PowerPlus POW1007 handleiding

Bekijk hier gratis de PowerPlus POW1007 handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere PowerPlus POW1007 bezitters.

POW1007 NL
Copyright © 2013 VARO Page | 1 www.varo.com
1 GEBRUIKSDOELEINDEN ............................................................... 2
2 BESCHRIJVING ............................................................................... 2
3 INHOUD VAN DE VERPAKKING .................................................... 2
4 VERKLARING VAN DE SYMBOLEN .............................................. 3
5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .............................. 3
5.1 Werkplaats ............................................................................................................... 3
5.2 Elektrische veiligheid ............................................................................................. 3
5.3 Veiligheid van personen ......................................................................................... 4
5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap ...................... 4
5.5 Service ..................................................................................................................... 5
6 SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR
DECOUPEERZAGEN ...................................................................... 5
7 GEBRUIKSINSTRUCTIES ............................................................... 5
7.1 Opstarten ................................................................................................................. 5
7.1.1 Directe werking ......................................................................................................... 5
7.1.2 Continu gebruik ......................................................................................................... 6
7.1.3 Instellen van de elektronische snelheidsregeling ....................................................... 6
7.2 Vervangen van het zaagblad .................................................................................. 6
7.3 Stofafzuiging ........................................................................................................... 6
7.4 Gebruik van de pendelfunctie ................................................................................ 6
8 TECHNISCHE GEGEVENS ............................................................. 6
9 GELUID ............................................................................................ 7
10 GARANTIE ....................................................................................... 7
11 MILIEU .............................................................................................. 8
12 REINIGING/ONDERHOUD .............................................................. 8
13 CONFORMITEITSVERKLARING .................................................... 8

Vraag over de PowerPlus POW1007?

Stel de vraag die je hebt over de PowerPlus POW1007 hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere PowerPlus POW1007 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.