Maxwell MW-1656 BD

Maxwell MW-1656 BD handleiding

(1)
 • ШАЙ ДЕМДЕУ ҚЫЗМЕТІ БАР
  КОФЕБҰҚТЫРҒЫШ MW-1656
  Кофебұқтырғыш ұнтақталған кофеден сусын
  әзірлеуге немесе шай демдеуге арналған.
  СУРЕТТЕМЕ
  1.
  Сүзгі тұтқасы
  2.
  Көп реттік сүзгі
  3.
  Сүзгіш ұстауышы
  4.
  Өлшеуіш қасық
  5.
  Қақпақ
  6.
  Болат сүзгінің ұстағышы
  7.
  Болат сүзгі
  8.
  Шыны құты
  9.
  Кофебұқтырғыштың қақпағы
  10.
  Су деңгейінің шкаласы бар суға арналған
  ыдыс (шыныаяқта)
  11.
  Құрылғы корпусы
  12.
  Ажыратқыш «I/0»
  13.
  Колбаны қыздыруға арналған алаң
  Назар аударыңыз!
  Қосымша қорғану үшін қуат тізбегіне
  30 мА-ден аспайтын номиналды жұмыс істеу
  тоғы бар қорғаушы сөндіргіш құрылғыны
  (ҚСҚ) орнатып қойған жөн. ҚСҚ-ны орнату
  үшін маманға жолығу керек.
  ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
  Электроприборды пайдаланбас бұрын, осы пайда-
  лану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз да, оны
  анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін
  сақтап қойыңыз.
  Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндалғандай тікелей
  мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз. Құрылғыны
  дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, тұтынушыға
  немесе оның мүлігіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.
  Кұрылғыны бірінші рет қосар алдында,
  электр желісіндегі кернеу құрылғының жұмыс
  кернеуіне сәйкес келетіндігін тексеріп алыңыз.
  Желілік шнур «евроашамен» жабдықталған;
  оны жерге сенімді қосылған байланысы бар
  электр розеткасына қосыңыз.
  Өрт туындауын болдырмау үшін құрылғыны
  электрлік розеткаға жалғау үшін жалғастырғыш
  тетіктер пайдаланбаңыз.
  Приборды тегіс ылғалға төзімді жылу
  көздерінен және ашық оттан алшақ бетке
  орналастырыңыз. Кофебұқтырғышты үстелдің
  шетіне қоймаңыз.
  Құрылғыны су құйылған ыдысқа жақын жерде,
  ас үй қолжуғышына жақын жерде және сыз
  жертөле ғимаратында немесе бассейндер
  маңында пайдаланбаңыз.
  Электрлік тоқ соққысына жол бермеу үшін
  кофебұқтырғышты, желілік бауды немесе
  желілік баудың айыртетігін суға немесе кез-
  келге басқа сұйықтыққа салмаңыз.
  Құрылғы корпусын, желілік сымды және желілік
  сым айырын су қолмен ұстауға тыйым салы-
  нады.
  Құрылғыны пайдаланбас бұрын желілік шнур-
  ды мұқият тексеріп шығыңыз және оның
  бүлінбегеніне көз жеткізіңіз. Желілік сымы неме-
  се желілік сым айыры зақымдалған жағдайда
  құрылғыны пайдаланбаңыз.
  Желілік сымның жиһаздың өткір шеттеріне
  және ыстық беттерге тимеуін қадағалаңыз.
  Қондырғыны ғимараттан тыс қолданбаңыз.
  Кофебұқтырғышты сусыз қоспаңыз.
  Кофебұқтырғышты жеткізу жинағына кіретін
  колбамен бірге пайдаланыңыз.
  Кофебұқтырғышты тек кофеге арналған
  колба алаңға орнатылған жағдайда ғана
  пайдаланыңыз.
  Жұмыс істеп тұрған құрылғыны ешқашан
  қараусыз қалдырмаңыз.
  Күйіп қалмас үшін кофебұқтырғыштың ыстық
  беттеріне кофе әзірленіп жатқан кезде және
  құрылғы ажыратылғаннан кейін бірден қол
  тигізбеңіз. Кофебұқтырғышқа салқындауға
  уақыт беріңіз.
  Тек таза салқын суды пайдаланыңыз.
  Құрылғыны кофенің жаңа порциясын әзірлеу
  алдында 5 минут бойы суытыңыз.
  Кофені өзінің тікелей мақсаты бойын-
  ша пайдаланыңыз, оны электр және газ
  плиталардың үстіне қоймаңыз, қысқа толқынды
  пештердің ішінде пайдаланбаңыз.
  Кофебұқтырғышты тазалау алдында, сондай-
  ақ оны пайдаланбайтын болған жағдайда оны
  міндетті түрде электр желісінен ажыратып
  отыру керек.
  Құрылғыны электр желісінен ажыратқан кезде,
  оны желі шнурынан тартпай, керісінше желілік
  шнур ашасынан ұстаңыз.
  Аспапты уақытында тазалап тұрыңыз.
  Жұмыс істеп тұрған кезде балаларға прибор
  корпусына және желілік шнурға қол тигізуіне
  рұқсат етпеңіз.
  Бұл құрылғы 8 жастан төменгі балалардың пай-
  далануына арналмаған.
  Бұл прибор жеке мүмкіншілігі шектеулі, жүйке,
  психикасы ауыратын немесе білімі жеткіліксіз
  адамдарға (8 жастан жоғары балалар-
  ды қоса алғанда) пайдалануға арналмаған.
  Мұндай тұлғалардың құрылғыны қолдануы
  олардың қауіпсіздігіне жауап беретін тұлғаның
  қарауымен мүмкін. Бұл оларға құрылғыны
  қауіпсіз қолдану бойынша түсінікті және сәйкес
  нұсқаулықтардың берілуі жағдайында және оны
  дұрыс қолданбау салдарынан пайда болатын
  қауіптіліктер туралы айтылған жағдайда мүмкін.
  Балалардың құрылғыны ойыншық ретінде пай-
  далануына жол бермес үшін, оларды қадағалап
  отырыңыз.
  Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету
  мақсатында қаптама ретінде пайдаланы-
  латын полиэтилен қапшықтарды қараусыз
  қалдырмаңыз.
  Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакет-
  термен немесе қаптама үлдірмен ойнауға рұқсат
  бермеңіз. Тұншығу қаупі!
  Кофебұқтырғышты өз бетіңізше бөлшектемеңіз,
  сондай-ақ құрылғы құлағанннан кейін
  ақаулықты байқаған жағдайда жақын арадағы
  рұқсаты бар (уәкілетті) сервистік орталыққа
  жолығу керек.
  Құрылғыны тек зауыттық қаптамасында
  тасымалдаңыз.
  Құрылғыны балалар және мүмкіндігі шектеулі
  адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
  ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА
  ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН
  ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ (алғашқы пайдалану)
  Құрылғыны суық (қысқы) жағдайда
  тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін,
  оны бөлмелік температурада кемінде екі
  сағат уақыт бойы ұстау керек.
  Құрылғыны қораптан толығымен шығарып
  алыңыз, құрылғының жұмысына кедергі
  келтіретін барлық жапсырмаларды алып
  тастаңыз.
  Құрылғының бүтіндігін тексеріңіз,
  бүлінген жерлері болған кезде құрылғыны
  пайдаланбаңыз.
  Құрылғыны қосар алдында электрлік желі
  кернеуінің құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкес
  келетіндігіне көз жеткізіңіз.
  Бейтарап жуғыш заты қосылған жылы сумен
  барлық алынбалы бөлшектерді: шыны колба-
  ны (8), сүзгі ұстағышын (3), көп реттік сүзгіні
  (2), қақпағын (5), болат сүзгіні (7) және болат
  сүзгінің ұстағышын (6). Оларды шайыңыз және
  құрғатыңыз.
  Шыны колбаға (8) таза суды мөлшермен жар-
  тысына дейін құйыңыз.
  Суды колбадан (8) суға арналған ыдысқа
  құйыңыз (10).
  Колба тұтқасындағы дөңеспен тереңдетуді
  қиыстырып, сүзгі ұстағышын (3) шыны колбаға
  (8) бекітіңіз.
  Көп реттік сүзгіні (2) ұстағышқа (3) бекітіңіз.
  Қақпақтағы тереңдетумен ұстағыштағы
  дөңесті қиыстырып, ұстағышқа (3) қақпақты (5)
  орнатыңыз.
  Шыны колбаны (8) алаңға (13) орнатыңыз.
  Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына
  сұғыңыз.
  Ажыратқышты (12) «I» күйіне ауыстырыңыз,
  осы кезде ажыратқышта орналасқан көрсеткіш
  (12) жанады.
  Ыдыста (10) су таусылған кезде, ал шыны
  колбадағы (8) судың деңгейі шамамен алғанда
  бастапқвға сәйкес келсе, ажыратқышты «0»
  күйіне орнатып құрылғыны өшіріңіз және
  желілік шнур ашасын электр розеткасынан
  суырыңыз.
  Шыны колбаны (8) алаңнан (13) алып тастап,
  суды құйыңыз.
  Құрылғыға 5 минут бойы салқындауға уақыт
  беріңіз.
  ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ
  Ыстық су сүзгідегі (3) ұнтақталған кофеден бір рет
  өткенде кофе әзірленеді. Дайын сусынның дәмі
  бастапқы өнімнің сапасына байланысты, сондықтан
  жақсы қуырылған және дәні жаңа ұнтақталған
  кофені пайдаланған жөн.
