Bosch WAE28162 handleiding

Bekijk hier gratis de Bosch WAE28162 handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere Bosch WAE28162 bezitters.

1 2 3 4 5
6
Programma-einde wanneer ...
... Start/Pauze knippert en indicatielamp klaar brandt.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
Was afkoelen: Spoelen/Centrifugeren kiezen.
Start/Pauze wählen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
Spoelen/Centrifugeren (toets Extra spoelen
deactiveren) of Afpompen kiezen.
Start/Pauze wählen.
Programma wijzigen wanneer...
... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
Programma opnieuw kiezen.
Start/Pauze wählen. Het nieuwe programma begint van
voor af aan.
Installatie deskundig volgens separate
plaatsingshandleiding.
Machine controleren
Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
Neem contact op met de Servicedienst!
Stekker in stopcontact steken
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!
Waterkraan openen
Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder,
bleekmiddel, vlekkenzout
Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden–> Blz. 7.
Belangrijke aanwijzingen aanhouden–> bladzijde 6!
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen
afdichtrand klemmen.
Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij
uw waterbedrijf) en aanwijzigingen van de producent.
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
trommel leggen.
Uw wasautomaat
Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasautomaat
kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking
en een perfecte toestand gecontroleerd.
Voor meer informatie: http://www.bosch-hausgeraete.de
Bosch-Infoteam: bosch-infoteam@bshg.com
Milieuvriendelijk afvoeren
Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn
2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
retourname en verwerking voor oude apparaten.
Bedoeld gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
ʋ Programma ..........................................................................................1
ʋ Programma instellen en aanpassen ..............................................3
ʋ Wassen ............................................................................................3/4
ʋ Na het wassen.....................................................................................4
ʋ Individuele instellingen...................................................................5/6
ʋ Belangrijke aanwijzingen ................................................................ 6
ʋ Programma-overzicht .......................................................................7
ʋ Veiligheidsaanwijzingen ...................................................................8
ʋ Verbruikswaarden ..............................................................................8
ʋ Verzorging ...........................................................................................9
ʋ Instructie bij indicatielampen ...........................................................9
ʋ Onderhoud ....................................................................................... 10
ʋ Wat te doen als... ............................................................................. 11
Milieubesparing / besparingstips
Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
benutten.
Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
In plaats van Witte was/bonte was 90 °C het programma Witte
was/bonte was 60 °C en extra functie j EcoPerfect kiezen.
Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
doseren.
Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de
producent van de droger kiezen.
Voorbereiden
Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen–> bladzijde 9.
Programma instellen en aanpassen
Centrifuge-
toerental*
ProgrammakiezerStart/Pauze
Programmakiezer voor
het in- en uitschakelen
van de machine en het
kiezen van de
programma's. Kan in
beide richtingen worden
gedraaid.
Programma
Gedetailleerd programma-overzicht –> Blz. 7.
Centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk van het
programma en programmavoortgang.
Witte was/bonte was stevig textiel
+ Voorwas stevig textiel –> Blz. 6
Sport textiel van microvezels
Extra snel 15’ kort programma
Spoelen/
Centrifugeren
met de hand gewassen wasgoed,
toets Extra spoelen geactiveerd;
wanneer alleen gecentrifugeerd moet
worden, toets deactiveren
Afpompen van het spoelwater bij Spoelstop
ÿ Wol hand-/machine wasbare wol
Fijn/Zijde gevoelig wasbaar textiel
Kreukherstellend kreukherstellend textiel
Extra functies en centrifuge-
toerentallen –> Individuele
instellingen, blz. 5.
Start/Pauze kiezen
Wassen
1
2
Wassen
Wasmiddellade met
compartimenten I, II, ~
Vuldeur
Compartiment ~: Wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-
wasbare wol in wassop,
ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en
onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasauto-
maat geschikt zijn.
.
Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat
laten!
Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen
geen gebruik maken van de wasautomaat!
Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
houden!
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
Individuele instellingen
ʑ
Centrifugetoerental –> afhankelijk van model
Voor en tijdens het gekozen programma, kan het centrifugetoerental of Spoelstop (zonder
eindcentrifugeren, wasgoed ligt in laatste spoelwater) worden ingesteld. Effecten afhankelijk
van de programmavoortgang.
Het te kiezen maximale centrifugetoerental is afhankelijk van het model en het ingestelde
programma.
ʑ
Extra functies –> ook Programma-overzicht, Blz. 7
i SpeedPerfect Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat
vergeleken met het standaardprogramma. Maximale
beladingshoeveelheid –> Programma-overzicht, Blz. 7.
j EcoPerfect Voor energiebesparing bij vergelijkbaar wasresultaat t.o.v. het
standaard programma.
Licht strijken Special centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Sparend
eindcentrifugeren - Restvochtgehalte van de was iets hoger.
Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het
verder verbeteren van de spoelresultaten.
ʑ
Start/Pauze
Voor het starten of onderbreken van het programma.
ʑ
Signaal
2. Volume in-
stellen voor...
1. Instelmodus
voor signaal-
volume
activeren
op
zetten
1 stap kiezen en
vasthouden
+
loslaten
Toetssignalen Instructiesignalen
op
zetten
Volume
instellen**
Volume
instellen**
1 stap
direct
**eventueel meerdere malen kiezen
1400
1200
800
600
Spoel-
stop
1 stap
Blindenmodus*
AAN/UIT
Optioneel:
AAN/UIT
op
zetten
*Kort signaal - Functie aan.
Lang signaal - Functie uit.
1 stap
1400
1200
800
600
Spoel-
stop
1400
1200
800
600
Spoel-
stop
1400
1200
800
600
Spoel-
stop
Belangrijke instructie
Wasgoed en machine leegmaken
Zakken legen.
Let op metalen delen (paperclips etc.).
Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
Zand uit zakken en zomen borstelen.
Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
licht Niet voorwassen. Eventueel extra functie i SpeedPerfect kiezen.
Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk Minder wasgoed in de machine doen.
Programma met voorwas (Voorwas bij 30 °C) kiezen.
Inweken Was van gelijke kleur in de wasautomaat doen.
Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen.
Programmakiezer op Witte was/bonte was 30 °C instellen en Start/Pauze kiezen. Na ca. 10
minuten Start/Pauze kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd
opnieuw Start/Pauze kiezen wanneer het programma moet worden hervat, of anders
programma wijzigen.
Stijfsel Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen
van de producent in het wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst reinigen) doseren.
Kleuren / ontkleuren
Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten!
Instructies van de verfproducent aanhouden! Was niet in de wasautomaat ontkleuren!
Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
aantippen is voldoende!
Bij langer aanraken van de centri-
fugetoerentalknop worden de in-
stelopties automatisch doorlopen!
Extra
functies
3
Trommel
Bedieningspaneel
Serviceäklep
Status-
indicaties
Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
In geval van Spoelstop (= zonder eindcentrifugeren)
actief: Programmakiezer op Afpompen stand of
centrifugetoerental kiezen.
Start/Pauze wählen.
Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen
verwijderen - Roestgevaar.
Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten,
zodat restwater kan opdrogen
Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop modellen niet nodig –> Instructie
plaatsingshandleiding.
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten
(*afhankelijk van model)

Vraag over de Bosch WAE28162?

Stel de vraag die je hebt over de Bosch WAE28162 hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Bosch WAE28162 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Ik heb pas mijn Bosch wasmachine WAE28162 verhuisd. Nu wil ik wassen, maar lekt het rechtsonder vanuit de pomp deksel achter de serviceklep. Wat kan ik doen?

Linda, 2016-12-20 10:08:11