Maxwell MW-1430 W handleiding

Maxwell MW-1430 W
(1)
  • Aantal pagina's: 2
  • Bestandstype: PDF
Aparat de facut iaurt
Descriere
1. Capac
2. Capacul borcănaşului pentru iaurt
3. Borcănaş de sticlă
4. Indicator de lucru
5. Buton de conectare/deconectare «ON/OFF»
MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Înainte de a utiliza dispozitivul citiţi cu atenţie
instrucţiunea de exploatare şi păstraţi-o tot timpul
de exploatare. Utilizaţi dispozitivul doar conform
destinaţiei sale, cum este descris în prezenta
instrucţiune. Manipularea necorespunzătoare poate
duce la defectarea dispozitivului sau cauza daune
utilizatorului sau bunurilor lui.
Înainte de conectare asiguraţi-vă tensiunea în
reţeaua electrică corespunde tensiunii de lucru a
dispozitivului.
Cablul de alimentare nu trebuie:
să se atingă de obiecte fierbinţi,
să fie scufundat în apă,
să treacă peste margini ascuţite ale mobilei,
să fie utilizat în calitate de mâner pentru deplasa-
rea dispozitivului.
Nu apucaţi dispozitivul, cablul de alimentare sau
fişa cablului de alimentare cu mâinile umede.
Verificaţi periodic integritatea izolaţiei cablului de
alimentare.
Se interzice utilizarea dispozitivului în cazul dete-
riorării fişei cablului de alimentare sau cablului de
alimentare, dacă el funcţionează necorespunză-
tor (cu întreruperi) sau după căderea lui. Pentru
orice întrebări în legătură cu reparaţia dispoziti-
vului adresaţi-vă unui centru autorizat de service.
Utilizaţi doar duzele incluse în setul de livrare.
Instalaţi dispozitivul pe o suprafaţa plană şi ter-
morezistentă, departe de sursele de căldură, de
lumina directă a soarelui şi în locurile care nu sunt
supuse la vibraţie.
Nu deschideţi capacul dispozitivului în timpul
funcţionării.
Borcănaşele de iaurt sunt făcute din sticlă, res-
pectaţi precauţiile atunci când lucraţi cu ele!
Nu lăsaţi dispozitivul conectat la reţea fără supra-
veghere.
Nu lăsaţi şi nu păstraţi dispozitivul în locuri de
unde ar putea cădea în lavoar sau în cada cu
apă, nu scufundaţi carcasa dispozitivului, cablul
de alimentare sau fişa cablului de alimentare în
apă sau în alte lichide.
Dacă dispozitivul a căzut în apă, extrageţi imediat
fişa cablului de alimentare din priză şi doar apoi
puteţi scoate dispozitivul din apă.
Întotdeauna deconectaţi dipozitivul de la reţea
după utilizare şi înainte de curăţare.
Extrăgând fişa cablului de alimentare din priză, nu
trageţi de cablu, ci apucaţi de fişa.
Din motivele de siguranţă a copiilor nu lasaţi
pungile de polietilenă folosite ca ambalaj, fără
supraveghere.
Atenţie! Nu permiteţi copiilor să se joace cu pungile
de polietilenă sau peliculă de ambalare. Pericol de
sufocare!
Prezentul dispozitiv nu este prevăzut pentru a fi
utilizat de către copii şi persoane cu dizabilităţi.
Aceştia pot utiliza dispozitivul doar în cazuri în
care persoana responsabilă pentru siguranţa
acestora le-a explicat instrucţiunile corespun-
zătoare de utilizare a dispozitivului şi pericolele
legate de utilizarea necorespunzatoare a aces-
tuia.
DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU
UZ IN CONDITII CASNICE
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Remarcă: În cazul transportării sau depozitării
dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar
să-l menţineţi la temperatura camerei timp de cel
puţin două ore.
Scoateţi dispozitivul din ambalaj şi îndepărtaţi
materialele de ambalare.
Înainte de a conecta dispozitivul la reţea, asi-
guraţi-vă dacă tensiunea indicată pe dispozitiv
corespunde cu tensiunea din casa Dvs.
Instalaţi dispozitivul pe o suprafaţa plană, stabilă
şi termorezistentă, departe de rezervoare cu apa,
surse de caldură, lumina directă a soarelui, în
locul protejat de şocuri şi vibraţii.
Spălaţi capacele (1, 2) şi borcănaşele (3) cu un
detergent neutru.
Dezinfectaţi capacele (2) şi borcănaşele (3), pen-
tru a face acest lucru clătiţi capacele (2) cu apă
clocotită, borcănaşele (3) umpleţi cu apă clocotită
şi lasaţile timp de 5-10 minute.
Uscaţi bine capacile (2) şi borcănaşele (3).
Ştergeţi carcasa şi camera de lucru a dispozitivu-
lui cu o cârpă moale uşor umezită, apoi ştergeţi-le
pînă la uscare.
PREGĂTIRE
Lapte
Pentru pregătirea iaurtului puteţi folosi lapte
«crud» (proaspăt), lapte pasteurizat sau sterilizat.
Iaurtul pregătit din lapte «crud» (proaspăt) sau
din lapte sterilizat cu adăugarea laptelui praf se
obţine mai dens şi mai gras. Pentru obţinerea
iaurtului mai dens cu conţinutul mai mic de gră-
simi folosiţi lapte sterilizat cu termen de păstrare
de lungă durată.
Folosirea laptelui de la producători diferiţi dau
rezultate diferite. Încercaţi diferite mărci şi feluri
de lapte pentru a obţine un produs care se potri-
veşte cerinţilor dumneavoastră.
Pregătirea laptelui
Temperatura laptelui influenţează asupra dura-
tei de pregătire a iaurtului, temperatura optimă
a laptelui este 40-43 ° C, (laptele este fierbinte,
dar nu frige).
Temperatura laptelui nu trebuie fie mai mare
de 40-43 ° C, altfel lactobacteriile, folosite pentru
pregătirea iaurtului, vor muri.
Pentru a reduce timpul de pregătire şi a îmbu-
nătăţi calitatea produsului gata, încălziţi laptele
sterilizat pînă la 40-43 ° C.
Puteţi măsura temperatura laptelui cu un termo-
metru special de bucătărie.
Atenţie! Nu utilizaţi termometre cu mercur.
Laptele «crud» (proaspăt) şi pasteurizat fierbeţi-
l obligatoriu câteva minute, apoi răciţi-l pînă la
40-43 ° C.
Îndepărtaţi spumă, formată după fierbere.
Inchegarea
În calitate de cheag puteţi folosi un iaurt natural
cu conţinutul de lactobacterii nu mai puţin de 100
milioane/100 g.
Amestecaţi bine iaurtul (100 g la 1 litru de lapte)
cu laptele preparat şi îmbuteliaţi în borcănaşe (3).
Puteţi folosi un cheag special, care se vinde în
farmacii şi magazine de alimentare sănătoa-
să. De obicei cheagul are aspectul amestecului
uscat. Dizolvaţi cheagul uscat într-o cantitate
mică de lapte, apoi amestecaţi cu laptele rămas.
Iaurtul pregătit de dumneavoastră puteţi folosi în
calitate de cheag pentru porţiea următoare. Acest
cheag poate fi păstrat în frigider, dar nu mai mult
de 7 zile.
Vasul
Toată vesela pe care le utilizaţi în procesul de
pregătire trebuie să fie sterilă. Capacele (2),
borcănaşele (3), cratiţa pentru fierberea laptelui,
linguri şi termometrul de bucătărie trebuie să fie
clatite cu apă clocotită.
Durata de pregătire
Dacă folosiţi laptele încălzit cu o cantitate necesa-
de cheag, timpul mediu de pregătire a iurtului
constituie 6 ore.
Dacă folosiţi laptele rece, timpul de pregătire se
măreşte pănă la 8 ore.
Dacă folosiţi o cantitate insuficientă de cheag,
timpul de pregătire poate se măreasca pînă
la 10-12 de ore.
Produsul pregătit în aparatul de făcut iaurt este
necesar să-l menţineţi în frigider aproximativ 2
ore. Dezvoltarea bacteriilor se va opri, iar iaurtul
va deveni mai consistent.
Perioada de valabilitate
Perioada de valabilitate a produselor lactate gata
depinde de condiţiile de fermentaţie (calitatea lap-
telui, puritatea vaselor folosite, etc), condiţiile de
păstrare şi de felul laptelui folosit.
Perioada medie de valabilitate a iaurtului - nu mai
mult de 7 zile.
PREPARAREA IAURTULUI
Pregătiţi 1 litru de lapte.
Adăugaţi în lapte cheagul şi amestecaţi bine.
Îmbuteliaţi amestecul în borcănaşe (3).
Remarcă: Ştergeţi laptele vărsat de pe suprafaţa
borcănaşelor (3) cu o cârpă uşor umezită.
Instalaţi borcănaşele (3) în camera de lucru a
dispozitivului.
Instalaţi capacul (1) la loc.
Întroduceţi fişa cablului de alimentare în priză.
Conectaţi dispozitivul, apăsând pe butonul (5)
«ON/OFF», se va ilumina indicatorul de lucru (4).
Când iaurtul va fi gata (vezi «Durata de pregăti-
re»), deconectaţi dispozitivul, apăsând pe buto-
nul (5), indicatorul (4) se va stînge.
Extrageţi fişa cablului de alimentare din priză.
Remarcă:
Nu deplasaţi dispozitivul în procesul de lucru,
nu deschideţi capacul (1) şi nu scoateţi borcă-
naşele (3). Acest lucru poate strica consistenţa
produsului.
Uneori, procesul de fermentare poate treaca
incomplet, în rezultat iaurtul se va obţine lichid,
în acest caz, repetaţi procesul de pregătire a
iaurtului.
După pregătirea iaurtului scoateţi borcănaşele
(3), închideţi-le cu capacele (2) şi plasatile în
frigider pentru 2-4 ore pentru a opri dezvoltarea
bacteriilor.
Remarcă: Nu plasaţi borcănaşele (3) în cameră de
congelare.
În iaurtul pregătit puteţi adăuga bucăţil de fructe,
miere, cereale, etc
Păstraţi iaurtul pregătit în frigider timp de 7 zile.
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
Înainte de curăţare deconectaţi dispozitivul de la
reţea şi lăsaţi-l să se răcească.
Nu scufundaţi dispozitivul, cablul de alimenta-
re sau fişa cablului de laimentare în apă sau în
alte lichide.
Nu utilizaţi detergenţi şi substanţe abrazive pre-
cum şi alti dizolvanţi pentru curăţarea dispozi-
tivului.
Ştergeţi carcasa cu o bucată de ţesătură uşor
umezită, apoi ştergeţi-o pînă la uscare.
Spalati capacele (1, 2) şi borcănaşele (3) cu apă
caldă şi un detergent neutru, clătiţi-le şi uscaţi-
le bine.
Atenţie: Respectaţi precauţiile atunci când lucraţi
cu borcănaşe de sticlă (3)! Nu le expuneţi la
temperaturi extreme, deoarece acest lucru poate
duce la deteriorarea sticlei!
PĂSTRARE
Înainte de a stoca dispozitivul pentru păstrare,
asiguraţi-vă carcasa dispozitivului şi borcana-
şele pentru iaurt sunt curate şi uscate.
Păstraţi dispozitivul în loc uscat si răcoros, inac-
cesibil pentru copii.
COMPLETARE
1. Aparat de făcut iaurt cu capac - 1 buc.
2. Borcanaşe de sticlă – 5 buc.
3. Capacele pentru borcănaşe - 5 buc.
4. Instrucţiune – 1 buc.
CARACTERISTICI TEHNICE
Alimentare: 220-240 V ~ 50 Hz
Consum maxim de putere:
15 W
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica
caracteristicile dispozitivelor fără anunţare prealabilă.
Termenul de funcţionare a dispozitivului - 3 ani
Garanţie
În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul dat,
rugăm adresaţi la distribuitorul regional sau la
compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul
de garanţie se realizează cu condiţia prezentării bonu-
lui de plată sau a oricărui alt document financiar, care
confirmă cumpărarea produsului dat.

romÂnĂ/ moldoveneascĂ

6
Йогурт жасауға арналған ыдыс
Сипаттамасы
1. Қақпақ
2. Йогуртқа арналған банканың қақпағы
3. Шыны банка
4. Жұмыс істеу көрсеткіші
5. «ON/OFF» іске қос./сөнд. батырмасы
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ
Пайдалану алдында нұсқаулықты зейін қойып
оқып шығыңыз және оны анықатамалық материал
ретніде пайдалану үшін сақтаңыз.
Құрылғыны берілген нұсқаулықта көзделгендей,
тікелей міндеті бойынша ғана пайдаланыңыз.
Аспапты дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына,
пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян
келтіруіне әкелуі мүмкін.
Іске қосу алдында, құрылғының жұмыс істеу
кернеуі Сіздің үйіңіздің электр желісіндегі кер-
неуге сәйкес болуына көз жеткізіңіз.
Желілік бау:
ыстық беттермен жанаспауы,
суға салынбауы,
жиһаздың үшкір шеттерімен созылмауы,
құрылғыны тасымалдауға арналған сап ретінде
пайдаланылмауы керек.
Құрылғыны, желілік бауды немесе желілік
баудың айыртетігін сулы қолмен ұстамаңыз.
Желілік баудың оқшаулануын тұрақты тексеріп
тұрыңыз.
Желілік бауда немесе айыртетікте ақаулықтар
табылғанда, егер құрылғы іркілістермен жұмыс
істесе, сонымен қатар ол құлағаннан кейін
оны пайдалануға тыйым салынады. Барлық
сұрақтар бойынша тел туындыгерлес (өкілетті)
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Жеткізілім жинағына кіретін жабдықтарды ғана
пайдаланыңыз.
Аспапты жылуға төзімді түзу тұрақты бетке,
жылу көздерінен және тікелей күн сәулелерінен
алшақ және дірілге бой бермейтін жерлерде
орнатыңыз.
Жұмыс процесінде құрылғы қақпағын ашпаңыз.
Ойгуртқа арналған банкалар шыныдан
жасалған, олармен жұмыс істегенде сақ
болыңыз!
Желіге қосылған аспапты қараусыз
қалдырмаңыз.
Құрылғы суға толтырылған ваннаға неме-
се қолжуғышқа түсіп кете алатын жерге оны
қоймаңыз және сақтамаңыз; құрылғы корпу-
сын, желілік бауды немесе желілік баудың
айыртетігін суға немесе кез-келген басқа
сұйықтыққа салмаңыз.
Егер құрылғы суға түсіп кетсе, желілік
айыртетікті дереу ашалықтан шығарыңыз, және
содан кейін ғана құрылғыны судан шығаруға
болады.
Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін және
тазалау алдында желіден ажыратыңыз.
Желілік баудың айыртетігін ашалықтан
суырғанда, баудан тартпаңыз, ал айыртетіктен
ұстаңыз.
Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау
ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды
қараусыз қалдырмаңыз.
Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен
қаптармен немесе пленкамен ойнауға рұқсат
етпеңіз. Тұншығу қаупі бар!
Егер балаларға және мүмкіндіктері шектеулі
тұлғаларға олардың қауіпсіздігі үшін жауап
беретін тұлғамен құрылғыны қауіпсіз пайдала-
ну және оны дұрыс пайдаланбаған кезде пайда
болатын қауіптер туралы сәйкес және түсінікті
нұсқаулықтар берілген болмаса, берілген
құрылғы оларға пайдалануға арналмаған.
ҚҰРЫЛҒЫ ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА ҒАНА АРНАЛҒАН
АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА
Ескерту: Құрылғыны төмен температура
жағдайында тасымалдау немесе сақтау кезінде
оны бөлме температурасында екі сағаттан кеме
уақыт бойы ұстау керек.
Құрылғыны ораудан шығарыңыз және орайтын
материалдарды жойыңыз.
Құрылғыны іске қосу алдында, құрылғының
жұмыс істеу кернеуі Сіздің үйіңіздің электр
желісіндегі кернеуге сәйкес болуына көз
жеткізіңіз.
Құрылғыны түзу тұрақты жылуға төзімді бетте,
суы бар ыдыстардан, жылу көздерінен, тікелей
күн сәулелерінен алшақ, соққылар мен діріліден
қорғалған жерде орнатыңыз.
Қақпақтар (1, 2) мен банкаларды (3) бейтарап
жуғыш затпен жуыңыз.
Қақпақтарды (2) және банкаларды (3)
зарарсыздандырыңыз, бұл үшін қақпақтарды
(2) қайнатындымен шайыңыз, банкаларға
(3) қайнатынды құйыңыз және 5-10 минутқа
қалдырыңыз.
Қақпақтар (2) мен банкаларды (3) жақсылап
құрғатыңыз.
Құрылғының корпусы мен жұмыс камерасын
сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін
құрғатып сүртіңіз.
ДАЙЫНДЫҚ
Сүт
Йогуртты жасау үшін «шикі» (жаңа сауылған)
сүтті, пастерленген немесе стерильденген сүтті
пайдалануға болады.
Құрғақ сүт қосылған «шикі» (жаңа сауылған)
немесе стерильдеген сүттен жасалған йогурт
анағұрлым қою және майлы болып шығады.
Майлылығы аз қою йогуртты жасауға үшін
ұзақ уақыт сақталатын стерильденген сүтті
пайдаланыңыз.
Әртүрлі өндірушінің сүтін пайдалану әртүрлі
нәтижеге әкеледі. Сіздің талаптарыңызға жауап
беретін өнімді алу үшін, сүттің әртүрлі маркала-
ры мен сұрыптарын таңдаңыз.
Сүтті дайындау
Сүттің температурасы йогурттың жаса-
лу уақытына әсерін тигізеді, сүттің оптимал-
ды температурасы 40-43°С (сүт ыстық бірақ
күйдірмейді).
Сүт температурасы 40-43°С-ден жоғары болма-
уы керек, кері жағдайда йогуртты жасауға пай-
даланылатын лактобактериялар өледі.
Дайын өнімнің жасалу уақытын азайту және
сапасын жақсарту үшін стерильденген сүтті
40-43°С-ге дейін ысытыңыз.
Сүттің температурасын сіз арнайы асханалық
термометрмен өлшей аласыз.
Назар аударыңыз! Сынап термометрлерді
пайдалануға тыйым салынады.
«Шикі» (жаңа сауылған) және пастерленген
сүтті міндетті қайнауға дейін жеткізіңіз, бірнеше
минут бойы қайнатыңыз, содан кейін 40-43°С
дейін салқындатыңыз.
Қайнатқаннан кейін пайда болған көбікті жою
керек.
Ашытқы
Ашытқы ретінде құрамында
лактобактериялардың саны 100 г.-ға 100 млн.-
нан кем емес дайын табиғи йогуртты пайдала-
на аласыз.
Йогуртты (1 литр сүтке 100 г) дайындалған
сүтпен жақсылап араластырыңыз және
банкаларға (3) құйыңыз.
Дәріханаларда және салауатты тағамдар
дүкендерінде сатылатын арнайы ашытқыны
пайдалануға болады. Ашытқы әдетте құрғақ
қоспа түрінде болады. Құрғақ ашытқыны сүтттің
шағын көлемінде ерітіңіз, содан кейін қалған
сүтпен араластырыңыз.
Сіз жасаған йогуртты келесі үлес үшін
ашытқы ретінде пайдалануға болады. Мұндай
ашытқыны тоңазытқышта 7 күннен асырмай
сақтауға болады.
Ыдыс
Жасау процесінде сіз пайдаланатын барлық
ыдыс стерильді болуы керек. Қақпақтарды
(2), банкаларды (3), сүтті қайнатуға арналған
кастрюльді, қасықтарды және асханалық
термометрді қайнатындымен шаю керек.
Жасалу ұзақтығы
Егер сіз ашытқының қажетті көлемі бар
ысытылған сүтті пайдалансаңыз, йогурттың
орташа жасалу уақыты 6 сағатты құрайды.
Егер сіз анағұрлым салқын сүтті пайдалансаңыз,
жасалу уақыты 8 сағатқа дейін ұзарады.
Егер сіз ашытқының жеткіліксіз көлемін
пайдалансаңыз, жасалу уақыты 10-12 сағатқа
дейін ұзаруы мүмкін.
Йогурт жасауға арналған ыдыста жасалған
өнімді тоңазытқышта 2 сағаттай уақыт ұстау
керек. Бактериялар көбею тоқтайды, ал йогурт
одан қою болады.
Сақталу мерзімі
Дайын қышқыл сүт өнімдерінің сақталу мерзімі
ашыту шарттарына (сүттің сапасына, пайда-
ланылатын ыдыстардың тазалағына және
т.с.с.), сақтау жағдайларына және қандай сүт
пайдаланылғанына байланысты болады.
Дайын йогурттың орташа сақталу мерзімі –7
күннен артық емес.
ЙОГУРТТЫ ЖАСАУ
1 литр сүтті дайындаңыз.
Сүтке ашытқыны қосыңыз және жақсылап
араластырыңыз.
Қоспаны банкаларға (3) құйыңыз.
Ескерту: Төгілген сүтті банкалардың (3)
сыртынан сәл дымқыл матамен сүртіңіз.
Банкаларды (3) құрылғының жұымс камерасы-
на орнатыңыз.
Қақпақты (1) орнына орнатыңыз.
Желілік баудың айыртетігін ашалыққа салыңыз.
«ON/OFF» батырмасын (5) басып құрылғыны
іске қосыңыз, сол кезде жұмыс істеу көрсеткіші
(4) жанады.
Йогурт дайын болғанда («Жасалу ұзақтығы»
қар.), батырманы (5) басып, құрылғыны
сөндіріңіз, көрсеткіш (4) сөнеді.
Желілік айыртетікті ашалықтан сурыңыз.
Ескерту:
- Жұмыс процесінде аспапты қозғамаңыз,
қақпақты (1) ашпаңыз және банкаларды
(3) шығармаңыз. Бұл өнімнің қоюлығын
бүлдіру мүмкін.
- Кейде ферментация процесә толық
өтпеуі мүмкін, сол кезде йогурт сұйық
болып шығуы мүмкін, мұндай жағдайда
йгоуртты жасау процесін қайталау керек.
Йогуртты жасап болғаннан кейін банкалар-
ды (3) шығарыңыз, оларды қақпақтармен (2)
жабыңыз және бактериялардың көбеюінтоқтту
үшін тоңазытқышқа 2-4 сағатқа қойыңыз.
Ескерту: Банкларды (3) мұздату камерасына
салмаңыз.
Жасалған йогуртқа жемістердің бөліктерін, бал,
мюсли және т.с.с. қосуға болады.
Жасалған йогуртты тоңазытқышта 7 тәуліктен
артық сақтамаңыз.
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМІ
Тазалау алдында құрылғыны сөндіріңіз және
оған салқындауға уақыт беріңіз.
Құрылғы корпусын, желілік бауды немесе
желілік баудың айыртетігін суға немесе кез-
келген басқа сұйықтыққа салуға тыйым салы-
нады.
Құрылғыны тазалау үшін жуғыш және қажайтын
заттарды, сонымен қатар қандай да бір
еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.
Корпусты сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан
кейін құрғатып сүртіңіз.
Қақпақтарды (1, 2) және банкларды (3) бей-
тарап жуғыш заты бар жылы сумен жуыңыз,
шайыңыз және жақсылап құрғатыңыз.
Назар аударыңыз: Шыны банкалармен (3)
жұмыс істегенде сақ болыңыз! Оларға
температураның қатты ауытқуының әсерін
тигізбеңіз, себебі бұл шынының бүлінуіне
әкелуі мүмкін!
САҚТАЛУЫ
Құрылғыны сақтауға қойғанға дейін, құрылғының
корпусы және йогрутқа арналған банкалар таза
және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
Құрылғыны құрғақ салқын, балалардың қолы
жетпейтін жерде сақтаңыз.
ЖАБДЫҚТАЛУЫ
1. Қақпағы бар йогурт жасауға арналған ыдыс – 1 дн.
2. Шыны банкалар – 5 дн.
3. Банкаларға арналған қақпақтар – 5 дн.
4. Нұсқаулық – 1 дн.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Электрқорегі: 220-240 В ~ 50 Гц
Максималды тұтынатын қуаты: 15 Вт
Өндіруші алдын-ала хабарлаусыз құрылғылардың
сипаттамаларын өзгерту құқғыны сақтайды.
Аспаптың қызмет ету мерзімі – 3 жыл
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер
дилерден тек сатып алынған адамға ғана берiледi. Осы
гарантиялық мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi қажет.

