Bosch WAE32361

Bosch WAE32361 handleiding

(1)
 • 7
  Programma-overzicht –> Tabel verbruikswaarden blz. 8 en opmerkingen op blz. 6 aanhouden!
  Programma °C max.
  Type
  wasgoed
  extra functies; Aanwijzing
  Witte was/bonte was 30, 40, 60, 90 °C
  6 kg/
  4 kg*
  stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of
  linnen
  i SpeedPerfect*, j EcoPerfect, Licht strijken, Extra spoelen
  + Voorwas 40 °C
  Kreukherstellend 30, 40, 60 °C 3 kg
  kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthe-
  tisch materiaal of gemengde stoffen
  i SpeedPerfect, j EcoPerfect, Licht strijken, Extra spoelen
  Fijn / Zijde 30 °C
  2 kg
  voor gevoelig, wasbaar textiel bijv. van zijde, satijn,
  synthetisch of gemengde stoffen (bijv. gordijnen)
  i SpeedPerfect, j EcoPerfect, Licht strijken, Extra spoelen;
  Er wordt tussen de spoelbeurten niet gecentrifugeerd.
  / Wol koud, 30 °C
  handä of machinewasbaar textiel van wol of met een
  wolaandeel
  bijzonder sparend wasprogramma om krimp van het wasgoed te
  vermijden, langere programmapauzes (textiel rust in wassop)
  Extra snel 15’ 30 °C
  kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthe-
  tisch materiaal of gemengde stoffen
  Kort programma ca. 15 minuten,
  geschikt voor licht vervuild wasgoed
  Sport 30 °C textiel van microvezels i SpeedPerfect, j EcoPerfect, Licht strijken, Extra spoelen
  Extra programma's Spoelen/Centrifugeren, Afpompen
  * gereduceerde belading bij extra functie i SpeedPerfect.
  Programma zonder voorwas - Wasmiddel in compartiment II doen, Programma met Voorwas - wasmiddel in compartiment I en II verdelen.
  0709 / 9000473686
  *473686*
  WAE32361NL
  WAE28361NL ...
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH
  Carl-Wery-Str. 34
  81739 München / Deutschland
  8
  Veiligheidsinstructies
  Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de
  wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te
  handelen.
  Documentatie voor later gebruik bewaren.
  Gevaar voor elektrische
  schokken
  Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
  Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.
  Levensgevaarlijk Bij versleten apparaten:
  Netstekker uit contactdoos trekken.
  Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
  Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet
  opsluiten en in levensgevaar komen.
  Verstikkingsgevaar Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van
  kinderen houden.
  Vergiftigingsgevaar Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet
  toegankelijke plek bewaren.
  Explosiegevaar Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv.
  vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan
  na het plaatsen tot een explosie leiden.
  Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.
  Letselgevaar De vuldeur kan zeer heet zijn.
  U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
  Niet op de wasautomaat klimmen.
  Niet op de geopende vuldeur steunen.
  Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
  Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade tijdens
  bedrijf!
  Verbruikswaarden
  Programma Extra functies Belading Stroom*** Water***
  Programma-
  duur
  ***
  Witte was/bonte was 30 °C** 6 kg 0,51 kWh 55 l 2:21 h
  Witte was/bonte was 40 °C** 6 kg 0,63 kWh 55 l 2:21 h
  Witte was/bonte was 60 °C** 6 kg 1,26 kWh 55 l 2:29 h
  Witte was/bonte was 60 °C j EcoPerfect* 6 kg 1,02 kWh 45 l 2:49 h
  Witte was/bonte was 90 °C 6 kg 1,98 kWh 59 l 2:34 h
  Kreukherstellend 40 °C** 3 kg 0,55 kWh 55 l 1:17 h
  Fijn / Zijde 30 °C 2 kg 0,21 kWh 31 l 0:41 h
  : / Wol koud 2 kg 0,10 kWh 39 l 0:40 h
  : / Wol 30 °C 2 kg 0,19 kWh 39 l 0:40 h
  * Programma-instelling voor het testen van het energielabel conform Richtljin 92/75/EWG.
  ** Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.
  Instructies voor vergelijkingstests: De testprogrammas testen met de aangegeven belading en maximaal centrifugetoerental.
  *** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en ver-
  vuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.
  9
  Onderhoud
  Voor de eerste keer wassen
  Geen wasgoed in de machine doen! Waterkraan openen, ca. 1 liter water en vervolgens
  ½ maatbeker wasmiddel in compartiment II doen. Programmakiezer op Kreukherstellend
  60 °C zetten en Start/Bijvullen kiezen. Aan het einde van het programma de programmakiezer
  op Uit zetten.
  Behuizing machine, bedieningspaneel
  Met een zachte, vochtige doek afnemen.
  Geen schurende doeken, schuursponsjes of reinigingsmiddelen (RVS-reiniger) gebruiken.
  Wasmiddelä en reinigerresten direct verwijderen.
  Reinigen met waterstraal niet toegestaan.
  Doseerbakje reinigen ...
  ... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.
  1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
  2. Inzet uitnemen: Met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
  3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
  4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
  5. Doseerbakje inschuiven.
  Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.
  Wastrommel
  Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
  Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.
  Ontkalken Geen was in de wasmachine!
  Ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel, bij een juiste
  wasmiddeldosering niet nodig.
  Noodontgrendeling, bijv. bij uitval van de elektriciteit
  Het programma loopt verder, wanneer de stroom weer is ingeschakeld. Moet toch het
  wasgoed worden verwijderd, dan kan de vuldeur als volgt worden geopend:
  Verbrandingsgevaar!
  Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen.
  Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
  Niet de vuldeur openen wanneer er nog water achter het venster zichtbaar is.
  1. Programmakiezer op Uit zetten en de stekker uit het stopcontact halen.
  2. Sop afvoeren –> blz. 10.
  3. Noodontgrendeling met een gereedschap naar onder trekken en loslaten.
  Vervolgens kan de vuldeur worden geopend.
  Instructies op het display afhankelijk van model
  F: 16 Vuldeur goed sluiten; evtl. wasgoed ingeklemd.
  F: 17 Waterkraan volledig openen, toevoerslang geknikt/afgeklemd;
  Zeef reinigen –> blz. 10, waterdruk te laag.
  F: 18 Soppomp verstopt; Soppomp reinigen –> blz. 10.
  Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; Afvoerslang bij sifon reinigen –> blz. 10.
  F: 21 Motorstoring. Contact opnemen met de Servicedienst!
  F: 23 Water in bodembak, apparaat lek. Contact opnemen met de Servicedienst!
  Elektrocutiegevaar! Netstekker uit het stopcontact
  halen!
  Explosiegevaar! Geen oplosmiddelen!
  10
  Onderhoud
  Soppomp
  Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
  1. Serviceäklep openen en verwijderen.
  2. Voor modellen met slang voor legen: Slang voor het legen uit de
  houder nemen en uit de behuizing trekken. Een bak er onder plaatsen.
  Afsluitkap verwijderen, wassop weg laten lopen.
  Afsluitdop er op drukken en slang voor het legen in de houder duwen.
  2* Voor modellen zonder slang voor legen: Pompdeksel voorzichtig
  losdraaien, tot het sop er begint uit te lopen. Wanneer de serviceklep half
  vol is, pompdeksel vastdraaien en service-klep legen. Stappen herhalen
  tot het sop er volledig er is uitgelopen.
  3. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
  4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen
  (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
  5. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
  6. Serviceklep plaatsen en sluiten.
  Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer
  stroomt: 1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen starten.
  Afvoer slang op sifon
  Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
  1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
  2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
  3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.
  Zeef in watertoevoer
  Elektrocutiegevaar!
  AquaäStopäveiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische
  afsluiter).
  Waterdruk in toevoerslang afbouwen:
  1. Waterkraan sluiten!
  2. Gewenst programma instellen (behalve Spoelen/Centrifugeren /
  Afpompen).
  3. Start/Bijvullen kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
  4.
  Programmakiezer op
  Uit
  zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.
  Zeef reinigen:
  1. Afhankelijk van model:
  Slang van waterkraan nemen.
  Zeef met een kleine borstel reinigen.
  en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:
  Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen,
  zeef met tang verwijderen en reinigen.
  2. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.
  Verbrandingsgevaar!
  Wassop laten afkoelen!
  Waterkraan dichtdraaien!
  11
  Wat te doen wanneer...
  ʑ
  Er water uitstroomt Afvoerslang juist bevestigen / vervangen.
  Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
  ʑ
  Geen watertoevoer.
  Wasmiddel niet
  ingespoeld.
  Start/Bijvullen niet gekozen?
  Waterkraan niet geopend?
  Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen –> blz. 10.
  Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
  ʑ
  Vuldeur gaat niet open. Veiligheidsfunctie actief. Programma afbreken? –> blz. 4.
  Spoelstop (= zonder eindcentrifugeren) kiezen? –> blz. 3,4.
  Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk? –> blz. 9.
  ʑ
  Het programma start niet. Start/Bijvullen of klaar in- tijd gekozen?
  Vuldeur gesloten?
  Kinderslot actief? Deactiveren –> blz. 5.
  ʑ
  Wassop wordt niet
  afgepompt.
  Spoelstop (= zonder eindcentrifugeren) kiezen? –> blz. 3,4.
  Soppomp reinigen –> blz. 10.
  Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
  ʑ
  Water in de trommel niet
  zichtbaar.
  Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
  ʑ
  Centrifugeresultaat niet
  naar tevredenheid.
  Kleine en grote stukken wasgoed gelijkmatig in de trommel
  verdelen.
  Licht strijken gekozen? –> blz. 5.
  Te laat toerental gekozen? –> blz. 5.
  ʑ
  Meermalen beginnen met
  centrifugeren.
  Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat
  onbalans verdwijnt.
  ʑ
  Restwater in het
  compartiment voor
  verzorgingsproduct.
  Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed
  Eventueel lade reinigen –> blz. 9.
  ʑ
  Geurvorming in
  wasautomaat.
  Programma Witte was/bonte was 90 °C zonder wasgoed
  doorvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
  ʑ
  Er komt schuim uit het
  wasmiddelvullade.
  Teveel wasmiddel gebruikt?
  Wanneer schuim uit de wasmiddelenlade komt:
  1 eetlepel wasverzachter met een ½ liter water mengen en in
  compartiment II doen (niet bij Outdoor- en dons-textiel!).
  Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
  ʑ
  Sterke geluidsont-
  wikkeling, trillingen en
  “wandelen” bij het
  centrifugeren.
  Apparaatvoeten gefixeerd?
  Apparaatvoeten borgen –> Opstellingshandleiding.
  Transportbeveiligingen verwijderd?
  Transportbeveiligingen verwijderen –> Opstellingshandleiding.
  ʑ
  Display / displaylampen
  werken tijdens het bedrijf
  niet.
  Stroomstoring?
  Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen.
  Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst
  inschakelen.
  ʑ
  Programmaduur langer
  dan gewoonlijk.
  Geen storing- Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans
  door het meermalen verdelen van het wasgoed.
  Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een
  spoelcyclus toegevoegd.
  ʑ
  Resten wasmiddel op het
  wasgoed.
  Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water
  oplosbaar zijn.
  Spoelen/Centrifugeren kiezen of het wasgoed na het wassen
  afborstelen.
  Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie
  nodig is:
  Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen.
  Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst –> Plaatsings-
  handleiding.
  Gebruikershandleiding
  Wasautomaat
  nl
  De veiligheidsaanwijzingen op bladzijde 8 in acht nemen!
  De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke
  plaatsingshandleiding in gebruik nemen!
Bosch WAE32361

Hulp nodig?

Aantal vragen: 1

Heeft u een vraag over de Bosch WAE32361 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Bosch WAE32361 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

J ter Halle, 2019-06-10 07:26:39 Geen reacties

machine doet alles behalve centrifugeren

Beantwoord deze vraag

Bekijk hier gratis de handleiding van de Bosch WAE32361. Deze handleiding valt onder de categorie Wasmachines en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.6. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Bosch WAE32361 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Bosch WAE32361 specificaties

Merk Bosch
Model WAE32361
Product Wasmachine
Taal Nederlands
Bestandstype PDF

Gerelateerde producthandleidingen

Wasmachine Bosch

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Bosch WAE32361.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info