Bosch WAE28162

Bosch WAE28162 handleiding

(1)
 • 1 2 3 4 5
  6
  Programma-einde wanneer ...
  ... Start/Pauze knippert en indicatielamp klaar brandt.
  Programma afbreken
  Bij programma's met hoge temperatuur:
  Was afkoelen: Spoelen/Centrifugeren kiezen.
  Start/Pauze wählen.
  Bij programma's met lagere temperatuur:
  Spoelen/Centrifugeren (toets Extra spoelen
  deactiveren) of Afpompen kiezen.
  Start/Pauze wählen.
  Programma wijzigen wanneer...
  ... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
  Programma opnieuw kiezen.
  Start/Pauze wählen. Het nieuwe programma begint van
  voor af aan.
  Installatie deskundig volgens separate
  plaatsingshandleiding.
  Machine controleren
  Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
  Neem contact op met de Servicedienst!
  Stekker in stopcontact steken
  Alleen met droge handen!
  Alleen bij de stekker vastpakken!
  Waterkraan openen
  Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder,
  bleekmiddel, vlekkenzout
  Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
  Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
  Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
  Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
  Maximale belading niet overschrijden–> Blz. 7.
  Belangrijke aanwijzingen aanhouden–> bladzijde 6!
  Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
  Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen
  afdichtrand klemmen.
  Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
  Doseren overeenkomstig:
  hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij
  uw waterbedrijf) en aanwijzigingen van de producent.
  Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
  trommel leggen.
  Uw wasautomaat
  Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
  hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasautomaat
  kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik.
  Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking
  en een perfecte toestand gecontroleerd.
  Voor meer informatie: http://www.bosch-hausgeraete.de
  Bosch-Infoteam: bosch-infoteam@bshg.com
  Milieuvriendelijk afvoeren
  Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
  Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn
  2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische
  apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
  De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
  retourname en verwerking voor oude apparaten.
  Bedoeld gebruik
  Inhoud Blz.
  ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
  ʋ Programma ..........................................................................................1
  ʋ Programma instellen en aanpassen ..............................................3
  ʋ Wassen ............................................................................................3/4
  ʋ Na het wassen.....................................................................................4
  ʋ Individuele instellingen...................................................................5/6
  ʋ Belangrijke aanwijzingen ................................................................ 6
  ʋ Programma-overzicht .......................................................................7
  ʋ Veiligheidsaanwijzingen ...................................................................8
  ʋ Verbruikswaarden ..............................................................................8
  ʋ Verzorging ...........................................................................................9
  ʋ Instructie bij indicatielampen ...........................................................9
  ʋ Onderhoud ....................................................................................... 10
  ʋ Wat te doen als... ............................................................................. 11
  Milieubesparing / besparingstips
  Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
  benutten.
  Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
  In plaats van Witte was/bonte was 90 °C het programma Witte
  was/bonte was 60 °C en extra functie j EcoPerfect kiezen.
  Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
  Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
  doseren.
  Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
  het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de
  producent van de droger kiezen.
  Voorbereiden
  Voor de eerste keer wassen
  eenmaal zonder wasgoed wassen–> bladzijde 9.
  Programma instellen en aanpassen
  Centrifuge-
  toerental*
  ProgrammakiezerStart/Pauze
  Programmakiezer voor
  het in- en uitschakelen
  van de machine en het
  kiezen van de
  programma's. Kan in
  beide richtingen worden
  gedraaid.
  Programma
  Gedetailleerd programma-overzicht –> Blz. 7.
  Centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk van het
  programma en programmavoortgang.
  Witte was/bonte was stevig textiel
  + Voorwas stevig textiel –> Blz. 6
  Sport textiel van microvezels
  Extra snel 15’ kort programma
  Spoelen/
  Centrifugeren
  met de hand gewassen wasgoed,
  toets Extra spoelen geactiveerd;
  wanneer alleen gecentrifugeerd moet
  worden, toets deactiveren
  Afpompen van het spoelwater bij Spoelstop
  ÿ Wol hand-/machine wasbare wol
  Fijn/Zijde gevoelig wasbaar textiel
  Kreukherstellend kreukherstellend textiel
  Extra functies en centrifuge-
  toerentallen –> Individuele
  instellingen, blz. 5.
  Start/Pauze kiezen
  Wassen
  1
  2
  Wassen
  Wasmiddellade met
  compartimenten I, II, ~
  Vuldeur
  Compartiment ~: Wasverzachter, stijfsel
  Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas
  ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
  ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-
  wasbare wol in wassop,
  ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en
  onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasauto-
  maat geschikt zijn.
  .
  Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat
  laten!
  Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen
  geen gebruik maken van de wasautomaat!
  Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
  houden!
  Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
  Voorkomt verstopping.
  Individuele instellingen
  ʑ
  Centrifugetoerental –> afhankelijk van model
  Voor en tijdens het gekozen programma, kan het centrifugetoerental of Spoelstop (zonder
  eindcentrifugeren, wasgoed ligt in laatste spoelwater) worden ingesteld. Effecten afhankelijk
  van de programmavoortgang.
  Het te kiezen maximale centrifugetoerental is afhankelijk van het model en het ingestelde
  programma.
  ʑ
  Extra functies –> ook Programma-overzicht, Blz. 7
  i SpeedPerfect Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat
  vergeleken met het standaardprogramma. Maximale
  beladingshoeveelheid –> Programma-overzicht, Blz. 7.
  j EcoPerfect Voor energiebesparing bij vergelijkbaar wasresultaat t.o.v. het
  standaard programma.
  Licht strijken Special centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Sparend
  eindcentrifugeren - Restvochtgehalte van de was iets hoger.
  Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het
  verder verbeteren van de spoelresultaten.
  ʑ
  Start/Pauze
  Voor het starten of onderbreken van het programma.
  ʑ
  Signaal
  2. Volume in-
  stellen voor...
  1. Instelmodus
  voor signaal-
  volume
  activeren
  op
  zetten
  1 stap kiezen en
  vasthouden
  +
  loslaten
  Toetssignalen Instructiesignalen
  op
  zetten
  Volume
  instellen**
  Volume
  instellen**
  1 stap
  direct
  **eventueel meerdere malen kiezen
  1400
  1200
  800
  600
  Spoel-
  stop
  1 stap
  Blindenmodus*
  AAN/UIT
  Optioneel:
  AAN/UIT
  op
  zetten
  *Kort signaal - Functie aan.
  Lang signaal - Functie uit.
  1 stap
  1400
  1200
  800
  600
  Spoel-
  stop
  1400
  1200
  800
  600
  Spoel-
  stop
  1400
  1200
  800
  600
  Spoel-
  stop
  Belangrijke instructie
  Wasgoed en machine leegmaken
  Zakken legen.
  Let op metalen delen (paperclips etc.).
  Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
  Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
  Zand uit zakken en zomen borstelen.
  Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
  Verschillend vervuild wasgoed
  Nieuw wasgoed apart wassen.
  licht Niet voorwassen. Eventueel extra functie i SpeedPerfect kiezen.
  Vlekken eventueel voorbehandelen.
  sterk Minder wasgoed in de machine doen.
  Programma met voorwas (Voorwas bij 30 °C) kiezen.
  Inweken Was van gelijke kleur in de wasautomaat doen.
  Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen.
  Programmakiezer op Witte was/bonte was 30 °C instellen en Start/Pauze kiezen. Na ca. 10
  minuten Start/Pauze kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd
  opnieuw Start/Pauze kiezen wanneer het programma moet worden hervat, of anders
  programma wijzigen.
  Stijfsel Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
  Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen
  van de producent in het wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst reinigen) doseren.
  Kleuren / ontkleuren
  Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten!
  Instructies van de verfproducent aanhouden! Was niet in de wasautomaat ontkleuren!
  Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
  aantippen is voldoende!
  Bij langer aanraken van de centri-
  fugetoerentalknop worden de in-
  stelopties automatisch doorlopen!
  Extra
  functies
  3
  Trommel
  Bedieningspaneel
  Serviceäklep
  Status-
  indicaties
  Wasgoed uitnemen
  Deur openen en wasgoed uitnemen.
  In geval van Spoelstop (= zonder eindcentrifugeren)
  actief: Programmakiezer op Afpompen stand of
  centrifugetoerental kiezen.
  Start/Pauze wählen.
  Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen
  verwijderen - Roestgevaar.
  Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten,
  zodat restwater kan opdrogen
  Waterkraan sluiten
  Bij Aqua-Stop modellen niet nodig –> Instructie
  plaatsingshandleiding.
  Uitschakelen
  Programmakiezer op Uit zetten
  (*afhankelijk van model)
Bosch WAE28162

Hulp nodig?

Aantal vragen: 1

Heeft u een vraag over de Bosch WAE28162 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Bosch WAE28162 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Linda, 2016-12-20 10:08:11 Geen reacties

Ik heb pas mijn Bosch wasmachine WAE28162 verhuisd. Nu wil ik wassen, maar lekt het rechtsonder vanuit de pomp deksel achter de serviceklep. Wat kan ik doen?

Beantwoord deze vraag

Bekijk hier gratis de handleiding van de Bosch WAE28162. Deze handleiding valt onder de categorie Wasmachines en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 5.4. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Bosch WAE28162 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Bosch WAE28162 specificaties

Merk Bosch
Model WAE28162
Product Wasmachine
Taal Nederlands
Bestandstype PDF

Gerelateerde producthandleidingen

Wasmachine Bosch

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Bosch WAE28162.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info