NPG NL-2468HFB handleiding

(1)
  • Aantal pagina's: 76
  • Bestandstype: PDF
2
English
/*&!&

h =i

h
/*&!&
,'*-, *!+#'$,*!+ '#'&',*%'.'.*'*
#&'-+*+*.!$(*,+!&+!**,')-$!!+*.!
(*+'&&$
*-$,'*1!&'*%,!'&
,;<F8DH<C@8AG:8A8E4G8FHF8F4A764AE47<4G8E47<B9E8DH8A6L8A8E:L4A7
<9ABG<AFG4??874A7HF87<A466BE74A68J<G;G;8<AFGEH6G<BAF@4L64HF8;4E@
9H?<AG8E98E8A68GBE47<B6B@@HA<64G<BA BJ8I8EG;8E8<FAB:H4E4AG88G;4G
<AG8E98E8A68J<??ABGB66HE<A4C4EG<6H?4E<AFG4??4G<BA!9G;<F8DH<C@8AG7B8F
64HF8;4E@9H?<AG8E98E8A68GBE47<BBEG8?8I<F<BAE868CG<BAJ;<6;64A5878
G8E@<A875LGHEA<A:G;88DH<C@8AGB994A7BAG;8HF8E<F8A6BHE4:87GBGEL
GB6BEE86GG;8<AG8E98E8A685LBA8BE@BE8B9G;89B??BJ<A:@84FHE8F
*8?B64G8G;8E868<I<A:4AG8AA4
!A6E84F8G;8F8C4E4G<BA58GJ88AG;88DH<C@8AG4A7E868<I8E
BAA86GG;88DH<C@8AG<AGB4ABHG?8GBA46<E6H<G7<998E8AG9EB@G;4GGBJ;<6;
G;8E868<I8E<F6BAA86G87
BAFH?GG;8784?8EBE8KC8E<8A687E47<B,.G86;A<6<4A9BE;8?C
AL6;4A:8FBE@B7<9<64G<BAFABG8KCE8FF?L4CCEBI875LG;8C4EGLE8FCBAF<5?8
9BE6B@C?<4A686BH?7IB<7G;8HF8EF4HG;BE<GLGBBC8E4G8G;88DH<C@8AG
i
-,!'&
'ABG4GG8@CGGB@B7<9LG;<FCEB7H6G<A4ALJ4LJ<G;BHGJE<GG8A4HG;BE<M4G<BA
9EB@FHCC?<8E-A4HG;BE<M87@B7<9<64G<BA6BH?7IB<7G;8HF8EF4HG;BE<GLGBBC8
E4G8G;<FCEB7H6G
!G<FABGE86B@@8A787GB>88C468EG4<AFG<??<@4:87<FC?4L87BAG;8F6E88A
9BE4?BA:G<@84FJ8??4F7<FC?4L<A:8KGE8@8?L5E<:;G<@4:8FBAF6E88A
<:HE8F4A7<??HFGE4G<BAF<AG;<F-F8E%4AH4?4E8CEBI<7879BEE898E8A68BA?L4A7
@4L7<998E9EB@46GH4?CEB7H6G4CC84E4A68(EB7H6G78F<:A4A7FC86<9<64G<BAF
@4L586;4A:87J<G;BHGABG<68
i
/*&!&
,B*87H68,;8*<F>'9<E8'E?86GE<6+;B6>B&BGKCBF8,;<FCC4E4GHF,B
*4<A'E%B<FGHE8
BATGHF8G;84CC4E4GHF<AGEBC<64?6?<@4G8F
,;8I8AG<?4G<BAF;BH?7ABG58<@C87875L6BI8E<A:G;8I8AG<?4G<BABC8A<A:FJ<G;
<G8@FFH6;4FA8JFC4C8EFG45?86?BG;F6HEG4<AF8G6
,;8CC4E4GHFF;4??ABG588KCBF87GB7E<CC<A:BEFC?4F;<A:4A7G;4GABB5=86GF
9<??87J<G;?<DH<7FFH6;4FI4F8FF;4??58C?4687BAG;84CC4E4GHF
GG8AG<BAF;BH?7587E4JAGBG;88AI<EBA@8AG4?4FC86GFB954GG8EL7<FCBF4?
BATGG;EBJHF8754GG8E<8F<A7HFG5<A(?84F86BAG46GLBHEE8G4<?8E<ABE78EGB
CEBG86GG;88AI<EBA@8AG
#88C@<A<@H@7<FG4A68F6@4EBHA7G;84CC4E4GHF9BEFH99<6<8AGI8AG<?4G<BA
%<A<@H@7<FG4A684EBHA7G;84CC4E4GHF9BEFH99<6<8AGI8AG<?4G<BA
&BA4>879?4@8FBHE68FFH6;4F?<:;G8764A7?8FF;BH?758C?4687BAG;84CC4
E4GHF
,BCE8I8AGG;8FCE847B99<E8>88C64A7?8FBEBG;8EBC8A9?4@8F4J4L9EB@G;<F
CEB7H6G4G4??G<@8F
,;878I<68@4L58@4?9HA6G<BAJ;8AHA78E8?86GEBFG4G<67<F6;4E:8!G64A58
@4AH4??LE8FH@875LCBJ8EB994A7CBJ8EBA4:4<A
,;8?<:;GA<A:9?4F;J<G;4EEBJ;847FL@5B?J<G;<A4A8DH<?4G8E4?GE<4A
:?8<F<AG8A787GB4?8EGG;8HF8EGBG;8CE8F8A68B9HA<AFH?4G8774A
:8EBHF IB?G4:8 J<G;<A G;8 CEB7H6GF 8A6?BFHE8 G;4G @4L 58 B9
FH99<6<8AG@4:A<GH78GB6BAFG<GHG84E<F>B98?86GE<6F;B6>GBC8EFBAF
i
,;88K6?4@4G<BACB<AGJ<G;<A4A8DH<?4G8E4?GE<4A:?8<F<AG8A787GB
4?8EGG;8HF8EGBG;8CE8F8A68B9<@CBEG4AGBC8E4G<A:4A7@4<AG8
A4A68F8EI<6<A:<AFGEH6G<BAF<AG;8?<G8E4GHE8466B@C4AL<A:G;84C
C?<4A68
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de NPG NL-2468HFB of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere NPG NL-2468HFB bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de NPG NL-2468HFB. Deze handleiding valt onder de categorie LED televisies en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 9. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de NPG NL-2468HFB of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

NPG NL-2468HFB specificaties

Algemeen
Merk NPG
Model NL-2468HFB
Product LED televisie
Taal Nederlands
Bestandstype PDF

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de NPG NL-2468HFB.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag