Bosch Maxx 7 VarioPerfect

Bosch Maxx 7 VarioPerfect handleiding

 • 1 2 3 4 5
  6
  Programma-einde wanneer ...
  ... Start/Pauze knippert en indicatielamp Klaar brandt.
  Programma afbreken
  Bij programma's met hoge temperatuur:
  Was afkoelen: Spoelen/Centrifugeren kiezen.
  Start/Pauze kiezen.
  Bij programma's met lagere temperatuur:
  Spoelen/Centrifugeren (toets Extra spoelen
  deactiveren) of Afpompen kiezen.
  Start/Pauze kiezen.
  Programma wijzigen wanneer...
  ... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
  Programma opnieuw kiezen.
  Start/Pauze kiezen. Het nieuwe programma begint van
  voor af aan.
  Installatie deskundig volgens separate
  plaatsingshandleiding.
  Machine controleren
  Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
  Neem contact op met de Servicedienst!
  Stekker in stopcontact steken
  Alleen met droge handen!
  Alleen bij de stekker vastpakken!
  Waterkraan openen
  Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder,
  bleekmiddel, vlekkenzout
  Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
  Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
  Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
  Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
  Maximale belading niet overschrijden a Blz. 7.
  Belangrijke aanwijzingen aanhouden a Blz. 6!
  Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
  Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen
  afdichtrand klemmen.
  Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
  Doseren overeenkomstig:
  hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij
  uw waterbedrijf) en aanwijzigingen van de producent.
  Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
  trommel leggen.
  Uw wasautomaat
  Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
  hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasmachine
  blinkt uit door spaarzaam water- en energieverbruik.
  Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking
  en een perfecte toestand gecontroleerd.
  Voor meer informatie: www.bosch-home.com
  De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u
  hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).
  NL 088 424 4010
  B 070 222 141
  Milieuvriendelijk afvoeren
  Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
  Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn
  2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische
  apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
  De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
  retourname en verwerking voor oude apparaten.
  Bedoeld gebruik
  Inhoud Blz.
  ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
  ʋ Programma ..........................................................................................1
  ʋ Programma instellen en aanpassen ..............................................3
  ʋ Wassen ............................................................................................3/4
  ʋ Na het wassen.....................................................................................4
  ʋ Individuele instellingen...................................................................5/6
  ʋ Belangrijke aanwijzingen ................................................................. 6
  ʋ Programma-overzicht .......................................................................7
  ʋ Veiligheidsaanwijzingen ...................................................................8
  ʋ Verbruikswaarden ..............................................................................8
  ʋ Verzorging ........................................................................................... 9
  ʋ Instructie bij indicatielampen ...........................................................9
  ʋ Onderhoud ....................................................................................... 10
  ʋ Wat te doen als... ............................................................................. 11
  Milieubesparing / besparingstips
  Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
  benutten.
  Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
  In plaats van Katoen 90 °C het programma Katoen 60 °C
  en extra functie ć EcoPerfect kiezen. Vergelijkbare reiniging
  met aanzienlijk minder energieverbruik.
  Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
  doseren.
  Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
  het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de
  producent van de droger kiezen.
  Voorbereiden
  Voor de eerste keer wassen
  eenmaal zonder wasgoed wassen a Blz. 9.
  Programma instellen en aanpassen
  Centrifuge-
  toerental*
  ProgrammakiezerStart/Pauze
  Programmakiezer voor het
  in- en uitschakelen van de
  machine en het kiezen van
  de programma's. Kan in
  beide richtingen worden
  gedraaid.
  Programma
  Gedetailleerd programma-overzicht a Blz. 7.
  Centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk van het
  programma en programmavoortgang.
  Katoen stevig textiel
  Voorwas stevig textiel, voorwas bij 30 °C
  Sport/Fitness textiel van microvezels
  Extra snel 15 kort programma
  Spoelen/Centrifugeren met de hand gewassen wasgoed,
  toets Extra spoelen geactiveerd;
  wanneer alleen gecentrifugeerd
  moet worden, toets deactiveren
  Afpompen van het spoelwater bij
  c(zonder eindcentrifugeren)
  : / Wol hand-/machine wasbare wol
  Fijn/Zijde gevoelig wasbaar textiel
  Kreukherstellend kreukherstellend textiel
  Extra functies en centrifuge-
  toerentallen a Individuele
  instellingen, blz. 5.
  Start/Pauze kiezen
  Wassen
  1
  2
  Wassen
  Wasmiddellade met
  compartimenten I, II, ~
  Vuldeur
  Compartiment ~: Wasverzachter, stijfsel
  Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas
  ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
  ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-
  wasbare wol in wassop,
  ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en
  onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasauto-
  maat geschikt zijn.
  .
  Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat
  laten!
  Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen
  geen gebruik maken van de wasautomaat!
  Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
  houden!
  De wasautomaat pas na het lezen van deze
  handleiding en de afzonderlijke
  plaatsingshandleiding in gebruik nemen!
  Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
  Voorkomt verstopping.
  Individuele instellingen
  ʑ
  Centrifugetoerental/zonder eindcentrifugeren a afhankelijk van model
  Voor en tijdens het gekozen programma, kan het centrifugetoerental of (zonder
  eindcentrifugeren, wasgoed ligt in laatste spoelwater) worden ingesteld. Effecten afhankelijk
  van de programmavoortgang.
  Het te kiezen maximale centrifugetoerental is afhankelijk van het model en het ingestelde
  programma.
  ʑ
  Extra functies a ook Programma-overzicht, Blz. 7
  Ĉ SpeedPerfect Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat
  vergeleken met het standaardprogramma. Maximale
  beladingshoeveelheid a Programma-overzicht, Blz. 7.
  ć EcoPerfect Voor energiebesparing bij vergelijkbaar wasresultaat t.o.v. het
  standaard programma.
  Licht strijken Special centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Sparend
  eindcentrifugeren - Restvochtgehalte van de was iets hoger.
  Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het
  verder verbeteren van de spoelresultaten.
  ʑ
  Start/Pauze
  Voor het starten of onderbreken van het programma.
  ʑ
  Signaal
  2. Volume in-
  stellen voor...
  1. Instelmodus
  voor signaal-
  volume
  activeren
  op
  zetten
  1 stap kiezen en
  vasthouden
  +
  loslaten
  Toetssignalen Instructiesignalen
  op zetten
  Volume
  instellen**
  Volume
  instellen**
  1 stap
  direct
  **eventueel meerdere malen kiezen
  1400
  1200
  800
  600
  1 stap
  Blindenmodus*
  AAN/UIT
  Optioneel:
  AAN/UIT
  op
  zetten
  *Kort signaal - Functie aan.
  Lang signaal - Functie uit.
  1 stap
  1400
  1200
  800
  600
  1400
  1200
  800
  600
  1400
  1200
  800
  600
  Belangrijke instructie
  Wasgoed en machine leegmaken
  Bij de dosering van alle was-/hulp en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de
  fabrikant aanhouden.
  Zakken legen.
  Let op metalen delen (paperclips etc.).
  Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
  Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
  Zand uit zakken en zomen borstelen.
  Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
  Verschillend vervuild wasgoed
  Nieuw wasgoed apart wassen.
  licht Niet voorwassen. Eventueel extra functie Ĉ SpeedPerfect kiezen.
  Vlekken eventueel voorbehandelen.
  sterk Minder wasgoed in de machine doen.
  Programma met voorwas kiezen.
  Inweken Was van gelijke kleur in de wasautomaat doen.
  Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen.
  Programmakiezer op Katoen 30 °C instellen en Start/Pauze kiezen. Na ca. 10 minuten
  Start/Pauze kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd opnieuw
  Start/Pauze kiezen wanneer het programma moet worden hervat, of anders programma
  wijzigen.
  Stijfsel Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
  Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen
  van de producent in het wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst reinigen) doseren.
  Kleuren / Ontkleuren
  Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten!
  Instructies van de verfproducent aanhouden! Was niet in de wasautomaat ontkleuren!
  Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
  aantippen is voldoende!
  Bij langer aanraken van de
  centrifugetoerentalknop worden de
  instelopties automatisch
  doorlopen!
  Extra
  functies
  3
  Trommel
  Bedieningspaneel
  Serviceäklep
  Status-
  indicaties
  Wasgoed uitnemen
  Deur openen en wasgoed uitnemen.
  In geval van (zonder eindcentrifugeren) actief:
  Programmakiezer op Afpompen stand of
  centrifugetoerental kiezen.
  Start/Pauze kiezen.
  Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen
  verwijderen - Roestgevaar.
  Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten,
  zodat restwater kan opdrogen
  Waterkraan sluiten
  Bij Aqua-Stop modellen niet nodig a Instructie
  plaatsingshandleiding.
  Uitschakelen
  Programmakiezer op Uit zetten
  (*afhankelijk van model)

Vraag over de Bosch Maxx 7 VarioPerfect?

