Plieger Type 11, 1634 W

Plieger Type 11, 1634 W handleiding

(1)
 • Nieuwe CV radiator plaatsen
  Tijdens een aanpassing in huis komt het regelmatig voor dat er
  een bestaande radiator in de weg komt te hangen of vanwege
  ouderdom vernieuwd moet worden.
  In een bestaande CV installatie zitten over het algemeen plaat-
  radiatoren.
  Als de CV installatie moet worden uitgebreid met één of meer
  radiatoren dient er rekening gehouden te worden met de capa-
  citeit van de radiatoren. Het is mogelijk om op het bestaande
  leidingnet een aftakking te maken voor het aansluiten van de
  nieuwe radiator. De aftakking op de CV leiding voor de nieuwe
  radiator kan gemaakt worden door gebruik te maken van twee
  T-stukken (zie afb. 1, onderdeel A) 22 of 15 mm, de leiding naar
  de radiator is 15 mm.
  De keuze van een nieuwe radiator
  De bestaande radiator geeft een bepaalde hoeveelheid
  warmte af in de ruimte waar deze is opgehangen.
  Als er gedacht wordt aan vervanging van een radiator moet er
  rekening gehouden worden met de warmteafgifte van de
  nieuwe radiator. De warmteafgifte staat op de verpakking of in
  de informatie bij de radiator. Er is simpel zelf een berekening te
  maken van de benodigde warmteafgifte van de radiator in de te
  verwarmen ruimte (zie verderop in deze folder).
  Verder dient er rekening gehouden te worden met de volgende
  punten:
  Het is belangrijk te meten welke afmeting de nieuwe radia-
  tor mag hebben.
  Plaats de nieuwe radiator indien mogelijk in het koudste
  gedeelte van de ruimte.
  Is de ruimte die verwarmd moet worden groot, plaats dan
  meerdere kleine radiatoren, waardoor de warmte beter over
  de gehele ruimte verdeeld wordt.
  Houdt boven en onder de radiator minimaal 10 cm vrij voor
  een goede luchtcirculatie. Door het bekleden van een radia-
  tor met bijvoorbeeld een houten ommanteling neemt de
  warmteafgifte met wel 30% af.
  In plaats van het bekleden van een radiator kan er ook
  gedacht worden aan een fraaie design radiator passend bij
  uw interieur.
  Gordijnen die voor de radiator tot op de grond hangen
  nemen warmteafgifte van de radiator weg.
  De afmeting van een radiator hangt niet persé samen met
  de warmteafgifte. Een kleine plaatradiator met convector
  kan meer warmte afgeven dan een grote radiator.
  Dit komt, doordat de convector (golvende plaat die de lucht
  geleidt en zelf ook verwarmd wordt) de warmteafgifte ver-
  hoogt.
  Er kan voor vervanging gekozen worden voor een model radi-
  ator die reeds in de woning aanwezig is, bijvoorbeeld een
  plaatradiator. Dit is een (gladde) paneelradiator met een
  goede warmteafgifte per m
  3
  .
  Verkrijgbaar met één paneel of twee achter elkaar.
  Plieger Compact radiator
  Dit is een fraaie paneelradiator af-
  gewerkt aan de bovenzijde met een
  rooster (niet bij type 10) en de zijkant
  afgewerkt met (gladde) panelen.
  Plieger Compact radiatoren, verkrijg-
  baar in zowel een geribbelde versie
  als een versie met een vlakke voor-
  plaat, zijn leverbaar in verschillende
  afmetingen en 13 verschillende
  kleuren.
  Deze radiatoren hebben een hoge
  warmte afgifte per m3 en zijn voorzien
  van een onzichtbare convector. Dit
  komt door het rooster aan de
  R a d i a t o r a a n s l u i t e n
  A
  A
  bovenkant en de gesloten panelen.
  Verkrijgbaar in type 11, met één paneel en één convector, en
  type 22 met twee panelen achter elkaar en tussen de panelen
  twee convectoren (zie afb. 2).
  Deze convector zorgt voor de verhoogde warmteafgifte.
  Plieger designradiatoren
  Ook deze zijn verkrijgbaar in verschillende maatvoeringen en in
  13 verschillende kleuren. Deze radiatoren zijn geschikt voor
  badkamer, keuken, toilet, huiskamer en hal.
  Hoeveel warmteafgifte er nodig is om de ruimte voldoende te
  verwarmen, wordt bepaald aan de hand van de onderstaande
  vragen:
  Hoe groot is de te verwarmen ruimte waar de radiator komt
  te hangen? (lengte x breedte x hoogte)
  Wat is de gewenste temperatuur in de ruimte? (zie tabel 1)
  RUIMTE TEMPERATUUR WATT per m
  3
  Badkamer 24 °C 93 W
  Woon/studeerkamer 22 °C 85 W
  Keuken 20 °C 77 W
  Slaapkamer 19 °C 70 W
  Aanbevolen rekenformule: te berekenen per vertrek.
  Rekenvoorbeeld badkamer:
  2 m x 2,5 m x 3 m = 15 m
  3
  - Formule: 15 m
  3
  x 93 W = 1395 Watt.
  Er is dus minimaal een (design) radiator nodig met een warm-
  teafgifte van 1395 Watt.
  Wanneer u de omgevingstemperatuur wilt verhogen met
  twee graden van bijvoorbeeld 24 naar 26 graden, moet u de
  berekening met 10% verhogen.
  Formule: lengte x breedte x hoogte x 93 W x 1.10
  Demonteren van een bestaande radiator
  Schakel de CV installatie uit door de stekker bij de ketel uit
  het stopcontact te halen.
  Wacht tot de temperatuur van het water onder de 40 graden
  is gezakt.
  Draai alle radiatorkranen open van alle
  radiatoren die hoger en gelijk aan de te
  demonteren radiator hangen (tegen de
  klok in draaien).
