PowerPlus POWX055 handleiding

Bekijk hier gratis de PowerPlus POWX055 handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere PowerPlus POWX055 bezitters.

POWX055
NL
Copyright © 2012 VARO
P a g i n a | 1
www.varo.com
1
TOEPASSING ................................................................................. 3
2
BESCHRIJVING (FIG A) ................................................................. 3
3
INHOUD VAN DE VERPAKKING ................................................... 3
4
TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN ............................................ 3
5
ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ............................. 4
5.1
Werkplaats ............................................................................................................. 4
5.2
Elektrische veiligheid ............................................................................................ 4
5.3
Veiligheid van personen ........................................................................................ 4
5.4
Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap .................... 5
5.5
Service .................................................................................................................... 5
6
AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR
CIRKELZAGEN ............................................................................... 6
7
AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR
LASERS .......................................................................................... 6
8
GEBRUIK ........................................................................................ 6
8.1
Verwisselen van het zaagblad (fig. B) .................................................................. 6
8.2
Afstellen van de splijtwig (fig. B) .......................................................................... 7
8.3
Instellen van de zaagdiepte (fig. A)....................................................................... 7
8.4
Instellen van de verstekhoek (fig. A) .................................................................... 7
8.5
Monteren van de parallelgeleider (fig. A) ............................................................. 7
9
BEDIENING ..................................................................................... 7
9.1
Aanwijzingen voor gebruik ................................................................................... 7
9.2
In- en uitschakelen (fig. A) .................................................................................... 8
9.3
Laserstraal ............................................................................................................. 8
9.4
Batterijen voor de laser ......................................................................................... 8
10
REINIGING EN ONDERHOUD ....................................................... 8
10.1
Reiniging ................................................................................................................ 8
10.2
Controleren en vervangen van de koolborstels (fig. A)....................................... 8
10.3
Smering (fig. B) ...................................................................................................... 9
11
TECHNISCHE GEGEVENS ............................................................ 9
12
GELUID ........................................................................................... 9

Vraag over de PowerPlus POWX055?

Stel de vraag die je hebt over de PowerPlus POWX055 hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere PowerPlus POWX055 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.