Maxwell MW-2657 B

Maxwell MW-2657 B handleiding

(1)
 • CÂNTAR ELECTRONIC
  DE PODEA
  Descrierea produsului
  1. Afi şaj cu cristale lichide
  2. Platforma din sticlă
  3. Locaş pentru baterii
  4. Buton selectare unităţi de măsură
  Măsuri de siguranţă
  Nu urcaţi pe cântar cu picioarele
  ude sau dacă suprafaţa acestuia
  este umedă. Vă expuneţi riscului
  de a aluneca şi a vă traumatiza.
  Aveţi grijă când urcaţi pe cântar:
  mai întâi puneţi pe cântar un picior,
  asiguraţi-vă că acesta este stabil
  şi numai după aceasta puneţi al
  doilea picior. Poziţionaţi-vă pe
  cântar în aşa fel încât greutatea
  corpului să revină părţii centrale a
  cântarului.
  Nu folosiţi cântarul dacă pe
  suprafaţa de sticlă au apărut
  suri sau dacă acesta prezintă
  stricăciuni.
  Nu folosiţi cântarul pe covoare sau
  mochete.
  Poziţionaţi cântarul pe o suprafaţă
  plană, uscată, nealunecoasă.
  Pentru a obţine indicaţii de o
  precizie maximă la măsurarea
  greutăţii, poziţionaţi cântarul pe
  unul şi acelaşi loc.
  Nu folosiţi cântarul în apropierea
  aparatelor de încălzire.
  Nu folosiţi şi nu păstraţi cântarul
  în încăperi cu umiditate ridicată
  (de circa 80%), nu lăsaţi apa sau
  alte lichide să pătrundă în corpul
  cântarului, acest lucru poate
  infl uenţa precizia măsurărilor sau
  să provoace ieşirea din funcţiune
  a acestuia.
  Urcaţi pe cântar şi distribuiţi uniform
  greutatea. Staţi nemişcaţi în timpul
  măsurării, nu efectuaţi sărituri pe
  cântar.
  Aveţi grijă atunci când aparatul
  este folosit de copii sau persoane
  cu dezabilităţi.
  Acest aparat nu este destinat
  pentru folosire de către copii sau
  persoane cu dezabilităţi decât în
  cazul în care li se dau instrucţiuni
  corespunzătoare şi clare cu privire
  la folosirea sigură a aparatului şi
  despre riscurile care pot apărea
  în caz de folosire inadecvată de
  către persoana responsabilă de
  siguranţa lor.
  Copiii trebuie supravegheaţi pentru
  a nu se juca cu aparatul.
  Dacă nu folosiţi cântarul o perioadă
  lungă de timp este necesar să
  scoateţi bateriile din locaşul pentru
  baterii.
  Respectaţi polaritatea la instalarea
  bateriilor în conformitate cu
  indicaţiile.
  Folosiţi numai baterii cu litiu
  CR2032.
  Înlocuiţi la timp bateriile.
  Nu reparaţi şi nu desfaceţi singuri
  cântarul. În caz de defecţiuni
  apelaţi la un service autorizat.
  Păstraţi cântarul la un loc uscat
  răcoros, inaccesibil pentru copii.
  Recomandări
  Efectuaţi cântărirea la aceeaşi oră
  a zilei.
  Efectuaţi cântărirea după 2-3 ore
  de la luarea mesei.
  Atenţie!
  În cazul în care aparatul sau
  traductorul de sarcină s-a defectat
  afi şajul nu va porni, în acest
  caz apelaţi la un centru service
  autorizat.
  În cazul în care pe ecran apare
  mesajul “OL”, cântarul este
  supraîncărcat. Coborâţi imediat de
  pe cântar, pentru a evita defectarea
  acestuia.
  Simbolul “Lo” indică necesitatea
  de înlocuire a bateriilor.
  Utilizarea cântarului
  Deschideţi capacul locaşului de ba-
  terii şi instalaţi o baterie cu litiu de
  tip CR2032, respectând polaritatea.
  Închideţi capacul locaşului pentru ba-
  terii.
  Selectarea unităţilor de măsură
  În partea de jos a corpului cântarului
  lângă locaşul pentru baterii se afl ă
  butonul selectare unităţi de măsură.
  Apăsând butonul puteţi selecta kilo-
  grame (“kg”), livre (“lb”) sau stone (0:
  0) ca unitate de măsură a greutăţii.
  Măsurarea greutăţii
  Selectaţi unităţile de măsură în 1.
  conformitate cu procedura descri-
  să anterior.
  Poziţionaţi cântarul pe o suprafa-2.
  ţă plană şi stabilă, dacă podeaua
  nu este uniformă, este acoperită
  cu covor sau mochetă precizia de
  cântărire va scădea.
  Urcaţi pe cântar şi distribuiţi uni-3.
  form greutatea. Staţi nemişcaţi în
  timpul cântăririi.
  Greutatea dumneavoastră va fi 4.
  afi şată câteva secunde, după care
  aparatul va opri automat.
  Întreţinerea aparatului
  Folosiţi cu grijă cântarul acesta
  ind un instrument de precizie,
  de aceea evitaţi variaţiile de
  temperatură, umiditatea ridicată,
  apăraţi de lovituri şi de acţiunea
  razelor directe ale soarelui.
  Nu poziţionaţi cântarul în apropierea
  aparatelor de încălzire.
  Ştergeţi platforma cu o cârpă
  umedă.
  Nu lăsaţi apa să pătrundă în
  interiorul corpului cântarului.
  Nu folosiţi agenţi chimici sau abrazivi
  pentru curăţarea cântarului.
  Păstraţi aparatul la un loc uscat
  răcoros, inaccesibil pentru copii.
  Specifi caţii tehnice
  Limite de cântărire:180kg/
  396lb/
  28.34st
  Valoarea diviziunii: 0,1 kg/ 0,2
  lb/0.01st
  Diapazon temperaturi de funcţionare:
  +5/+40°C
  Baterie: 1 baterie CR 2032
  Producătorul îşi rezervă dreptul să
  modifi ce caracteristicile aparatelor
  fără preaviz.
  Termenul de funcţionare a aparatu-
  lui este de – 3 an
  Garanţie
  În legătură cu oferirea garanţiei pentru
  produsul dat, rugăm să Vă adresaţi la
  distribuitorul regional sau la compania,
  unde a fost procurat produsul dat. Ser-
  viciul de garanţie se realizează cu con-
  diţia prezentării bonului de plată sau
  a oricărui alt document fi nanciar, care
  confi rmă cumpărarea produsului dat.
  Acest produs corespunde cerin-
  ţelor EMC, întocmite în confor-
  mitate cu Directiva 89/336/EEC
  i Directiva cu privire la electro-
  securitate/joasă tensiune (73/23
  EEC).
  ROMÂNĂ/ MOLDOVENEASCĂ
  6
  ЕДЕНДІ ЭЛЕКТРОНДЫ ТАРАЗЫ
  Сипаттамасы
  ЖК-дисплей1.
  Шыны платформа2.
  Батареялық бөлік3.
  Өлшем бірліктерін таңдау 4.
  батырмасы
  Сақтандыру шаралары
  Таразыға суланған аяқтармен
  немесе таразының дымқыл бетіне
  тұрмаңыз. Сіз тайғанап кетіп
  жарақат ала аласыз.
  Таразыға тұрғанда, қауіпсіздікті
  сақтаңыз: таразыға бір аяқпен
  тұрыңыз, оның тұрақтылығына көз
  жеткізіңіз жəне содан кейін ғана
  екінші аяғыңызды қойыңыз. Дененің
  салмағы таразы бетінің орталық
  бөлігіне келетіндей етіп, тарзыға
  тұрыңыз.
  Егер таразының шыны бетінде
  жарықтар пайда болса немесе
  оның бұзылуы жағдайында оны
  пайдалануға тыйым салынады.
  Таразыңы кілемдерде немесе
  кілемді беттерде пайдаланбаңыз.
  Таразыны түзу, құрғақ
  жəне сырғымайтын бетте
  орналастырыңыз.
  Салмақты өлшегенде максималды
  дəл көрсетілімдерді алу үшін
  таразыны үнемі бір орынға
  қойыңыз.
  Таразыны қыздырғыш аспаптардан
  алшақ пайдаланыңыз.
  Таразыны ылғалдылығы жоғары
  (80% астам) бөлмелерде
  пайдалануға жəне сақтауға тыйым
  салынады, судың немесе басқа
  сұйықтықтардың таразы корпусына
  тиюіне жол бермеңіз, бұл салмақты
  өлшеудің дəлдігіне əсер етуі немесе
  аспаптың істен шығуына əкелуі
  мүмкін.
