McCulloch CS 380 handleiding

Bekijk hier gratis de McCulloch CS 380 handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere McCulloch CS 380 bezitters.

GB
Oper
ator’
s man
ual 6-26
SE
Br
uksan
visning 27-47
DK
Br
ugsan
visning 48-69
FI
Käyttöohje 70-91
NO
Br
uksan
visning 92-112
FR
Man
uel d’utilisation 113-135
NL
Gebr
uiksaanwijzing 136-158
IT
Istr
uzioni per l’uso 159-181
DE
Bedien
ungsanw
eisung 182-204
ES
Man
ual de instr
ucciones 205-227
PT
Instr
uções par
a o uso 228-250
R
U
óêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
251-276
BG
úêîâîäñòâî çà
åêñïëîàòàöèß
277-304
HU
Használati utasítás
305-326
PL
Instrukcja obs∏ugi
327-350
EE
Käsitsemisõpetus
351-371
L
V
Lieto‰anas pamÇc¥ba
372-392
L
T
Naudojimosi instrukcijos
393-413
SK
Návod na obsluhu
414-434
HR
Priruãnik
435-455
SI
Navodila za uporabo
456-476
CZ
Návod k pouÏití
477-497
R
O
Instruc
ö
iuni de utilizare
498-518
GR
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
519-542
TR
Kullanım kılavuzu
543-563
CS 340
CS 380

Vraag over de McCulloch CS 380?

Stel de vraag die je hebt over de McCulloch CS 380 hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere McCulloch CS 380 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Product specificaties

Merk McCulloch
Model CS 380
Product Zaagmachine
EAN 7391736967747, 7393081509375
Taal Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch
Productgroep Zaagmachines
Bestandstype PDF
- 5200
- 1400
- 400
- 20
- 3/8
- 0.25
- 0.2
- 118
- 5.3
- 38
- Benzine
Kenmerken
Chain bar lengte 400mm
Chain snelheid 20m/s
Chain hoogte 3/8
Capaciteit brandstoftank 0.25l
Inhoud olietank 0.2l
Verplaatsing 38cm³
Gewicht en omvang
Gewicht 5200g
Geluidsproductie
Geluidsniveau 118dB
Vibratie emissie 5.3m/s²
Energie
Vermogen 1400W
Stroombron Benzine