Bosch WAS28442

Bosch WAS28442 handleiding

(1)
 • 1 2 3 4 5 6
  :c- 90°C °C Kiezen van de temperatuur (: = koud)
  1 - 24  Einde programma na ...
  - 1400* Kiezen van het centrifugetoerental (* afhankelijk van model)
  of (Spoelstop = zonder eind- centrifugeren, wasgoed blijft
  na het laatste spoelen in het water liggen).
  Statusindicaties Indicaties voor programmaverloop:
  þüü cc
  Wassen, spoelen, centrifugeren, programmaduur resp. -einde
  Spoelstop bereikt
  Kinderslot a Blz. 5
  ProgrammakiezerDisplay /
  Optietoetsen
  Start/
  bijvullen
  Extra functies
  Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
  Wasinstructies van de producent aanhouden!
  Volgens aanwijzingen van het textiellabel.
  Op soort, kleur, mate van verontreiniging en temperatuur.
  Maximale belading niet overschrijden a blz. 7.
  Belangrijke aanwijzingen aanhouden a blz. 9.
  Grote en kleine stukken wasgoed in de trommel doen!
  Vuldeur sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichting
  klemmen.
  Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
  Doseren overeenkomstig: de hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling,
  waterhardheid (kunt u opvragen bij uw waterbedrijf) en opgave van de
  fabrikant.
  Bij modellen zonder compartiment voor vloeibaar wasmiddel:
  vloeibaar wasmiddel in betreffende doseerbal in de trommel leggen. Wees
  tijdens bedrijf voorzichtig met het openen van de wasmiddellade!
  Individuele instellingen
  ʑ
  Signaal
  ʑ
  Start/Bijvullen
  Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/
  deactiveren van het kinderslot.
  2. Volume instellen
  voor...
  1. Instelmodus
  voor
  signaalvolume
  activeren
  op
  zetten
  1 stap,
  displayveld
  wordt verlicht
  kiezen en
  vasthouden
  +
  1 stap,
  loslaten
  op zetten
  direct
  Toetssignalen
  Instructiesignalen
  Volume
  instellen*
  1 stap Volume
  instellen*
  * evtl. meerdere
  malen kiezen
  Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van model), blz. 10
  Compartiment II: wasmiddel voor hoofdwas,
  ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
  Uw wasautomaat
  Bedoeld gebruik
  Inhoud Blz.
  ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................ 1
  ʋ Programma.......................................................................................... 1
  ʋ Programma instellen en aanpassen .............................................. 3
  ʋ Wassen ...........................................................................................3/4
  ʋ Na het wassen .................................................................................... 4
  ʋ Individuele instellingen .................................................................. 5/6
  ʋ Programma-overzicht ...................................................................... 7
  ʋ Veiligheidsaanwijzingen ................................................................... 8
  ʋ Verbruikswaarden ............................................................................. 8
  ʋ Belangrijke aanwijzingen ................................................................ 9
  ʋ Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel ............................................ 10
  ʋ Verzorging ........................................................................................10
  ʋ Instructies in het display ................................................................10
  ʋ Instructies bij verstopping .............................................................11
  ʋ Wat te doen als... .............................................................................12
  ʋ Noodontgrendeling .........................................................................13
  ʋ Servicedienst.....................................................................................13
  Milieubesparing / besparingstips
  Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
  benutten.
  Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
  In plaats van Witte was/bonte was 90°C programma
  Witte was/bonte was 60°C en extra functie j EcoPerfect
  kiezen. Vergelijkbaar wasresultaat met aanzienlijk minder
  energieverbruik.
  Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
  doseren.
  Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
  het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de
  producent van de droger kiezen.
  Voorbereiden
  Voor de eerste keer wassen
  eenmaal zonder wasgoed wassena blz. 9
  Programma instellen** en aanpassen
  1
  2
  Wassen
  Compartiment ~: wasverzachter, stijfsel
  Compartiment I: wasmiddel voor voorwas
  ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
  ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-
  was wol in wassop,
  ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en
  onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasauto-
  maat geschikt zijn.
  Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat
  laten!
  Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen
  geen gebruik maken van de wasautomaat!
  Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
  houden!
  Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
  Voorkomt verstopping.
  Wasmiddellade
  met compartimenten I, II, ~
  Bedieningspaneel
  Greep van de
  vuldeur
  Serviceäklep
  Vuldeur
  Installatie deskundig volgens separate
  plaatsingshandleiding.
  Machine controleren
  Beschadigde machine nooit in gebruik
  nemen!
  Neem contact op met de
  Servicedienst!
  Stekker in stopcontact steken
  Alleen met droge handen!
  Alleen bij de stekker
  vastpakken!
  Waterkraan openen
  **Wanneer in het display het symbool
  knippert, dan is het kinderslot
  actief a Deactiveren, blz. 5.
  Extra functies en optietoetsen
  a Individuele instellingen, blz. 5.
  Start/bijvullen kiezen
  Wassen
  Programma-einde wanneer ...
  ... Start/bijvullen uit en op het display verschijnt.
  Programma afbreken
  Bij programma's met hoge temperatuur:
  Wasgoed afkoelen: Spoelen kiezen.
  Start/bijvullen kiezen.
  Bij programma's met lagere temperatuur:
  Centrifugeren of Afpompen kiezen.
  Start/bijvullen kiezen.
  Programma wijzigen wanneer ...
  ... u per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
  Programma opnieuw kiezen.
  Start/bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.
  Was bijvullen wanneer ... a blz. 5
  Start/bijvullen gekozen en dan in display YES brandt en Start/bijvullen
  knippert. Wanneer NO brandt, kan de vuldeur niet geopend worden.
  Vuldeur niet langere tijd open laten staan - water dat uit het
  wasgoed komt kan uit de machine stromen.
  Start/bijvullen kiezen.
  Individuele instellingen
  ʑ
  Optietoetsen
  Voor en tijdens het draaien van het gekozen programma, kunnen centrifugetoerental en
  temperatuur gewijzigd worden. De effecten hiervan zijn afhankelijk van hoever het
  programma is gevorderd.
  ʑ
  °C(Temperatuur)
  U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De maximaal instelbare wastemperatuur
  hangt steeds af van het ingestelde programma.
  ʑ
  (klaar in)
  Bij de keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De
  programmastart kunt u uitstellen. De klaar in-tijd kan in stappen van uren, tot maximaal 24h
  worden ingesteld. Taste (klaar in) net zo vaak indrukken tot het gewenste aantal uren
  wordt weergegeven (h=uur). Start/bijvullen kiezen.
  ʑ
  (Centrifugetoerental) c(Spoelstop = zonder eind- centrifugeren)
  U kunt het getoonde centrifugetoerental wijzigen of c(Spoelstop = zonder eind- centri-
  fugeren, het wasgoed blijft dan na het laatste spoelen in het water liggen display )
  kiezen. Het maximale centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde
  programma.
  ʑ
  Extra functies a ook Programma-overzicht, blz. 7
  i SpeedPerfect Voor het wassen in een kortere tijd, met vergelijkbaar wasresultaat ten
  opzichte van het standaard programma. Maximale
  beladingshoeveelheid a Programma-overzicht, blz. 7.
  j EcoPerfect Voor het besparen van energie bij vergelijkbaar wasresultaat
  vergeleken met het standaard programma.
  Licht strijken Speciale centrifugeprocedure met aansluitend wasgoed losmaken.
  Voorzichtig eind- centrifugeren bij gereduceerd centrifugetoerental.
  Restvochtgehalte van het wasgoed neemt licht toe.
  Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het
  verder verbeteren van de spoelresultaten.
  ʑ
  Kinderslot en bijvullen
  Kinderslot/
  Beveiliging tegen
  onbevoegd gebruik
  Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde
  functies.
  Activeren/Deactiveren: Na Programmstart/-einde 5 seconden lang
  Start/bijvullen kiezen.
  Opmerking: het kinderslot blijft tot de volgende programmastart
  geactiveerd, ook na het uitschakelen van de wasautomaat!
  In dat geval na het inschakelen van de machine het kinderslot weer
  deactiveren.
  YES
  bijvullen
  Toets Start/bijvullen kiezen, wanneer u na aanvang van het
  programma wasgoed wilt bijvullen. De wasautomaat controleert of
  bijvullen mogelijk is.
  YES brandt en Start/bijvullen knippert: Bijvullen mogelijk.
  NO knippert: wachten tot YES brandt.
  Opmerking: vuldeur pas opeen, wanneer YES brandt.
  NO: Bijvullen niet mogelijk.
  Opmerking: bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het
  centrifugeren blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen
  vergrendeld.
  Om het programma te hervatten de toets Start/bijvullen kiezen.
  Programmakiezer voor het
  aan- en uitzetten van de
  wasautomaat en om pro-
  gramma's te kiezen. Draaien in
  beide richtingen mogelijk.
  Alle toetsen zijn aanraak-
  gevoelig, licht aanraken is
  voldoende! Bij het langer
  aanraken van de optietoets
  (klaar in) worden de
  instelopties automatisch
  doorlopen!
  3
  Programma
  Gedetailleerd programma-overzicht a blz. 7.
  Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar,
  afhankelijk van het gekozen programma en
  programmavoortgang.
  Witte was/bonte was Stevig textiel
  + Voorwas Stevig textiel, voorwas bij 30°C
  Kreukherstellend Kreukherstellend textiel
  + Voorwas kreukherstellend textiel, voorwas bij 30°C
  Snel + Mix verschillende soorten wasgoed
  Fijn/Zijde gevoelig wasbaar textiel
  : Wol hand-/machine wasbare wol
  Spoelen Extra spoelen met Centrifugeren
  Centrifugeren Extra centrifugeren met instelbaar centrifuge-
  toerental
  Afpompen van het spoelwater bij c(Spoelstop = zonder
  eind- centrifugeren)
  Voorzichtig centrifugieren Extra centrifugeren met gereduceerd
  centrifugetoerental
  Extra snel 15‘ Extrakort programma
  Sensitive stevig textiel, langer wassen en extra spoelen
  voor bijzonder gevoelige huid
  Sport Textiel van microvezels
  Kreukherstellend spec. donker textiel
  Uitschakelen
  Programmakiezer op Uit zetten.
  Waterkraan sluiten
  Bij Aqua-Stop modellen niet nodig a Instructie plaatsingshandleiding,
  blz. 7.
  Wasgoed uitnemen
  Deur openen en wasgoed uitnemen.
  Wanneer (Spoelstop = zonder eind- centrifugeren) actief is:
  Programmakiezer op Afpompen of Centrifugeren zetten. Eventueel
  centrifugetoerental kiezen.
  Start/bijvullen kiezen.
  Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen
  - Roestgevaar.
  Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat restwater kan
  verdampen.
  Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief
  hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch. De
  wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en
  energieverbruik.
  Elke machine die onze fabriek verlaat, werd zorgvuldig op werking en
  een perfecte toestand gecontroleerd.
  Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserve-
  onderdelen en services vindt u op onze website
  www.bosch-home.com of u kunt contact opnemen met ons
  servicecentrum.
  7
  Programma-overzicht a Tabel verbruikswaarden blz. 8 en opmerkingen op blz. 9 aanhouden!
  * gereduceerde belading bij extra functie i SpeedPerfect
  Als kort programma is Snel + Mix 40°C met max. centrifugetoerental optimaal geschikt.
  Programma's zonder voorwas - wasmiddel in compartiment I doen, programma's met voorwas - wasmiddel over compartimenten I en II verdelen.
  Programma °C max.
  Type wasgoed
  Extra functies, opties, instructie
  Witte was/bonte was
  : - 90 °C
  8 kg/
  5 kg*
  stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of
  linnen
  i SpeedPerfect*, j EcoPerfect, Licht strijken, Extra spoelen,
  cSpoelstop
  + Voorwas
  Sensitive : - 60 °C stevig textiel van katoen of linnen
  i SpeedPerfect*, j EcoPerfect, Licht strijken, Extra spoelen,
  cSpoelstop; voor bijzonder gevoelige huid, langer wassen bij gekozen
  temperatuur, hoger waterpeil, extra spoelcyclus
  Kreukherstellend
  : - 60 °C
  3,5 kg
  kreukherstellend textiel van katoen, linnen, syn-
  thetisch materiaal of gemengde stoffen
  i SpeedPerfect, j EcoPerfect, Licht strijken, Extra spoelen,
  Spoelstop
  + Voorwas
  Snel + Mix : - 40 °C Textiel van katoen of kreukherstellend textiel
  i SpeedPerfect, j EcoPerfect, Licht strijken, Extra spoelen,
  Spoelstop; verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen
  worden
  Kreukherst. spec. :c- 40 °C
  donker textiel van katoen en donker kreukher-
  stellend textiel
  i SpeedPerfect, j EcoPerfect, Licht strijken, Extra spoelen,
  Spoelstop;g ereduceerd spoelen en eind-centrifugeren
  Fijn/zijde : - 40 °C
  2 kg
  voor gevoelig, wasbaar textiel bijv. van zijde,
  satijn, synthetisch of gemengde stoffen (bijv. gor-
  dijnen)
  i SpeedPerfect, j EcoPerfect, Licht strijken, Extra spoelen,
  Spoelstop;niet centrifugeren tussen de spoelbeurten door
  :Wol : - 40 °C
  handä of machinewasbaar textiel van wol of met
  een wolaandeel
  cSpoelstop; bijzonder voorzichtig wasprogramma, om krimpen van was-
  goed te voorkomen, langere programmapauzes (textiel rust in het wassop)
  Extra snel 15‘ : - 40 °C
  kreukherstellend textiel van katoen, linnen, syn-
  thetisch materiaal of gemengde stoffen
  cSpoelstop; kort programma van ca. 15 minuten, geschikt voor licht ver-
  ontreinigd wasgoed
  Sport : - 40 °C Textiel van microvezels
  i SpeedPerfect, j EcoPerfect, Licht strijken, Extra spoelen,
  cSpoelstop
  Extra programma's Spoelen, Centrifugeren, Afpompen, Voorzichtig centrifugieren
  1109 / 9000506610
  *506610*
  WAS28442NL
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH
  Carl-Wery-Str. 34
  81739 München / Deutschland
Bosch WAS28442

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Bosch WAS28442 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Bosch WAS28442 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de . Deze handleiding valt onder de categorie en is door mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een . Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: . Heeft u een vraag over de of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Bosch WAS28442 specificaties

Merk Bosch
Model WAS28442
Product Wasmachine
EAN 4242002535234
Taal Nederlands
Bestandstype PDF
Energie
Energieverbruik wassen 2.34
Energie-efficiëntieklasse A-30%
Waterconsumptie per cyclus 56l
Jaarlijkse energieverbruik wassen -
Jaarlijks waterverbruik wassen -l
Design
Soort Vrijstaand
Type lader Voorbelading
Kleur van het product Wit
Deurscharnieren Links
Deur openingshoek 165°
Prestatie
Wasklasse A
Centrifuge-droger klasse B
Maximale centrifugesnelheid 1400RPM
Capaciteit trommel 8kg
AquaStop-functie
Uitgestelde start timer
Sopschuimbewaking
Onbalanscontrolesysteem
Startvertraging 24
Ergonomie
Kinderslot
Resterende tijd indicatie
- delicate/silk, hand/wool, quick
Gewicht en omvang
Breedte 600mm
Diepte 590mm
Hoogte 842mm
Wasprogramma's
Allergiewasprogramma
Wasprogramma voor zwarte was

Gerelateerde producthandleidingen

Wasmachine Bosch

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Bosch WAS28442.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info