Bosch WAE28463 handleiding

Bekijk hier gratis de Bosch WAE28463 handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere Bosch WAE28463 bezitters.

1 2 3 4 5
6
: - 90 °C Temp. °C Temperatuur kiezen (: = koud)
1 - 24h Klaar in Einde programma na ...
- 1400* Omw./min. Centrifugetoerental kiezen (* afh. van model) of (zonder eindcentrifugeren,
wasgoed ligt in laatste spoelwater, display - - -)
Statusindicaties Indicaties voor programmaverloop:
þüüüücü-0- Wassen, spoelen, centrifugeren, programmaduur resp. -einde (-0-)
# Kinderslot –> Blz. 5
Vuldeur openen, was bijvullen –> Blz. 4,5
Programma-einde wanneer ...
... Start/Bijvullen knippert en in het display -0- verschijnt.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
Was afkoelen: Spoelen kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
Centrifugeren of Afpompen kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.
Programma wijzigen wanneer...
... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
Programma opnieuw kiezen.
Start/Bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint
van voor af aan.
Was bijvullen wanneer ... –> Blz. 5
... Start/Bijvullen gekozen en vervolgens lichten in het
display de beide symbolen YES + op. Bij NO kan de
vuldeur niet worden geopend.
Start/Bijvullen kiezen.
Installatie deskundig volgens separate
plaatsingshandleiding.
Machine controleren
Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
Neem contact op met de Servicedienst!
Stekker in stopcontact
steken
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!
Waterkraan openen
Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden –> Blz. 7.
Belangrijke aanwijzingen aanhouden –> Blz. 6!
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand
klemmen.
Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij
uw waterbedrijf) en aanwijzigingen van de producent.
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
trommel leggen.
Uw wasautomaat
Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasautomaat
kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking
en een perfecte toestand gecontroleerd.
Voor meer informatie: http://www.bosch-hausgeraete.de
Bosch-Infoteam: bosch-infoteam@bshg.com
Milieuvriendelijk afvoeren
Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn
2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
retourname en verwerking voor oude apparaten.
Bedoeld gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
ʋ Programma ..........................................................................................1
ʋ Programma instellen en aanpassen ..............................................3
ʋ Wassen ............................................................................................3/4
ʋ Na het wassen.....................................................................................4
ʋ Individuele instellingen...................................................................5/6
ʋ Belangrijke aanwijzingen ................................................................ 6
ʋ Programma-overzicht .......................................................................7
ʋ Veiligheidsaanwijzingen ...................................................................8
ʋ Verbruikswaarden ..............................................................................8
ʋ Verzorging ...........................................................................................9
ʋ Instructies in het display ...................................................................9
ʋ Onderhoud ....................................................................................... 10
ʋ Wat te doen als... ............................................................................. 11
Milieubesparing / besparingstips
Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
benutten.
Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
In plaats van Witte was/bonte was 90 °C het programma Witte
was/bonte was 60 °C en extra functie j EcoPerfect kiezen.
Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
doseren.
Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de
producent van de droger kiezen.
Voorbereiden
Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen –> Blz. 9.
Programma instellen** en aanpassen
Display /
Optietoetsen
ProgrammakiezerStart/
Bijvullen
Programmakiezer voor het in- en
uitschakelen van de machine en
het kiezen van de programma's.
Kan in beide richtingen worden
gedraaid.
Programma
Gedetailleerd programma-overzicht –> Blz. 7.
Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk van het
gekozen programma en programmavoortgang.
Witte was/bonte was stevig textiel
+ Voorwas stevig textiel –> Blz. 6
Kreukherstellend kreukherstellend textiel
+ Voorwas kreukherstellend textiel –> Blz. 6
Snel+Mix verschillende soorten wasgoed
Fijn/Zijde gevoelig wasbaar textiel
ÿ / Wol hand-/machine wasbare wol
Spoelen met aansluitend centrifugeren
Centrifugeren met de hand gewassen wasgoed
Afpompen van het spoelwater bij
Voorzichtig centrifugeren met de hand gewassen was met gereduceerd
centrifugetoerental
Extra snel 15’ kort programma
Sensitive stevig textiel
Sport textiel van microvezels
Kreukherstellend spec. donker textiel
**Wanneer in het display het
symbool # knippert, kinderslot
actief –> deactiveren, Blz. 5.
Extra functies en optietoetsen –>
Individuele instellingen, Blz. 5.
Start/Bijvullen kiezen
Wassen
1
2
Wassen
Wasmiddellade met
compartimenten I, II, ~
Vuldeur
Compartiment 0: Wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-
was wol in wassop,
ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en
onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasauto-
maat geschikt zijn.
.
Kinderen niet zonder toezicht bij de
wasautomaat laten!
Kinderen en niet geïnstrueerde personen
mogen geen gebruik maken van de
wasautomaat!
Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
houden!
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
Individuele instellingen
ʑ
Optietoetsen
Voor en tijdens het gekozen programma kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur
worden gewijzigd. Effecten afhankelijk van de programmavoortgang.
ʑ
Temperatuur °C
U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur
hangt af van het gekozen programma.
ʑ
Klaar in
Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De
programmastart kunt u voor aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in
stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets Klaar in net zo vaak kiezen,
tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). Start/Bijvullen kiezen.
ʑ
Omw./min.
U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen. Het mogelijke maximale
centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde programma.
ʑ
Extra functies –> ook Programma-overzicht, Blz. 7
i SpeedPerfect Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat
vergeleken met het standaardprogramma. Maximale
beladingshoeveelheid –> Programma-overzicht, Blz. 7.
j EcoPerfect Voor energiebesparing bij vergelijkbaar wasresultaat als het
standaardprogramma.
Licht strijken Special centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Sparend
eindcentrifugeren - Restvochtgehalte van de was iets hoger.
Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het
verder verbeteren van de spoelresultaten.
ʑ
Kinderslot en bijvullen
#
Kinderslot/
Beveiliging tegen
onbevoegd gebruik
Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde
functies.
AAN/UIT: na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang Start/
Bijvullen kiezen.
Instructie: Kinderslot kan tot de volgende programmastart
geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine!
In dat geval voor de start van het programma het kinderslot
deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer
activeren.
YES + o
Bijvullen
Toets Start/Bijvullen kiezen, wanneer u na het starten van het
programma nog wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of
bijvullen mogelijk is.
YES + lichten op: Bijvullen mogelijk.
NO knippert: Wacht tot YES + gaan branden.
Instructie: Deur pas openen wanneer beide symbolen YES +
branden.
NO: Wasgoed bijvullen niet mogelijk.
Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het
centrifugeren blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen
vergrendeld.
Om het programma te hervatten, de toets Start/Bijvullen kiezen.
ʑ
Start/Bijvullen
Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/
deactiveren van het kinderslot.
Individuele instellingen
ʑ
Signaal
Belangrijke aanwijzingen
Wasgoed en machine leegmaken
Zakken legen.
Let op metalen delen (paperclips etc.).
Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
Zand uit zakken en zomen borstelen.
Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
licht Niet voorwassen. Eventueel extra functie i SpeedPerfect kiezen.
Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk Minder wasgoed in de machine doen.
Programma met voorwas (Voorwas bij 30 °C) kiezen.
Inweken Was van gelijke kleur in de wasautomaat doen.
Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen.
Programmakiezer op Witte was/bonte was 30 °C zetten en Start/Bijvullen kiezen. Na ca. 10
minuten Start/Bijvullen kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste
inweektijd opnieuw Start/Bijvullen kiezen, wanneer het programma moet worden hervat, of
anders het programma wijzigen.
Stijfsel Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen
van de producent in het wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst reinigen) doseren.
Kleuren / Ontkleuren
Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten!
Instructies van de verfproducent aanhouden! Was niet in de wasautomaat ontkleuren!
2. Volume instellen
voor...
1. Instelmodus voor
signaalvolume
activeren
op
zetten
1 stap,
displayveld
wordt verlicht
kiezen en
vasthouden
+
1 stap,
loslaten
Toetssignalen Instructiesignalen
op
zetten
Volume
instellen*
Volume
instellen*
1 stap
direct
* evtl. meerdere
malen kiezen
Alle toetsen zijn aanraakgevoelig, aantippen
is voldoende! Bij langer aanraken van de
optietoetsen worden de instelopties
automatisch doorlopen!
Extra
functies
3
Trommel
Bedieningspaneel
Serviceäklep
Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien (= zonder eindcentrifugeren) actief:
Programmakiezer op Afpompen stand of
centrifugetoerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.
Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen
verwijderen - Roestgevaar.
Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten,
zodat restwater kan opdrogen
Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop modellen niet nodig –> Instructie
plaatsingshandleiding.
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten

Vraag over de Bosch WAE28463?

Stel de vraag die je hebt over de Bosch WAE28463 hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Bosch WAE28463 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.