Bosch WAS327C1 handleiding

Bekijk hier gratis de Bosch WAS327C1 handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere Bosch WAS327C1 bezitters.

1 2 3 4 5 6
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten.
Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop modellen niet nodiga instructie plaatsingshandleiding,
blz. 7.
Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Wanneer Spoelstop (zonder eind- centrifugeren) actief is:
programmakiezer op Afpompen of Centrifugeren zetten. Eventueel
centrifugetoerental kiezen.
Start/bijvullen kiezen.
Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen -
Roestgevaar.
Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten, zodat
restwater kan opdrogen
Programma-einde wanneer ...
... op het display klaar, Wasgoed uitnemen verschijnt.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
Wasgoed afkoelen: Spoelen kiezen.
Start/bijvullen kiezen.
Bij programma's met lage temperatuur:
Centrifugeren of Afpompen kiezen.
Start/bijvullen kiezen.
Programma wijzigen wanneer ...
... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
Programma opnieuw kiezen.
Start/bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.
Wasgoed bijvullen wanneer ...a blz. 6
... Start/bijvullen is gekozen en vervolgens op het display Bijvullen
mogelijk verschijnt.
Vuldeur niet langere tijd open laten staan - water dat uit het
wasgoed komt kan uit de wasautomaat stromen.
Beladingsindicatie bij bijvullen niet actief.
Start/bijvullen kiezen.
Wasgoed sorteren
Wasinstructies van de producent aanhouden!
Volgens aanwijzingen van het textiellabel.
Op soort, kleur, mate van verontreiniging en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijdena blz. 7.
Belangrijke aanwijzingen aanhoudena blz. 9.
Was- en verzorgingsmiddelen
Doseren overeenkomstig: de hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling,
waterhardheid (kunt u opvragen bij uw waterbedrijf) en opgave van de
fabrikant.
Bij modellen zonder compartiment voor vloeibaar wasmiddel:
vloeibaar wasmiddel in betreffende doseerbal in de trommel leggen. Wees
tijdens bedrijf voorzichtig met het openen van de wasmiddellade!
Programma
Gedetailleerd programma-overzichta blz. 7.
Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk
van het gekozen programma en programmavoortgang.
Witte was/bonte was Stevig textiel
Kreukherstellend Kreukherstellend textiel
Snel + Mix verschillende soorten wasgoed
Fijn/Zijde gevoelig wasbaar textiel
Wol hand-/machine wasbare wol
Spoelen Extra spoelen met Centrifugeren
Centrifugeren Extra centrifugeren met instelbaar centrifuge-
toerental
Afpompen het spoelwater bij Spoelstop c(zonder eind-
centrifugeren)
Voorzichtig
centrifugeren
Extra centrifugeren met gereduceerd centrifu-
getoerental
Extra snel 15‘ Extrakort programma
Voorzichtig
centrifugeren
Extra centrifugeren met gereduceerd centrifu-
getoerental
Sensitive stevig textiel; langer wassen en extra spoelen
voor de bijzonder gevoelige huid
Sport Textiel van microvezels
Overhemden/ blouses strijkvrije overhemden
Memory 1 wensprogramma -> blz.6
Memory 2 wensprogramma -> blz.6
–, 20° - 90° °C ÔÈ
Kiezen van de temperatuur (– – = koud)
0, 400 - 1600* ÔÈ 
Kiezen van het centrifugetoerental
(* afh. van model) (0=niet centrifugeren tijdens
het programma)
ProgrammakiezerDisplay /
Menutoetsen/wijzigingstoetsen
Start/
Bijvullen
Vlekkenkeuze
Voor elke vlek de juiste behandeling
Vlekken niet laten indrogen. Vaste bestanddelen van te voren verwijderen. Was zoals
gebruikelijk samenstellen en de wasautomaat vullen. Eén vlekkensoort kiezen (niet
combineerbaar).
ʑ
Er kan in totaal uit 16 verschillende vlekken worden gekozen. De wasautomaat past de
wastemperatuur, trommelbeweging en inweektijd gericht op de soort vlek aan. Heet of koud
water, zachte of intensieve wasgeleiding (dankzij de nieuwe trommelstructuur) en lang of
kort inweken, zorgen voor een speciaal verloop van het wasprogramma voor elke soort vlek.
ʑ
Vlekken kunnen afhankelijk van het programma via de menutoetsen/wijzigentoetsen er bij
worden gekozen.
ʑ
Het resultaat: zonder extra speciaal wasmiddel worden de vlekken optimaal behandeld.
ʑ
Vlekken
Babyvoeding
Bloed
Ei
Aarde en zand
Gras
Koffie
Make up
Rode wijn
Chocolade
Zweet
Vuile sokken
Voedingsvet/ -olie
Thee
Tomaten
Aardbeien
Sinaasappel
ʑ
Vlekkenbehandeling stap voor stap - 2 voorbeelden
Ei Inweken in lauwwarm water, gekozen programma met hogere
waterstand en extra spoelbeurt om deeltjes te verwijderen
Bloed Bloed wordt in koud water eerst “los gemaakt“, aansluitend
start het gekozen wasprogramma.
Voor de andere vlekken hebben wij bij intensieve studies vergelijkbare oplossingen
gerealiseerd.
Bijvullen
Toets Start/bijvullen kiezen, wanneer u na aanvang van het programma wasgoed wilt
bijvullen. De wasautomaat controleert of bijvullen mogelijk is. Instructies op het display
opvolgen.
Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of zolang de trommel draait blijft het vulvenster
vanwege veiligheidsredenen vergrendeld.
Om het programma te hervatten, de toets Start/Bijvullen kiezen.
ʑ
Wensprogramma
Onder Memory 1 en Memory 2 blijven het programma en alle instellingen blijvend
behouden:
Programmakiezer op Memory 1 of Memory 2 zetten.
Met de toetsen #/$ het gewenste programma kiezen.
Met de toetsen %/&de gewenste optie kiezen, eventueel met de toetsen #/$ instelling
wijzigen.
Met toetsen °C (Temperatuur) en c(Centrifugeren) gewenste instellingen kiezen.
Toets Start/bijvullen kiezen.
ʑ
Wensprogramma
Onder Memory programma blijft het programma en alle instellingen blijvend bewaard:
Programmakiezer op Memory programma zetten.
Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van model), – blz. 10
Compartiment II: wasmiddel voor hoofdwas,
ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
Uw wasautomaat
Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch. De
wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en
energieverbruik.
Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserve-onder-
delen en services vindt u op onze website www.bosch-home.com
of u kunt contact opnemen met ons servicecentrum.
Bedoeld gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
ʋ Programma..........................................................................................1
ʋ Programma instellen en aanpassen .............................................. 3
ʋ Wassen ...........................................................................................3/4
ʋ Na het wassen ....................................................................................4
ʋ Individuele instellingen ..................................................................5/6
ʋ Programma-overzicht ...................................................................... 7
ʋ Veiligheidsaanwijzingen ...................................................................8
ʋ Verbruikswaarden .............................................................................8
ʋ Belangrijke aanwijzingen ................................................................ 9
ʋ Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel............................................ 10
ʋ Verzorging ........................................................................................10
ʋ Instructies in het display ................................................................10
ʋ Instructies bij verstopping ..............................................................11
ʋ Wat te doen als.......................................................................... 12/13
ʋ Noodontgrendeling .........................................................................13
ʋ Servicedienst .....................................................................................13
Milieubesparing / besparingstips
Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
In plaats van Witte was/bonte was 90 °C Programma Witte was/bonte was 60 °C
en optie ecoPerfect j kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder
energieverbruik.
Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het
centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger
kiezen.
Vlekkenfunctie
Automatische behandeling van 16 verschillende soorten vlekken mogelijk. Geen
voorbehandeling van de vlekken nodig - Wasautomaat past dan het wasproces
automatisch aan –> blz. 6.
Voorbereiden
Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen a bladzijde 9
Vuldeur openen/programma instellen
1
2
Wassen
Compartiment ~: wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: wasmiddel voor voorwas
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en
handwas wol in wassop,
ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en
onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasauto-
maat geschikt zijn.
Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat
laten!
Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen
geen gebruik maken van de wasautomaat!
Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
houden!
Wasmiddellade
met compartimenten I, II, ~
Bedieningspaneel
Greep van de vuldeur
Serviceäklep
Vuldeur
Installatie deskundig volgens separate
plaatsingshandleiding.
Wasautomaat controleren
Beschadigde wasautomaat nooit in
gebruik nemen!
Neem contact op met de Servicedienst!
Stekker in stopcontact steken
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker beetpakken!
Waterkraan openen
**Wanneer het kinderslot actief is a Deactiveren, blz.
5. Aanwijzingen op het display aanhouden!
Wassen
Individuele instellingen
ʑ
Opties zie ook het programma-overzicht
VarioPerfect*
SpeedPerfect i -
Standaard -
EcoPerfect j
SpeedPerfect: voor het wassen in kortere tijd bij vergelijkbaar
wasresultaat t.o.v. het standaard programma. Maximale
beladingshoeveelheida Programma-overzicht, blz. 7.
EcoPerfect: voor het besparen van energie bij vergelijkbaar
wasresultaat t.o.v. het standaard programma.
Eindtijd*
Bij keuze van het programma wordt de betreffende tijd tot aan
het einde van het programma getoond. In stappen van 1 uur,
tot max. 24h, instelbaar. Toets Wijzigen $/# net zo vaak
kiezen totdat het gewenste aantal uren wordt weergegeven
(h=uur). Na aanvang van het programma is instellen niet meer
mogelijk.
Voorwas 7c
Uit - Aan
Voor sterk vervuild wasgoed. Voorwas bij max. 30°C
Licht strijken S
Uit - Aan
Speciale centrifugeprocedure met aansluitend wasgoed
losmaken. Voorzichtig eind- centrifugeren bij gereduceerd
centrifugetoerental. restvochtgehalte van het wasgoed licht
verhoogd.
Signaal* 3
Volume van het akoestisch signaal kiezen.
Uit - Zacht - Gemiddeld - Luid - Zeer luid
Toetssignaal*
Volume van het toetssignaal kiezen.
Uit - Zacht - Gemiddeld - Luid - Zeer luid
Taal*
De taal van de teksten op het display kiezen.
Extra water =ø
Aan - Uit
Verhoogd waterpeil. Voorzichtige behandeling van het
wasgoed.
Spoelstop c
Uit - Aan
Na het laatste spoelen blijft het wasgoed in het water liggen.
Extra spoelen* 2
max.+3 spoelbeurten
Extra spoelen. Langere programmaduur. Aanbevolen bij
bijzonder gevoelige huid en/of in gebieden met zeer zacht
water.
Vlekkenkeuze* [
Automatische behandeling van moeilijke vlekkena blz. 6.
ʑ
Indicatiesymbolen
Kinderslot/Beveiliging tegen
onbevoegd gebruik
Uit - Aan #
Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde
functies.
Activeren/Deactiveren: 5 seconden lang toets menu %
indrukken.
Opmerking: kinderslot blijft tot de volgende programmastart
geactiveerd, ook na het uitschakelen van de wasautomaat!
In dat geval na het inschakelen van de wasautomaat het
kinderslot weer deactiveren.
Schuimherkenning 3 Te veel schuim in de wasautomaat.
Schuimcontrolesysteem actief - speciaal programma voor
schuimvermindering.
Informatie over
programmaverloop,
eventueel met
voortgangs- of
beladingsbalk
Optie kiezen menu %/&
Instellingen wijzigen $/#
beschikbaar afhankelijke
van het gekozen
programma;
* bij langer aanraken
worden de volgende
instelopties automatisch
doorlopen
6
Beladingsindicatie/
doseeraanbeveling
Voor het activeren eerst venster openen, programma
instellen en daarna wasgoed in de automaat doen.
Wasgoed in automaat doen
Beladingsaanwijzing op het
display aanhouden a blz. 9
4
Vuldeur sluiten
Individuele instellingen
kiezen a blz. 5.
Vlekkenkeuze a blz. 6.
Temperatuur/Centrifugetoeren-
tal instellen a blz. 2.
5
Start/bijvullen kiezen
Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
aantippen is voldoende!
Programmakiezer voor het
aan- en uitzetten van de
wasautomaat en om
programma's te kiezen.
Draaien in beide richtingen
mogelijk.
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
Trommelbinnenverlichting
(afh. van model) -
na het openen of sluiten van de
vuldeur, en na aanvang van het
programma, gaat vanzelf uit.
3
Was- en verzorgingsmiddel
doseren
Doseeraanbeveling voor
wasmiddel in het display
aanhouden a blz. 9
7
Programma-overzicht a Tabel verbruikswaarden blz. 8 en instructies op blz. 9 aanhouden!
* gereduceerde belading bij optie speedPerfect i
Als kort programma is Snel + Mix 40°C met max. centrifugetoerental optimaal geschikt.
Programma's zonder voorwas - wasmiddel in compartiment I doen, programma's met voorwas - wasmiddel over compartimenten I en II
verdelen.
Programma °C max.
Type wasgoed
Opties; instructie
Witte was/bonte
was
– – ... 90 °C
8 kg/
5 kg*
stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen
of linnen
SpeedPerfect*, EcoPerfect, Voorwas, Licht strijken, Extra water, Extra
spoelen, Vlekken, Spoelstop
Sensitive – – ... 60 °C stevig textiel van katoen of linnen
SpeedPerfect*, EcoPerfect, Voorwas, Licht strijken, Extra water, Extra
spoelen, Vlekken, Spoelstop; voor bijzonder gevoelige huid, langer wassen
bij gekozen temperatuur, hogere waterstand, extra spoelcyclus
Kreukherstellend – – ... 60 °C
3,5 kg
kreukherstellend textiel van katoen, linnen, syn-
thetisch materiaal of gemengde stoffen
SpeedPerfect, EcoPerfect, Voorwas, Licht strijken, Extra water, Extra
spoelen, Vlekken, Spoelstop
Snel + Mix – – ... 40 °C Textiel van katoen en kreukherstellend textiel
SpeedPerfect, EcoPerfect, Voorwas, Licht strijken, Extra water, Extra
spoelen, Vlekken, Spoelstop; verschillende soorten wasgoed kunnen geza-
menlijk worden gewassen
Overhemden/
blouses
– – ... 60 °C
2 kg
non-iron overhemden van katoen, linnen, synthe-
tisch materiaal of gemengde stoffen.
SpeedPerfect, EcoPerfect, Voorwas, Licht strijken, Extra water, Extra
spoelen, Vlekken, Spoelstop; slechts licht centrifugeren, drupnat ophangen
Fijn/ Zijde – – ... 40 °C
voor gevoelig, wasbaar textiel bijv. van zijde,
satijn, synthetisch of gemengde stoffen (bijv.
vitrages)
SpeedPerfect, EcoPerfect, Voorwas, Licht strijken, Extra water, Extra
spoelen, Vlekken, Spoelstop; slechts kort centrifugeren tussen de spoel-
beurten
Wol – – ... 40 °C
handä of machinewasbaar textiel van wol of met
een wolaandeel
Spoelstop; bijzonder sparend wasprogramma om krimp van het wasgoed te
vermijden, langere programmapauzes (textiel rust in wassop)
Extrakort 15‘ – – ... 40 °C
kreukherstellend textiel van katoen, linnen, syn-
thetisch materiaal of gemengde stoffen
Spoelstop; kort programma ca. 15 minuten,
geschikt voor licht vervuild wasgoed
Sport – – ... 40 °C Textiel van microvezels
SpeedPerfect, EcoPerfect, Voorwas, Licht strijken, Extra water, Extra
spoelen, Vlekken, Spoelstop
Extra programma's Spoelen, Centrifugeren, Afpompen, Voorzichtig centrigugeren
1109 / 9000506189
*506189*
WAS32742NL
WAS28742NL
WAS327C1NL
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

Vraag over de Bosch WAS327C1?

Stel de vraag die je hebt over de Bosch WAS327C1 hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Bosch WAS327C1 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.