  Таразыға тұрыңыз жəне өз
  салмағыңызды теңестіріп
  орналастырыңыз. Салмақты өлшеу
  іске асырылып жатқанда, қозғалмай
  тұрыңыз, Таразы бетінде секіруге
  тыйым салынады.
  Егер аспапты балалар немесе
  мүмкіндіктері шектеулі адамдар
  пайдалағанда, аса назар болыңыз.
  Егер балалардың жəне мүмкіндіктері
  шектеулі адамдардың қаіпсіздігі
  үшін жауап беретін тұлғамен оларға
  құрлығыны қауіпсіз пайдалану
  жəне оны дұрыс пайдаланбағанда
  пайда бола алатын қауіптер
  туралы сəйкес жəне оларға түсінікті
  берілген болмаса, құрылғы олардың
  пайдалануына арналмаған.
  Аспапты балаларға ойыншық
  ретінде пайдалануға рұқсат
  етпеңіз.
  Егер сіз таразыны ұзақ уақыт бойы
  пайдаланбайтын болсаңыз, онда
  батареялық бөліктен қоректендіру
  элементтерін шығару қажет.
  Қоректендіру элементтерін
  орнатқан кезде белгілеулерге
  сəйкес үйектілікті қатаң сақтаңыз.
  Тек CR2032 литий қоректендіру
  элементтерін пайдаланыңыз.
  Қоректендіру элементтерін
  уақытында айырбастап тұрыңыз.
  Таразыны өз бетіңізбен бөлшектеуге
  жəне жөндеуге тыйым салынады.
  Ақаулықтар табылған кезде
  туындыгерлес қызмет көрсету
  орталығына хабарласыңыз.
  Таразыны құрғақ, салқын,
  балалардың қолы жетпейтін жерде
  сақтаңыз.
  Кеңестер
  Салмағыңызды өлшеуді үнемі
  тəуліктің бір мезігілінде іске
  асырыңыз.
  Тамақ ішкеннен кейін 2-3 сағат өтуі
  керек.
  Назар аударыңыз!
  Құрылғы немесе жүктеу бергіші
  бұзылған жағдайда дисплей іске
  қосылмайды, мұндай жағдайда
  туындыгерлес қызмет көрсету
  орталығына хабарласу қажет.
  Егер дисплейде “OL” мəні
  көрсетілсе, таразы асыра жүктелген.
  Таразының бұзылуын алдын-алу
  үшін одан жедел түсіңіз.
  “Lo” таңбасы қоректендіру
  элементтерін айырбастаудың
  қажеттілігін білдіреді.
  ТАРАЗЫНЫ ПАЙДАЛАНУ
  Батареялық бөліктің қақпағын ашыңыз
  жəне CR2032 литий қоректендіру
  элементтерін орнатыңыз. Батареялық
  бөліктің қақпағын жабыңыз.
  Өлшем бірліктерін таңдау
  Таразы корпусының төменгі жағында
  салмақ өлшем бірліктерін таңдау
  батырмасы бар. Батырманы басып,
  сіз салмақ өлшем бірліктері ретінде
  килограммдарды (“kg”), фунттарды
  (“lb”) немесе стоундарды (0: 0) таңдай
  аласыз.
  САЛМАҚТЫ ӨЛШЕУ
  Жоғарыда сипатталған рəсімге 1.
  сəйкес өлшем бірліктерді
  таңдаңыз.
  Таразыны қатты түзу бетке 2.
  орнатыңыз, егер еден түзу болмаса,
  кілеммен немесе кілемді жабумен
  төселген болса, онда өлшеу дəлдігі
  азаяды.
  Табандарыңызды бір бағытта 3.
  ұстап жəне дене салмағын біртекті
  таратып, тарызға тұрыңыз.
  Өлшеу жүріп жатқанда, қозғалмай
  тұрыңыз.
  Сіздің салмағыңыздың 4.
  көрсетілімдері дисплейде бірнеше
  секунд бойы жанады, содан кейін
  таразы автоматты сөнеді.
  АСПАПТЫҢ КҮТІМІ
  Таразыны пайдаланғанда абай
  болыңыз, себебі бұл дəл құрал,
  температура ауытқуларын, жоғары
  ылғалдылықты, соққыларды, шаңды
  немесе тікелей күн сəулелерінің
  əсерін болдырмаңыз.
