Bosch WAA28261NL

Bosch WAA28261NL handleiding

(1)
 • 1 2 3 4 5
  6
  - - - - -
  1400*
  Kiezen van het centrifuge-
  toerental (* afhankelijk van het
  model)) of - - - - (zonder eind-
  centrifugeren, het wasgoed ligt
  in het laatste spoelwater)
  koud
  - 90
  T Kiezen van de temperatuur
  1 - 24h Programma start na ...
  # Kinderbeveiliging
  a bladzijde 5
  Programma-einde wanneer ...
  ... statusindicatie centrifug. knippert en in displayveld klaar
  staat.
  Programma afbreken
  Bij programma's met hoge temperatuur:
  Was afkoelen: Spoelen kiezen.
  Start kiezen.
  Bij programma's met lagere temperatuur:
  Centrifugeren of Afpompen kiezen.
  Start kiezen.
  Programma wijzigen wanneer ...
  ... u per ongeluk een verkeerd programma hebt gekozen:
  Programma opnieuw kiezen.
  Start kiezen. Het nieuwe programma begint van voor
  af aan.
  Installatie deskundig uitvoeren volgens separate
  plaatsingshandleiding.
  Machine controleren
  Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
  Neem contact op met de servicedienst!
  Stekker in stopcontact
  steken
  Alleen met droge handen!
  Alleen bij de stekker vastpakken!
  Waterkraan openen
  Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder,
  bleekmiddel, vlekkenzout
  Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
  Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen!
  Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
  Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
  Maximale belading niet overschrijden abladzijde 7.
  Belangrijke instructies opvolgena bladzijde 6.
  Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
  Vuldeur sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand
  klemmen.
  Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
  Doseren overeenkomstig:
  hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij
  uw waterbedrijf) en aanwijzigingen van de producent.
  Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
  trommel leggen.
  Uw wasmachine
  Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
  hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasmachine
  blinkt uit door spaarzaam water- en energieverbruik.
  Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking
  en een perfecte toestand gecontroleerd.
  Meer informatie over onze producten, accessoires, onderdelen en
  services vindt u onder: www.bosch-home.com
  Milieuvriendelijk afvoeren
  Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
  Dit apparaat is gekenmerkt overeenkomstig de Europese Richtlijn
  2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische
  apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
  De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
  retourname en verwerking voor oude apparaten.
  Bedoeld gebruik
  Inhoud Bladzijde
  ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
  ʋ Programma's ......................................................................................1
  ʋ Programma instellen en aanpassen .............................................3
  ʋ Wassen ............................................................................................3/4
  ʋ Na het wassen ...................................................................................4
  ʋ Individuele instellingen .....................................................................5
  ʋ Belangrijke instructies ....................................................................6
  ʋ Programmaoverzicht .........................................................................7
  ʋ Veiligheidsinstructies ........................................................................8
  ʋ Verbruikswaarden ..............................................................................8
  ʋ Verzorging ...........................................................................................9
  ʋ Instructies op display ........................................................................9
  ʋ Onderhoud ....................................................................................... 10
  ʋ Wat te doen als ... .......................................................................... 11
  Milieubesparing / besparingstips
  Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
  benutten.
  Normaal verontreinigd wasgoed zonder voorwas wassen.
  In plaats van Witte was/bonte was 90 °C het programma Witte was/
  bonte was Eco 60 °C kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk
  minder energieverbruik.
  Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
  doseren.
  Wanneer het wasgoed aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
  het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de
  producent van de droger kiezen.
  Voorbereiden
  Voor de eerste keer wassen
  eenmaal zonder wasgoed wassen a bladzijde 9.
  Programma instellen** en aanpassen
  Display /
  Optietoetsen
  Programmakiezer Start
  Programmakiezer voor
  het in- en uitschakelen
  van de machine en voor
  het kiezen van het
  programma. Kan in beide
  richtingen worden
  gedraaid.
  Programma's
  Gedetailleerd programmaoverzicht a bladzijde 7.
  Temperatuur en centrifugetoerental individueel te kiezen,
  afhankelijk van het gekozen programma en het
  programmaverloop.
  Witte was/bonte was
  stevig textiel
  Vlekken
  Eco
  Voorwas
  Kreukherstellend
  gevoelig textiel
  Intensief
  Snell
  Voorwas
  Mix verschillende soorten wasgoed
  Fijne was gevoelig wasbaar textiel
  Wol/ÿü hand-/machine wasbare wol
  Voorzichtig
  Centrifugeren
  met de hand gewassen was met gere-
  duceerd centrifugetoerental
  Spoelen van met de hand gewassen wasgoed,
  Afpompen van het spoelwater bij - - - -
  Centrifugeren met de hand gewassen wasgoed met
  verlaagd centrifugetoerental
  **Als op het display symbool #
  knippert, kinderbeveiliging actief
  a Deactiveren, bladzijde 5.
  Extra functies en optietoetsen
  a Individuele instellingen,
  bladzijde 5.
  Start kiezen
  Wassen
  1
  2
  Wasgoed uitnemen
  Vuldeur openen en wasgoed uitnemen.
  Indien - - - - (zonder eindcentrifugeren) actief:
  Programmakiezer op Afpompen instellen of
  centrifugetoerental kiezen.
  Start kiezen.
  Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen
  verwijderen - roestgevaar.
  Vuldeur en wasmiddellade open laten, zodat
  restwater kan opdrogen.
  Waterkraan sluiten
  Bij Aqua-Stop modellen niet noodzakelijk a Instructies
  plaatsingshandleiding, bladzijde 7.
  Uitschakelen
  Programmakiezer op Uit instellen.
  Wassen
  Wasmiddellade
  met compartimenten I, II, ~
  Vuldeur
  Compartiment ~: Wasverzachter, stijfsel
  Compartiment I: Wasmiddel voor voorwas
  ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
  ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en
  handwasbare wol in wassop,
  ʋ voor gebruik met koud kraanwater en gangbare was-
  en onderhoudsmiddelen die voor gebruik in de
  wasautomaat geschikt zijn.
  .
  Kinderen niet zonder toezicht bij de
  wasautomaat laten!
  Kinderen en niet-geïnstrueerde personen
  mogen geen gebruik maken van de
  wasautomaat!
  Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
  houden!
  Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
  Voorkomt verstopping.
  Individuele instellingen
  ʑ
  Optietoetsen
  Voor en tijdens het gekozen programma, kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur
  worden gewijzigd. De effecten zijn afhankelijk van het programmaverloop.
  ʑ
  (Centrifugetoerental)
  U kunt het aangegeven centrifugetoerental wijzigen. Het maximaal te kiezen
  centrifugetoerental hangt af van het model en van het ingestelde programma.
  ʑ
  T (Temperatuur)
  U kunt de aangegeven wastemperatuur wijzigen. De maximaal te kiezen wastemperatuur
  hangt af van het ingestelde programma.
  ʑ
  (Start over)
  Bij het kiezen van het programma wordt de bijbehorende duur van het programma
  aangegeven. Voor het begin van het programma kunt u het starten van het programma
  uitstellen. De starttijd kan in stappen van elk een uur, tot maximaal 24 uur, worden ingesteld.
  Toets zo vaak indrukken, tot het gewenste aantal uren wordt aangegeven (h=uur).
  Start
  kiezen.
  ʑ
  Extra functie a ook programmaoverzicht, bladzijde 7
  Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het
  verder verbeteren van de spoelresultaten.
  ʑ
  Kinderbeveiliging
  #
  Kinderbeveiliging/
  machineblokkering
  Wasmachine beveiligen tegen abusievelijk wijzigen van de ingestelde
  functies.
  AAN/UIT: na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang
  Start kiezen.
  Tip: Kinderbeveiliging kan tot aan de volgende programmastart
  geactiveerd blijven, ook na uitschakelen van de machine!
  Dan voor de programmastart de kinderbeveiliging deactiveren en
  eventueel na de programmastart weer activeren.
  ʑ
  Start
  Voor het starten of onderbreken van het programma.
  Belangrijke instructies
  Wasgoed en machine voorzichtig behandelen
  Zakken legen.
  Let op metalen delen (paperclips etc.).
  Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
  Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
  Zand uit zakken en zomen borstelen.
  Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
  Verschillend vervuild wasgoed
  Nieuw wasgoed apart wassen.
  licht Niet voorwassen.
  Vlekken eventueel voorbehandelen. Event. Programma Witte was/
  bonte was Vlekken 60 °C kiezen.
  sterk Minder wasgoed in de machine doen. Programma met Voorwas
  kiezen.
  Inweken Wasgoed van gelijke kleur in de machine doen.
  Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen.
  Programmakiezer op Witte was/bonte was 30 °C instellen en Start kiezen. Na ca. 10
  minuten Start kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd
  opnieuw Start kiezen, wanneer het programma moet worden hervat, of anders programma
  wijzigen.
  Stijven Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
  Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen
  van de producent in het wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst reinigen) doseren.
  Kleuren / ontkleuren
  Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten!
  Instructies van de verfproducent opvolgen! Wasgoed niet in de wasautomaat ontkleuren!
  Extra
  functie
  3
  Trommel
  Bedieningspaneel
  Serviceklep voor
  afvoerpomp
  Status-
  indica-
  ties
Bosch WAA28261NL

Hulp nodig?

Aantal vragen: 0

Heeft u een vraag over de Bosch WAA28261NL of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Bosch WAA28261NL bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Bekijk hier gratis de handleiding van de . Deze handleiding valt onder de categorie en is door mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een . Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: . Heeft u een vraag over de of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Bosch WAA28261NL specificaties

Merk Bosch
Model WAA28261NL
Product Wasmachine
EAN 4242002479248
Taal Nederlands
Bestandstype PDF
Energie
Energieverbruik wassen 0.95
Waterconsumptie per cyclus 49l
Energie-efficiëntieklasse A
Energy Star-certificaat
Prestatie
Cyclustijd (max) 140min
Timer
Wasklasse A
Centrifuge-droger klasse B
Maximale centrifugesnelheid 1400RPM
Capaciteit trommel 5kg
Aantal wasprogramma's -
AquaStop-functie
Uitgestelde start timer
Onbalanscontrolesysteem
Design
Type lader Voorbelading
Soort Vrijstaand
Kleur van het product Wit
Ingebouwd display
Beeldscherm type LED
Gewicht en omvang
Breedte 600mm
Hoogte 850mm
Diepte 590mm
Verpakking
Breedte verpakking 640mm
Diepte verpakking 640mm
Hoogte verpakking 865mm
Wasprogramma's
Allergiewasprogramma
Wasprogramma voor zwarte was

Gerelateerde producthandleidingen

Wasmachine Bosch

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Bosch WAA28261NL.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info