3 INHOUD ............................................................................................ 3
4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN ............................................. 4
5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .............................. 4
5.1 Werkplaats ............................................................................................................... 4
5.2 Elektrische veiligheid ............................................................................................. 4
5.3 Veiligheid van personen ......................................................................................... 4
5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap ...................... 5
5.5 Service ..................................................................................................................... 5
6 ASSEMBLAGE ................................................................................. 5
6.1 Montage zaagtafel ................................................................................................... 5
6.2 Zaaglint spannen..................................................................................................... 6
6.3 Zaaglint afstellen ..................................................................................................... 6
6.4 Zaaglintgeleiding instellen ..................................................................................... 6
6.4.1 Afstellen van het bovenste steunen geleidelager ....................................................... 7
6.4.2 Afstellen van het onderste steunen geleidelager ....................................................... 7
6.4.3 Afstellen van de bovenste zaaglintgeleiding .............................................................. 7
6.5 Zaagtafel afstellen ................................................................................................... 7
6.6 Zaaglint vervangen ................................................................................................. 7
6.7 Rubberen loopvlak van zaaglintrollen vervangen ................................................. 8
6.8 Zaagtafelblad vervangen ........................................................................................ 8
7 VOOR INGEBRUIKNAME ............................................................... 8
8 GEBRUIK ......................................................................................... 9
8.1 Stofopvang .............................................................................................................. 9
8.2 In/uit-schakelen ....................................................................................................... 9
8.3 Dwarsgeleider ......................................................................................................... 9
8.4 Parallelgeleider ....................................................................................................... 9
8.5 Schuine sneden ...................................................................................................... 9
9 WERKEN MET DE LINTZAAG ........................................................ 9
9.1 Maken van sneden in de lengte (Fig. 28) ............................................................. 10

Vraag over de PowerPlus POWX180?

Stel de vraag die je hebt over de PowerPlus POWX180 hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere PowerPlus POWX180 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.