Bosch WAA28261NL handleiding

Bekijk hier gratis de Bosch WAA28261NL handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere Bosch WAA28261NL bezitters.

1 2 3 4 5
6
- - - - -
1400*
Kiezen van het centrifuge-
toerental (* afhankelijk van het
model)) of - - - - (zonder eind-
centrifugeren, het wasgoed ligt
in het laatste spoelwater)
koud
- 90
T Kiezen van de temperatuur
1 - 24h Programma start na ...
# Kinderbeveiliging
a bladzijde 5
Programma-einde wanneer ...
... statusindicatie centrifug. knippert en in displayveld klaar
staat.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
Was afkoelen: Spoelen kiezen.
Start kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
Centrifugeren of Afpompen kiezen.
Start kiezen.
Programma wijzigen wanneer ...
... u per ongeluk een verkeerd programma hebt gekozen:
Programma opnieuw kiezen.
Start kiezen. Het nieuwe programma begint van voor
af aan.
Installatie deskundig uitvoeren volgens separate
plaatsingshandleiding.
Machine controleren
Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
Neem contact op met de servicedienst!
Stekker in stopcontact
steken
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!
Waterkraan openen
Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder,
bleekmiddel, vlekkenzout
Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden abladzijde 7.
Belangrijke instructies opvolgena bladzijde 6.
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vuldeur sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand
klemmen.
Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij
uw waterbedrijf) en aanwijzigingen van de producent.
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
trommel leggen.
Uw wasmachine
Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasmachine
blinkt uit door spaarzaam water- en energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking
en een perfecte toestand gecontroleerd.
Meer informatie over onze producten, accessoires, onderdelen en
services vindt u onder: www.bosch-home.com
Milieuvriendelijk afvoeren
Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
Dit apparaat is gekenmerkt overeenkomstig de Europese Richtlijn
2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
retourname en verwerking voor oude apparaten.
Bedoeld gebruik
Inhoud Bladzijde
ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
ʋ Programma's ......................................................................................1
ʋ Programma instellen en aanpassen .............................................3
ʋ Wassen ............................................................................................3/4
ʋ Na het wassen ...................................................................................4
ʋ Individuele instellingen .....................................................................5
ʋ Belangrijke instructies ....................................................................6
ʋ Programmaoverzicht .........................................................................7
ʋ Veiligheidsinstructies ........................................................................8
ʋ Verbruikswaarden ..............................................................................8
ʋ Verzorging ...........................................................................................9
ʋ Instructies op display ........................................................................9
ʋ Onderhoud ....................................................................................... 10
ʋ Wat te doen als ... .......................................................................... 11
Milieubesparing / besparingstips
Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
benutten.
Normaal verontreinigd wasgoed zonder voorwas wassen.
In plaats van Witte was/bonte was 90 °C het programma Witte was/
bonte was Eco 60 °C kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk
minder energieverbruik.
Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
doseren.
Wanneer het wasgoed aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de
producent van de droger kiezen.
Voorbereiden
Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen a bladzijde 9.
Programma instellen** en aanpassen
Display /
Optietoetsen
Programmakiezer Start
Programmakiezer voor
het in- en uitschakelen
van de machine en voor
het kiezen van het
programma. Kan in beide
richtingen worden
gedraaid.
Programma's
Gedetailleerd programmaoverzicht a bladzijde 7.
Temperatuur en centrifugetoerental individueel te kiezen,
afhankelijk van het gekozen programma en het
programmaverloop.
Witte was/bonte was
stevig textiel
Vlekken
Eco
Voorwas
Kreukherstellend
gevoelig textiel
Intensief
Snell
Voorwas
Mix verschillende soorten wasgoed
Fijne was gevoelig wasbaar textiel
Wol/ÿü hand-/machine wasbare wol
Voorzichtig
Centrifugeren
met de hand gewassen was met gere-
duceerd centrifugetoerental
Spoelen van met de hand gewassen wasgoed,
Afpompen van het spoelwater bij - - - -
Centrifugeren met de hand gewassen wasgoed met
verlaagd centrifugetoerental
**Als op het display symbool #
knippert, kinderbeveiliging actief
a Deactiveren, bladzijde 5.
Extra functies en optietoetsen
a Individuele instellingen,
bladzijde 5.
Start kiezen
Wassen
1
2
Wasgoed uitnemen
Vuldeur openen en wasgoed uitnemen.
Indien - - - - (zonder eindcentrifugeren) actief:
Programmakiezer op Afpompen instellen of
centrifugetoerental kiezen.
Start kiezen.
Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen
verwijderen - roestgevaar.
Vuldeur en wasmiddellade open laten, zodat
restwater kan opdrogen.
Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop modellen niet noodzakelijk a Instructies
plaatsingshandleiding, bladzijde 7.
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit instellen.
Wassen
Wasmiddellade
met compartimenten I, II, ~
Vuldeur
Compartiment ~: Wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: Wasmiddel voor voorwas
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en
handwasbare wol in wassop,
ʋ voor gebruik met koud kraanwater en gangbare was-
en onderhoudsmiddelen die voor gebruik in de
wasautomaat geschikt zijn.
.
Kinderen niet zonder toezicht bij de
wasautomaat laten!
Kinderen en niet-geïnstrueerde personen
mogen geen gebruik maken van de
wasautomaat!
Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
houden!
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
Individuele instellingen
ʑ
Optietoetsen
Voor en tijdens het gekozen programma, kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur
worden gewijzigd. De effecten zijn afhankelijk van het programmaverloop.
ʑ
(Centrifugetoerental)
U kunt het aangegeven centrifugetoerental wijzigen. Het maximaal te kiezen
centrifugetoerental hangt af van het model en van het ingestelde programma.
ʑ
T (Temperatuur)
U kunt de aangegeven wastemperatuur wijzigen. De maximaal te kiezen wastemperatuur
hangt af van het ingestelde programma.
ʑ
(Start over)
Bij het kiezen van het programma wordt de bijbehorende duur van het programma
aangegeven. Voor het begin van het programma kunt u het starten van het programma
uitstellen. De starttijd kan in stappen van elk een uur, tot maximaal 24 uur, worden ingesteld.
Toets zo vaak indrukken, tot het gewenste aantal uren wordt aangegeven (h=uur).
Start
kiezen.
ʑ
Extra functie a ook programmaoverzicht, bladzijde 7
Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het
verder verbeteren van de spoelresultaten.
ʑ
Kinderbeveiliging
#
Kinderbeveiliging/
machineblokkering
Wasmachine beveiligen tegen abusievelijk wijzigen van de ingestelde
functies.
AAN/UIT: na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang
Start kiezen.
Tip: Kinderbeveiliging kan tot aan de volgende programmastart
geactiveerd blijven, ook na uitschakelen van de machine!
Dan voor de programmastart de kinderbeveiliging deactiveren en
eventueel na de programmastart weer activeren.
ʑ
Start
Voor het starten of onderbreken van het programma.
Belangrijke instructies
Wasgoed en machine voorzichtig behandelen
Zakken legen.
Let op metalen delen (paperclips etc.).
Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
Zand uit zakken en zomen borstelen.
Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
licht Niet voorwassen.
Vlekken eventueel voorbehandelen. Event. Programma Witte was/
bonte was Vlekken 60 °C kiezen.
sterk Minder wasgoed in de machine doen. Programma met Voorwas
kiezen.
Inweken Wasgoed van gelijke kleur in de machine doen.
Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen.
Programmakiezer op Witte was/bonte was 30 °C instellen en Start kiezen. Na ca. 10
minuten Start kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd
opnieuw Start kiezen, wanneer het programma moet worden hervat, of anders programma
wijzigen.
Stijven Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen
van de producent in het wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst reinigen) doseren.
Kleuren / ontkleuren
Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten!
Instructies van de verfproducent opvolgen! Wasgoed niet in de wasautomaat ontkleuren!
Extra
functie
3
Trommel
Bedieningspaneel
Serviceklep voor
afvoerpomp
Status-
indica-
ties

Vraag over de Bosch WAA28261NL?

Stel de vraag die je hebt over de Bosch WAA28261NL hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Bosch WAA28261NL bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Product specificaties

Merk Bosch
Model WAA28261NL
Product Wasmachine
EAN 4242002479248
Taal Nederlands
Productgroep Wasmachines
Bestandstype PDF
Energie
Energieverbruik wassen 0.95
Waterconsumptie per cyclus 49l
Energie-efficiëntieklasse A
Energy Star-certificaat
Prestatie
Cyclustijd (max) 140min
Timer
Wasklasse A
Centrifuge-droger klasse B
Maximale centrifugesnelheid 1400RPM
Capaciteit trommel 5kg
Aantal wasprogramma's -
AquaStop-functie
Uitgestelde start timer
Onbalanscontrolesysteem
Design
Type lader Voorbelading
Soort Vrijstaand
Kleur van het product Wit
Ingebouwd display
Beeldscherm type LED
Gewicht en omvang
Breedte 600mm
Hoogte 850mm
Diepte 590mm
Verpakking
Breedte verpakking 640mm
Diepte verpakking 640mm
Hoogte verpakking 865mm
Wasprogramma's
Allergiewasprogramma
Wasprogramma voor zwarte was