Bosch WAE28391

Bosch WAE28391 handleiding

(1)
 • 1 2 3 4 5
  6
  Programma-einde wanneer ...
  ... Start/Bijvullen knippert en in het display -0- verschijnt.
  Programma afbreken
  Bij programma's met hoge temperatuur:
  Was afkoelen: Spoelen/Centrigureren kiezen.
  Start/Bijvullen kiezen.
  Bij programma's met lagere temperatuur:
  Spoelen/Centrifugeren (Toets Extra water deactiveren)
  of Afpompen kiezen.
  Start/Bijvullen kiezen.
  Programma wijzigen wanneer...
  ... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
  Programma opnieuw kiezen.
  Start/Bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint
  van voor af aan.
  Was bijvullen wanneer ... –> blz. 5
  ... Start/Bijvullen is gekozen en vervolgens in het display
  YES gaat branden. Bij NO kan de vuldeur niet worden
  geopend.
  Start/Bijvullen kiezen.
  Installatie deskundig volgens separate
  plaatsingshandleiding.
  Machine controleren
  Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
  Neem contact op met de Servicedienst!
  Stekker in stopcontact
  steken
  Alleen met droge handen!
  Alleen bij de stekker vastpakken!
  Waterkraan openen
  Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder,
  bleekmiddel, vlekkenzout
  Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
  Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
  Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
  Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
  Maximale belading niet overschrijden–> blz. 7.
  Belangrijke aanwijzingen aanhouden –> blz. 6!
  Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
  Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand
  klemmen.
  Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
  Doseren overeenkomstig:
  hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen
  bij uw waterbedrijf) en aanwijzigingen van de producent.
  Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
  trommel leggen.
  Uw wasautomaat
  Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
  hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasautomaat
  kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik.
  Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking
  en een perfecte toestand gecontroleerd.
  Voor meer informatie: www.bosch-home.com
  Milieuvriendelijk afvoeren
  Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
  Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn
  2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische
  apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
  De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
  retourname en verwerking voor oude apparaten.
  Bedoeld gebruik
  Inhoud Blz.
  ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
  ʋ Programma ..........................................................................................1
  ʋ Programma instellen en aanpassen ..............................................3
  ʋ Wassen ............................................................................................3/4
  ʋ Na het wassen.....................................................................................4
  ʋ Individuele instellingen...................................................................5/6
  ʋ Belangrijke aanwijzingen ................................................................. 6
  ʋ Programma-overzicht .......................................................................7
  ʋ Veiligheidsaanwijzingen ...................................................................8
  ʋ Verbruikswaarden ..............................................................................8
  ʋ Verzorging ........................................................................................... 9
  ʋ Instructies in het display ...................................................................9
  ʋ Onderhoud ....................................................................................... 10
  ʋ Wat te doen als... ............................................................................. 11
  Milieubesparing / besparingstips
  Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
  benutten.
  Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
  In plaats van Witte was/bonte was 90 °C het programma Witte
  was/bonte was 60 °C en extra functie j
  EcoPerfect kiezen.
  Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
  Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
  doseren.
  Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
  het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de
  producent van de droger kiezen.
  Voorbereiden
  Voor de eerste keer wassen
  eenmaal zonder wasgoed wassen –> blz. 9.
  Programma instellen** en aanpassen
  Centrifuget
  oerental*
  ProgrammakiezerStart/
  Bijvullen
  Programmakiezer voor het in- en
  uitschakelen van de machine en
  het kiezen van de programma's.
  Kan in beide richtingen worden
  gedraaid.
  Programma
  Gedetailleerd programma-overzicht –> blz. 7.
  Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar,
  afhankelijk van het gekozen programma en programma-
  voortgang.
  Witte was/bonte was stevig textiel
  + Voorwas stevig textiel, voorwas bij 30 °C
  Sport textiel van microvezels
  Extra snel 15’ kort programma
  Spoelen/
  Centrifugeren
  met de hand gewassen wasgoed, toets
  Extra water
  geactiveerd; wanneer
  alleen gecentrigueerd moet worden,
  de toets deactiveren
  Afpompen van het spoelwater bij Spoelstop
  (zonder eindcentrifugeren)
  ÿ / Wol hand-/machine wasbare wol
  Fijn / Zijde gevoelig wasbaar textiel
  Kreukherstellend kreukherstellend textiel
  **Wanneer in het display het
  symbool #knippert, kinderslot
  actief –> deactiveren, blz. 5.
  Extra functies, optietoets en
  Centrifugetoerentallen –>
  Individuele instellingen, blz. 5.
  Start/Bijvullen kiezen
  Wassen
  1
  2
  Wassen
  Wasmiddellade met
  compartimenten I, II, ~
  Vuldeur
  Compartiment 0: Wasverzachter, stijfsel
  Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas
  ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
  ʋ voor het wassen van textiel dat in de machine gewas-
  sen kan worden en wol voor handwas in zeepsop,
  ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en
  onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasauto-
  maat geschikt zijn.
  .
  Kinderen niet zonder toezicht bij de
  wasautomaat laten!
  Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen
  geen gebruik maken van de wasautomaat!
  Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
  houden!
  Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
  Voorkomt verstopping.
  Individuele instellingen
  ʑ
  Optietoets klaar in
  Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De
  programmastart kunt u voor aanvang van het programma uitstellen. De "klaar in" tijd kan in
  stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets
  klaar in net zo vaak kiezen,
  tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). Start/Bijvullen kiezen. Na
  programmastart geen instelmogelijkheid.
  ʑ
  Centrifugetoerental/zonder eindcentrifugeren
  Voor- en tijdens het draaien van het gekozen programma kan het centrifugetoerental of de
  Spoelstop (zonder eindcentrifugeren, was ligt in laatste spoelwater, display - - -) ingesteld
  worden. Effecten afhankelijk van de programmavoortgang.
  Het maximale instelbare centrifugetoerental is afhankelijk van het model en het gekozen
  programma.
  ʑ
  Extra functies –> ook Programma-overzicht, blz. 7
  i SpeedPerfect Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat
  vergeleken met het standaardprogramma. Maximale
  beladingshoeveelheid–> Programma-overzicht, blz. 7.
  j EcoPerfect Voor energiebesparing bij vergelijkbaar wasresultaat als het
  standaardprogramma.
  Licht strijken Special centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Sparend
  eindcentrifugeren - Restvochtgehalte van de was iets hoger.
  Extra water Verhoogd waterniveau en een extra spoelbeurt, verlengde wastijd.
  Voor gebieden met zeer zacht water of voor het verder verbeteren van
  de spoelresultaten.
  ʑ
  Kinderslot en bijvullen
  #
  Kinderslot/
  Beveiliging tegen
  onbevoegd gebruik
  Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde
  functies.
  AAN/UIT: na programmastart/-einde ca 5 seconden lang op Start/
  Bijvullen drukken.
  Instructie: Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd
  blijven, ook na het uitschakelen van de machine!
  In dat geval voor de start van het programma het kinderslot
  deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer
  activeren.
  YES
  Bijvullen
  Toets Start/Bijvullen kiezen, wanneer u na het starten van het
  programma nog wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of
  bijvullen mogelijk is.
  YES gaat branden: Bijvullen mogelijk.
  NO knippert: Wacht tot YES gaat branden.
  Instructie: Deur pas openen wanneer YES brandt.
  NO: Wasgoed bijvullen niet mogelijk.
  Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het
  centrifugeren blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen
  vergrendeld.
  Om het programma te hervatten, de toets Start/Bijvullen kiezen.
  ʑ
  Start/Bijvullen
  Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/
  deactiveren van het kinderslot.
  Individuele instellingen
  ʑ
  Signaal
  Belangrijke aanwijzingen
  Wasgoed en machine leegmaken
  Zakken legen.
  Let op metalen delen (paperclips etc.).
  Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
  Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
  Zand uit zakken en zomen borstelen.
  Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
  Verschillend vervuild wasgoed
  Nieuw wasgoed apart wassen.
  licht Niet voorwassen. Eventueel extra functie i SpeedPerfect kiezen.
  Vlekken eventueel voorbehandelen.
  sterk Minder wasgoed in de machine doen.
  Programma met voorwas kiezen.
  Inweken Was van gelijke kleur in de wasautomaat doen.
  Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen.
  Programmakiezer op Witte was/bonte was 30 °C zetten en Start/Bijvullen kiezen. Na ca. 10
  minuten Start/Bijvullen kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste
  inweektijd opnieuw Start/Bijvullen kiezen, wanneer het programma moet worden hervat, of
  anders het programma wijzigen.
  Stijfsel Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
  Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen
  van de producent in het wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst reinigen) doseren.
  Kleuren/ontkleuren
  Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten!
  Instructies van de verfproducent aanhouden! Was niet in de wasautomaat ontkleuren!
  2. Volume instellen
  voor...
  1. Instelmodus voor
  signaalvolume
  activeren
  op
  zetten
  1 stap, display-
  veld wordt
  verlicht
  kiezen en
  vasthouden
  +
  1 stap,
  loslaten
  Toetssignalen Instructiesignalen
  op
  zetten
  Volume
  instellen*
  Volume
  instellen*
  1 stap
  direct
  * evtl. meerdere
  malen kiezen
  1400
  1200
  800
  600
  Spoelstop
  Alle toetsen zijn aanraakgevoelig, aantippen
  is voldoende! Bij het langer aanraken van de
  optie en centrifugetoerentaltoetsen worden
  de instelopties automatisch doorlopen!
  Extra
  functies
  3
  Trommel
  Bedieningspaneel
  Serviceäklep
  Indicaties voor programmaverloop:
  ü#üþüüüü Kinderslot, wassen, spoelen, centrifugeren
  1 - 24h Einde programma na ...
  klaar in
  Display /
  Optietoets
  Wasgoed uitnemen
  Deur openen en wasgoed uitnemen.
  Wanneer Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) actief is:
  Programmakiezer op Afpompen stand of
  centrifugetoerental kiezen.
  Start/Bijvullen kiezen.
  Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen
  verwijderen - Roestgevaar.
  Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten,
  zodat restwater kan opdrogen
  Waterkraan sluiten
  Bij Aqua-Stop modellen niet nodig –> Instructie
  plaatsingshandleiding.
  Uitschakelen
  Programmakiezer op Uit zetten
  (*afhankelijk van model)
Bosch WAE28391

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Bosch WAE28391 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Bosch WAE28391 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de Bosch WAE28391. Deze handleiding valt onder de categorie Wasmachines en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 8.1. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Bosch WAE28391 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Bosch WAE28391 specificaties

Merk Bosch
Model WAE28391
Product Wasmachine
Taal Nederlands
Bestandstype PDF

Gerelateerde producthandleidingen

Wasmachine Bosch

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Bosch WAE28391.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2020 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info