Mikrotik RB911G-5HPND

Mikrotik RB911G-5HPND handleiding

(1)
 • See www.routerboard.com for more information. Contact support@mikrotik.com for support questions. 21-Aug-13
  RouterBOARD+912G05HPnD+
  Quick&Setup&Guide&and&Warranty&Information&
  !"#$%&'()'*'+, * -'./ * (0 '1&23'45%6$$0'7(89-9))'+9:(.9'7(;/'*'&(<*=(;'
  >;/9809;'?@8;6'A7@'B@+9-)'*8 9'*: * (-*= -9'7 (; /' 1&23'7(89-9))C'RB912UAG0
  5HPnD'DB(0(EF G9H'IGJ ')-@ ;'K@8'L& H'M I" '%65'? @8;H'NO J " '!P JQH'*0+'
  RB911G05HPnD'DL%J "'! P J H'0@ 'IGJ H'0 @'M I" H'0@ 'J (0 (EF G9Q6'
  First&use&
  F@009.;'*0;900*'.*=-9)';@';/9'=,(-;'(0'R(ST('.@009.;@8)'
  U9:(.9'*..9?;)'4SL5V'7(;/'*'?*))(:9'E@>'?@7989+'>;/9809;'.*S
  =-9'@8'7(;/'*'?@798'.@009.;@8';@';/9'E@798'W*.X'
  Powering&
  A/9'=@*8+'*..9?;)'?@798'7(;/';/9'K@--@7(0<'B@+9)C''
  R(;/'E@>';@'>;/98$'?@8;6'G;'*..9?;)'4SL5V'UF'(0?,;'D*;';/9'
  =@*8+Y'/(</98':@-;*<9'099+9+';@'.@B?90)*;9'K@8'?@798'-@))'@0'
  -@0<'.*=-9 )Y'* ;'-9 * );'$ 4 V '), < <9 );9 + Q'K8 @B'0@0S);*0+*8+'D?*)S
  )(:9Q'E@798'@:98'>;/9809;'(0Z9.;@8)'D0@'?@798'@:98'+*;*'-(09)Q6'A/9'=@*8+'does+not'7@8X'7(;/'G>>>45%6L*K'.@B?-(*0;'
  O4V'?@798'(0Z9.;@8)6'
  U(89.;'(0?,;';@';/9'?@798'Z*.X'4SL5V'
  Booting&process&
  RouterOS+is+the+operating+system+of+all+RouterBOARD+routers.+Please+see+detailed+configur ation +guide +he re:++
  http://wiki.mikrotik.com/wiki/Category:Manual#list+
  A/()'+9:(.9'+@9)0[;'.@B9'K(;;9+'7(;/'*'I98(*-'E@8;'.@009.;@8H')@'(0(;(*-'.@009.;(@0'/*)';@'=9 '+ @ 0 9': (* ';/ 9'> ;/ 9 80 9 ;'.* = -9 H', )(0 <'
  ;/9'J(X8@A(X'R (0= @\',;(-(;]6'R (0 =@\ ')/@ ,-+'= 9',)9+ ';@'.@0 09 .;';@';/9'+ 9K*, -;'GE'*++89 ))'@K'192.168.88.1+7(;/';/9',)980*B9'
  admin'*0+'no+password6'
  G0'.*)9']@ , '7 () / ';@ '= @ @ ;'; / 9'+ 9 : (.9 'K8 @ B '0 9 ;7@8XH'K@8'9 \* B?-9';@',)9'J(X8@ A(X'^ 9;(0) ;*--H'/@-+';/9 '!>I >A '=,;;@ 0'@K';/ 9'+9S
  :(.9'7/90');*8;(0<'(;',0;(-';/9'_>U'-(</;';,80)'@KKH'*0+'&8@@:9'7(--');*8;';@'-@@X'K@8'^9;(0);*--')98:98)6'
  G0'.*)9'GE'. @ 0 0 9. ;(@ 0 '() '0 @ ;'* :* (-* = -9 H'R(0=@\'. * 0 '*-) @ '= 9 ', )9 + ';@ '. @ 0 0 9 .; ';@ ';/ 9 'JPF'*++ 89))'@K';/9'+9:(.96'J@89'(0K@8S
  B*;(@0'/989C'http://wiki.mikrotik.com/wiki/First_time_startup'
  Extension&Slots&and&Ports&
  `09'&(<*=(;'>;/9809;'?@8;'DR(;/'P,;@'JUGab')@']@,'.*0',)9'9(;/98');8*(</;'@8'.8@))S@:98'.*=-9)'K@8'.@009.;(0<';@'
  @;/98'09;7@8X'+9:(.9)Q6'A/9'>;/9809;'?@8;'*..9?;)'4SL5V'UF'?@798(0<'K8@B'*'?*))(:9'E@>'(0Z9.;@86'
  ",(-;S(0'45%6*a0'R(T('.*8+'DP!#LO%Q'7(;/';7@'JJFb'.@009.;@8)'
  Only+RB912UAG05HPnDC'B(0(EFGS9')-@;'K@8'9(;/98'*'45%6$$'R(89-9))'.*8+H'@8'*'L&'B@+9B'D7/90'*'L&'B@+9B'()'
  ,)9+'(0'B(0(EFG9')-@;H'MI"'?@8;'7(--'=9.@B9'(0*.;(:96'G0'!@,;98`I']@,'.*0')9-9.;'7/(./'@K';/9'L&'B@+9B)']@,'7*0;'
  ;@',)9H'MI"'@8'B(0(EF G9Q6'' IGJ ')-@;'()'*:*(-*=-9'K@8'B(0(EFG9'L&'.*8+) 6'
  Only+RB912UAG05HPnDC'MI"'%65'? @ 8;'
Mikrotik RB911G-5HPND

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Mikrotik RB911G-5HPND of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Mikrotik RB911G-5HPND bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Mikrotik RB911G-5HPND. Deze handleiding valt onder de categorie Niet gecategoriseerd en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.4. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Engels, Portugees. Heeft u een vraag over de Mikrotik RB911G-5HPND of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Mikrotik RB911G-5HPND specificaties

Algemeen
Merk Mikrotik
Model RB911G-5HPND
Product Niet gecategoriseerd
EAN 2610000002669, 4016032917656, 4058829471620, 4250605596804
Taal Engels, Portugees
Bestandstype PDF
Kenmerken
Wifi-standaard Wi-Fi 4 (802.11n)
Intern geheugen 32
Opslagcapaciteit 128
Opslagmedia Flash
Netwerkstandaard IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
Wifi-band -
Spanningsbewaking
Temperatuurbewaking
Processor
Processormodel AR9342
Aantal processorkernen 1
Frequentie van processor 600MHz
Licentieniveau 3
Gewicht en omvang
Breedte 105mm
Diepte 105mm
Energie
Vermogensverbruik (max) 11W
Typisch stroomverbruik -W
DC voltage input 8 - 30V
Netstekker DC-in-stekker
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports 1
Voltagebereik Power over Ethernet (PoE) 8 - 30V
Poorten & interfaces
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten 1
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Reset button
SIM-kaartsleuf

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2020 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info