  Колба тұтқасындағы дөңеспен тереңдетуді
  қиыстырып, сүзгі ұстағышын (3) шыны колбаға
  (8) бекітіңіз.
  Ұстағыштағы (3) көп реттік сүзгіні (2) орнатыңыз.
  Ескерту:
  Егер де сіз шай демдегіңіз келсе, болат сүзгіні
  (7) ұстағышқа (6) бекітіңіз, оны қажетті шай
  мқлшерімен толықтырыңыз, қақпағын жабыңыз
  (5), содан кейін колба тұтқасындағы дөңеспен
  ұстағыштағы (6) тереңдетуді қиыстыру
  арқылы, жинақтағы ұстағышты шыны колбаға
  (8) бекітіңіз.
  Назар аударыңыз! Егер шыны сауыттағы
  судың көлемі 8 (~900 мл) мәнінен асатын болса
  және шай салымы бар болат сүзгі (7) суға ұзақ
  жүктеліп тұрған болса, онда шай өте қою болуы
  мүмкін.
  Көп реттік сүзгіге (2) ұнтақталған кофенің
  қажетті мөлшерін себіңіз. Орташа мөлшермен
  бір тостақ кофеге 6 г ұнтақталған кофе қажет,
  дәл мөлшерін талғамға қарай таңдаңыз.
  Шыны колбаны (8) сізбен талап етілетін
  деңгейге дейін бір немесе бірнеше шыныаяққа
  суық сумен толтырыңыз (судың ең көп мөлшері
  1,25 л құрайды). Су деңгейін су деңгейінің шка-
  ласы арқылы анықтаңыз. Суды шыны колба-
  дан (8) суға арналған ыдысқа (10) құйыңызы.
  Су деңгейі «4» белгісінен төмен және «10»
  белгісінен жоғары болмау керек.
  Көп реттік сүзгіні (2) өніммен ұстағышқа (3)
  бекітіңіз, содан кейін жинақтағы ұстағышты
  шыны колбаға (8) бекітіңіз, қақпақтағы
  тереңдетумен ұстағыштағы дөңесті қиыстырып
  қақпақты (5) бекітіңіз.
  Шыны колбаны (8) қыздыру үшін (13) алаңға
  бекітіңіз.
  Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына
  сұғыңыз. Ажыратқышты (12) «I» күйіне орнатып,
  кофебұқтырғышты қосыңыз, бұл кезде жарық
  көрсеткіші жанады.
  Барлық су сүзгі арқылы өтіп болған кезде,
  ажыратқышты (12) «0» күйіне орнатып,
  кофебұқтырғышты сөндіріңіз.
  Дайындалған сусынды шыныаяқтарға құйыңыз.
  Кофе ыстық күйде қалу үшін шыны колбаны
  (8) алаңда (13) ұстаңыз, кофебұқтырғышты
  ажыратқыштан (12) өшірмеңіз.
  Назар аударыңыз!
  Егер бұдан былай шыны колбаны (8)
  қыздыру қажет болмаса, міндетті түрде
  кофебұқтырғышты ажыратыңыз, ол үшін
  ажыратқышты (12) «0» күйіне орнатыңыз.
  Дайын сусынның дәмі бастапқы өнімнің
  сапасына байланысты, сондықтан жақсы
  қуырылған дәннен жаңа ұнтақталған
  кофені пайдаланған жөн.
  Тазалау және күтім
  Приборды тазалар алдында оны үнемі электр
  желісінен ажыратыңыз.
  Кофебұқтырғышты толық суытыңыз және
  корпустың сыртқы беттерін сәл ылғал жұмсақ
  матамен сүртіп, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
  Кірді кетіру үшін жұмсақ тазартқыш заттар-
  ды пайдаланыңыз, металдан жасалған
  қылшақтарды және қажайтын жуғыш заттарды
  пайдаланбаңыз.
  Барлық алынбалы бөлшектерді бейтарап
  жуғыш заты бар жылы сумен жуыңыз, олар-
  ды шайыңыз, құрғатып сүртіңіз де, орнына
  орнатыңыз.
  Кофебұқтырғышты суға немесе басқа да
  сұйықтыққа батырмаңыз.
  Кофебұқтырғышты ыдыс жуғыш машинаға
  салмаңыз.
  Қақты кетіру
  Кофебұқтырғышты үнемі қақтан тазалап
  отырыңыз (кемінде айына 1 рет).
  Ыдысқа (10) 3:1 мөлшерінде ас сірке суы (6-9%)
  қосылған суды құйыңыз. Кофебұқтырғышты
  кофесіз іске қосыңыз. Шыны колба (8) алаңға
  (13) орнатылғанын тексеріңіз.
  Қақты жойғаннан кейін кофебұқырғышты
  жақсылап жуыңыз. Бұл үшін сауытқа (10) таза
  суды құйыңыз, кофені салмай құрылғыны іске
  қосыңыз. Циклдәі бірнеше рет қайталаңыз.