  Таразыны қыздырғыш аспаптардан
  алшақ ұстаңыз.
  Таразы платформасын дымқыл
  матамен сүртіңіз.
  Таразының корпусына сұйықтықтың
  тиюін болдырмаңыз.
  Таразыны тазалауға химиялық
  немесе қажайтын заттарды
  пайдаланбаңыз.
  Таразыны құрғақ, салқын,
  балалардың қолы жетпейтін жерде
  сақтаңыз.
  Техникалық сипаттамалары
  Максималды салмақ: 180кг/396lb/
  28.34st
  Баған бөлімі: 0,1 kg/ 0,2 lb/0.01st
  Жұмыс істеу температураларының
  ауқымы: +5/+40°C
  Қоректендіру элементтері: 1
  элемент CR 2032
  Өндіруші алдын-ала ескертусіз
  құрылғының сипаттамаларын
  өзгерту құқығын қалдырады.
  Аспаптың қызмет ету мерзімі
  3 жыл
  Гарантиялық мiндеттiлiгi
  Гарантиялық жағдайдағы қаралып
  жатқан бөлшектер дилерден тек
  сатып алынған адамға ғана берiледi.
  Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
  шағымдалған жағдайда төлеген чек
  немесе квитанциясын көрсетуi қажет.
  Бұл тауар ЕМС – жағдайларға
  сəйкес келедi негiзгi
  Мiндеттемелер 89/336/
  EEC Дерективаның
  ережелерiне енгiзiлген Төменгi
  Ережелердiң Реттелуi (73/23
  EEC)
  ҚАЗАҚ
  542
  ELEKTRONISCHE
  PERSONENWAAGE
  Beschreibung
  1. LCD-Bildschirm
  2. Glasplattform
  3. Batteriefach
  4. Taste der Auswahl der Messeinhei-
  ten
  Sicherheitsmaßnahmen
  Es ist nicht gestattet, sich mit nas-
  sen Füssen auf die Waage oder auf
  die nasse Oberfl äche der Waage
  zu stellen. Es besteht dabei das
  Abrutsch- und Verletzungsrisiko.
  Seien Sie vorsichtig, wenn Sie
  sich auf die Waage stellen: Stel-
  len Sie sich auf die Waage zuerst
  mit einem Fuß, vergewissern Sie
  sich, dass die Waage stabil ist, und
  danach stellen Sie sich darauf mit
  beiden Füssen. Stellen Sie sich auf
  die Waage so auf, dass das Kör-
  pergewicht im zentralen Teil der
  Waage verteilt wird.
  Es ist nicht gestattet, die Waage zu
  nutzen, wenn sich auf der Glaso-
  berfl äche der Waage Risse gebil-
  det haben oder wenn sie beschä-
  digt ist.
  Es ist nicht empfohlen, die Waage
  auf Teppichen und Teppichbelä-
  gen zu nutzen.
  Stellen Sie die Waage auf eine
  gerade, trockene und stabile
  Oberfl äche auf.
  Um die maximal genaue Abwieg-
  ungsangaben zu bekommen, stel-
  len Sie die Waage in eine und die-
  selbe Stelle.
  Nutzen Sie die Waage weit von
  heißen Oberfl ächen entfernt.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät
  in den Räumen mit erhöhter Luft-
  feuchtigkeit (über 80%) zu nutzen,
  lassen Sie keinen Kontakt mit Was-
  ser oder anderen Flüssigkeiten zu,
  weil es die Messungsgenauigkeit
  beeinfl ussen oder zum Betrieb-
  sausfall des Geräts führen kann.
  Stellen Sie sich auf die Waage und
  verteilen Sie gleichmäßig Ihr Kör-
  pergewicht. Stehen Sie auf der
  Waage unbeweglich, solange die
  Abwiegung erfolgt.
  Besondere Vorsichtsmaßnahmen
  sind in den Fällen angesagt, wenn
  sich Kinder oder behinderte Per-
  sonen während der Nutzung des
  Geräts in der Nähe aufhalten.
  Dieses Gerät darf von Kindern und
  behinderten Personen nicht ge-
  nutzt werden, es sei denn ihnen
  eine angemessene und verständ-
  liche Anweisung über die sichere
  Nutzung des Geräts und die Gefah-
  ren seiner falschen Nutzung durch
  die Person, die für ihre Sicherheit
  verantwortlich ist.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät den
  Kindern als Spielzeug zu geben.
