Bosch WAS327C1

Bosch WAS327C1 handleiding

(1)
 • 1 2 3 4 5 6
  Uitschakelen
  Programmakiezer op Uit zetten.
  Waterkraan sluiten
  Bij Aqua-Stop modellen niet nodiga instructie plaatsingshandleiding,
  blz. 7.
  Wasgoed uitnemen
  Deur openen en wasgoed uitnemen.
  Wanneer Spoelstop (zonder eind- centrifugeren) actief is:
  programmakiezer op Afpompen of Centrifugeren zetten. Eventueel
  centrifugetoerental kiezen.
  Start/bijvullen kiezen.
  Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen -
  Roestgevaar.
  Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten, zodat
  restwater kan opdrogen
  Programma-einde wanneer ...
  ... op het display klaar, Wasgoed uitnemen verschijnt.
  Programma afbreken
  Bij programma's met hoge temperatuur:
  Wasgoed afkoelen: Spoelen kiezen.
  Start/bijvullen kiezen.
  Bij programma's met lage temperatuur:
  Centrifugeren of Afpompen kiezen.
  Start/bijvullen kiezen.
  Programma wijzigen wanneer ...
  ... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
  Programma opnieuw kiezen.
  Start/bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.
  Wasgoed bijvullen wanneer ...a blz. 6
  ... Start/bijvullen is gekozen en vervolgens op het display Bijvullen
  mogelijk verschijnt.
  Vuldeur niet langere tijd open laten staan - water dat uit het
  wasgoed komt kan uit de wasautomaat stromen.
  Beladingsindicatie bij bijvullen niet actief.
  Start/bijvullen kiezen.
  Wasgoed sorteren
  Wasinstructies van de producent aanhouden!
  Volgens aanwijzingen van het textiellabel.
  Op soort, kleur, mate van verontreiniging en temperatuur.
  Maximale belading niet overschrijdena blz. 7.
  Belangrijke aanwijzingen aanhoudena blz. 9.
  Was- en verzorgingsmiddelen
  Doseren overeenkomstig: de hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling,
  waterhardheid (kunt u opvragen bij uw waterbedrijf) en opgave van de
  fabrikant.
  Bij modellen zonder compartiment voor vloeibaar wasmiddel:
  vloeibaar wasmiddel in betreffende doseerbal in de trommel leggen. Wees
  tijdens bedrijf voorzichtig met het openen van de wasmiddellade!
  Programma
  Gedetailleerd programma-overzichta blz. 7.
  Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk
  van het gekozen programma en programmavoortgang.
  Witte was/bonte was Stevig textiel
  Kreukherstellend Kreukherstellend textiel
  Snel + Mix verschillende soorten wasgoed
  Fijn/Zijde gevoelig wasbaar textiel
  Wol hand-/machine wasbare wol
  Spoelen Extra spoelen met Centrifugeren
  Centrifugeren Extra centrifugeren met instelbaar centrifuge-
  toerental
  Afpompen het spoelwater bij Spoelstop c(zonder eind-
  centrifugeren)
  Voorzichtig
  centrifugeren
  Extra centrifugeren met gereduceerd centrifu-
  getoerental
  Extra snel 15‘ Extrakort programma
  Voorzichtig
  centrifugeren
  Extra centrifugeren met gereduceerd centrifu-
  getoerental
  Sensitive stevig textiel; langer wassen en extra spoelen
  voor de bijzonder gevoelige huid
  Sport Textiel van microvezels
  Overhemden/ blouses strijkvrije overhemden
  Memory 1 wensprogramma -> blz.6
  Memory 2 wensprogramma -> blz.6
  –, 20° - 90° °C ÔÈ
  Kiezen van de temperatuur (– – = koud)
  0, 400 - 1600* ÔÈ 
  Kiezen van het centrifugetoerental
  (* afh. van model) (0=niet centrifugeren tijdens
  het programma)
  ProgrammakiezerDisplay /
  Menutoetsen/wijzigingstoetsen
  Start/
  Bijvullen
  Vlekkenkeuze
  Voor elke vlek de juiste behandeling
  Vlekken niet laten indrogen. Vaste bestanddelen van te voren verwijderen. Was zoals
  gebruikelijk samenstellen en de wasautomaat vullen. Eén vlekkensoort kiezen (niet
  combineerbaar).
  ʑ
  Er kan in totaal uit 16 verschillende vlekken worden gekozen. De wasautomaat past de
  wastemperatuur, trommelbeweging en inweektijd gericht op de soort vlek aan. Heet of koud
  water, zachte of intensieve wasgeleiding (dankzij de nieuwe trommelstructuur) en lang of
  kort inweken, zorgen voor een speciaal verloop van het wasprogramma voor elke soort vlek.
  ʑ
  Vlekken kunnen afhankelijk van het programma via de menutoetsen/wijzigentoetsen er bij
  worden gekozen.
  ʑ
  Het resultaat: zonder extra speciaal wasmiddel worden de vlekken optimaal behandeld.
  ʑ
  Vlekken
  Babyvoeding
  Bloed
  Ei
  Aarde en zand
  Gras
  Koffie
  Make up
  Rode wijn
  Chocolade
  Zweet
  Vuile sokken
  Voedingsvet/ -olie
  Thee
  Tomaten
  Aardbeien
  Sinaasappel
  ʑ
  Vlekkenbehandeling stap voor stap - 2 voorbeelden
  Ei Inweken in lauwwarm water, gekozen programma met hogere
  waterstand en extra spoelbeurt om deeltjes te verwijderen
  Bloed Bloed wordt in koud water eerst “los gemaakt“, aansluitend
  start het gekozen wasprogramma.
  Voor de andere vlekken hebben wij bij intensieve studies vergelijkbare oplossingen
  gerealiseerd.
  Bijvullen
  Toets Start/bijvullen kiezen, wanneer u na aanvang van het programma wasgoed wilt
  bijvullen. De wasautomaat controleert of bijvullen mogelijk is. Instructies op het display
  opvolgen.
  Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of zolang de trommel draait blijft het vulvenster
  vanwege veiligheidsredenen vergrendeld.
  Om het programma te hervatten, de toets Start/Bijvullen kiezen.
  ʑ
  Wensprogramma
  Onder Memory 1 en Memory 2 blijven het programma en alle instellingen blijvend
  behouden:
  Programmakiezer op Memory 1 of Memory 2 zetten.
  Met de toetsen #/$ het gewenste programma kiezen.
  Met de toetsen %/&de gewenste optie kiezen, eventueel met de toetsen #/$ instelling
  wijzigen.
  Met toetsen °C (Temperatuur) en c(Centrifugeren) gewenste instellingen kiezen.
  Toets Start/bijvullen kiezen.
  ʑ
  Wensprogramma
  Onder Memory programma blijft het programma en alle instellingen blijvend bewaard:
  Programmakiezer op Memory programma zetten.
  Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van model), – blz. 10
  Compartiment II: wasmiddel voor hoofdwas,
  ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
  Uw wasautomaat
  Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief
  hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch. De
  wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en
  energieverbruik.
  Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserve-onder-
  delen en services vindt u op onze website www.bosch-home.com
  of u kunt contact opnemen met ons servicecentrum.
  Bedoeld gebruik
  Inhoud Blz.
  ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
  ʋ Programma..........................................................................................1
  ʋ Programma instellen en aanpassen .............................................. 3
  ʋ Wassen ...........................................................................................3/4
  ʋ Na het wassen ....................................................................................4
  ʋ Individuele instellingen ..................................................................5/6
  ʋ Programma-overzicht ...................................................................... 7
  ʋ Veiligheidsaanwijzingen ...................................................................8
  ʋ Verbruikswaarden .............................................................................8
  ʋ Belangrijke aanwijzingen ................................................................ 9
  ʋ Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel............................................ 10
  ʋ Verzorging ........................................................................................10
  ʋ Instructies in het display ................................................................10
  ʋ Instructies bij verstopping ..............................................................11
  ʋ Wat te doen als.......................................................................... 12/13
  ʋ Noodontgrendeling .........................................................................13
  ʋ Servicedienst .....................................................................................13
  Milieubesparing / besparingstips
  Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
  Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
  In plaats van Witte was/bonte was 90 °C Programma Witte was/bonte was 60 °C
  en optie ecoPerfect j kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder
  energieverbruik.
  Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
  Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het
  centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger
  kiezen.
  Vlekkenfunctie
