Bosch Maxx 7 VarioPerfect handleiding

Bekijk hier gratis de Bosch Maxx 7 VarioPerfect handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere Bosch Maxx 7 VarioPerfect bezitters.

1 2 3 4 5
6
Programma-einde wanneer ...
... Start/Pauze knippert en indicatielamp Klaar brandt.
Programma afbreken
Bij programma's met hoge temperatuur:
Was afkoelen: Spoelen/Centrifugeren kiezen.
Start/Pauze kiezen.
Bij programma's met lagere temperatuur:
Spoelen/Centrifugeren (toets Extra spoelen
deactiveren) of Afpompen kiezen.
Start/Pauze kiezen.
Programma wijzigen wanneer...
... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
Programma opnieuw kiezen.
Start/Pauze kiezen. Het nieuwe programma begint van
voor af aan.
Installatie deskundig volgens separate
plaatsingshandleiding.
Machine controleren
Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
Neem contact op met de Servicedienst!
Stekker in stopcontact steken
Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!
Waterkraan openen
Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder,
bleekmiddel, vlekkenzout
Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden a Blz. 7.
Belangrijke aanwijzingen aanhouden a Blz. 6!
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen
afdichtrand klemmen.
Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij
uw waterbedrijf) en aanwijzigingen van de producent.
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
trommel leggen.
Uw wasautomaat
Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasmachine
blinkt uit door spaarzaam water- en energieverbruik.
Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking
en een perfecte toestand gecontroleerd.
Voor meer informatie: www.bosch-home.com
De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u
hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).
NL 088 424 4010
B 070 222 141
Milieuvriendelijk afvoeren
Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn
2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
retourname en verwerking voor oude apparaten.
Bedoeld gebruik
Inhoud Blz.
ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
ʋ Programma ..........................................................................................1
ʋ Programma instellen en aanpassen ..............................................3
ʋ Wassen ............................................................................................3/4
ʋ Na het wassen.....................................................................................4
ʋ Individuele instellingen...................................................................5/6
ʋ Belangrijke aanwijzingen ................................................................. 6
ʋ Programma-overzicht .......................................................................7
ʋ Veiligheidsaanwijzingen ...................................................................8
ʋ Verbruikswaarden ..............................................................................8
ʋ Verzorging ........................................................................................... 9
ʋ Instructie bij indicatielampen ...........................................................9
ʋ Onderhoud ....................................................................................... 10
ʋ Wat te doen als... ............................................................................. 11
Milieubesparing / besparingstips
Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
benutten.
Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
In plaats van Katoen 90 °C het programma Katoen 60 °C
en extra functie ć EcoPerfect kiezen. Vergelijkbare reiniging
met aanzienlijk minder energieverbruik.
Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
doseren.
Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de
producent van de droger kiezen.
Voorbereiden
Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen a Blz. 9.
Programma instellen en aanpassen
Centrifuge-
toerental*
ProgrammakiezerStart/Pauze
Programmakiezer voor het
in- en uitschakelen van de
machine en het kiezen van
de programma's. Kan in
beide richtingen worden
gedraaid.
Programma
Gedetailleerd programma-overzicht a Blz. 7.
Centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk van het
programma en programmavoortgang.
Katoen stevig textiel
Voorwas stevig textiel, voorwas bij 30 °C
Sport/Fitness textiel van microvezels
Extra snel 15 kort programma
Spoelen/Centrifugeren met de hand gewassen wasgoed,
toets Extra spoelen geactiveerd;
wanneer alleen gecentrifugeerd
moet worden, toets deactiveren
Afpompen van het spoelwater bij
