Pelgrim PSK960 handleiding

Bekijk hier gratis de Pelgrim PSK960 handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere Pelgrim PSK960 bezitters.

Handleiding
Notice d’utilisation - Anleitung - Manual
PSK660RVS
PSK960RVS
700003130000
Het toestel-identificatieplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het toestel.
La plaque d’identification de l’appareil se trouve sur l’intérieur de l’appareil.
Das Gerätetypenschild befindet sich innen am Gerät.
The appliance identification card is located on the inside of the appliance.
Plak hier het toestel-identificatieplaatje.
Placez ici la plaque d’identification de l’appareil.
Kleben Sie hier das Gerätetypenschild ein.
Stick the appliance identification card here.
Houd, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling, het complete typenummer bij de hand.
En cas de contact avec le service après-vente, ayez auprès de vous le numéro de type complet.
Halten Sie die vollständige Typennummer bereit,
wenn Sie mit der Kundendienstabteilung Kontakt aufnehmen.
When contacting the service department,
have the complete type number to hand.
Adressen en telefoonnummers van de serviceorganisatie vindt u op de garantiekaart.
Les adresses et les numéros de téléphone du service après-vente se trouvent sur la carte de garantie.
Adressen und Telefonnummern der Kundendienstorganisation finden Sie auf der Garantiekarte.
You will find the addresses and phone numbers of the service organisation on the guarantee card.

Vraag over de Pelgrim PSK960?

Stel de vraag die je hebt over de Pelgrim PSK960 hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Pelgrim PSK960 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.