  Falls Sie die Waage längere Zeit
  nicht nutzen, nehmen Sie die Bat-
  terie aus dem Batteriefach heraus.
  Beachten Sie die Polarität entspre-
  chend der Markierung beim Batte-
  riewechsel.
  Nutzen Sie nur Lithiumbatterien
  Typ CR2032.
  Wechseln Sie Batterien rechtzeitig
  aus.
  Es ist nicht gestattet, das Gerät
  selbständig abzubauen und zu re-
  parieren. Bei der Feststellung von
  Beschädigungen wenden Sie sich
  an einen autorisierten Kundenser-
  vicedienst.
  Bewahren Sie die Waage in ei-
  nem trockenen und für Kinder un-
  zugänglichem Ort auf.
  Empfehlungen
  Lassen Sie sich zu der gleichem
  Tageszeit wiegen.
  Es sollen 2-3 Stunden nach den
  Mahlzeiten vergehen.
  Achtung!
  Falls sich der Bildschirm infolge
  der Beschädigung des Geräts oder
  Lastsensors nicht einschaltet, wen-
  den Sie in diesem Fall an einen au-
  torisierten Kundenservicedienst.
  Falls Symbole “OL” auf dem Bild-
  schirm erscheinen, bedeutet dies,
  dass die Waage überlastet ist. Tre-
  ten Sie sofort von der Waage he-
  runter, um deren Beschädigung zu
  vermeiden.
  Das Symbol „Lo“ zeigt, dass die
  Batterie ausgewechselt werden
  sollen.
  Inbetriebnahme der Waage
  Öffnen Sie den Deckel des Batterief-
  achs und legen Sie eine Batterie des
  Typs CR 2032 ein, beachten Sie dabei
  die Polarität. Schließen Sie den Dec-
  kel des Batteriefachs zu.
  Wahl der Messeinheiten
  Im dem unteren Teil des Geräts be-
  ndet sich neben dem Batteriefach
  ein Knopf zur Wahl der Messeinhei-
  ten. Beim Drücken der Taste wählen
  Sie Kilogramme (“KG“), Funds (“LB“)
  oder Stones („St“) als Messeinheit
  aus.
  Gewichtsmessung
  Wählen Sie notwendige Messein-1.
  heiten entsprechend dem oben
  beschriebenen Verfahren.
  Stellen Sie die Waage auf eine har-2.
  te gerade Oberfl äche auf. Wenn
  der Fußboden ungerade ist oder
  ein Teppich oder Teppichbelag
  auf dem Fußboden liegt, verringert
  sich die Wägegenauigkeit.
  Stellen Sie sich auf die Waage, 3.
  stellen Sie Füße parallel und vertei-
  len Sie gleichmäßig das Körperge-
  wicht. Stehen Sie auf der Waage,
  ohne sich zu bewegen, solange die
  Abwiegung erfolgt.
  Ihr Gewicht wird innerhalb von eini-4.
  gen Sekunden auf dem Bildschirm
  angezeigt, danach schaltet sich
  das Gerät automatisch ab.
  Wartung des Geräts
  Seien Sie beim Nutzen der Waage
  vorsichtig, da es ein Präzisionsin-
  strument ist, vermeiden Sie Tem-
  peraturschwankungen, erhöhte
  Feuchtigkeit, Schläge, Staub oder
  direkte Sonnenstrahle.
  Halten Sie die Waage von Heiz-
  geräten fern.
  Wischen Sie die Waagenoberfl äche
  mit einem feuchten Tuch ab.
  Achten Sie darauf, dass die Flüs-
  sigkeit ins Gehäuse des Geräts
  nicht eindringt.
  Es ist nicht gestattet, Chemie- und
  Abrasivmittel für die Reinigung der
  Waage zu nutzen.
  Bewahren Sie die Waage in ei-
  nem trockenen und für Kinder un-
  zugänglichem Ort auf.
  Technische Eigenschaften
  Maximales Gewicht: 180 kg /28.34
  st/396 lb
  Skalenteilung: 0,1 kg/ 0,2 lb/0.01st
  Temperaturbereich: +5/+40°C
  Batterien: 1 Batterie Typ CR 2032
  Der Hersteller behält die Rechte vor,
  Veränderungen in die Konstruktion
  des Geräts ohne vorzeitige Bena-
  chrichtigung vornehmen zu dürfen.