c(zonder eindcentrifugeren)
: / Wol hand-/machine wasbare wol
Fijn/Zijde gevoelig wasbaar textiel
Kreukherstellend kreukherstellend textiel
Extra functies en centrifuge-
toerentallen a Individuele
instellingen, blz. 5.
Start/Pauze kiezen
Wassen
1
2
Wassen
Wasmiddellade met
compartimenten I, II, ~
Vuldeur
Compartiment ~: Wasverzachter, stijfsel
Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas
ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-
wasbare wol in wassop,
ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en
onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasauto-
maat geschikt zijn.
.
Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat
laten!
Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen
geen gebruik maken van de wasautomaat!
Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat
houden!
De wasautomaat pas na het lezen van deze
handleiding en de afzonderlijke
plaatsingshandleiding in gebruik nemen!
Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.
Individuele instellingen
ʑ
Centrifugetoerental/zonder eindcentrifugeren a afhankelijk van model
Voor en tijdens het gekozen programma, kan het centrifugetoerental of (zonder
eindcentrifugeren, wasgoed ligt in laatste spoelwater) worden ingesteld. Effecten afhankelijk
van de programmavoortgang.
Het te kiezen maximale centrifugetoerental is afhankelijk van het model en het ingestelde
programma.
ʑ
Extra functies a ook Programma-overzicht, Blz. 7
Ĉ SpeedPerfect Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat
vergeleken met het standaardprogramma. Maximale
beladingshoeveelheid a Programma-overzicht, Blz. 7.
ć EcoPerfect Voor energiebesparing bij vergelijkbaar wasresultaat t.o.v. het
standaard programma.
Licht strijken Special centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Sparend
eindcentrifugeren - Restvochtgehalte van de was iets hoger.
Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het
verder verbeteren van de spoelresultaten.
ʑ
Start/Pauze
Voor het starten of onderbreken van het programma.
ʑ
Signaal
2. Volume in-
stellen voor...
1. Instelmodus
voor signaal-
volume
activeren
op
zetten
1 stap kiezen en
vasthouden
+
loslaten
Toetssignalen Instructiesignalen
op zetten
Volume
instellen**
Volume
instellen**
1 stap
direct
**eventueel meerdere malen kiezen
1400
1200
800
600
1 stap
Blindenmodus*
AAN/UIT
Optioneel:
AAN/UIT
op
zetten
*Kort signaal - Functie aan.
Lang signaal - Functie uit.
1 stap
1400
1200
800
600
1400
1200
800
600
1400
1200
800
600
Belangrijke instructie
Wasgoed en machine leegmaken
Bij de dosering van alle was-/hulp en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de
fabrikant aanhouden.
Zakken legen.
Let op metalen delen (paperclips etc.).
Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
Zand uit zakken en zomen borstelen.
Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.
Verschillend vervuild wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
licht Niet voorwassen. Eventueel extra functie Ĉ SpeedPerfect kiezen.
Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk Minder wasgoed in de machine doen.
Programma met voorwas kiezen.
Inweken Was van gelijke kleur in de wasautomaat doen.
Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen.
Programmakiezer op Katoen 30 °C instellen en Start/Pauze kiezen. Na ca. 10 minuten
Start/Pauze kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd opnieuw
Start/Pauze kiezen wanneer het programma moet worden hervat, of anders programma
wijzigen.
Stijfsel Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen
van de producent in het wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst reinigen) doseren.
Kleuren / Ontkleuren
Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten!
Instructies van de verfproducent aanhouden! Was niet in de wasautomaat ontkleuren!
Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
aantippen is voldoende!
Bij langer aanraken van de
centrifugetoerentalknop worden de
instelopties automatisch
doorlopen!
Extra
functies
3
Trommel
Bedieningspaneel
Serviceäklep
Status-
indicaties
Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
In geval van (zonder eindcentrifugeren) actief:
Programmakiezer op Afpompen stand of
centrifugetoerental kiezen.
Start/Pauze kiezen.
Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen
verwijderen - Roestgevaar.
Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten,
zodat restwater kan opdrogen
Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop modellen niet nodig a Instructie
plaatsingshandleiding.
Uitschakelen
Programmakiezer op Uit zetten
(*afhankelijk van model)