ҚАЗАҚ

542
Yogurt maker
Description
1. Lid
2. Yogurt cup lid
3. Glass cup
4. Operation indicator
5. “ON/OFF” button
SAFETY MEASURES
Read this instruction manual carefully before using
the unit and keep it for the whole operation period.
Use the unit for intended purposes only, as it is stat-
ed in this manual. Mishandling the unit can lead to its
breakage and cause harm to the user or damage to
his/her property.
Before switching the unit on make sure that your
home mains voltage corresponds to the voltage
specified on the unit body.
The power cord should not:
touch hot objects,
be immersed into water,
run over sharp edges of furniture,
be used for carrying the unit.
Do not touch the unit, the power cord or the
power plug with wet hands.
Check the cord insulation integrity periodically.
Never use the unit if the power cord or the plug
is damaged, the unit works improperly or after
it was dropped. Contact the authorized service
center for all repair issues.
Use only the attachments supplied.
Place the unit on a heat-resistant flat stable sur-
face, away from sources of heat, direct sunlight
and in places not exposed to vibration.
Do not open the lid of the unit during unit opera-
tion.
Yogurt cups are made of glass, handle them
carefully!
Never leave the operating unit unattended.
Do not place or keep the unit in places where
it can fall into a bath or a sink filled with water;
do not immerse the unit body, cord or plug into
water or other liquids.
If the unit was dropped into water, unplug it
immediately. And only then you can take it out
of water.
Always unplug the unit after usage and before
cleaning.
When unplugging the unit, pull the plug but not
the cord.
For children safety do not leave polyethylene
bags, used as a packaging, unattended.
Attention! Do not allow children to play with poly-
ethylene bags or film. Danger of suffocation!
This unit is not intended for usage by children
or disabled persons unless they are given all
the necessary instructions by a person who
is responsible for their safety on safety mea-
sures and information about danger that can be
caused by improper usage of the unit.
THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE
ONLY
BEFORE USING THE UNIT FOR THE FIRST TIME
Note: After unit transportation or storage at low
temperature it is necessary to keep it for at least two
hours at room temperature before switching on.
Take the unit out of the package and remove the
packaging materials.
Before connecting the unit to the mains, make
sure that your home mains voltage corresponds
to the voltage specified on the unit body.
Place the unit on a flat stable heat-resistant
surface away from containers filled with water,
sources of heat, direct sunlight and in places
protected from vibration and shocks.
Wash the lids (1, 2) and cups (3) with neutral
detergent.
Disinfect the lids (2) and cups (3); to do this,
rinse the lids (2) with boiling water, fill the cups
(3) with boiling water and leave them for 5-10
minutes.
Dry the lids (2) and cups (3) thoroughly.
Clean the unit body and the process chamber
with a slightly damp cloth, and then wipe them
dry.
PREPARATION
Milk
You can use «raw» (fresh) milk, pasteurized or
sterilized milk for making yogurt.
Yogurt made of «raw» (fresh) or sterilized milk
with added dry milk is thicker and heavier. Use
sterilized non-perishable milk to make thick
yogurt with less fat content.
Using milk from different manufacturers gives
different results. Try different brands and sorts
of milk to get the product, that meets your
requirements.
Milk preparation
The temperature of milk effects the yogurt mak-
ing duration, the optimal milk temperature is
40-43°С (milk is hot, but doesn’t scorch).
The temperature of milk must not exceed
40-43°С, otherwise lactobacillus, used for mak-
ing yogurt, will die.
Heat the sterilized milk to 40-43°С to reduce
yogurt making time and improve the quality of
the finished product.
You can measure the temperature of milk with a
special kitchen thermometer.
Attention! Do not use mercury thermometer.
Bring «raw» (fresh) and pasteurized milk to boil
and keep boiling for several minutes, then let it
cool down to 40-43°С.
Skim off the milk foam after boiling.
Ferment
As a ferment you can use manufactured natural
yogurt with content of lactobacillus no less than
100 mln per 100 g.
Mix the yogurt (100 g per 1 l milk) carefully with
prepared milk and pour into the cups (3).
You can use special ferment, that you can buy at
the pharmacy and healthy food shops. Ferment
usually looks like dry mix. Dissolve the dry fer-
ment in a small amount of milk, and then mix it
with the rest of milk.
You can use the yogurt made by yourself as fer-
ment for the next portion. You can store this fer-
ment in the fridge for no longer than 7 days.
Cookware
All the cookware used for yogurt making should be
sterile. Scald the lids (2), cups (3), saucepan for
boiling milk, spoon and kitchen thermometer.
Yogurt making duration
If you use warm milk with necessary amount of
ferment, average yogurt making time is 6 hours.
If you use colder milk, the yogurt making time
increases up to 8 hours.
If you don’t use enough ferment, the yogurt
making time can increase to 10-12 hours.
Keep the prepared yogurt in the fridge for 2
hours. Lactobacillus will stop growing, and the
yogurt will become thicker.
Storage life
Storage life of ready cultured milk foods depends
on conditions of fermentation (quality of milk,
cleanness of the cookware used etc.), storage
conditions and used milk.
Average storage life of the prepared yogurt – no
longer than 7 days.
MAKING YOGURT
Prepare 1 l milk.
Add ferment and mix thoroughly.
Pour the mixture into the cups (3).
Note: Wipe the spilled milk from the cups (3) with a
slightly damp cloth.
Place the cups (3) into the process chamber of
the unit.
Install the lid (1) back to its place.
Insert the power plug into the socket.
Switch the unit on by pressing the «ON/OFF»
button (5), the operation indicator (4) will light
up.
When the yogurt is ready (see «Yogurt making
duration»), switch the unit off by pressing the
button (5), the indicator (4) will go out.
Pull the plug out of the socket.
Note:
- Do not move the unit, do not open the lid (1)
and don’t take out the cups (3) during operation.
This can spoil the consistency of the product.
- Sometimes the fermentation process can not
pass completely, and the yogurt will be watery.
In this case you should repeat the process of
making yogurt.
After finishing making yogurt remove the cups
(3), cover them with the lids (2) and put to the
fridge for 2-4 hours to stop the lactobacillus
growth.
Note: Do not put the cups (3) into the freezer.
You can add small pieces of fruit, honey, muesli
etc. to the prepared yogurt.
Keep the prepared yogurt in the fridge for no
longer than 7 days.
CLEANING AND CARE
Before cleaning unplug the unit and let it cool
down completely.
Do not immerse the unit, the power cord and the
power plug of the unit into water or other liquids.
Do not use detergents, abrasives and any sol-
vents to clean the unit.
Wipe the unit body with a slightly damp cloth and
then wipe it dry.
Wash the lids (1, 2) and cups (3) with warm
water and neutral detergent, rinse and dry them
thoroughly.
Attention: Be careful when handling the glass
cups (3)! Do not expose them to extreme tem-
peratures difference, this can damage the
glass!
STORAGE
Before storage make sure that the unit body and
yogurt cups are clean and dry.
Keep the unit away from children in a dry cool
place.
DELIVERY SET
1. Yogurt maker with a lid – 1 pc.
2. Glass cups – 5 pc.
3. Cup lids – 5 pc.
4. Instruction manual – 1 pc.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
Maximal power consumption:
15 W
The manufacturer preserves the right to change the
specifications of the unit without a preliminary noti-
fication.
Unit operating life is 3 years
Guarantee
Details regarding guarantee conditions can be ob-
tained from the dealer from whom the appliance
was purchased. The bill of sale or receipt must be
produced when making any claim under the terms
of this guarantee.