  Nutzungsdauer des Geräts beträgt
  3 Jahre.
  Gewährleistung
  Ausführliche Bedingungen der
  Gewährleistung kann man beim
  Dealer, der diese Geräte verkauft
  hat, bekommen. Bei beliebiger
  Anspruchserhebung soll man wäh-
  rend der Laufzeit der vorliegenden
  Gewährleistung den Check oder die
  Quittung über den Ankauf vorzule-
  gen.
  Das vorliegende Produkt
  entspricht den Forderun-
  gen der elektromagneti-
  schen Verträglichkeit, die in
  89/336/EWG -Richtlinie des
  Rates und den Vorschriften
  73/23/EWG über die Nieder-
  spannun-gsgeräte vorgese-
  hen sind.
  DEUTSCH
  ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ
  ЭЛЕКТРОННЫЕ
  Описание
  1. ЖК-дисплей
  2. Стеклянная платформа
  3. Батарейный отсек
  4. Кнопка выбора единиц измере-
  ния веса
  Меры безопасности
  Не вставайте на весы мокрыми
  ногами или на влажную поверх-
  ность весов. Вы можете поскольз-
  нуться и получить травму.
  Соблюдайте осторожность, когда
  встаете на весы: встаньте на весы
  сначала одной ногой, убедитесь
  в их устойчивости и только затем
  поставьте вторую ногу. Вставайте
  на весы так, чтобы вес тела при-
  ходился на центральную часть
  поверхности весов.
  Если на стеклянной платформе по-
  явились трещины, а также в случае
  повреждения платформы запре-
  щается использование весов.
  Не пользуйтесь весами на коврах
  или ковровых покрытиях.
  Размещайте весы на ровной, су-
  хой и нескользкой поверхности.
  Для получения максимально точ-
  ных показаний при взвешивании
  ставьте весы на одно и то же ме-
  сто.
  Используйте весы вдали от на-
  гревательных приборов.
  Запрещается использовать и
  хранить весы в помещениях с
  повышенной влажностью (более
  80%), не допускайте попадания
  воды и других жидкостей в корпус
  весов, так как это может повли-
  ять на точность взвешивания или
  привести к выходу устройства из
  строя.
  Встаньте на весы, и равномерно
  распределите свой вес. Стойте
  неподвижно, пока происходит
  взвешивание, запрещается пры-
  гать на поверхности весов.
  Будьте особенно внимательны,
  если устройство используется
  детьми или людьми с ограничен-
  ными возможностями.
  Устройство не предназначено для
  использования детьми и людьми
  с ограниченными возможностя-
  ми; в исключительных случаях
  лицо, отвечающее за их безопас-
  ность, должно дать соответству-
  ющие и понятные им инструкции
  о безопасном использовании
  устройства и тех опасностях, ко-
  торые могут возникать при его
  неправильном использовании.
  Не разрешайте детям исполь-
  зовать устройство в качестве
  игрушки.
  Если вы не будете пользоваться
  весами в течение длительного
  промежутка времени, необходи-
  мо извлечь элемент питания из
  батарейного отсека.
  При установке элемента питания
  строго соблюдайте полярность в
  соответствии с обозначениями.
  Используйте только литиевые
  элементы питания CR2032.
  Своевременно меняйте элемен-
  ты питания.
  Запрещается самостоятель-
  но разбирать и ремонтировать
  весы. При обнаружении неис-
  правностей обращайтесь в авто-
  ризованный (уполномоченный)
  сервисный центр.
  Храните весы в сухом прохлад-
  ном месте, недоступном для де-
  тей.
  Рекомендации
  Проводить взвешивание следует
  в одно и то же время суток.
  После приема пищи должно
  пройти 2-3 часа.
  Внимание!
  В случае повреждения устройства
  или датчика нагрузки дисплей не
  включится, в этом случае необхо-
  димо обратиться в авторизован-
  ный (уполномоченный) сервис-
  ный центр.
  Если на дисплее отобразились
  символы “OL”, весы перегруже-
  ны. Срочно сойдите с весов, что-
  бы предотвратить их поврежде-
  ние.
  Символ “Lo” подсказывает о не-
  обходимости замены элемента
  питания.
