Panasonic CS-RZ50WKEW

Panasonic CS-RZ50WKEW handleiding

 • Български Português Nederlands Italiano
  ACXF55-27161
  Operating Instructions
  Air Conditioner
  Model No.
  Indoor Unit Outdoor Unit
  CS-TZ20WKEW
  CS-TZ25WKEW
  CS-TZ35WKEW
  CS-TZ42WKEW
  CS-TZ50WKEW
  CS-RZ20WKEW
  CS-RZ25WKEW
  CS-RZ35WKEW
  CS-RZ50WKEW
  CS-MTZ16WKE
  Single Split
  CU-TZ20WKE
  CU-TZ25WKE
  CU-TZ35WKE
  CU-TZ42WKE
  CU-TZ50WKE
  CU-RZ20WKE
  CU-RZ25WKE
  CU-RZ35WKE
  CU-RZ50WKE
  CS-TZ60WKEW
  CS-TZ71WKEW
  Single Split
  CU-TZ60WKE
  CU-TZ71WKE
  Multi Split
  CU-2Z35TBE
  CU-2Z41TBE
  CU-2Z50TBE
  CU-3Z52TBE
  CU-3Z68TBE
  CU-4Z68TBE
  CU-4Z80TBE
  CU-5Z90TBE
  CU-2TZ41TBE
  CU-2TZ50TBE
  CU-3TZ52TBE
  Istruzioni di funzionamento
  Condizionatore d’aria
  2-25
  Prima di utilizzare l’unità, leggere attentamente le istruzioni
  e conservare questo opuscolo per potervi fare riferimento in
  futuro.
  Le istruzioni per l’installazione fornite in dotazione devono
  essere conservate e lette dall’installatore prima dell’installazione.
  Il telecomando si trova nell’unità interna e deve essere rimosso
  dall’installatore prima dell’installazione.
  Handleiding
  Airconditioner
  26-49
  Lees voor u het apparaat gebruikt deze gebruikshandleiding
  grondig en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
  De bijgevoegde installatiehandleiding moet door de
  installateur worden bewaard en gelezen vóór de installatie.
  De afstandsbediening is in de binnenunit verpakt en moet
  vóór de installatie door de installateur worden verwijderd.
  Instruções de funcionamento
  Aparelho de ar condicionado
  50-73
  Antes de ligar a unidade, leia cuidadosamente este manual
  de utilização e guarde-o para future referência.
  As Instruções de Instalação inclusas devem ser guardadas e
  o instalador deve-as ler antes de efetuar a instalação.
  O controlo remoto encontra-se na embalagem da unidade
  interior e é removido pelo instalador antes da instalação.
  Инструкции за работа
  Климатик
  74-97
  Преди да задействате климатика, моля, прочетете
  внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за
  бъдещи справки.
  Включеното ръководство за монтаж трябва да се съхранява
  и прочете от монтажника преди извършване на монтажа.
  Дистанционното управление е опаковано във вътрешния
  уред и следва да се извади от монтажника преди извършване
  на монтажа.
  ACXF55-27161.indb 1ACXF55-27161.indb 1 12/2/2019 10:35:58 AM12/2/2019 10:35:58 AM

Vraag over de Panasonic CS-RZ50WKEW?

Stel de vraag die je hebt over de Panasonic CS-RZ50WKEW hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Panasonic CS-RZ50WKEW bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de Panasonic CS-RZ50WKEW handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere Panasonic CS-RZ50WKEW bezitters.

Koop gerelateerde producten:

  Gerelateerde producten

  Airco Panasonic