ENGLISH

Joghurtmaschine
Beschreibung
1. Deckel
2. Deckel des Portionsglases
3. Portionsglas
4. Betriebsanzeiger
5. Ein-/Ausschalttaste «ON/OFF»
SICHERHEITSMAßNAHMEN
Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts
lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam
durch und bewahren Sie diese während der
ganzen Nutzungsperiode auf. Nutzen Sie
das Gerät nur bestimmungsgemäß, wie es in
dieser Betriebsanleitung beschrieben ist. Nicht
ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu
seiner Störung führen, einen gesundheitlichen oder
materiellen Schaden bei Nutzer hervorrufen.
Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des
Geräts, dass die Netzspannung Ihres Hauses mit
der Netzspannung Ihres Geräts übereinstimmt.
Das Netzkabel soll nicht:
mit heißen Gegenständen in Berührung kommen,
ins Wasser getaucht werden,
über scharfe Möbelkanten gezogen werden,
als Griff zum Tragen des Geräts benutzt werden.
Greifen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den
Netzstecker mit nassen Händen nicht.
Prüfen Sie periodisch die Ganzheit des Netzkabels.
Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn
der Netzstecker oder das Netzkabel beschä-
digt sind, wenn Störungen auftreten und wenn
es heruntergefallen ist. Zur Reparatur wenden
Sie sich an einen autorisierten (bevollmächtigten)
Kundendienst.
Nutzen Sie nur das Zubehör, das zum
Lieferungsumfang gehört.
Stellen Sie das Gerät auf eine wärmebeständige
gerade stabile Oberfläche auf, in Entfernung von
Wärmequellen und direkter Sonnenbestrahlung
und an den Orten, die nicht der Vibration ausge-
setzt sind.
Es ist nicht gestattet, den Deckel des Geräts wäh-
rend des Betriebs aufzumachen.
Die Joghurt-Portionsgläser sind aus Glas herge-
stellt, gehen Sie damit besonders vorsichtig um!
Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbe-
aufsichtigt.
Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Stellen zu
stellen und aufzubewahren, wo es in die mit Wasser
gefüllte Wanne oder ins Waschbecken stürzen
könnte; tauchen Sie das Gehäuse des Geräts, das
Netzkabel oder den Netzstecker nie ins Wasser
oder andere Flüssigkeiten.
Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie
unvermeidlich den Stecker aus der Steckdose,
nur danach dürfen Sie das Gerät aus dem Wasser
herausnehmen.
Trennen Sie das Gerät jedes Mal nach dem
Gebrauch oder vor der Reinigung vom Stromnetz
ab.
Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose heraus-
nehmen, ziehen Sie das Kabel nicht, sondern hal-
ten Sie den Stecker.
Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie
Plastiktüten, die als Verpackung verwendet wer-
den, nie ohne Aufsicht.
Achtung! Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder
Folien nicht spielen.
Erstickungsgefahr!
Dieses Gerät darf von Kindern und behinder-
ten Personen nicht genutzt werden, außer wenn
die Person, die für ihre Sicherheit verantwort-
lich ist, ihnen entsprechende und verständliche
Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts
und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gibt.
DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM
HAUSHALT GEEIGNET
VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Anmerkung: Falls das Gerät unter niedrigen
Temperaturen transportiert oder aufbewahrt
wird, lassen Sie es vor der Nutzung bei der
Raumlufttemperatur nicht weniger als zwei Stunden
bleiben.
Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung heraus
und entfernen Sie die Verpackungsmaterialien.
Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des
Geräts, dass die Netzspannung Ihres Hauses mit
der Netzspannung des Geräts übereinstimmt.
Stellen Sie das Gerät auf eine gerade stabile wär-
mebeständige Oberfläche auf, abseits von mit
Wasser gefüllten Behältern, Wärmequellen, direk-
ten Sonnenstrahlen und an einer stoß- uns vibra-
tionsfesten Stelle.
Spülen Sie die Deckel (1, 2) und Portionsgläser (3)
mit einem neutralen Waschmittel.
Desinfizieren Sie die Deckel (2) und Portionsgläser
(3), bespülen Sie dafür die Deckel (2) mit kochen-
dem Wasser, gießen Sie kochendes Wasser in die
Gläser (3) und lassen Sie sie für 5-10 Minuten
stehen.
Trocknen Sie die Deckel (2) und Portionsgläser (3)
sorgfältig ab.
Wischen Sie das Gehäuse und die Arbeitskammer
des Geräts mit einem leicht angefeuchteten Tuch
ab, trocknen Sie sie danach ab.
VORBEREITUNG
Milch
Zur Joghurtzubereitung kann «rohe» (frische),
pasteurisierte oder Sterilmilch verwendet werden.
Der aus «roher» (frischer) oder Sterilmilch mit
Zugabe der Trockenmilch zubereitete Joghurt
ist dicker und fetter. Zur Gewinnung des dicken
Joghurts mit minderer Fettigkeit verwenden Sie
haltbare Sterilmilch.
Die Verwendung von Milch verschiedener
Produzenten führt zum verschiedenen Ergebnis.
Probieren Sie verschiedene Milchmarken und
sorten, um das Produkt zu gewinnen, das Ihren
Erfordernissen am besten entspricht.
Milchvorbereitung
Die Milchtemperatur beeinflusst die
Zubereitungsdauer von Joghurt, optimale
Milchtemperatur ist 40-43°С (die Milch ist heiß,
verbrüht aber nicht).
Die Milchtemperatur darf 40-43°С nicht überstei-
gen, sonst werden die zur Joghurtzubereitung
benutzten Laktobakterien sterben.
Um die Zubereitungszeit zu vermindern und die
Qualität des Fertigproduktes zu verbessern, wär-
men Sie die Sterilmilch bis zu 40-43°С auf.
Sie können die Milchtemperatur mit einem speziel-
len Küchenthermometer messen.
Achtung! Es ist nicht gestattet, die
Quecksilberthermometer zu benutzen.
Bringen Sie «rohe» (frische) und pasteurisierte
Milch unbedingt zum Kochen, lassen Sie sie ein
paar Minuten aufkochen, dann kühlen Sie sie bis
40-43°С ab.
Die nach dem Kochen gebildete Milchhaut soll
entfernt werden.
Sauer
Als Sauer können Sie natürlichen Fertigjoghurt mit
dem Laktobakteriengehalt von nicht weniger als
100 Millionen per 100 g verwenden.
Mischen Sie gründlich den Joghurt (100 g per 1
Liter Milch) mit der vorbereiteten Milch und vertei-
len Sie die Mischung in Portionsgläser (3).
Man darf dafür spezielles Trockensauer verwenden,
das in Apotheken und Naturnahrungsgeschäften
erhältlich ist. Dieses Sauer sieht gewöhnlich
als eine Trockenmischung aus. Lösen Sie das
Trockensauer in einer kleinen Menge Milch, dann
mischen Sie es mit der Restmilch.
Der zubereitete Joghurt kann als Sauer für die
nächste Portion verwendet werden. Dieses Sauer
darf man im Kühlschrank nicht mehr als 7 Tage
lagern.
Geschirr
Das ganze Geschirr, das Sie während der
Zubereitung benutzen, soll steril sein. Die Deckel
(2), Portionsgläser (3), der Milchkochtopf, sowie
Löffel und das Küchenthermometer sollen mit
kochendem Wasser abgebrüht werden.
Zubereitungsdauer
Wenn Sie aufgewärmte Milch mit der notwendi-
gen Menge von Sauer verwenden, beträgt die
durchschnittliche Zubereitungszeit von Joghurt 6
Stunden.
Wenn Sie kältere Milch verwenden, steigt die
Zubereitungszeit bis zu 8 Stunden.
Wenn Sie eine unzureichende Menge von Sauer
verwendet haben, kann die Zubereitungszeit bis
10-12 Stunden erhöhen.
Das in der Joghurtmaschine zubereitete Produkt
soll ungefähr für 2 Stunden im Kühlschrank gehal-
ten werden. Das Bakterienwachstum wird unter-
brochen sein, und der Joghurt wird noch dicker.
Aufbewahrungsfrist
Die Aufbewahrungsfrist der Sauermilchprodukte
hängt von Säuerungsbedingungen (Milchqualität,
Sauberkeit des benutzten Geschirrs usw.),
Aufbewahrungsbedingungen und der benutzten
Milchart ab.
Durchschnittliche Aufbewahrungsfrist des
Fertigjoghurts beträgt nicht mehr als 7 Tage.
JOGHURTZUBEREITUNG
Bereiten Sie 1 Liter Milch vor.
Geben Sie das Sauer in die Milch zu und rühren Sie
es gründlich um.
Verteilen Sie die Mischung in Gläser (3).
Anmerkung: Wischen Sie verschüttete Milch von der
Gläseroberfläche (3) mit einem leicht angefeuchteten
Tuch ab.
Stellen Sie die Gläser (3) in die Arbeitskammer
des Geräts ein.
Stellen Sie den Deckel (1) zurück.
Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die
Taste (5) «ON/OFF» drücken, dabei wird der
Betriebsanzeiger (4) leuchten.
Sobald der Joghurt fertig wird (sieh.
«Zubereitungsdauer»), schalten Sie das Gerät
aus, indem Sie die Taste (5) drücken, der
Betriebsanzeiger (4) erlischt.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose
heraus.
Anmerkung:
- Es ist nicht gestattet, das Gerät während
des Betriebs zu versetzen, den Deckel
(1) zu öffnen und die Portionsgläser
(3) herauszunehmen. Es kann die
Produktkonsistenz beschädigen.
- Der Fermentierungsvorgang verläuft
manchmal nicht vollständig, der Joghurt
wird dabei flüssig sein, wiederholen Sie die
Joghurtzubereitung in diesem Fall.
Nach der Joghurtzubereitung nehmen Sie die
Portionsgläser (3) heraus, schließen Sie sie mit
Deckeln (2) und stellen Sie sie in den Kühlschrank
für 2-4 Stunden, um das Bakterienwachstum zu
stoppen.
Anmerkung: Es ist nicht gestattet, die Gläser (3) ins
Gefrierfach zu stellen.
Sie können Obststücke, Honig, Müsli usw. in den
zubereiteten Joghurt zugeben.
Bewahren Sie den zubereiteten Joghurt im
Kühlschrank für nicht mehr als 7 Tage auf.
REINIGUNG UND PFLEGE
Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz vor der
Reinigung ab und lassen Sie es abkühlen.
Es ist nicht gestattet, das Gerät, das Netzkabel
oder den Netzstecker ins Wasser oder andere
Flüssigkeiten einzutauchen.
Es ist nicht gestattet, Wasch- und Abrasivmittel,
sowie Lösungsmittel für die Reinigung des Geräts
zu nutzen.
Wischen Sie das Gehäuse mit einem leicht ange-
feuchteten Tuch, dann trocknen Sie es ab.
Spülen Sie die Deckel (1, 2) und Portionsgläser
(3) mit Warmwasser mit neutralem Waschmittel,
bespülen und trocknen Sie sie gründlich ab.
Achtung: Behandeln Sie die Portionsgläser (3) mit
Vorsicht! Setzen Sie sie den Temperaturgefällen
nicht aus, denn es kann zur Glasbeschädigung
führen!
AUFBEWAHRUNG
Bevor Sie das Gerät zur Aufbewahrung wegpa-
cken, vergewissern Sie sich, dass das Gehäuse
des Geräts und die Joghurtgläser sauber und tro-
cken sind.
Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen und
für Kinder unzugänglichen Ort auf.
LIEFERUMFANG
1. Joghurtmaschine mit einem Deckel – 1 St.
2. Portionsgläser – 5 St.
3. Deckel des Portionsglases – 5 St.
4. Betriebsanleitung – 1 St.
CHNISCHE EINGENSCHAFTEN
Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz
Maximale Aufnahmeleistung:
15 W
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design
und technische Eigenschaften des Geräts ohne
Vorbenachrichtigung zu verändern.
Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre.
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann
man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekom-
men. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man wäh-
rend der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den
Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

DEUTSCH

3
Йогуртница
Описание
1. Крышка
2. Крышка баночки для йогурта
3. Стеклянная баночка
4. Индикатор работы
5. Кнопка включения/выключения «ON/OFF»
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед использованием устройства внимательно про-
читайте инструкцию по эксплуатации и сохраняйте ее
в течение всего срока эксплуатации. Используйте
устройство только по его прямому назначению, как
изложено в данной инструкции. Неправильное об-
ращение с прибором может привести к его поломке,
причинению вреда пользователю или его имуществу.
Перед включением убедитесь в том, что напря-
жение в электрической сети соответствует рабо-
чему напряжению устройства.
Сетевой шнур не должен:
соприкасаться с горячими предметами,
погружаться в воду,
протягиваться через острые кромки мебели,
использоваться в качестве ручки для переноски
устройства.
Не беритесь за устройство, сетевой шнур или
вилку сетевого шнура мокрыми руками.
Периодически проверяйте целостность изоля-
ции сетевого шнура.
Запрещается использовать устройство при
повреждении сетевой вилки или сетевого шнура,
если устройство работает с перебоями, а также
после его падения. По всем вопросам ремонта
обращайтесь в авторизованный (уполномочен-
ный) сервисный центр.
Используйте только те аксессуары, которые вхо-
дят в комплект поставки.
Устанавливайте прибор на теплостойкой ровной
устойчивой поверхности, вдали от источников
тепла и прямого солнечного света и в местах, не
подверженных вибрации.
Не открывайте крышку устройства в процессе
работы.
Баночки для йогурта сделаны из стекла, соблю-
дайте осторожность при работе с ними!
Не оставляйте включенный в сеть прибор без
присмотра.
Не кладите и не храните устройство в местах, где
оно может упасть в ванну или раковину, напол-
ненную водой; не погружайте корпус устройства,
сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду
или любую другую жидкость.
Если устройство упало в воду, немедленно извле-
ките сетевую вилку из розетки, и только после этого
можно достать устройство из воды.
Всякий раз отключайте устройство от сети после
использования и перед чисткой.
Вынимая вилку сетевого шнура из розетки, не
тяните за шнур, а держитесь за вилку.
Из соображений безопасности детей не остав-
ляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в
качестве упаковки, без присмотра.
Внимание! Не разрешайте детям играть с поли-
этиленовыми пакетами или упаковочной пленкой.
Опасность удушья!
Данное устройство не предназначено для
использования детьми и людьми с ограничен-
ными возможностями, если только лицом, отве-
чающим за их безопасность, им не даны соот-
ветствующие и понятные инструкции о безопас-
ном пользовании устройством и тех опасностях,
которые могут возникать при его неправильном
использовании.
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Примечание: После транспортировки или хранения
устройства при пониженной температуре необхо-
димо выдержать его при комнатной температуре не
менее двух часов.
Извлеките устройство из упаковки и удалите упа-
ковочные материалы.
Прежде чем подключить устройство к электро-
сети, проверьте, соответствует ли напряжение,
указанное на устройстве, напряжению в домаш-
ней электросети.
Установите устройство на ровной устойчивой
теплостойкой поверхности, вдали от емкостей
с водой, источников тепла, прямого солнечно-
го света, в защищенном от толчков и вибрации
месте.
Вымойте крышки (1, 2) и баночки (3) с нейтраль-
ным моющим средством.
Продезинфицируйте крышки (2) и баночки (3),
для этого ополосните крышки (2) кипятком,
баночки (3) залейте кипятком и оставьте на 5-10
минут.
Крышки (2) и баночки (3) тщательно просушите.
Корпус и рабочую камеру устройства протри-
те слегка влажной тканью, после чего вытрите
насухо.
ПОДГОТОВКА
Молоко
Для приготовления йогурта можно использовать
«сырое» (свежее) молоко, пастеризованное или
стерилизованное молоко.
Йогурт, приготовленный из «сырого» (свежего)
или стерилизованного молока с добавлением
сухого молока, получается более густой и жир-
ный. Для получения густого йогурта меньшей
жирности используйте стерилизованное молоко
длительного хранения.
Использование молока от разных производите-
лей дает разный результат. Пробуйте различные
марки и сорта молока, чтобы получить продукт,
который соответствует вашим требованиям.
Подготовка молока
Температура молока влияет на продолжитель-
ность приготовления йогурта, оптимальная тем-
пература молока 40-43°С (молоко горячее, но не
обжигает).
Температура молока не должна быть выше
40-43°С, иначе лактобактерии, используемые для
приготовления йогурта, погибнут.
Для уменьшения времени приготовления и улуч-
шения качества готового продукта подогрейте
стерилизованное молоко до 40-43°С.
Температуру молока вы можете измерить специ-
альным кухонным термометром.
Внимание! Запрещено использовать ртутные
термометры.
«Сырое» (свежее) и пастеризованное молоко
обязательно доведите до кипения, прокипятите
в течение нескольких минут, затем остудите до
40-43°С.
Пенку, образовавшуюся после кипячения, необ-
ходимо удалить.
Закваска
В качестве закваски вы можете использовать
готовый натуральный йогурт с содержанием лак-
тобактерий не менее 100 млн. на 100 г.
Йогурт (100 г на 1 литр молока) тщательно сме-
шайте с подготовленным молоком и разлейте по
баночкам (3).
Можно использовать специальную закваску,
которая продается в аптеках и магазинах здоро-
вого питания. Закваска обычно имеет вид сухой
смеси. Растворите сухую закваску в небольшом
количестве молока, затем смешайте с оставшим-
ся молоком.
Приготовленный вами йогурт можно использо-
вать в качестве закваски для следующей порции.
Такую закваску можно хранить в холодильнике не
дольше 7 дней.
Посуда
Вся посуда, которую вы используете в процессе при-
готовления, должна быть стерильной. Крышки (2),
баночки (3), кастрюлю для кипячения молока, ложки
и кухонный термометр необходимо обдать кипятком.
Продолжительность приготовления
Если вы используете подогретое молоко с необхо-
димым количеством закваски, среднее время при-
готовления йогурта составляет 6 часов.
Если вы используете более холодное молоко,
время приготовления увеличивается до 8 часов.
Если вы использовали недостаточное количество
закваски, время приготовления может увели-
читься до 10-12 часов.
Приготовленный в йогуртнице продукт необхо-
димо выдержать в холодильнике около 2 часов.
Рост бактерий остановится, а йогурт станет еще
гуще.
Срок хранения
Срок хранения готовых кисломолочных продук-
тов зависит от условий заквашивания (качества
молока, чистоты используемой посуды и т.д.),
условий хранения и от того, какое молоко вы
использовали.
Средний срок хранения готового йогурта не
более 7 дней.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЙОГУРТА
Подготовьте 1 литр молока.
Добавьте в молоко закваску и тщательно пере-
мешайте.
Разлейте смесь по баночкам (3).
Примечание: Пролитое молоко вытрите с поверхно-
сти баночек (3) слегка влажной тканью.
Установите баночки (3) в рабочую камеру устрой-
ства.
Установите крышку (1) на место.
Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
Включите устройство, нажав на кнопку (5) «ON/
OFF», при этом загорится индикатор работы (4).
Когда йогурт будет готов (см. «Продолжительность
приготовления»), отключите устройство, нажав
на кнопку (5), индикатор (4) погаснет.
Извлеките сетевую вилку из розетки.
Примечание:
- В процессе работы не перемещайте прибор,
не открывайте крышку (1) и не доставайте
баночки (3). Это может испортить консистен-
цию продукта.
- Иногда процесс ферментации может прой-
ти не полностью, при этом йогурт получится
жидким, в этом случае следует повторить
процесс приготовления йогурта.
После приготовления йогурта достаньте баноч-
ки (3), закройте их крышками (2) и поставьте в
холодильник на 2-4 часа, чтобы остановить рост
бактерий.
Примечание: Не помещайте баночки (3) в моро-
зильную камеру.
В приготовленный йогурт можно добавить кусоч-
ки фруктов, мед, мюсли и т.д.
Храните приготовленный йогурт в холодильнике
не более 7 суток.
ЧИСТКА И УХОД
Перед чисткой отключите устройство от сети и
дайте ему остыть.
Запрещается погружать устройство, сетевой
шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые
другие жидкости.
Запрещается использовать для чистки устрой-
ства моющие и абразивные средства, а также
какие-либо растворители.
Протрите корпус слегка влажной тканью, затем
вытрите насухо.
Крышки (1, 2) и баночки (3) промойте теплой
водой с нейтральным моющим средством, опо-
лосните и тщательно просушите.
Внимание: Соблюдайте осторожность при рабо-
те со стеклянными баночками (3)! Не подвергай-
те их воздействию резкого перепада темпера-
тур, так как это может привести к повреждению
стекла!
ХРАНЕНИЕ
Перед тем как убрать устройство на хранение,
убедитесь, что корпус устройства и баночки для
йогурта чистые и сухие.
Храните устройство в сухом прохладном месте,
недоступном для детей.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Йогуртница с крышкой – 1 шт.
2. Стеклянные баночки – 5 шт.
3. Крышки для баночек – 5 шт.
4. Инструкция – 1 шт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 15 Вт
Производитель оставляет за собой право изменять
характеристики устройств без предварительного
уведомления.
Срок службы прибора – 3 года

Данное изделие соответствует всем требуе-
мым европейским и российским стандартам
безопасности и гигиены.
Изготовитель:
ТУШКОМ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
РЕСПУБЛИКА КИПР,
Адрес: Кипр, Тисеос, 4, Энгоми, а/я 2413, Никосия.
Сделано в Китае

РУССКИЙ

MW-1430.indd 1 30.08.2012 16:29:15
Maxwell MW-1430 W

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Maxwell MW-1430 W of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Maxwell MW-1430 W bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Maxwell MW-1430 W. Deze handleiding valt onder de categorie Yoghurtmakers en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.5. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Engels. Heeft u een vraag over de Maxwell MW-1430 W of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Maxwell MW-1430 W specificaties

Algemeen
Merk Maxwell
Model MW-1430 W
Product Yoghurtmaker
EAN 9120048692584
Taal Engels
Bestandstype PDF
Kenmerken
Totale capaciteit 0.75 l
Aantal potten 5
Aan/uitschakelaar Ja
Indicatielampje Ja
Kleur van het product Wit
Materiaal behuizing Plastic,Glass
Pot capaciteit 0.15 l
Energie
Vermogen 15 W
AC-ingangsspanning 220 - 240 V
AC-ingangsfrequentie 50 Hz
toon meer

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Maxwell MW-1430 W.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag