Panasonic CU-UZ50WKE

Panasonic CU-UZ50WKE handleiding

 • Български Português Nederlands Italiano
  ACXF55-27071
  Model No.
  Indoor Unit Outdoor Unit
  CS-FZ25WKE
  CS-FZ35WKE
  CS-FZ50WKE
  CS-FZ60WKE
  CS-UZ25WKE
  CS-UZ35WKE
  CS-UZ50WKE
  CS-PZ25WKE
  CS-PZ35WKE
  CS-PZ50WKE
  CU-FZ25WKE
  CU-FZ35WKE
  CU-FZ50WKE
  CU-FZ60WKE
  CU-UZ25WKE
  CU-UZ35WKE
  CU-UZ50WKE
  CU-PZ25WKE
  CU-PZ35WKE
  CU-PZ50WKE
  Operating Instructions
  Air Conditioner
  Istruzioni di funzionamento
  Condizionatore d’aria
  2-23
  Prima di utilizzare l’unità, leggere attentamente le istruzioni
  e conservare questo opuscolo per potervi fare riferimento in
  futuro.
  Le istruzioni per l’installazione fornite in dotazione devono
  essere conservate e lette dall’installatore prima dell’installazione.
  Il telecomando si trova nell’unità interna e deve essere rimosso
  dall’installatore prima dell’installazione.
  Handleiding
  Airconditioner
  24-45
  Lees voor u het apparaat gebruikt deze gebruikshandleiding
  grondig en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
  De bijgevoegde installatiehandleiding moet door de
  installateur worden bewaard en gelezen vóór de installatie.
  De afstandsbediening is in de binnenunit verpakt en moet
  vóór de installatie door de installateur worden verwijderd.
  Instruções de funcionamento
  Aparelho de ar condicionado
  46-67
  Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente este manual
  de utilização e guarde-o para future referência.
  As Instruções de Instalação inclusas devem ser guardadas e
  o instalador deve-as ler antes de efetuar a instalação.
  O controlo remoto encontra-se na embalagem da unidade
  interior e é removido pelo instalador antes da instalação.
  Инструкции за работа
  Климатик
  68-89
  Преди да задействате климатика, моля, прочетете
  внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за
  бъдещи справки.
  Включеното ръководство за монтаж трябва да се съхранява
  и прочете от монтажника преди извършване на монтажа.
  Дистанционното управление е опаковано във вътрешния
  уред и следва да се извади от монтажника преди извършване
  на монтажа.
  ACXF55-27071.indb 1ACXF55-27071.indb 1 12/3/2019 10:10:41 AM12/3/2019 10:10:41 AM

Vraag over de Panasonic CU-UZ50WKE?

Stel de vraag die je hebt over de Panasonic CU-UZ50WKE hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Panasonic CU-UZ50WKE bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de Panasonic CU-UZ50WKE handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere Panasonic CU-UZ50WKE bezitters.

Koop gerelateerde producten:

  Gerelateerde producten

  Airco Panasonic