Indesit K300EWR

Indesit K300EWR handleiding

(1)
 • 17
  Aanwijzingen
  1 Dit apparaat is vervaardigd voor niet-professioneel ge-
  bruik binnenshuis.
  2 Deze instrukties zijn alleen geldig voor de landen waar-
  van de symbolen voorkomen in de handleiding en op
  het typeplaatje van het apparaat.
  3 Dit apparaat betreft een apparaat van klasse 1 (los-
  staand) of klasse 2 - subklasse 1 (ingebouwd tus-
  sen 2 meubels).
  4 Voordat u het apparaat gaat gebruiken wordt u verzocht
  de gebruiksaanwijzingen in deze handleiding aandach-
  tig te lezen aangezien zij belangrijke gegevens bevatten
  betreffende de veiligheid van de installatie, het gebruik
  en het onderhoud. Bewaar dit boekje zorgvuldig voor
  eventuele verdere raadpleging.
  5 Na het verwijderen van de verpakking moet men goed
  kijken of het fornuis geheel gaaf is. In geval van twijfel
  moet men het fornuis niet gebruiken en zich tot een be-
  voegde installateur wenden. Het verpakkingsmateriaal
  (plastic zakken, polystyrene, spijkers enz.) moet buiten
  het bereik van kinderen worden gelegd, aangezien het
  potentieel gevaarlijk kan zijn.
  6 Het installeren moet uitgevoerd worden door een be-
  voegde installateur en volgens de instrukties van de fa-
  brikant. Een verkeerde aansluiting kan schade veroor-
  zaken aan personen, dieren of dingen en voor deze ge-
  vallen kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden ge-
  steld.
  7 De electrische veiligheid van dit apparaat is slechts dan
  verzekerd als het op de juiste wijze is geaard zoals voor-
  geschreven door de geldende normen voor electrische
  veiligheid. Het is belangrijk zich hiervan te verzekeren
  en, in geval van twijfel, een controle te laten uitvoeren
  door een bevoegde electricien. De fabrikant kan niet
  aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroor-
  zaakt is door nalatigheid betreffende het aarden van de
  installatie.
  8 Voordat het apparaat wordt aangesloten moet men zich
  ervan verzekeren dat de gegevens van het typeplaatje
  (op het apparaat en/of de verpakking) overeenkomen
  met de kenmerken van het electrische net.
  9 Controleer dat het electrische vermogen van het net en
  van de stopcontacten voldoende is voor het maximum
  vermogen van het apparaat zoals aangegeven op het
  typeplaatje. In geval van twijfel moet u zich tot een be-
  voegde electricien wenden.
  10 Een veelpolige schakelaar moet worden aangebracht
  met een afstand tussen de contactpunten van minstens
  3mm.
  11 Als de stekker en het stopcontact niet passen, dan moet
  de stekker vervangen worden met een passende stek-
  ker door een bevoegde electricien. Deze moet vooral ook
  controleren dat de doorsnede van de kabels van het stop-
  contact voldoende is voor het vermogen van het appa-
  raat. Het is in het algemeen af te raden adapters, dubbel-
  stekkers en/of verlengsnoeren te gebruiken. Als het ge-
  bruik hiervan onvermijdelijk is dan moet men enkelvou-
  dige of meervoudige adapters en verlengsnoeren ge-
  bruiken die voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.
  Let echter op de vermogensgrens van de stroom niet te
  overschrijden zoals deze is aangegeven op de enkele
  adapter en op de verlengsnoeren, en het maximum ver-
  mogen aangegeven op de meervoudige adapter.
  12 Laat het apparaat niet onnodig aan staan. Als het appa-
  raat niet wordt gebruikt moet de stroom worden afgeslo-
  ten.
  13 Laat de ventilatie-openingen of warmte-afvoer vrij.
  14 De voedingskabel van het apparaat mag niet door de
  gebruiker zelf vervangen worden. In geval van schade
  of vervanging van de kabel moet men zich uitsluitend tot
  een door de fabrikant bevoegde installateur wenden.
  15 Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het
  doel waarvoor het vervaardigd is. Ieder ander gebruik
  (b.v. verwarming van het vertrek) wordt onjuist en daarom
  gevaarlijk geacht. De fabrikant kan niet aansprakelijk
  worden gesteld voor eventuele schade die te wijten is
  aan onjuist, verkeerd en onredelijk gebruik.
  16 Het gebruik van ieder electrisch apparaat brengt met
  zich mee het in acht nemen van zekere fundamentele
  regels. In het bijzonder:
  raak het apparaat niet aan met natte of vochtige
  handen of voeten
  gebruik het apparaat niet als u blootsvoets bent
  gebruik geen verlengsnoeren ofwel slechts met de
  grootste voorzichtigheid
  trek niet aan het snoer of aan het apparaat zelf om
  de stekker uit het stopcontact te trekken
  stel het apparaat niet bloot aan de elementen (re
  gen, zon enz.)
  door kinderen of onbekwame personen
  17 Sluit altijd voordat u overgaat tot het reinigen of onder-
  houd eerst de stroom af door de stekker uit het stopcon-
  tact te halen of met de schakelaar.
  18 Als u het apparaat niet meer gebruikt moet u het onklaar
  maken door de kabel door te snijden nadat de stekker
  uit het stopcontact is getrokken. Het is aan te raden ook
  die onderdelen onklaar te maken die een gevaar zou-
  den kunnen opleveren, vooral voor kinderen die ermee
  zouden willen spelen.
  19 Op de elektrische platen mogen geen pannen worden
  gezet die wankel of vervormd zijn om omvallen te ver-
  mijden. Zorg dat de handvaten naar het midden van het
  fornuis zijn gericht zodat men er niet tegen kan stoten.
  20 Enkele delen van het fornuis, vooral de electrische kook-
  platen, blijven na gebruik nog lang warm. Raak ze niet
  aan.
  21 Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen (alcohol, benzine
  enz.) in de buurt van het fornuis als dit in gebruik is.
  22 Als u kleine electrische apparatuur gebruikt in de buurt
  van het kookvlak, let dan op dat de snoer ervan niet op
  de hete delen terecht komt.
  23 Controleer altijd dat de knoppen in de positie "•"/"O" staan
  als het fornuis niet gebruikt wordt.
  24 Gedurende het gebruik van de oven worden de
  verwarmingselementen en enkele delen van de oven-
  deur heet. Raak er niet aan en houd de kinderen op
  een afstand.
  25 Als het fornuis op een voetstuk wordt geplaatst moet u
  er voor zorgen dat het er niet af kan schuiven.
  Voor het garanderen van de efficiëntie en veiligheid van het apparaat:
  Wendt u zich alleen tot een erkend technisch service center
  Vereis altijd originele onderdelen
Indesit K300EWR

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Indesit K300EWR of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Indesit K300EWR bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Indesit K300EWR. Deze handleiding valt onder de categorie Fornuizen en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 9.9. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Indesit K300EWR of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Indesit K300EWR specificaties

Algemeen
Merk Indesit
Model K300EWR
Product Fornuis
Taal Nederlands
Bestandstype PDF

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Indesit K300EWR.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2020 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info