JVC RV-NB50 handleiding

JVC RV-NB50
(1)
  • Aantal pagina's: 2
  • Bestandstype: PDF

VOORBEREIDING

OPMERKING
Er wordt geen stroom via de batterijen geleverd wanneer u het netsnoer
in het stopcontact van het toestel steekt.
Batterijen raken sneller dan normaal uitgeput indien u het toestel
doorlopend of in een koude ruimte gebruikt.
Bij gebruik van batterijen voor de stroomtoevoer, is het display blanco
wanneer het toestel is uitgeschakeld (standby).
Bij gebruik van batterijen voor de stroomtoevoer, wordt het toestel
ingeschakeld door een druk op
of een van de brontoetsen op het
hoofdtoestel.
LET OP
Voorkom dat batterijen gaan lekken of ontplo en en behandel batterijen
derhalve juist.
Verwijder de batterijen uit het vak indien u het toestel voor een maand
of langer niet gaat gebruiken.
Gooi lege batterijen op de juiste, milieuvriendelijke wijze weg, in
overeenstemming met de lokale regels of wetten.
Gebruik tegelijkertijd geen batterijen van verschillend type of oude en
nieuwe batterijen.
Probeer niet-oplaadbare batterijen niet op te laden.
Gooi lekkende batterijen direct weg. Lekkende batterijen kunnen letsel
of brandwonden veroorzaken.
Reinig het toestel goed indien er chemische vloeistof is gelekt.
Netsnoer aansluiten
Batterijvak
Discs
CD’s met een van de volgende
markeringen.
Bestanden
Bestanden in het audio CD-formaat,
MP3/WMA-bestanden op een afgeronde
CD-R of CD-RW. MP3/WMA-bestanden
op USB-apparatuur kunnen tevens
worden afgespeeld.
Afspeelbare discs/bestanden
Hiërarchie
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Map met weergavevolgorde
MP3/WMA-fragment met
weergavevolgorde
Configuratie van MP3/WMA-mappen en fragmenten
MP3/WMA-discs vereisen een langere afleestijd
dan normale CD’s. (De vereiste tijd is afhankelijk
van hoe complex de mappen/bestanden zijn
opgenomen.)
Bepaalde MP3/WMA-bestanden kunnen niet
worden afgespeeld en worden dan overgeslagen.
Dit komt door de opnamemethode en bepaalde
voorwaarden.
Gebruik ISO 9660 Level 1 als discformaat indien u
zelf een MP3/WMA-disc opneemt.
Dit toestel kan uitsluitend MP3/WMA-bestanden
met de <.mp3> of <.wma> (ongeacht hoofdletters
- kleine letters) extensiecode afspelen.
Neem ieder MP3-bestand bij voorkeur met een
bemonsteringswaarde van 44,1 kHz en een
bitwaarde van 128 kbps op. Gelijkwaardig voor
ieder WMA-bestand met een bemonsteringswaarde
van 44,1 kHz en een bitwaarde van 96 kbps.
De weergavevolgorde van MP3/WMA-bestanden
is mogelijk verschillend dan de door u
opgenomen volgorde. Mappen die geen
MP3/WMA-bestanden hebben worden
genegeerd.
U kunt geen “packet write” discs met dit toestel
afspelen.
Indien een CD-RW met een ander formaat is
opgenomen, moet u eerst alle data van de CD-RW
geheel wissen alvorens een nieuwe opname te
maken.
Dit toestel herkent in totaal maximaal
512 fragmenten en mappen op een disc en
65536 bestanden in maximaal 200 groepen
(maximaal 500 bestanden in een enkele groep)
van USB-apparatuur.
De reflectie van een CD-RW is lager dan de
reflectie van normale CD’s, waardoor de afleestijd
van een CD-RW mogelijk langer is.
In deze gebruiksaanwijzing worden “bestand
en “fragment” afwisselend voor bediening van
MP3/WMA gebruikt.
Verbinden/ontkoppelen:
U kunt USB-geheugen en voor USB-opslag
geschikte digitale audiospelers (DAP) aansluiten.
Altijd het volume op de laagste stand instellen
wanneer een USB-apparatuur wordt aangesloten of
losgekoppeld.
Indien u een verbinding met een USB-kabel maakt,
moet u een USB 2.0 kabel die korter dan 1 meter is
gebruiken.
U kunt geen computer aansluiten op de USB
MEMORY-aansluiting van het apparaat.
Verbind tegelijkertijd slechts één USB-apparaat met
dit toestel. Gebruik geen USB-spoel.
Wanneer stroom via een stopcontact wordt
toegevoerd en USB als bron is gekozen, wordt de
USB-apparatuur via de USB MEMORY aansluiting
opgeladen. Bepaalde USB-apparaten worden in dit
geval echter mogelijk niet opgeladen.
Voor weergave:
Zie tevens de handleiding van de USB-apparatuur
voor het aansluiten en gebruik.
U kunt MP3/WMA-bestanden van USB-apparatuur
afspelen (maximale data-overdrachtswaarde: 2 Mbps).
Dit toestel speelt bepaalde bestanden mogelijk niet af,
ook al is het formaat als hierboven aangegeven.
Ontkoppel de USB-apparatuur niet tijdens
weergave van een bestand in de USB-apparatuur.
Zowel het apparaat als de opslagapparatuur zullen
anders namelijk mogelijk onjuist functioneren.
Dit toestel is compatibel met USB 2.0 Full Speed.
U kunt geen bestanden groter dan 2 GB afspelen.
Bij weergave van een bestand met een hoge
overdrachtswaarde, valt het geluid tijdens
weergave mogelijk af en toe weg.
Het toestel herkent geen USB-opslagapparatuur
met een hoger vermogen dan 5 V/500 mA.
U kunt geen data van dit toestel naar de
USB-apparatuur sturen.
Bepaalde USB-apparaten worden mogelijk niet
herkend of werken onjuist.
Bepaalde DAP’s zijn mogelijk niet met dit
toestel bruikbaar.
Fragmenten met copyright (WMA-DRM*
framgenten) kunnen niet met dit toestel
worden afgespeeld.
Gecodeerde of met een speciale methode
geschreven fragmenten kunnen niet met dit
toestel worden afgespeeld.
De weergave van het toestel wordt mogelijk
gestoord door een elektrostatische schok bij
het verbinden van USB-apparatuur. Ontkoppel
in dat geval de USB-apparatuur en stel dit
toestel en de USB-apparatuur terug.
JVC is niet aansprakelijk voor het verlies van
data in de USB-opslagapparatuur tijdens of
door het gebruik van dit toestel.
* DRM (Digital Rights Management): De diverse
technische middelen die worden gebruikt
voor het bepalen of beperken van het
gebruik van digitale media met elektronische
apparatuur waarop de overeenkomend
technieken zijn geinstalleerd.
• Compatibele iPod:
iPod model
iPod nano
iPod nano (2de generatie)
iPod nano (3de generatie)
iPod nano (4de generatie)
iPod mini
iPod mini (2de generatie)
iPod (4de generatie)
iPod classic
iPod photo (4de generatie)
iPod video (5de generatie)
iPod touch
iPod touch (2de generatie)
Belangrijk voor USB-opslagapparatuur
OPMERKING
De stroom kan tevens via batterijen worden geleverd (zie de beschrijving
hieronder).
Tijdens standby wordt ook nog een kleine hoeveelheid stroom verbruikt.
LET OP
Om storingen en beschadiging van het toestel te voorkomen mag
uitsluitend het bij dit toestel geleverde JVC-netsnoer worden gebruikt.
Verwijder alle batterijen indien u het toestel op netstroom gebruikt.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u weggaat of wanneer het toestel
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
Ontkoppel het netsnoer van het toestel om stroom via batterijen in het
batterijvak te leveren; het toestel zal anders namelijk niet werken.
OnderhoudOplossen van problemenDisplay
1 Timerindicators
(timer), ON
2 SLEEP indicator
3 CLOCK indicator
4 iPod indicator
5 FM-functie indicators
STEREO, MONO
6 Herhalen indicators
, ALL, GROUP
7 Hoofddisplay
8 PRGM (programma) indicator
9 RANDOM indicator
0 Frequentieunit-indicators
Het geluid wordt mogelijk vervormd bij
weergave van geluidsbronnen met hoge
opnameniveaus. Schakel de equalizer van de
iPod uit indien het geluid wordt vervormd.
Zie de handleiding van de iPod voor details
aangaade de bediening van de iPod.
iPod is een handelsmerk van Apple Inc.,
geregistreerd in de V.S. en andere landen.
“Made for iPod” betekent dat een elektronische
accessoire specifiek ontworpen is voor gebruik
met een iPod en door de fabrikant is erkend
dat aan de Apple standaarden wordt voldaan.
Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit toestel en het voldoen aan de
veiligheidsstandaarden en reglementen.
Belangrijk voor iPod toestellen
Discspeler
CD-capaciteit: 1CD
Signaal-tot-ruis
verhouding: 85 dB
Dynamisch bereik: 90 dB
Tuner
FM-afstembereik: 87,50 MHz –
108,00 MHz
Antenne: Uitschuifbare
FM-antenne
Algemeen
Luidsprekers:
• Full range:
• Super woofer:
8 cm hoornvormig
x 2
Luidsprekerimpedantie:
16
Ω
13 cm hoornvormig
x 2
Luidsprekerimpedantie:
7 Ω
Uitgangsvermogen: 40 W
Ingangsaansluiting:
• USB:
Dock voor iPod:
• DC IN:
Afspeelbare
bestanden:
MP3, WMA
• Compatibele
apparatuur: “Mass
storage class”
• Uitgangsvermogen:
5 V gelijkstroom
500 mA
5 V gelijkstroom
500 mA
12 V gelijkstroom, 2 A
Uitgangsaansluiting: PHONES (φ3,5) x 1

TECHNISCHE GEGEVENS

Vermogentoevoer:
230 V
, 50 Hz wisselstroom
15 V gelijkstroom (R20
(SUM-1)/D(13D)-formaat
batterijen x 10)
Extern 12 V gelijkstroom
Stroomverbruik:
230 V wisselstroom
,
50 Hz:
28 W (tijdens de werking)
1 W (tijdens standby)
Extern 12 V gelijkstroom
2 A (stroom ingeschakeld)
Afmetingen:
666 mm x 231 mm x 240 mm
(B/H/D)
Gewicht: Bij benadering 6,8 kg
(zonder batterijen in het
batterijvak)
Bijgeleverde
accessoires: Netsnoer x 1
Afstandsbediening x 1
Schouderriem x 1
Gesp x 2
Stopper x 2
Batterijen (voor de
afstandsbediening) x 2
Ontwerp en technische gegevens zijn zonder
voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.
Microsoft en Windows Media zijn
geregistreerde handelsmerken of
handelsmerken van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
MP3/WMA-groepen en fragmenten worden niet
als verwacht afgespeeld.
\ De weergavevolgorde werd bepaald tijdens
opname van de groepen en fragmenten. De
volgorde is mogelijk afhankelijk van de gebruikte
opnamemethode.
Geluid van disc/USB-apparatuur wordt
onderbroken.
\ De disc heeft krassen of is vuil.
\ De MP3/WMA-bestanden zijn niet juist naar de
USB-apparatuur gekopieerd.
Geluid van USB-apparatuur wordt onderbroken.
\ Het geluid wordt mogelijk door ruis en statische
elektriciteit onderbroken. Ontkoppel in dat geval
de USB-opslagapparatuur even, schakel het
apparaat even uit en verbindt de
USB-apparatuur weer.
Bediening voor iPod
Geen weergave van de iPod, ook al verschijnt
CONNECT” op het display.
\ De batterij van de iPod is bijna leeg of geheel
uitgeput. Laad de batterij van de iPod op.
Bediening voor de radio
Uitzendingen zijn door ruis slecht te horen.
\ De FM-antenne is niet goed uitgestrekt en
geplaatst.
\ Elektrostatische lading van uw lichaam kan ruis
veroorzaken. Schakel in dat geval het toestel
even uit en dan weer in.
Gebruik van de timer
Dagelijkse timer werkt niet.
\ Het toestel was ingeschakeld terwijl de starttijd
werd bereikt. De timer start uitsluitend indien
het toestel is uitgeschakeld.
Controleer de volgende lijst alvorens voor reparatie
op te bellen indien u een probleem met uw toestel
heeft.
Algemeen
Het systeem gaat niet aan.
\ Geen stroomtoevoer. Controleer de verbinding
van het netsnoer of vervang de batterijen.
Instellingen of keuzes worden plotseling
geannuleerd voordat u klaar bent.
\ Er is een tijdslimiet. Herhaal de procedure.
Toestel kan niet worden gebruikt of functioneert
onjuist.
\ De ingebouwde microprocessor functioneert
mogelijk onjuist door externe elektrische
interferentie.
Trek de stekker uit het stopcontact en steek weer
in het stopcontact.
\ De batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen.
Toestel kan niet met de afstandsbediening
worden bediend.
\ Er is mogelijk een obstakel tussen
de afstandsbediening en de
afstandsbedieningssensor op het toestel.
\ De batterijen zijn leeg.
Geen geluid.
\ Hoofdtelefoon is aangesloten.
Bij gebruik van batterijen voor de stroomtoevoer,
is het geluid via de luidsprekers vervormd of te
zacht.
\ De batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen.
Bediening voor disc/USB-opslagapparatuur
Geen weergave van de disc/USB-apparatuur.
\ De disc is verkeerd om geplaatst. Plaats de disc
met het label boven.
\ De disc is met packet-writing
(UDF-bestandsysteem)” opgenomen. Deze disc
kan niet worden afgespeeld. Controleer de af te
spelen bestanden.
\ De USB-apparatuur is niet goed aangesloten.
Voor een optimale werking van het toestel
moet u uw discs en het mechanisme schoon
houden.
Omgaan met discs
Druk licht op de middenspil en houd de disc
aan de randen vast om de disc uit het doosje
te halen.
Raak het spiegelachtige oppervlak van de
disc niet aan en buig een disc niet.
Plaats de disc na gebruik terug in het doosje.
Wees voorzichtig zodat er geen krassen op
de disc komen wanneer u deze terug in het
doosje plaatst.
Stel discs niet aan het directe zonlicht,
extreme temperaturen en vocht onderhevig.
Reinigen van discs
Veeg een disc met een zachte doek, vanaf het
midden naar de rand in een rechte lijn schoon.
Reinigen van het toestel
Verwijder vlekken met een zachte doek.
Bevochtig een doekje met een in water
opgelost neutraal schoonmaakmiddel, wring
goed uit en reinig het toestel indien het zeer
vuil is.
Voorkom dat de kwaliteit van het toestel
verslechtert, het systeem wordt beschadigd
of de verf gaat bladderen en let derhalve op
het volgende:
– Veeg NIET te hard.
– Veeg NIET met thinner of benzine schoon.
Gebruik GEEN vluchtige middelen,
bijvoorbeeld insectenspray, op het systeem.
– Zorg dat rubber of plastic NIET te lang
contact met het systeem maakt.
Reinigen van de CD-aftastlens
Zorg dat de CD-aftastlens schoon is, daar
anders de geluidskwaliteit slechter zal zijn.
Gebruik een blaasbalgje (verkrijgbaar bij de
fotowinke, etc.) om stof van de lens te blazen.

MEER OVER DISCS/BESTANDEN/iPod/DISPLAY

CD-SYSTEEM MET POWER

WOOFER

RV-NB52B/RV-NB51W/

RV-NB50

GEBRUIKSAANWIJZING
LVT2062-006D[E]
0909YOMMDWBET
NL
©2012 JVC KENWOOD Corporation
Vooraanzicht
Zijaanzicht
15 cm
15 cm
15 cm
10 cm
15 cm
15 cm
10 cm
Waarschuwingen, voorzorgen en
andere mededelingen
VOORZICHTIG
Ter vermindering van gevaar voor brand, elektrische
schokken, enz.:
1. Verwijder geen schroeven, panelen of de behuizing.
2. Stel dit toestel niet bloot aan regen of vocht.
[Europese Unie]
Deze symbolen geven aan dat de elektrische
en elektronische apparatuur en de batterij
met dit symbool aan het einde van hun
levensduur niet mogen worden weggegooid
als algemeen huishoudelijk afval. De
producten moeten in de plaats daarvan
worden afgegeven bij de toepasselijke
inzamelpunten voor de recycling van
elektrische en elektronische apparatuur en
batterijen voor een gepaste behandeling,
recuperatie en recycling in overeenstemming
met uw nationale wetgeving en de
Richtlijnen 2002/96/EG en 2006/66/EG.
Door deze producten op de juiste manier
weg te gooien, helpt u mee aan het
behoud van de natuurlijke bronnen en
helpt u bij het voorkomen van potentiële
negatieve effecten op het milieu en de
menselijke gezondheid die anders kunnen
worden veroorzaakt door een inadequate
afvalverwerking van deze producten.
Voor meer informatie over de
inzamelpunten en het recyclen van deze
producten, kunt u contact opnemen
met uw lokaal gemeentebestuur, het
afvalverwerkingsbedrijf voor huishoudelijk
afval of de winkel waar u het apparaat hebt
gekocht.
In overeenstemming met de nationale
wetgeving, kunnen boeten worden opgelegd
voor ongeoorloofde afvalverwijdering.
[Zakelijke gebruikers]
Als u dit product wilt weggooien, kunt u onze
webpagina http://www.jvc.eu/ bezoeken
voor meer informatie over de terugname van
het product.
[Overige landen buiten de Europese Unie]
Deze symbolen zijn alleen geldig in
de Europese Unie. Als u deze items
wilt weggooien, moet u dat doen in
overeenstemming met de toepasselijke
nationale wetgeving of andere voorschriften
in uw land voor de behandeling van oude
elektrische en elektronische apparatuur en
batterijen.
VOORZICHTIG: Goede ventilatie vereist
Om brand, elektrische schokken en beschadiging te
voorkomen, moet u het toestel als volgt opstellen:
1 Voorkant:
Geen belemmeringen en voldoende ruimte.
2 Zijkanten/boven-/onderkant:
Geen belemmeringen plaatsen in de hieronder
aangegeven zones.
3 Onderkant:
Op vlakke ondergrond plaatsen. Voldoende
ventilatieruimte voorzien door het toestel op een
onderstel met een hoogte van 10 cm of meer te plaatsen.
Producten
Batterij
Opmerking:
Het teken Pb
onder het
batterijsymbool
geeft aan dat
deze batterij
lood bevat.
Informatie voor gebruikers over het verwijderen van
oude apparatuur en batterijen
Geachte klant,
Dit apparaat voldoet aan de geldende Europese normen
en richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit en
elektrische veiligheid.
De Europese vertegenwoordiger van JVC KENWOOD
Corporation is:
JVC Technical Services Europe GmbH
Postfach 10 05 04
61145 Friedberg
Duitsland
VOORZICHTIG:
Overmatige geluidsdruk van oordopjes of
hoofdtelefoons kan gehoorschade veroorzaken.
BELANGRIJK VOOR LASERPRODUKTEN
1. KLASSE 1 LASERPRODUKT
2. VOORZICHTIG: Open de bovenste afdekking of de
behuizing niet. Er zijn geen door de gebruiker te
repareren onderdelen in het toestel; laat onderhoud
en reparatie over aan erkend onderhoudspersoneel.
3. VOORZICHTIG: Zichtbare en/of onzichtbare klasse
1M laserstralen indien geopend. Kijk met optische
instrumenten niet rechtstreeks in de straal.
4. REPRODUCTIE VAN LABEL: WAARSCHUWINGSLABEL
IN TOESTEL AANGEBRACHT.
VOORZICHTIG:
Zorg dat u de ventilatieopeningen en -gaten niet
afsluit.
(Als de ventilatieopeningen en -gaten worden
afgesloten door bijvoorbeeld papier of een doek,
kan er hitte in het apparaat worden opgebouwd.)
Zet geen bronnen met open vuur, zoals
brandende kaarsen, op het apparaat.
Wees milieubewust en gooi lege batterijen niet
bij het huishoudelijk afval. Lege batterijen dient u
in te leveren met het KCA of bij een innamepunt
voor batterijen.
Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht,
drupwater of spatwater en plaats geen enkel
voorwerp waarin zich een vloeistof bevindt, zoals
een vaas, op het apparaat.
WAARSCHUWING:
Batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme
hitte, zoals zonnestraling vuur of dergelijke.
VOORZICHTIG
In beide standen van de
toets is de speler niet
volledig losgekoppeld van de stroomvoorziening.
Ontkoppel het netsnoer om de stroom geheel uit te
schakelen (het STANDBY-lampje gaat uit).
De hoofdspanningsstekker, spanning-uitschakelaar of
een adapter wordt voor het ontkoppelen gebruikt en
deze moet altijd gemakkelijk bedienbaar zijn.
Het STANDBY lampje is rood opgelicht terwijl het
systeem standby is geschakeld (uitgezonderd
wanneer het toestel met batterijen wordt gevoed).
Met het toestel ingeschakeld, is het STANDBY lampje
gedoofd.
Het systeem kan met de afstandsbediening worden
in- en uitgeschakeld. Het systeem kan echter niet met
de afstandsbediening worden ingeschakeld wanneer
het toestel met batterijen wordt gevoed.
Automatische energiebesparingsfunctie
Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld
indien er onder de volgende omstandigheden
gedurende 30 minuten geen bediening wordt
uitgevoerd.
CD of USB is gekozen en de weergave is
gestopt.
iPod is gekozen maar er is geen iPod
verbonden.
Het volumeniveau is op MIN gesteld of het
volume wordt gedempt.
APS” knippert op het display voordat het toestel
wordt uitgeschakeld.

AANBEVELINGEN

Blaasbalgje
Lens
Netsnoer
(bijgeleverd)
Stopcontact
Plaatsen van batterijen
Hoofdtoestel
Zorg dat de polen (+ en –) van de batterijen in de juiste richting worden geplaatst.
Afstandsbediening
Vervang de batterijen indien het bereik van de afstandsbediening
kleiner wordt.
Batterijvak R20 (SUM-1)/D(13D)
(niet bijgeleverd)
R6(SUM-3)/AA(15F)
(meegeleverd)
0786
34
9
521
NL_RV-NB50[E]_R2.indd 1NL_RV-NB50[E]_R2.indd 1 12.9.3 11:49:42 AM12.9.3 11:49:42 AM
JVC RV-NB50

Hulp nodig?

Aantal vragen: 1

Heeft u een vraag over de JVC RV-NB50 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere JVC RV-NB50 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

truus , 22-8-2016 08:50:12 Geen reacties

speelt geen cd meer af .......error

Beantwoord deze vraag

Bekijk hier gratis de handleiding van de JVC RV-NB50. Deze handleiding valt onder de categorie Speakerdocks en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.5. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de JVC RV-NB50 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

JVC RV-NB50 specificaties

Je hoeft geen externe luidsprekers te kopen voor geweldige audio. Met geïntegreerde luidsprekers is dit scherm klaar voo...
Gemak in de palm van je hand met een afstandsbediening die het bedienen van je scherm eenvoudiger maakt dan ooit.
Algemeen
Merk JVC
Model RV-NB50
Product Speakerdock
EAN 4975769373121
Taal Nederlands
Bestandstype PDF
Audio
Aantal banden equalizer 4
D/A-converter 1-bit
Ondersteund audioformaat MP3,WMA
Luidsprekers
Luidsprekers 4
Ingebouwde luidsprekers Ja
Diameter van de luidspreker 80 mm
Radio
Digital tuner Ja
Ondersteunde frequentiebanden FM
Mediatypes
CD-RW afspelen Ja
CD-R afspelen Ja
Kenmerken
MP3 afspelen Ja
Aantal voorkeurszenders 30
Soort apparaat Draagbare cd-speler
Kleur van het product Black,Grey
Beeldscherm
Beeldscherm LCD
Display met achtergrondverlichting Ja
Beheerfuncties
Programmeerbare nummers 20
Slaaptimer Ja
Afstandsbediening inbegrepen Ja
Accu/Batterij
Type batterij R20 (SUM-1) / D (13D)
Energie
Ondersteund aantal accu's/batterijen 10
Stroomvoorziening 230V, 50Hz; DC 15V
Overige specificaties
Afmetingen (B x D x H) 666 x 231 x 240 mm
Gewicht en omvang
Gewicht 6800 g
toon meer

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de JVC RV-NB50.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag