Bosch WAS28442 handleiding

Bekijk hier gratis de Bosch WAS28442 handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere Bosch WAS28442 bezitters.

1 2 3 4 5 6
:c- 90°C °C Kiezen van de temperatuur (: = koud)
1 - 24  Einde programma na ...
- 1400* Kiezen van het centrifugetoerental (* afhankelijk van model)
of (Spoelstop = zonder eind- centrifugeren, wasgoed blijft
na het laatste spoelen in het water liggen).
Statusindicaties Indicaties voor programmaverloop:
þüü cc
Wassen, spoelen, centrifugeren, programmaduur resp. -einde
Spoelstop bereikt
Kinderslot a Blz. 5
ProgrammakiezerDisplay /
Optietoetsen
Start/
bijvullen
Extra functies
Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
Wasinstructies van de producent aanhouden!
Volgens aanwijzingen van het textiellabel.
Op soort, kleur, mate van verontreiniging en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden a blz. 7.
Belangrijke aanwijzingen aanhouden a blz. 9.
Grote en kleine stukken wasgoed in de trommel doen!
Vuldeur sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichting
klemmen.
Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
Doseren overeenkomstig: de hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling,
waterhardheid (kunt u opvragen bij uw waterbedrijf) en opgave van de
fabrikant.
Bij modellen zonder compartiment voor vloeibaar wasmiddel:
vloeibaar wasmiddel in betreffende doseerbal in de trommel leggen. Wees
tijdens bedrijf voorzichtig met het openen van de wasmiddellade!
Individuele instellingen
ʑ
Signaal
ʑ
Start/Bijvullen
Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/
deactiveren van het kinderslot.
2. Volume instellen
voor...
1. Instelmodus
voor
signaalvolume
activeren
op
zetten
1 stap,
displayveld
wordt verlicht
kiezen en
vasthouden
+
1 stap,
loslaten
op zetten
direct
Toetssignalen
Instructiesignalen
Volume
instellen*
1 stap Volume
instellen*
* evtl. meerdere
malen kiezen
Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van model), blz. 10
Compartiment II: wasmiddel voor hoofdwas,
ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
Uw wasautomaat
Bedoeld gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................ 1
ʋ Programma.......................................................................................... 1
ʋ Programma instellen en aanpassen .............................................. 3
ʋ Wassen ...........................................................................................3/4
ʋ Na het wassen .................................................................................... 4
ʋ Individuele instellingen .................................................................. 5/6
ʋ Programma-overzicht ...................................................................... 7
ʋ Veiligheidsaanwijzingen ................................................................... 8
ʋ Verbruikswaarden ............................................................................. 8
ʋ Belangrijke aanwijzingen ................................................................ 9
ʋ Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel ............................................ 10
ʋ Verzorging ........................................................................................10
ʋ Instructies in het display ................................................................10
ʋ Instructies bij verstopping .............................................................11
ʋ Wat te doen als... .............................................................................12
ʋ Noodontgrendeling .........................................................................13
ʋ Servicedienst.....................................................................................13
Milieubesparing / besparingstips
Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
benutten.
Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
In plaats van Witte was/bonte was 90°C programma
Witte was/bonte was 60°C en extra functie j EcoPerfect
kiezen. Vergelijkbaar wasresultaat met aanzienlijk minder
energieverbruik.
Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
doseren.
Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de
producent van de droger kiezen.
Voorbereiden
Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassena blz. 9
Programma instellen** en aanpassen
1
2
Wassen
Compartiment ~: wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: wasmiddel voor voorwas
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-
was wol in wassop,
ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en
onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasauto-
maat geschikt zijn.
Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat
laten!
Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen
geen gebruik maken van de wasautomaat!
Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
houden!
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
Wasmiddellade
met compartimenten I, II, ~
Bedieningspaneel
Greep van de
vuldeur
Serviceäklep
Vuldeur
Installatie deskundig volgens separate
plaatsingshandleiding.
Machine controleren
Beschadigde machine nooit in gebruik
nemen!
Neem contact op met de
Servicedienst!
Stekker in stopcontact steken
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker
vastpakken!
Waterkraan openen
**Wanneer in het display het symbool
knippert, dan is het kinderslot
actief a Deactiveren, blz. 5.
Extra functies en optietoetsen
a Individuele instellingen, blz. 5.
Start/bijvullen kiezen
Wassen
Programma-einde wanneer ...
... Start/bijvullen uit en op het display verschijnt.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
Wasgoed afkoelen: Spoelen kiezen.
Start/bijvullen kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
Centrifugeren of Afpompen kiezen.
Start/bijvullen kiezen.
Programma wijzigen wanneer ...
... u per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
Programma opnieuw kiezen.
Start/bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.
Was bijvullen wanneer ... a blz. 5
Start/bijvullen gekozen en dan in display YES brandt en Start/bijvullen
knippert. Wanneer NO brandt, kan de vuldeur niet geopend worden.
Vuldeur niet langere tijd open laten staan - water dat uit het
wasgoed komt kan uit de machine stromen.
Start/bijvullen kiezen.
Individuele instellingen
ʑ
Optietoetsen
Voor en tijdens het draaien van het gekozen programma, kunnen centrifugetoerental en
temperatuur gewijzigd worden. De effecten hiervan zijn afhankelijk van hoever het
programma is gevorderd.
ʑ
°C(Temperatuur)
U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De maximaal instelbare wastemperatuur
hangt steeds af van het ingestelde programma.
ʑ
(klaar in)
Bij de keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De
programmastart kunt u uitstellen. De klaar in-tijd kan in stappen van uren, tot maximaal 24h
worden ingesteld. Taste (klaar in) net zo vaak indrukken tot het gewenste aantal uren
wordt weergegeven (h=uur). Start/bijvullen kiezen.
ʑ
(Centrifugetoerental) c(Spoelstop = zonder eind- centrifugeren)
U kunt het getoonde centrifugetoerental wijzigen of c(Spoelstop = zonder eind- centri-
fugeren, het wasgoed blijft dan na het laatste spoelen in het water liggen display )
kiezen. Het maximale centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde
programma.
ʑ
Extra functies a ook Programma-overzicht, blz. 7
i SpeedPerfect Voor het wassen in een kortere tijd, met vergelijkbaar wasresultaat ten
opzichte van het standaard programma. Maximale
beladingshoeveelheid a Programma-overzicht, blz. 7.
j EcoPerfect Voor het besparen van energie bij vergelijkbaar wasresultaat
vergeleken met het standaard programma.
Licht strijken Speciale centrifugeprocedure met aansluitend wasgoed losmaken.
Voorzichtig eind- centrifugeren bij gereduceerd centrifugetoerental.
Restvochtgehalte van het wasgoed neemt licht toe.
Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het
verder verbeteren van de spoelresultaten.
ʑ
Kinderslot en bijvullen
Kinderslot/
Beveiliging tegen
onbevoegd gebruik
Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde
functies.
Activeren/Deactiveren: Na Programmstart/-einde 5 seconden lang
Start/bijvullen kiezen.
Opmerking: het kinderslot blijft tot de volgende programmastart
geactiveerd, ook na het uitschakelen van de wasautomaat!
In dat geval na het inschakelen van de machine het kinderslot weer
deactiveren.
YES
bijvullen
Toets Start/bijvullen kiezen, wanneer u na aanvang van het
programma wasgoed wilt bijvullen. De wasautomaat controleert of
bijvullen mogelijk is.
YES brandt en Start/bijvullen knippert: Bijvullen mogelijk.
NO knippert: wachten tot YES brandt.
Opmerking: vuldeur pas opeen, wanneer YES brandt.
NO: Bijvullen niet mogelijk.
Opmerking: bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het
centrifugeren blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen
vergrendeld.
Om het programma te hervatten de toets Start/bijvullen kiezen.
Programmakiezer voor het
aan- en uitzetten van de
wasautomaat en om pro-
gramma's te kiezen. Draaien in
beide richtingen mogelijk.
Alle toetsen zijn aanraak-
gevoelig, licht aanraken is
voldoende! Bij het langer
aanraken van de optietoets
(klaar in) worden de
instelopties automatisch
doorlopen!
3
Programma
Gedetailleerd programma-overzicht a blz. 7.
Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar,
afhankelijk van het gekozen programma en
programmavoortgang.
Witte was/bonte was Stevig textiel
+ Voorwas Stevig textiel, voorwas bij 30°C
Kreukherstellend Kreukherstellend textiel
+ Voorwas kreukherstellend textiel, voorwas bij 30°C
Snel + Mix verschillende soorten wasgoed
Fijn/Zijde gevoelig wasbaar textiel
: Wol hand-/machine wasbare wol
Spoelen Extra spoelen met Centrifugeren
Centrifugeren Extra centrifugeren met instelbaar centrifuge-
toerental
Afpompen van het spoelwater bij c(Spoelstop = zonder
eind- centrifugeren)
Voorzichtig centrifugieren Extra centrifugeren met gereduceerd
centrifugetoerental
Extra snel 15‘ Extrakort programma
Sensitive stevig textiel, langer wassen en extra spoelen
voor bijzonder gevoelige huid
Sport Textiel van microvezels
Kreukherstellend spec. donker textiel
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten.
Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop modellen niet nodig a Instructie plaatsingshandleiding,
blz. 7.
Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Wanneer (Spoelstop = zonder eind- centrifugeren) actief is:
Programmakiezer op Afpompen of Centrifugeren zetten. Eventueel
centrifugetoerental kiezen.
Start/bijvullen kiezen.
Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen
- Roestgevaar.
Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat restwater kan
verdampen.
Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch. De
wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en
energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, werd zorgvuldig op werking en
een perfecte toestand gecontroleerd.
Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserve-
onderdelen en services vindt u op onze website
www.bosch-home.com of u kunt contact opnemen met ons
servicecentrum.
7
Programma-overzicht a Tabel verbruikswaarden blz. 8 en opmerkingen op blz. 9 aanhouden!
* gereduceerde belading bij extra functie i SpeedPerfect
Als kort programma is Snel + Mix 40°C met max. centrifugetoerental optimaal geschikt.
Programma's zonder voorwas - wasmiddel in compartiment I doen, programma's met voorwas - wasmiddel over compartimenten I en II verdelen.
Programma °C max.
Type wasgoed
Extra functies, opties, instructie
Witte was/bonte was
: - 90 °C
8 kg/
5 kg*
stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of
linnen
i SpeedPerfect*, j EcoPerfect, Licht strijken, Extra spoelen,
cSpoelstop
+ Voorwas
Sensitive : - 60 °C stevig textiel van katoen of linnen
i SpeedPerfect*, j EcoPerfect, Licht strijken, Extra spoelen,
cSpoelstop; voor bijzonder gevoelige huid, langer wassen bij gekozen
temperatuur, hoger waterpeil, extra spoelcyclus
Kreukherstellend
: - 60 °C
3,5 kg
kreukherstellend textiel van katoen, linnen, syn-
thetisch materiaal of gemengde stoffen
i SpeedPerfect, j EcoPerfect, Licht strijken, Extra spoelen,
Spoelstop
+ Voorwas
Snel + Mix : - 40 °C Textiel van katoen of kreukherstellend textiel
i SpeedPerfect, j EcoPerfect, Licht strijken, Extra spoelen,
Spoelstop; verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen
worden
Kreukherst. spec. :c- 40 °C
donker textiel van katoen en donker kreukher-
stellend textiel
i SpeedPerfect, j EcoPerfect, Licht strijken, Extra spoelen,
Spoelstop;g ereduceerd spoelen en eind-centrifugeren
Fijn/zijde : - 40 °C
2 kg
voor gevoelig, wasbaar textiel bijv. van zijde,
satijn, synthetisch of gemengde stoffen (bijv. gor-
dijnen)
i SpeedPerfect, j EcoPerfect, Licht strijken, Extra spoelen,
Spoelstop;niet centrifugeren tussen de spoelbeurten door
:Wol : - 40 °C
handä of machinewasbaar textiel van wol of met
een wolaandeel
cSpoelstop; bijzonder voorzichtig wasprogramma, om krimpen van was-
goed te voorkomen, langere programmapauzes (textiel rust in het wassop)
Extra snel 15‘ : - 40 °C
kreukherstellend textiel van katoen, linnen, syn-
thetisch materiaal of gemengde stoffen
cSpoelstop; kort programma van ca. 15 minuten, geschikt voor licht ver-
ontreinigd wasgoed
Sport : - 40 °C Textiel van microvezels
i SpeedPerfect, j EcoPerfect, Licht strijken, Extra spoelen,
cSpoelstop
Extra programma's Spoelen, Centrifugeren, Afpompen, Voorzichtig centrifugieren
1109 / 9000506610
*506610*
WAS28442NL
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

Vraag over de Bosch WAS28442?

Stel de vraag die je hebt over de Bosch WAS28442 hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Bosch WAS28442 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Product specificaties

Merk Bosch
Model WAS28442
Product Wasmachine
EAN 4242002535234
Taal Nederlands
Productgroep Wasmachines
Bestandstype PDF
Energie
Energieverbruik wassen 2.34
Energie-efficiëntieklasse A-30%
Waterconsumptie per cyclus 56l
Jaarlijkse energieverbruik wassen -
Jaarlijks waterverbruik wassen -l
Design
Soort Vrijstaand
Type lader Voorbelading
Kleur van het product Wit
Deurscharnieren Links
Deur openingshoek 165°
Prestatie
Wasklasse A
Centrifuge-droger klasse B
Maximale centrifugesnelheid 1400RPM
Capaciteit trommel 8kg
AquaStop-functie
Uitgestelde start timer
Sopschuimbewaking
Onbalanscontrolesysteem
Startvertraging 24
Ergonomie
Kinderslot
Resterende tijd indicatie
- delicate/silk, hand/wool, quick
Gewicht en omvang
Breedte 600mm
Diepte 590mm
Hoogte 842mm
Wasprogramma's
Allergiewasprogramma
Wasprogramma voor zwarte was