Stel de vraag die je hebt over de Bosch Maxx 7 VarioPerfect hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Bosch Maxx 7 VarioPerfect bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Beste, Mijn bosch wasmachine Maxx7 VarioPerfect is oo kinderslot gegaan en krijg hem daar niet vanaf. Kan mijn bedieningsvoorschrift niet vinden. Ik heb dit niet eerder meegemaakt Kunt u mij hierbij helpen? Met vriendelijke groet Nadia

Nadia, 2017-07-18 15:28:52

Beste, Mijn bosch wasmachine Maxx7 VarioPerfect is oo kinderslot gegaan en krijg hem daar niet vanaf. Kan mijn bedieningsvoorschrift niet vinden. Ik heb dit niet eerder meegemaakt Kunt u mij hierbij helpen? Met vriendelijke groet Nadia

Nadia, 2017-07-18 15:29:04

Staat in kinderslot

Y.y.schot, 2019-08-27 17:48:10

wat betekend symbool links boven de tijd,wat blijft knipperen lijkt een mand met wolk er in

lianka , 2016-11-20 16:49:16

mijn wasmachine is opgehouden. de was is nog nat en toen ik probeerde te centrifugeren gingen drie lampjes branden bij water niveau en 600 en 1400 centrifugeren. geen idee wat nu te doen.

Marijke Breeuwsma, 2018-06-16 17:57:40

Lampjes van toeren tal blijven knipperen wasmachine gaat niet aan

De la cour, 2016-01-24 07:45:55

3 lampjes van mijn bosch toerental zijn gaan knipperen ( 1400 900 en stop) en krijg mijn wasmachine niet aan

Carla, 2019-08-22 05:26:49

Hallo, van mijn maxx7 varioperfect knipperen de lampen. ER knipperen twee lampen, die van 1400 en 600. Wat geeft deze melding aan? Wasmachine stopt bij spoelen, spoelen gebeurt niet. Filter van de wasmachine krijgen we niet los. Groet Wilco

wilco, 2015-12-29 10:58:56

Ik krijg steeds F18 in beeld, slang. afvoerbuis en sifon schoongemaakt, maar na het wassen blijft F18 staan. Wat moet ik nog meer doen?

Hofman, 2017-12-12 14:22:31

Mijn wasmachine geeft f18 aan en het piept en de deur gaat niet meer open, wat moet ik doen. Water blijft er ook in staan

jolanda, 2018-05-04 06:47:30

Mijn wasmachine staat ineens op kinderslot. ik krijg opde display YES en een knipperend slot, de temperatuur staat op 60 en ik kan niets wijzigen ?

niki, 2020-03-05 08:27:19

Midden in mijn programma stopt alles en het start licht en bovenste zwierprogramma knippert en ik kan niks meer doen uitgezet terug aan niks en de deur kan gewoon open staat niet vast de was is nat en warm dus is echt midden in het wasprogramma . Mvg

Mira, 2017-04-02 07:33:35

Bekijk hier gratis de Bosch Maxx 7 VarioPerfect handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere Bosch Maxx 7 VarioPerfect bezitters.

Product specificaties

Merk Bosch
Model Maxx 7 VarioPerfect
Product Wasmachine
EAN 4242002541327
Taal Nederlands
Bestandstype PDF
Energie
Energieverbruik wassen 1.05
Waterconsumptie per cyclus 47l
Stroom 10A
Typisch stroomverbruik 2300W
Energie-efficiëntieklasse A
Design
Soort Vrijstaand
Type lader Voorbelading
Kleur van het product Wit
Deurscharnieren Links
Deur openingshoek 90°
Prestatie
Timer
Wasklasse A
Centrifuge-droger klasse B
Maximale centrifugesnelheid 1400RPM
Capaciteit trommel 7kg
Uitgestelde start timer
Sopschuimbewaking
Onbalanscontrolesysteem
Startvertraging 24
Gewicht en omvang
Gewicht 75000g
Breedte 600mm
Diepte 590mm
Hoogte 847mm
Overige specificaties
Stroomvoorziening 220/240 V, 50/60 Hz
Wasprogramma's
Allergiewasprogramma
Wasprogramma voor zwarte was

Koop gerelateerde producten:

  Gerelateerde producten

  Wasmachine Bosch