Indesit DSG 573 handleiding

Indesit DSG 573

Bekijk hier de Indesit DSG 573 handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Vaatwasser handleiding is geheel gratis.

Merk
Indesit
Model
DSG 573
Product
Vaatwasser
EAN
8007842631661, 8007842685862, 8007842691863
Taal
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees
Bestandstype
PDF
Website
http://www.indesit.com/indesit/
!"#$%&'()'*+,$*-.%"(
!"#"$%&#'(!')
!"##$%&"
'*+,-..-/01*234567
!"#$%$"&'()&*"+ )+ ,$-),,'()&*"
.",,)/'()&*$+ $01'2,$3$+ )0+ ),)**1$3$
4--)1*)&%)+ 5)1+ $,+51$("+ ,'-'//$"
6'*$+ *)3&$3$
82+9:0/01*24;2..<-==-:299>0134?
7$#*'+ 08$&#$)()
!'&&),,"+3"('&0$
@-:09-:240492+,2..034A
.)#*),,"+ $&9)1$"1)
.)#*),,"+ 0),,)+ 5"#'*)
.)#*),,"+ #25)1$"1)
"BB01424C,0.0//134D6E
4--$'1)+ ,'+ ,'-'#*"-$/,$)
.'1$3'1)+ $,+ 0)*)1#$-"
:5%$"&$+ 0$+ ,'-'//$"
F:1G:-HH034I
;'<),,'+ 0)$+ 51"/1'(($
J:0..-*,-*,2424+-.24:0G2*2:-*,234K
.'1$3'1)+$,+<1$,,'&*'&*)
.'1$3'1)+$,+#',)+1$/)&)1'&*)
L-*C,2*/01*24249C:-34MN
=#3,20)1)+'3>2'+)+3"11)&*)+),)**1$3'
!2,$1)+ ,'+ ,'-'#*"-$/,$)
=-$*'1)+ $+ 3'**$-$+ "0"1$
!2,$1)+/,$+$11"1'*"1$
!2,$%$'+9$,*1"+)&*1'*'+'3>2'
!2,$1)+$+9$,*1$
?)+3$+#$+'##)&*'+5)1+,2&/@$+5)1$"0$
F:29-C/01*042491*+0G.034MM
?$321)%%'+/)&)1',)
?(',*$()&*"
A$#5'1($'1)+ )+ 1$#5)**'1)+ ,8'(<$)&*)
"*1H-.02424:0H2;034M5
'!())*+,
!"#$%#&'() *
B1'&C'$#D+EF=&/,$#@DGH
)O
'%
PQ
I)0)1,'&0#DJK
)$
F%
8)
6)2*#3@D+ HL
O!
=#5'M",D+ NG
!"1*2/2O#D+ LH

Vraag over de Indesit DSG 573?

Wanneer u een vraag heeft over de "Indesit DSG 573" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Koop gerelateerde producten:

Product specificaties

Design
Kastontwerp freestanding
Deurkleur Wit
Energie
Energie-efficiëntieklasse   A
Waterconsumptie per cyclus 10 l
Jaarlijks energieverbruik 258
Jaarlijks waterverbruik 2800 l
Energieverbruik per cyclus 0.92
Prestatie
Wasklasse A
Droogklasse A
Geluidsniveau 49 dB
Aantal wasprogramma's 7
Aantal couverts 10
Geïntegreerde timer yes
Uitgestelde start timer yes
Startvertraging   24
Overige specificaties
Snel wassen yes
Gewicht en omvang
Breedte 450 mm
Diepte 600 mm
Hoogte   850 mm