  Сіз сонымен қатар сауда желілерінде сатып
  алуға болатын арнайы заттарды пайдалана
  аласыз. Оардың орауындағы шарттарды қатаң
  орындаңыз.
  Сақтау
  Құрылғыны сақтауға алып қоймас бұрын,
  міндетті түрде оны электр желісінен
  ажыратыңыз да оны толық суытып алыңыз.
  Құрылғыны тазалаңыз.
  Құрылғыны құрғақ, салқын, балалардың
  қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.
  Жеткізу жинағы
  Кофебұқтырғыш – 1 дн.
  Нұсқаулық – 1 дн.
  Техникалық сипаттары
  Электрқорегі: 230 B ~ 50 Гц
  Қуаты: 680 Вт
  Өндіруші алдын ала ескертусіз прибордың дизайні
  мен техникалық сипаттамаларына өзгерістер
  енгізу құқығына ие болып қалады
  Кофебұқтырғыштың қызмет ету мерзімі
  3 жыл
  COFFEE MAKER WITH TEA-MAKING FUNCTION
  MW-1656
  The coffee maker is intended for making drinks from
  ground coffee or for brewing tea.
  DESCRIPTION
  1.
  Filter handle
  2.
  Reusable filter
  3.
  Filter holder
  4.
  Measuring spoon
  5.
  Lid
  6.
  Steel filter holder
  7.
  Steel filter
  8.
  Glass flask
  9.
  Coffee maker lid
  10.
  Water tank with water level scale (in cups)
  11.
  Unit body
  12.
  Power switch «I/0»
  13.
  Flask warming tray
  Attention!
  For additional protection it is reasonable to
  install a residual current device (RCD) with nomi-
  nal operation current not exceeding 30 mA.
  To install an RCD, contact a specialist.
  SAFETY MEASURES
  Before using the unit, read these instructions care-
  fully and keep them for further reference.
  Use the unit according to its intended purpose only,
  as it is stated in this user manual. Mishandling the
  unit can lead to its breakage and cause harm to the
  user or damage to his/her property.
  Before using the unit for the first time, make sure
  that voltage in your mains corresponds to the
  voltage of the unit.
  The power cord is equipped with a euro plug;
  plug it into the socket with a reliable ground-
  ing contact.
  To avoid fire, do not use adapters for connecting
  the unit to the mains.
  Place the unit on a flat moisture-resistant sur-
  face away from sources of heat and open flame.
  Do not place the coffee maker on the edge of
  the table.
  Do not use the unit near containers filled with
  water, next to a kitchen sink, in wet basements
  or near a swimming pool.
  To avoid electric shock, do not immerse the cof-
  fee maker, power cord or power plug into water
  or other liquids.
  Do not touch the unit body and the power plug
  with wet hands.
  Before using the unit, examine the power cord
  closely and make sure that it is not damaged. If
  you find any damages of the power cord, do not
  use the unit.
  Provide that the power cord does not contact
  with hot surfaces and sharp furniture edges.
  Do not use the unit outdoors.
  Do not switch the coffee maker on if the water
  tank is empty.
  Use the coffee maker only with the supplied
  flask.
  Use the coffee maker only if the flask is placed
  on the tray.
  Never leave the operating unit unattended.
  To avoid burns, do not touch hot surfaces of
  the coffee maker during its operation and right
  after switching the unit off. Let the coffee maker
  cool down.
  Use only pure cold water.
  Let the unit cool down for 5 minutes before mak-
  ing a new portion of coffee or tea.
  Use the flask only for its intended purpose, do
  not place it on electric and gas stoves and do not
  use the flask in microwave ovens.
  Always unplug the coffee maker before cleaning
  and when you are not using it.
  When unplugging the unit, pull the plug but not
  the cord.
  Clean the unit regularly.
  Do not allow children to touch the unit body, the
  flask and the power cord during the unit operation.
  This unit is not intended for usage by children
  under 8 years of age.
  This unit is not intended for usage by people
  (including children over 8) with physical, neural
  and mental disorders or with insufficient experi-
  ence or knowledge. Such persons may use this
  unit only if they are under supervision of a per-
  son who is responsible for their safety and if they
  are given all the necessary and understandable
  instructions concerning the safe usage of the
  unit and information about danger that can be
  caused by its improper usage.
  Do not leave children unattended to prevent
  using the unit as a toy.
  For children safety reasons, do not leave poly-
  ethylene bags used as packaging unattended.
  Attention! Do not allow children to play with poly-
  ethylene bags or packaging film. Danger of suf-
  focation!
  Do not disassemble the coffee maker by your-
  self, if any malfunction is detected or after the
  unit was dropped, apply to the nearest autho-
  rized service center.
  Transport the unit in the original package only.
  Keep the unit out of reach of children and dis-
  abled persons.
  THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE
  ONLY
  PREPARING THE UNIT FOR OPERATION
  (first switching-on)
  After unit transportation or storage under winter
  (cold) conditions, it is necessary to keep it for at
  least two hours at room temperature.
  Unpack the unit completely and remove any
  stickers that can prevent unit operation.
  Check the unit for damages, do not use it in case
  of damages.
  Before switching the unit on, make sure that your
  home mains voltage corresponds to the unit
  operating voltage.
  Wash all removable parts in warm water with a
  neutral detergent: the glass flask (8), the filter
  holder (3), the reusable filter (2), the lid (5), the
  steel filter (7) and the steel filter holder (6). Rinse
  them and dry.
  Fill about one half of the flask (8) with pure water.
  Pour the water from the flask (8) into the water
  tank (10).
  Install the filter holder (3) into the glass flask (8),
  matching the notch on the holder with the ledge
  on the flask handle.
  Insert the reusable filter (2) into the holder (3).
  Put the lid (5) on the holder (3), matching the
  ledge on the holder with the notch on the lid.
  Put the glass flask (8) on the tray (13).
  Insert the power plug into the mains socket.
  Set the switch (12) to the «I» position, the indi-
  cator located inside the switch (12) will light up.
  When the water tank (10) is empty, and the
  water level in the glass flask (8) is approxi-
  mately equal to the initial level, switch the unit
  off by setting the switch to the «0» position and
  unplug it.
  Remove the glass flask (8) from the tray (13) and
  pour out the water.
  Let the unit cool down for 5 minutes.
  USING THE UNIT
  Coffee is made by passing hot water through ground
  coffee in the filter (3). The taste of the ready drink
  depends on the quality of the raw product, therefore
  we recommend using well fried and fresh-ground
  coffee beans.
  Install the filter holder (3) into the glass flask (8),
  matching the notch on the holder with the ledge
  on the flask handle.
  Insert the reusable filter (2) into the holder (3).
  Note:
  If you want to make tea, install the steel filter (7)
  into the holder (6), fill it with the necessary amount
  of tea, cover with the lid (5), and then install the
  assembled holder into the glass flask (8), match-
  ing the notch on the holder (6) with the ledge on
  the flask handle.
  Attention! If the amount of water in the flask
  exceeds the value of 8 (~900 ml) and the steel
  filter (7) with the brew is dipped into the water
  for a long time, tea can get very strong.
  Put the required amount of ground coffee into
  the reusable filter (2). 6 g ground coffee per one
  coffee cup is required on average; adjust the
  quantity according to your taste.
  Fill the glass flask (8) with cold water up to the
  required level for one or several cups (maximum
  water level is 1.25 L). Determine the water level
  using the water level scale. Pour the water from
  the glass flask (8) into the water tank (10). The
  water level must not be below the mark «4» or
  above the mark «10».
  Install the reusable filter (2) with the product
  into the holder (3), then install the assembled
  holder into the glass flask (8), install the lid (5),
  matching the ledge on the holder with the notch
  on the lid.
  Put the glass flask (8) on the warming tray (13).
  Insert the power plug into the mains socket.
  Switch the coffee maker on by setting the switch
  (12) to the «I» position, the indicator will light up.
  After all water passes through the filter, switch
  the coffee maker off, setting the switch (12) to
  the «0» position.
  Pour the prepared drink into cups.
  To keep the drink in the flask warm, leave the
  glass flask (8) on the tray (13) and do not turn the
  coffee maker off with the switch (12).
  Attention!
  When you don’t need to heat up the glass
  flask (8) anymore, be sure to switch the cof-
  fee maker off by setting the switch (12) to
  the «0» position.
  The taste of the ready drink depends on the
  quality of the raw product, therefore we rec-
  ommend using fresh-ground coffee made of
  well fried beans.
  Cleaning and care
  Unplug the unit every time before cleaning.
  Let the coffee maker cool down completely and
  clean the outer surfaces of the unit body with a
  slightly damp soft cloth, then wipe dry.
  Use soft detergents to remove dirt; do not use
  metal brushes and abrasive detergents.
  Wash all removable parts with warm water and
  neutral detergent, then rinse them, dry thor-
  oughly and install back to their places.
  Do not immerse the coffee maker into water or
  other liquids.
  Do not wash the unit in a dishwashing machine.
  Descaling
  Clean the coffee maker from scale regularly (not
  less than once a month).
  Fill the tank (10) with a mixture of three parts
  water and one part vinegar solution (6-9%).
  Switch the coffee maker on without coffee.
  Make sure that the glass flask (8) is placed on
  the tray (13).
  After descaling, wash the coffee maker thor-
  oughly. To do this, pour pure water into the tank
  (10) and switch the unit on without adding cof-
  fee. Repeat the cycle several times.