  Эксплуатация весов
  Откройте крышку батарейного отсе-
  ка и установите литиевый элемент
  питания типа CR2032, соблюдая
  полярность. Закройте крышку бата-
  рейного отсека.
  Выбор единиц измерения
  С нижней стороны корпуса весов ря-
  дом с батарейным отсеком имеется
  кнопка выбора единиц измерения
  веса. Нажимая кнопку, вы можете
  выбрать килограммы (“kg”), фунты
  (“lb”) или стоуны (0: 0) в качестве
  единиц измерения веса.
  Измерение веса
  Выберите единицы измерения в 1.
  соответствии с процедурой, опи-
  санной выше.
  Разместите весы на твердой ров-2.
  ной поверхности, а если пол не-
  ровный, покрыт ковром или ков-
  ровым покрытием, то точность
  взвешивания уменьшится.
  Встаньте на весы, держа ступ-3.
  ни параллельно и распределив
  равномерно вес тела. Стойте не-
  подвижно, пока происходит взве-
  шивание.
  Показания вашего веса будут вы-4.
  свечиваться на дисплее в течение
  нескольких секунд, затем весы
  автоматически выключатся.
  Уход за устройством
  Соблюдайте осторожность при
  пользовании весами, так как этот
  прибор является точным инстру-
  ментом. Не допускайте пере-
  падов температур, повышенной
  влажности, ударов, появления
  пыли или воздействия прямых
  солнечных лучей.
  Держите весы вдали от нагрева-
  тельных приборов.
  Протирайте платформу влажной
  тканью.
  Не допускайте попадания жидко-
  сти в корпус весов.
  Не используйте химические или
  абразивные средства для чистки
  весов.
  Храните весы в сухом прохлад-
  ном месте, недоступном для де-
  тей.
  Технические характеристики
  Максимальный вес: 180kg/ 396lb/
  28.34st
  Цена деления: 0.1kg/0.2lb/ 0.01st
  Диапазон рабочих температур:
  +5/+40°C
  Элемент питания: 1 элемент CR
  2032
  Производитель оставляет за собой
  право изменять характеристики
  устройств без предварительного
  уведомления.
  Срок службы весов - 3 года
  Данное изделие соответ-
  ствует всем требованиям ев-
  ропейских и российских
  стандартов безопасности и
  гигиены.
  Изготовитель: ТУШКОМ ТРЕЙДИНГ
  ЛИМИТЕД
  РЕСПУБЛИКА КИПР
  Адрес: Кипр, Тисеос, 4, Энгоми, а/я
  2413, Никосия.
  Сделано в Китае.
  РУССКИЙ
  3
  ELECTRONIC PERSONAL SCALE
  Description
  1. LCD-display
  2. Glass Platform
  3. Battery hold
  4. Measuring units selection button
  Safety measures
  Do not stand on the scales with
  wet feet or on the wet surface of
  the scales. You can slip and get
  hurt.
  Be careful while standing on the
  scales: firstly put one foot on the
  scales, make sure that the scales
  are stable and then put the other
  foot on the scales. Stay on the
  scales in a way that weight should
  fall on the central part of the sur-
  face of the scales.
  Never use the scales if there are
  cracks on the glass surface or if it
  is damaged.
  Do not use the scales on the car-
  pet.
  Place the scales on the flat, dry
  non-slip surface.
  To get maximally precise results
  while weighting put the scales
  each time on the same place.
  Use the scales away from heat
  appliances.
  Do not use and do not store the
  scales in rooms with high humid-
  ity (more than 80%), protect the
  body of the scales from water or
  other liquids, it can influence the
  precision of weighting and lead to
  outage.
  Stand on the scales and distribute
  your body weight evenly. Stay still
  while weighting, do not jump on
  the surface of the scales.
  Be especially careful if the unit is
  used by children or disabled per-
  sons.
  This unit is not intended for us-
  age by children or disabled per-
  sons unless they are given all the
  necessary instructions on safety
  measures and information about
  danger, which can be caused by
  improper usage of the unit.
  Do not allow children to use the
  unit as a toy.
  If you are not going to use the
  scales for a long time, you should
  take the batteries out of the bat-
  tery hold.
  While inserting batteries, strictly
  follow the polarity according to
  the marks.
  Use only lithium batteries
  CR2032.
  Replace the batteries in time.
  Do not dismantle and do not re-
  pair the scales yourself. If there
  are any damages in the unit, apply
  to the authorized service center.
  Keep the scales in a dry cool
  place, out of reach of children.
  Recommendations
  Perform weighting at the same
  hours.
  Wait 2-3 hours after eating before
  weighting.
  Attention!
  If the unit or load sensor is dam-
  aged the display will not switch
  on, in this case apply to the au-
  thorized service center.
  If “OL” appears on the display, the
  scales are overloaded. Immedi-
  ately get off the scales to prevent
  their damage.
  The “Lo” symbol means that the
  batteries should be replaced.
  Operating the scales
  Open the battery compartment
  lid and insert a lithium battery of
  CR2032 type, following the polarity.
  Close the battery hold lid.
  Measuring units selection
  On the lower part of the body there
  is a measuring units selection but-
  ton. You can select kilograms (“kg”),
  pounds (“lb”) or stones (‘’0: 0’’) as
  measuring units, by pressing this
  button.
  Weighing
  Select the measuring units ac-1.
  cording to the procedure de-
  scribed above.
  Place the scales on a flat even 2.
  surface; if the floor is uneven,
  covered with a carpet, the preci-
  sion will decrease.
  Stand on the scales with the feet 3.
  parallel and distribute your weight
  evenly. Stay still while weighing.
  Your weight will be displayed for 4.
  several seconds, and then the
  unit will switch off automatically.
  Cleaning the unit
  Be careful while operating the
  unit, as it is a precision instrument;
  avoid extremes of temperature,
  high humidity, strong impacts,
  dust or direct sunlight.
  Keep the scales away from heat-
  ing appliances.
  Clean the platform with a damp
  cloth.
  Do not allow liquids to get into the
  body of the unit.
  Do not use chemical or abrasive
  cleaners to clean the unit.
  Keep the scales in a dry cool
  place, out of reach of children.
  Specifications
  Maximal weight: 180 kg /28.34
  st/396 lb.
  Division:0,1 kg/ 0,2 lb/0.01st
  Operating temperature: +5/+40°C.
  Battery: 1 CR 2032 battery
  The manufacturer preserves the
  right to change the characteristics
  of the unit without a preliminary no-
  tification.
  GUARANTEE
  Details regarding guarantee condi-
  tions can be obtained from the dealer
  from whom the appliance was pur-
  chased. The bill of sale or receipt
  must be produced when making any
  claim under the terms of this guar-
  antee.
  Service life of the unit is 3 years
  This product conforms to the
  EMC-Requirements as laid
  down by the Council Directive
  89/336/EEC and to the Low
  Voltage Regulation (73/23
  EEC)
  ENGLISH
  1
  2
  3
  4
  MW-2657.indd 1MW-2657.indd 1 28.06.2011 17:47:1828.06.2011 17:47:18

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Maxwell MW-2657 B of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Maxwell MW-2657 B bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Maxwell MW-2657 B. Deze handleiding valt onder de categorie Weegschalen en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 6.4. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Engels, Duits, Russisch, Tsjechisch, Roemeens, Oekraïens. Heeft u een vraag over de Maxwell MW-2657 B of heeft u hulp nodig?

Maxwell MW-2657 B specificaties

Merk Maxwell
Model MW-2657 B
Product Weegschaal
EAN 9012345009373
Taal Engels, Duits, Russisch, Tsjechisch, Roemeens, Oekraïens
Bestandstype PDF
Prestatie
Soort Elektronische weegschaal
Maximale gewichtscapaciteit 180kg
Automatisch uitschakelen
Memory-functie -
Body Mass Index (BMI) meting -
Anti-slip voetjes
Duurzaam design
Makkelijk schoon te maken
Klaar voor gebruik
Eenheid van de maatregel kg
turn-on type Tap
Kleur van het product Blauw
Soort materiaal (bovenkant) Glas
Beeldscherm
Beeldscherm -
Gemakkelijk te lezen display
Energie
Type accu/batterij CR2032
Ondersteund aantal accu's/batterijen 1
Energie-opslagtechnologie accu/batterij Lithium

Gerelateerde producten Maxwell MW-2657 B

  Gerelateerde producthandleidingen

  Weegschaal Maxwell

  Veelgestelde vragen

  Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Maxwell MW-2657 B.

  Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag. Stel hier je vraag

  Handleiding toevoegen

  Heb je zelf een handleiding die je graag zou willen toevoegen?