Vraag over de Bosch Maxx 7 VarioPerfect?

Stel de vraag die je hebt over de Bosch Maxx 7 VarioPerfect hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Bosch Maxx 7 VarioPerfect bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Beste, Mijn bosch wasmachine Maxx7 VarioPerfect is oo kinderslot gegaan en krijg hem daar niet vanaf. Kan mijn bedieningsvoorschrift niet vinden. Ik heb dit niet eerder meegemaakt Kunt u mij hierbij helpen? Met vriendelijke groet Nadia

Nadia, 2017-07-18 15:28:52

Beste, Mijn bosch wasmachine Maxx7 VarioPerfect is oo kinderslot gegaan en krijg hem daar niet vanaf. Kan mijn bedieningsvoorschrift niet vinden. Ik heb dit niet eerder meegemaakt Kunt u mij hierbij helpen? Met vriendelijke groet Nadia

Nadia, 2017-07-18 15:29:04

wat betekend symbool links boven de tijd,wat blijft knipperen lijkt een mand met wolk er in

lianka , 2016-11-20 16:49:16

mijn wasmachine is opgehouden. de was is nog nat en toen ik probeerde te centrifugeren gingen drie lampjes branden bij water niveau en 600 en 1400 centrifugeren. geen idee wat nu te doen.

Marijke Breeuwsma, 2018-06-16 17:57:40

Hallo, van mijn maxx7 varioperfect knipperen de lampen. ER knipperen twee lampen, die van 1400 en 600. Wat geeft deze melding aan? Wasmachine stopt bij spoelen, spoelen gebeurt niet. Filter van de wasmachine krijgen we niet los. Groet Wilco

wilco, 2015-12-29 10:58:56

Lampjes van toeren tal blijven knipperen wasmachine gaat niet aan

De la cour, 2016-01-24 07:45:55

Ik krijg steeds F18 in beeld, slang. afvoerbuis en sifon schoongemaakt, maar na het wassen blijft F18 staan. Wat moet ik nog meer doen?

Hofman, 2017-12-12 14:22:31

Midden in mijn programma stopt alles en het start licht en bovenste zwierprogramma knippert en ik kan niks meer doen uitgezet terug aan niks en de deur kan gewoon open staat niet vast de was is nat en warm dus is echt midden in het wasprogramma . Mvg

Mira, 2017-04-02 07:33:35

Hij geeft f 21 aan wat te doen

Jan van rijn, 2020-01-19 20:09:46

Geeft een fout aan sleutel

Druyts marc, 2020-01-17 13:47:35

Product specificaties

Merk Bosch
Model Maxx 7 VarioPerfect
Product Wasmachine
EAN 4242002765044
Taal Nederlands
Productgroep Wasmachines
Bestandstype PDF
Energie
Energie-efficiëntieklasse A+++
Waterconsumptie per cyclus -l
Energieverbruik wassen 0.75
Jaarlijks waterverbruik wassen 10686l
Jaarlijkse energieverbruik wassen 165
Stroomverbruik (indien uit) 0.2W
Energy Star-certificaat -
Design
Ingebouwd display
Beeldscherm type LED
Type lader Voorbelading
Soort Vrijstaand
Deur openingshoek 180°
Trommelinhoud 55l
Directe aandrijftechnologie (inverter) -
Laag ingebouwde capability (open aan bovenkant)
Soort bediening Rotary, Touch
Kleur van het product Wit
Deurkleur Wit
Prestatie
Wasklasse -
Aantal wasprogramma's -
Capaciteit trommel 7kg
Maximale centrifugesnelheid 1200RPM
Centrifuge-droger klasse C
Cyclustijd (max) 215min
Geluidsniveau (wassen) 59dB
Uitgestelde start timer
Sopschuimbewaking
Startvertraging 24
Restvochtpercentage 59
Geluidsniveau bij centrifugeren 76dB
Aanpasbare centrifugesnelheid
Duur cyclus (snelwas programma) 15min
Ergonomie
Kinderslot
- Black, Cotton, Delicate/silk, Eco, Mix, Quick, Sport
Gewicht en omvang
Breedte 600mm
Diepte 590mm
Hoogte 848mm
Deurdiameter 300mm
Wasprogramma's
Allergiewasprogramma
Wasprogramma voor zwarte was
Wasprogramma voor katoen
Fijn/zijde wasprogramma
Eco-wasprogramma
Gemengd wasprogramma
Snel wasprogramma
Sportwasprogramma