  You can also use special solutions, which you can
  buy in retail stores. Strictly follow the instructions
  on the package.
  Storage
  Before taking the unit away for storage, unplug it
  and let the unit cool down.
  Clean the unit.
  Keep the unit away from children in a dry cool
  place.
  Delivery set
  Coffee maker – 1 pc.
  Instruction manual – 1 pc.
  Technical specifications
  Power supply: 230 V ~ 50 Hz
  Power: 680 W
  The manufacturer preserves the right to change
  design and specifications of the unit without a
  preliminary notification.
  Coffee maker operating life is 3 years
  Guarantee
  Details regarding guarantee conditions can be
  obtained from the dealer from whom the appliance
  was purchased. The bill of sale or receipt must be
  produced when making any claim under the terms
  of this guarantee.
  This product conforms to the EMC-
  Requirements as laid down by the Council
  Directive 2004/108/ЕС and to the Low
  Voltage Regulation (2006/95/ЕС)
  432
  КОФЕВАРКА C ФУНКЦИЕЙ ЗАВАРИВАНИЯ ЧАЯ
  MW-1656
  Кофеварка предназначена для приготовления напит-
  ка из молотого кофе или для заваривания чая.
  ОПИСАНИЕ
  1.
  Ручка фильтра
  2.
  Многоразовый фильтр
  3.
  Держатель фильтра
  4.
  Мерная ложка
  5.
  Крышка
  6.
  Держатель стального фильтра
  7.
  Стальной фильтр
  8.
  Стеклянная колба
  9.
  Крышка кофеварки
  10.
  Резервуар для воды со шкалой уровня воды
  (в чашках)
  11.
  Корпус устройства
  12.
  Выключатель «I/0»
  13.
  Площадка для подогрева колбы
  Внимание!
  Для дополнительной защиты в цепи питания
  целесообразно установить устройство защит-
  ного отключения (УЗО) с номинальным током
  срабатывания, не превышающим 30 мА. Для
  установки УЗО обратитесь к специалисту.
  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
  Перед началом эксплуатации электроприбора внима-
  тельно прочитайте настоящую инструкцию и сохра-
  ните её для использования в качестве справочного
  материала.
  Используйте устройство только по его прямому
  назначению, как изложено в данной инструкции.
  Неправильное обращение с устройством может при-
  вести к его поломке, причинению вреда пользовате-
  лю или его имуществу.
  Перед первым включением устройства убеди-
  тесь в том, что напряжение в электрической сети
  соответствует напряжению устройства.
  Сетевой шнур снабжён «евровилкой»; включайте
  её в электрическую розетку, имеющую надёж-
  ный контакт заземления.
  Во избежание пожара не используйте переход-
  ники при подключении устройства к электриче-
  ской розетке.
  Устанавливайте устройство на ровной влаго-
  стойкой поверхности вдали от источников тепла
  и открытого пламени. Не ставьте кофеварку на
  край стола.
  Не используйте устройство вблизи ёмкостей с
  водой, в непосредственной близости от кухон-
  ной раковины, в сырых подвальных помещениях
  или рядом с бассейном.
  Во избежание удара электрическим током не
  погружайте кофеварку, сетевой шнур или вилку
  сетевого шнура в воду или в любые другие жид-
  кости.
  Не прикасайтесь к корпусу устройства и к вилке
  сетевого шнура мокрыми руками.
  Перед использованием устройства внимательно
  осмотрите сетевой шнур и убедитесь в том, что
  он не повреждён. Если вы обнаружили повреж-
  дение сетевого шнура, не пользуйтесь устрой-
  ством.
  Не допускайте соприкосновения сетевого шнура
  с горячими поверхностями и острыми кромка-
  ми мебели.
  Не используйте устройство вне помещений.
  Не включайте кофеварку без воды.
  Используйте кофеварку только с колбой, входя-
  щей в комплект поставки.
  Используйте кофеварку только в том случае,
  если колба установлена на площадке.
  Никогда не оставляйте работающее устройство
  без присмотра.
  Во избежание ожога не дотрагивайтесь до горя-
  чих поверхностей кофеварки в процессе приго-
  товления и сразу после выключения устройства.
  Дайте кофеварке остыть.
  Используйте только чистую холодную воду.
  Дайте устройству остыть в течение 5 минут перед
  приготовлением новой порции кофе или чая.
  Используйте колбу по её прямому назначению,
  не ставьте её на электрические и газовые плиты,
  не используйте колбу в микроволновых печах.
  Кофеварку следует обязательно отключать от
  электрической сети перед чисткой, а также в том
  случае, если вы кофеваркой не пользуетесь.
  Отключая устройство от электрической сети, не
  тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку
  сетевого шнура.
  Регулярно проводите чистку устройства.
  Не разрешайте детям прикасаться к корпусу
  устройства, к колбе и к сетевому шнуру во время
  работы.
  Данное устройство не предназначено для
  использования детьми младше 8 лет.
  Данное устройство не предназначено для
  использования людьми (включая детей старше
  8 лет) с физическими, нервными, психическими
  нарушениями или без достаточного опыта и зна-
  ний. Использование устройства такими лицами
  возможно лишь в том случае, если они находятся
  под присмотром лица, отвечающего за их без-
  опасность, при условии, что им были даны соот-
  ветствующие и понятные инструкции о безопас-
  ном пользовании устройством и тех опасностях,
  которые могут возникать при его неправильном
  использовании.
  Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не
  допустить использования устройства в качестве
  игрушки.
  Из соображений безопасности детей не остав-
  ляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в
  качестве упаковки, без присмотра.
  Внимание! Не разрешайте детям играть с поли-
  этиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.
  Опасность удушья!
  Не разбирайте кофеварку самостоятельно, в
  случае обнаружения неисправности, а также
  после падения устройства обратитесь в ближай-
  ший авторизованный (уполномоченный) сервис-
  ный центр.
  Перевозите устройство только в заводской упа-
  ковке.
  Храните устройство в местах, недоступных для
  детей и людей с ограниченными возможностями.
  УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫ-
  ТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ (первое включение)
  После транспортировки или хранения устрой-
  ства в зимних (холодных) условиях необходимо
  выдержать его при комнатной температуре не
  менее двух часов.
  Полностью распакуйте устройство и удалите
  любые наклейки, мешающие работе устройства.
  Проверьте целостность устройства, при наличии
  повреждений не пользуйтесь устройством.
  Перед включением убедитесь в том, что напря-
  жение электрической сети соответствует рабо-
  чему напряжению устройства.
  Промойте тёплой водой с нейтральным мою-
  щим средством все съёмные детали: стеклянную
  колбу (8), держатель фильтра (3), многоразовый
  фильтр (2), крышку (5), стальной фильтр (7) и
  держатель стального фильтра (6). Ополосните
  их и просушите.
  Наполните стеклянную колбу (8) чистой водой
  приблизительно наполовину.
  Перелейте воду из колбы (8) в резервуар для
  воды (10).
  Установите держатель фильтра (3) в стеклянную
  колбу (8), совместив углубление на держателе с
  выступом на ручке колбы.
  Установите многоразовый фильтр (2) в держа-
  тель (3).
  На держатель (3) установите крышку (5), совме-
  стив выступ на держателе с углублением на
  крышке.
  Установите стеклянную колбу (8) на площад-
  ку (13).
  Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую
  розетку.
  Переведите выключатель (12) в положение «I»,
  при этом загорится индикатор, расположенный
  в выключателе (12).
  Когда в резервуаре (10) не останется воды, а в
  стеклянной колбе (8) уровень воды будет при-
  мерно соответствовать начальному, выключите
  устройство, установив выключатель в положение
  «0», и извлеките вилку сетевого шнура из элек-
  трической розетки.
  Снимите стеклянную колбу (8) с площадки (13) и
  слейте воду.
  Дайте устройству остыть в течение 5 минут.
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА
  Кофе получается в результате однократного про-
  хождения горячей воды через слой молотого кофе в
  фильтре (3). Вкус готового напитка зависит от каче-
  ства исходного продукта, поэтому рекомендуется
  использовать хорошо прожаренные и свежемолотые
  зёрна кофе.
  Установите держатель фильтра (3) в стеклянную
  колбу (8), совместив углубление на держателе с
  выступом на ручке колбы.
  Установите многоразовый фильтр (2) в держа-
  теле (3).
  Примечание:
  Если вы хотите приготовить чай, установите стальной
  фильтр (7) в держатель (6), заполните его необходи-
  мым количеством чая, закройте крышкой (5), затем
  установите держатель в сборе в стеклянную колбу
  (8), совместив углубление на держателе (6) с высту-
  пом на ручке колбы.
  Внимание! Если количество воды в колбе будет
  превышать значение 8 (~900 мл) и стальной
  фильтр (7) с заваркой будет долго погружён в
  воду, то чай может получиться очень крепким.
  Засыпьте в многоразовый фильтр (2) необхо-
  димое количество молотого кофе. В среднем на
  одну чашку кофе требуется 6 г молотого кофе,
  точное количество подбирайте по вкусу.
  Наполните холодной водой стеклянную колбу (8)
  до требуемого вам уровня на одну или несколько
  чашек (максимальный уровень воды составляет
  1,25 л). Уровень воды определяйте с помощью
  шкалы уровня воды. Налейте воду из стеклянной
  колбы (8) в резервуар для воды (10). Уровень
  воды должен быть не ниже отметки «4» и не выше
  отметки «10».
  Установите многоразовый фильтр (2) с продук-
  том в держатель (3), затем держатель в сборе
  в стеклянную колбу (8), установите крышку (5),
  совместив выступ на держателе с углублением
  на крышке.