  Automatische behandeling van 16 verschillende soorten vlekken mogelijk. Geen
  voorbehandeling van de vlekken nodig - Wasautomaat past dan het wasproces
  automatisch aan –> blz. 6.
  Voorbereiden
  Voor de eerste keer wassen
  eenmaal zonder wasgoed wassen a bladzijde 9
  Vuldeur openen/programma instellen
  1
  2
  Wassen
  Compartiment ~: wasverzachter, stijfsel
  Compartiment I: wasmiddel voor voorwas
  ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
  ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en
  handwas wol in wassop,
  ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en
  onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasauto-
  maat geschikt zijn.
  Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat
  laten!
  Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen
  geen gebruik maken van de wasautomaat!
  Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
  houden!
  Wasmiddellade
  met compartimenten I, II, ~
  Bedieningspaneel
  Greep van de vuldeur
  Serviceäklep
  Vuldeur
  Installatie deskundig volgens separate
  plaatsingshandleiding.
  Wasautomaat controleren
  Beschadigde wasautomaat nooit in
  gebruik nemen!
  Neem contact op met de Servicedienst!
  Stekker in stopcontact steken
  Alleen met droge handen!
  Alleen bij de stekker beetpakken!
  Waterkraan openen
  **Wanneer het kinderslot actief is a Deactiveren, blz.
  5. Aanwijzingen op het display aanhouden!
  Wassen
  Individuele instellingen
  ʑ
  Opties zie ook het programma-overzicht
  VarioPerfect*
  SpeedPerfect i -
  Standaard -
  EcoPerfect j
  SpeedPerfect: voor het wassen in kortere tijd bij vergelijkbaar
  wasresultaat t.o.v. het standaard programma. Maximale
  beladingshoeveelheida Programma-overzicht, blz. 7.
  EcoPerfect: voor het besparen van energie bij vergelijkbaar
  wasresultaat t.o.v. het standaard programma.
  Eindtijd*
  Bij keuze van het programma wordt de betreffende tijd tot aan
  het einde van het programma getoond. In stappen van 1 uur,
  tot max. 24h, instelbaar. Toets Wijzigen $/# net zo vaak
  kiezen totdat het gewenste aantal uren wordt weergegeven
  (h=uur). Na aanvang van het programma is instellen niet meer
  mogelijk.
  Voorwas 7c
  Uit - Aan
  Voor sterk vervuild wasgoed. Voorwas bij max. 30°C
  Licht strijken S
  Uit - Aan
  Speciale centrifugeprocedure met aansluitend wasgoed
  losmaken. Voorzichtig eind- centrifugeren bij gereduceerd
  centrifugetoerental. restvochtgehalte van het wasgoed licht
  verhoogd.
  Signaal* 3
  Volume van het akoestisch signaal kiezen.
  Uit - Zacht - Gemiddeld - Luid - Zeer luid
  Toetssignaal*
  Volume van het toetssignaal kiezen.
  Uit - Zacht - Gemiddeld - Luid - Zeer luid
  Taal*
  De taal van de teksten op het display kiezen.
  Extra water =ø
  Aan - Uit
  Verhoogd waterpeil. Voorzichtige behandeling van het
  wasgoed.
  Spoelstop c
  Uit - Aan
  Na het laatste spoelen blijft het wasgoed in het water liggen.
  Extra spoelen* 2
  max.+3 spoelbeurten
  Extra spoelen. Langere programmaduur. Aanbevolen bij
  bijzonder gevoelige huid en/of in gebieden met zeer zacht
  water.
  Vlekkenkeuze* [
  Automatische behandeling van moeilijke vlekkena blz. 6.
  ʑ
  Indicatiesymbolen
  Kinderslot/Beveiliging tegen
  onbevoegd gebruik
  Uit - Aan #
  Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde
  functies.
  Activeren/Deactiveren: 5 seconden lang toets menu %
  indrukken.
  Opmerking: kinderslot blijft tot de volgende programmastart
  geactiveerd, ook na het uitschakelen van de wasautomaat!
  In dat geval na het inschakelen van de wasautomaat het
  kinderslot weer deactiveren.
  Schuimherkenning 3 Te veel schuim in de wasautomaat.
  Schuimcontrolesysteem actief - speciaal programma voor
  schuimvermindering.
  Informatie over
  programmaverloop,
  eventueel met
  voortgangs- of
  beladingsbalk
  Optie kiezen menu %/&
  Instellingen wijzigen $/#
  beschikbaar afhankelijke
  van het gekozen
  programma;
  * bij langer aanraken
  worden de volgende
  instelopties automatisch
  doorlopen
  6
  Beladingsindicatie/
  doseeraanbeveling
  Voor het activeren eerst venster openen, programma
  instellen en daarna wasgoed in de automaat doen.
  Wasgoed in automaat doen
  Beladingsaanwijzing op het
  display aanhouden a blz. 9
  4
  Vuldeur sluiten
  Individuele instellingen
  kiezen a blz. 5.
  Vlekkenkeuze a blz. 6.
  Temperatuur/Centrifugetoeren-
  tal instellen a blz. 2.
  5
  Start/bijvullen kiezen
  Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
  aantippen is voldoende!
  Programmakiezer voor het
  aan- en uitzetten van de
  wasautomaat en om
  programma's te kiezen.
  Draaien in beide richtingen
  mogelijk.
  Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
  Voorkomt verstopping.
  Trommelbinnenverlichting
  (afh. van model) -
  na het openen of sluiten van de
  vuldeur, en na aanvang van het
  programma, gaat vanzelf uit.
  3
  Was- en verzorgingsmiddel
  doseren
  Doseeraanbeveling voor
  wasmiddel in het display
  aanhouden a blz. 9
  7
  Programma-overzicht a Tabel verbruikswaarden blz. 8 en instructies op blz. 9 aanhouden!
  * gereduceerde belading bij optie speedPerfect i
  Als kort programma is Snel + Mix 40°C met max. centrifugetoerental optimaal geschikt.
  Programma's zonder voorwas - wasmiddel in compartiment I doen, programma's met voorwas - wasmiddel over compartimenten I en II
  verdelen.
  Programma °C max.
  Type wasgoed
  Opties; instructie
  Witte was/bonte
  was
  – – ... 90 °C
  8 kg/
  5 kg*
  stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen
  of linnen
  SpeedPerfect*, EcoPerfect, Voorwas, Licht strijken, Extra water, Extra
  spoelen, Vlekken, Spoelstop
  Sensitive – – ... 60 °C stevig textiel van katoen of linnen
  SpeedPerfect*, EcoPerfect, Voorwas, Licht strijken, Extra water, Extra
  spoelen, Vlekken, Spoelstop; voor bijzonder gevoelige huid, langer wassen
  bij gekozen temperatuur, hogere waterstand, extra spoelcyclus
  Kreukherstellend – – ... 60 °C
  3,5 kg
  kreukherstellend textiel van katoen, linnen, syn-
  thetisch materiaal of gemengde stoffen
  SpeedPerfect, EcoPerfect, Voorwas, Licht strijken, Extra water, Extra
  spoelen, Vlekken, Spoelstop
  Snel + Mix – – ... 40 °C Textiel van katoen en kreukherstellend textiel
  SpeedPerfect, EcoPerfect, Voorwas, Licht strijken, Extra water, Extra
  spoelen, Vlekken, Spoelstop; verschillende soorten wasgoed kunnen geza-
  menlijk worden gewassen
  Overhemden/
  blouses
  – – ... 60 °C
  2 kg
  non-iron overhemden van katoen, linnen, synthe-
  tisch materiaal of gemengde stoffen.
  SpeedPerfect, EcoPerfect, Voorwas, Licht strijken, Extra water, Extra
  spoelen, Vlekken, Spoelstop; slechts licht centrifugeren, drupnat ophangen
  Fijn/ Zijde – – ... 40 °C
  voor gevoelig, wasbaar textiel bijv. van zijde,
  satijn, synthetisch of gemengde stoffen (bijv.
  vitrages)
  SpeedPerfect, EcoPerfect, Voorwas, Licht strijken, Extra water, Extra
  spoelen, Vlekken, Spoelstop; slechts kort centrifugeren tussen de spoel-
  beurten
  Wol – – ... 40 °C
  handä of machinewasbaar textiel van wol of met
  een wolaandeel
  Spoelstop; bijzonder sparend wasprogramma om krimp van het wasgoed te
  vermijden, langere programmapauzes (textiel rust in wassop)
  Extrakort 15‘ – – ... 40 °C
  kreukherstellend textiel van katoen, linnen, syn-
  thetisch materiaal of gemengde stoffen
  Spoelstop; kort programma ca. 15 minuten,
  geschikt voor licht vervuild wasgoed
  Sport – – ... 40 °C Textiel van microvezels
  SpeedPerfect, EcoPerfect, Voorwas, Licht strijken, Extra water, Extra
  spoelen, Vlekken, Spoelstop
  Extra programma's Spoelen, Centrifugeren, Afpompen, Voorzichtig centrigugeren
  1109 / 9000506189
  *506189*
  WAS32742NL
  WAS28742NL
  WAS327C1NL
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH
  Carl-Wery-Str. 34
  81739 München / Deutschland
Bosch WAS327C1

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Bosch WAS327C1 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Bosch WAS327C1 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Bosch WAS327C1. Deze handleiding valt onder de categorie Wasmachines en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 9.1. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Bosch WAS327C1 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Bosch WAS327C1 specificaties

Merk Bosch
Model WAS327C1
Product Wasmachine
Taal Nederlands
Bestandstype PDF

Gerelateerde producthandleidingen

Wasmachine Bosch

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Bosch WAS327C1.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info