  Indien de vul- en aftapkraan, op het laag-
  ste punt zit: monteer op de vul- en aftap-
  kraan, waar ook de installatie gevuld
  wordt, een vulslang en draai de kraan
  open.
  Indien de vul- en aftapkraan niet op het
  laagste punt zit: monteer een vulslang op
  de aftapkraan op het laagste punt
  (meestal in de buurt van de radiator op
  het laagste punt in het huis. Indien de te
  vervangen radiator hoog in het pand
  geplaatst is , hoeft niet de gehele instal-
  latie afgetapt te worden. U kunt het
  waterpeil tijdens het aftappen control-
  eren door de onderste (retour) koppeling
  iets los te draaien. Als er geen water
  meer uit deze koppeling komt, kunt u
  stoppen met aftappen door de aftap-
  kraan te sluiten.
  Draai de koppeling van de retourleiding (onder) los van de
  radiator en doe hetzelfde bij de radiatorkraan.
  Demonteer de bestaande radiator door de beugels los te
  schroeven. Vang eventueel restwater op, dit kan vuil en
  zwart zijn.
  Haal indien nodig de bevestigingsbeugels van de muur.
  Monteren van een nieuwe radiator
  Als de nieuwe radiator gelijk is aan het oude type kunnen de
  aansluitingen van de oude radiator worden overgezet naar
  de nieuwe radiator en kan de oude bevestiging gebruikt wor-
  den.
  Bij een ander type radiator moeten nieuwe beugels op de
  muur gemonteerd worden met pluggen en zware schroeven.
  Ook is het mogelijk om gebruik te maken van standconsoles
  indien bijvoorbeeld de muur te zwak is. Men kan deze op
  hoogte selecteren (alleen te gebruiken bij types met aange-
  laste strippen).
  De retour- en aanvoerleiding moet worden aangepast aan
  de nieuwe maat van de radiator. Dit gaat het beste met klem-
  fittingen in combinatie met CV buis. In vochtige ruimten kunt
  u het beste CV-klemfittingen met een nylon afdichtingsring
  (CV-klem) gebruiken om roestvorming aan de buis te
  voorkomen.
  Standaard wordt de Compact radiator aan één zijde aangeslo-
  ten, als de radiator breder is dan 150 cm is
  het aan te bevelen de radiator diagonaal
  aan te sluiten. Dit wil zeggen bijvoorbeeld
  linksboven de aanvoer aansluiting met een
  radiatorkraan en rechtsonder de retour
  aansluiting. Hiermee wordt voorkomen dat
  de radiator niet geheel warm wordt.
  De aansluitingen in de radiator zijn 1/2”. Om deze aansluiting
  goed af te dichten gebruikt men teflon tape om de draad van
  de koppeling.
  Als de leidingen zijn aangesloten controleer dan of alle ont-
  luchtingskraantjes gesloten zijn.
  Sluit de vulslang aan op de waterkraan (de kraan waarmee
  men de installatie normaal vult) en op de vul- en aftap-
  kraan van de installatie. Draai daarna de koppeling op de
  vul- en aftapkraan van de installatie iets los. Laat de vul- en
  aftapkraan van de installatie dicht staan. Zet de waterkraan
  (tapkraan) open en wacht todat er water uit de koppeling op
  haakshaaks
  verkeerd
  recht
  Pliege r BV. -Zaltbommel (NL)
  (afb. 1)
  (tabel 1)
  de vul- en aftapkraan komt. Wanneer dat gebeurt draait u de
  koppeling vast. Dit is om te verkomen dat er lucht in de
  installatie komt, de vulslang zit nu vol water. Nu kunt u de
  vul- en aftapkraan open zetten. Vul de installatie tot maxi-
  maal 2 bar druk (zichtbaar op de manometer). Draai nu de
  vul- en aftapkraan weer dicht. Draai nu bij alle radiatoren
  waar het water uit weg is geweest de ontluchtingskraan
  open tot er water uitkomt. Als er overal water uit de
  ontluchtingskraan is gekomen moet u de vul- en aftapkraan
  nogmaals opendraaien en weer bijvullen tot 2 bar druk. Bij
  vat bovenverdieping tussen 1,6 en 1,8 bar. Bij vat begane
  grond 2 bar.
  Steek nu de stekker weer in het stopcontact en stel
  eventueel de kamerthermostaat weer in bedrijf. Wacht tot
  alle radiatoren warm zijn geworden, trek de stekker nog-
  maals uit het stopcontact en ontlucht nogmaals alle radia-
  toren.
  Vul eventueel weer bij als de druk onder de 1 bar is gekomen,
  maar alleen op een ketel die niet warmer is dan 40 graden.
  Tip
  In plaats van een standaard radiatorkraan kunt u een thermo-
  statische radiatorkraan monteren, met als voordeel dat de
  radiator onafhankelijk van de kamerthermostaat de regeling
  op de omgevingstemperatuur afstemt. Bijvoorbeeld, als de
  zon de radiator verwarmt sluit de kraan zich terwijl de andere
  radiatoren wel warm blijven. De thermostaatknop mag nooit
  omhoog gemonteerd worden, omdat deze dan te vroeg sluit
  en de radiator niet goed warm wordt. Alle thermostatische
  radiatorkranen zijn voorzien van een vorstbeveiliging en hier-
  door zeer geschikt voor ruimten die alleen vorstvrij gehouden
  moeten worden.
  Tip
  Als op de retouraansluiting van een
  radiator een afsluitbare koppeling wordt
  gebruikt is het mogelijk de radiator te
  demonteren zonder de installatie geheel
  af te tappen.
  afsluitbare
  koppeling
  (afb. 2)
  type 11 type 22
  folder klushulp radiator aansluiten 3.2 04-2015_Opmaak 1 24-04-15 08:57 Pagina 1
Plieger Type 11, 1634 W

Hulp nodig?

Aantal vragen: 1

Heeft u een vraag over de Plieger Type 11, 1634 W of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Plieger Type 11, 1634 W bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Marc TIJTGAT, 18-1-2021 09:42:30 Geen reacties

ik kocht een radiatorkraan thermostaat ik moet de knop op 5 zetten hij staat nu op drie maar ik kan niet draaien aan de knop moet ik vooraf iets doen

Beantwoord deze vraag

Bekijk hier gratis de handleiding van de Plieger Type 11, 1634 W. Deze handleiding valt onder de categorie Ruimteverwarmingen en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.5. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Plieger Type 11, 1634 W of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Plieger Type 11, 1634 W specificaties

Algemeen
Merk Plieger
Model Type 11, 1634 W
Product Ruimteverwarming
EAN 8711238239422, 8711238327969, 8711238328423, 8711238330266
Taal Nederlands
Bestandstype PDF
Gewicht en omvang
Hoogte 600 mm
Diepte 61 mm
Lengte 1800 mm
Design
Soort Enkele plaat, enkele convector (Type 11)
Kleur van het product Crème
Producttype Plaatradiator
Model Horizontaal
Materiaal -
Ingebouwde spiegel Nee
Certificering ISSO, Kiwa, СE
Kenmerken
Maximum werkdruk 10 bar
Verwarming capaciteit in watts 1634 W
Maximale temperatuur (in bedrijf) 110 °C
Radiatoraansluiting Zijkant
Verbinden draad-type G 1/2
Aantal connectie punten 4
Inhoud van de verpakking
Aantal 1

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Plieger Type 11, 1634 W.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2021 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info