Microlife NC 100

Microlife NC 100 handleiding

(142)
 • 112
  FA
  NC 100ϑϳϻϭέ̰ϳΎϣ̶γΎϣΗέϳϏΞϧγΏΗ
  ϥϳέΧ΁ϭϻΎΑΕϳϔϳ̯ΎΑ̶ϟϭλΣϣϑϳϻϭέ̰ϳΎϣΞϧγΏΗ
  ϥϳΑ̵ΎϫΩέ΍ΩϧΎΗγ΍ϕΑρέΑϪ̯Εγ΍ίϭέ̵̫ϭϟϭϧ̰Η
  Εγ΍ϪΗϓέ̳έ΍έϗεϳΎϣί΁Ωέϭϣ̶ϠϠϣϟ΍
  ϥϭΩΑΕγ΍έΩΎϗΩϭΧέϳυϧ̶Α̵έϭ΁ϥϓΎΑΞϧγΏΗϥϳ΍
  Ϫ΋΍έ΍΍έϕϳϗΩ̵έϳ̳ϩί΍Ωϧ΍ϪΟϳΗϧϑ΍έρ΍ρϳΣϣ̵ΎϣΩΕϟΎΧΩ
  ϩί΍Ωϧ΍έΎ̯ΩϭΧέϭρϪΑϥΩηϥηϭέέΎΑέϫί΍α̡ϩΎ̴ΗγΩΩϳΎϣϧ
  ϩί΍Ωϧ΍ΕϗΩϝΎΣϪϣϫέΩϭΩϫΩ̶ϣϡΎΟϧ΍΍έ̶ηϳΎϣί΁̵έϳ̳
  ϩί΍Ωϧ΍̵΍έΑϑϳϻϭέ̰ϳΎϣΞϧγΏΗΩϧ̯̶ϣϥϳϣοΗ΍έ̵έϳ̳
  ΞϧγΏΗϥϳ΍Εγ΍ΏγΎϧϣϝίϧϣέΩϥΩΑ̵ΎϣΩΏϭΎϧΗϣ̵έϳ̳
  Εγ΍ϑϠΗΧϣ̶ϧγ̵ΎϬϫϭέ̳έΩΩ΍έϓ΍Ϫϣϫ̵΍έΑϩΩΎϔΗγ΍ϝΑΎϗ
  ΕϗΩϭ̶ϧϣϳ΍ϭϩΩηεϳΎϣί΁̶̰ϳϧϳϠ̯έυϧί΍ΞϧγΏΗϥϳ΍
  ΩέϭϣΎϣϧϫ΍έϪ̩έΗϓΩΕΎΣϳοϭΗϕΑΎρϣϪ̰ϳΗέϭλέΩˬϥ΁
  Ϫ̩έΗϓΩϕϳϗΩϪόϟΎρϣΕγ΍ϩΩηΕΎΑΛ΍ˬΩέϳ̳έ΍έϗϩΩΎϔΗγ΍
  ΍έϩΎ̴ΗγΩ̵ΎϫΩέ̯έΎ̯ϪϣϫΩέϭϣέΩϝϣΎ̯ΕΎϋϼρ΍Ύϣϧϫ΍έ
  ΩϫΩ̶ϣέ΍έϗΎϣηέΎϳΗΧ΍έΩ
  ̵έϳ̳ϩί΍Ωϧ΍έϭγϧγ
  1
  ΏΎϳΩέέϭϧ 2
  STARTϪϣ̯Ω 3
  έ̴ηϳΎϣϧϪΣϔλ 4
  εϭϣΎΧϥηϭέϪϣ̯Ω 5
  ΞϧγΏΗΩέΑέΎ̯ωϭϧΏΎΧΗϧ΍ΩϳϠ̯ 6
  ̵έΗΎΑϪυϔΣϣεϭ̡έΩ 7
  έ̴ηϳΎϣϧϪΣϔλ̵ϭέ΍ίΟ΍ϪϣϫεϳΎϣϧ 8
  ϪυϓΎΣ 9
  ̵έϳ̳ϩί΍Ωϧ΍̵΍έΑϩΩΎϣ΁ AT
  ̵έϳ̳ϩί΍Ωϧ΍ϡΎϣΗ΍ AK
  ϥΩΑ̵ϭέΩέΑέΎ̯AL
  ϡΎγΟ΍̵ϭέΩέΑέΎ̯ AM
  ̵έΗΎΑϥΩϭΑϑϳόοΩΎϣϧ AN
  ΕϳΎϬϧέΎϓϪΟέΩϪΑΩ΍έ̴ϳΗϧΎγϪΟέΩϝϳΩΑΗΕϳϠΑΎϗ AO
  ̶ϧ΍ϭΧίΎΑΕϳόοϭ AP
  ̶ϠΑϗ̵έϳ̳ϩί΍Ωϧ΍ϪΟϳΗϧ˼˹̶ϧ΍ϭΧίΎΑ AQ
  ΍έΎϬϠϣόϟ΍έϭΗγΩˬϩΎ̴ΗγΩί΍ϩΩΎϔΗγ΍ί΍ϝΑϗ
  Ωϳϧ΍ϭΧΑΕϗΩΎΑ
  (BF) ϥΩΑ̵ϭέ̶ΟέΎΧϩΩΎϔΗγ΍ΕϳϠΑΎϗ
  ΕγϻΎΑέΎϳγΑϩΩη̵έϳ̳ϩί΍Ωϧ΍̵ΎϣΩ AR
  Εγ΍ϥϳϳΎ̡έΎϳγΑϩΩη̵έϳ̳ϩί΍Ωϧ΍̵ΎϣΩ AS
  ΕγϻΎΑέΎϳγΑρϳΣϣ̵ΎϣΩ BT
  Εγ΍ϥϳϳΎ̡έΎϳγΑρϳΣϣ̵ΎϣΩ BK
  ϩΎ̴ΗγΩΩέ̯έΎ̯ΕΣλϡΩϋΩΎϣϧ BL
  ̶ϟΎΧέ̴ηϳΎϣϧϪΣϔλ BM
  ̶ϟΎΧ̵έΗΎΑ BN
  ̵έΗΎΑνϳϭόΗ BO
  Ωϳέ΍ΩϪ̴ϧ̮ηΧ̵ΎΟέΩ
Microlife NC 100

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Microlife NC 100 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Microlife NC 100 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Microlife NC 100. Deze handleiding valt onder de categorie Thermometers en is door 142 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 8.2. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Russisch, Roemeens, Turks, Slowaaks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Bulgaars. Heeft u een vraag over de Microlife NC 100 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Microlife NC 100 specificaties

Algemeen
Merk Microlife
Model NC 100
Product Thermometer
EAN 4719003401917
Taal Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Russisch, Roemeens, Turks, Slowaaks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Bulgaars
Bestandstype PDF
Kenmerken
Meetbereik lichaamstemperatuur 0 - 100°C
Beeldscherm LCD
Kleur van het product Blue, White
Soort Contactloos
Memory-functie
Thermometer locatie Ear, Forehead, Oral, Rectal, Underarm
Energie
Ondersteund aantal accu's/batterijen 2
Type accu/batterij AAA/LR03
Inhoud van de verpakking
Opbergdoos

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Microlife NC 100.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2020 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info