  Установите стеклянную колбу (8) на площадке
  для подогрева (13).
  Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую
  розетку. Включите кофеварку, переведя выклю-
  чатель (12) в положение «I», при этом загорится
  световой индикатор.
  Когда вся вода пройдёт через фильтр, выклю-
  чите кофеварку, установив выключатель (12) в
  положение «0».
  Разлейте приготовленный напиток в чашки.
  Чтобы оставшийся в колбе напиток оставался
  горячим, держите стеклянную колбу (8) на пло-
  щадке (13), не выключая кофеварку выключате-
  лем (12).
  Внимание!
  Если больше не требуется подогревать сте-
  клянную колбу (8), обязательно выключите
  кофеварку, установив выключатель (12) в
  положение «0».
  Вкус готового напитка зависит от качества
  исходного продукта, поэтому рекомендуется
  использовать свежемолотый кофе из хорошо
  прожаренных зёрен.
  Чистка и уход
  Всякий раз перед чисткой отключайте устрой-
  ство от электросети.
  Дайте кофеварке полностью остыть и протрите
  внешние поверхности корпуса слегка влажной
  мягкой тканью, затем вытрите насухо.
  Для удаления загрязнений используйте мяг-
  кие чистящие средства, не используйте метал-
  лические щётки и абразивные моющие сред-
  ства.
  Все съёмные детали промойте тёплой водой с
  нейтральным моющим средством, ополосните
  их, вытрите насухо и установите на место.
  Не погружайте кофеварку в воду или в другие
  жидкости.
  Не помещайте кофеварку в посудомоечную
  машину.
  Удаление накипи
  Регулярно очищайте кофеварку от накипи (не
  реже 1 раза в месяц).
  Залейте в резервуар (10) воду с разведённым
  в ней уксусным раствором (6-9%) в пропорции
  3:1. Включите кофеварку без кофе. Убедитесь
  в том, что стеклянная колба (8) установлена на
  площадке (13).
  После удаления накипи тщательно промой-
  те кофеварку. Для этого залейте в резервуар
  (10) чистую воду и, не засыпая кофе, включите
  устройство. Повторите цикл несколько раз.
  Вы также можете использовать специаль-
  ные средства, которые можно приобрести в тор-
  говой сети. Строго следуйте указаниям на их
  упаковке.
  Хранение
  Перед тем, как убрать устройство на хранение,
  отключите его от электросети и дайте ему полно-
  стью остыть.
  Произведите чистку устройства.
  Храните устройство в сухом прохладном месте,
  недоступном для детей.
  Комплект поставки
  Кофеварка – 1 шт.
  Инструкция – 1 шт.
  Технические характеристики
  Электропитание: 230 B ~ 50 Гц
  Мощность: 680 Вт
  Производитель сохраняет за собой право изменять
  дизайн и технические характеристики устройства
  без предварительного уведомления
  Срок службы кофеварки –3 года
  Данное изделие соответствует всем требуе-
  мым европейским и российским стандартам
  безопасности и гигиены.
  Изготовитель: Стар Плюс Лимитед, Гонконг
  Адрес: оф. 1902-03, Ист Таун Билдинг,
  41 Локхарт Роуд, Ванчай, Гонконг
  Сделано в КНР
  РУССКИЙ ENGLISH
  ҚАЗАҚША
  MW-1656.indd 1 03.04.2014 12:06:09
Maxwell MW-1656 BD

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Maxwell MW-1656 BD of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Maxwell MW-1656 BD bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Maxwell MW-1656 BD. Deze handleiding valt onder de categorie Koffiezetapparaten en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.5. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Engels, Russisch, Oekraïens. Heeft u een vraag over de Maxwell MW-1656 BD of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Maxwell MW-1656 BD specificaties

Algemeen
Merk Maxwell
Model MW-1656 BD
Product Koffiezetapparaat
Taal Engels, Russisch, Oekraïens
Bestandstype PDF
Prestatie
Apparaatplaatsing Aanrecht
Producttype Filterkoffiezetapparaat
Reservoir voor gezette koffie Kan
Capaciteit in kopjes 10 kopjes
Koffie invoertype Gemalen koffie
Capaciteit watertank 1.25 l
Koffiezet apparaat type -
Ingebouwde molen Nee
Warmhoud functie Ja
Hotplate Ja
Ergonomie
Kleur van het product Rood
Materiaal behuizing Kunststof
Soort bediening Knoppen
Ingebouwd display Nee
Waterniveau-indicator Ja
Verlichte aan-/uit knop Ja
Energie
Vermogen 680 W
AC invoer voltage 230 V
AC invoer frequentie 50 Hz
Automatisch uitschakelen Ja
Kookfuncties & -programma's
Koffie maken Ja
Thee maken Ja

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Maxwell MW-1656 BD.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag