Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS2846SNL

Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS2846SNL handleiding

(1)
 • 1 2 3 4 5 6
  7 - 90 ºC V (Temperatuur) Kiezen van de temperatuur (7 = koud)
  1 - 24h (Klaar in) Einde programma na ...
  c- 1600* c(T/min) Kiezen van het centrifugetoerental (* afhankelijk van model) of
  (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren, wasgoed blijft na het laatste
  spoelen in het water liggen, display ---).
  Statusindicaties Indicaties voor programmaverloop:
  1üü2üücü- ¯- Wassen, spoelen, centrifugeren, programmaduur resp. -einde (- ¯-)
  ( Kinderslot ablz. 5
  , Vuldeur openen, wasgoed bijvullen ablz. 4, 5
  Programmakiezer
  Display /
  Optietoetsen
  Start/
  bijvullen
  Extra functies
  Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
  Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
  Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
  Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
  Maximale vulgewicht niet overschrijden a blz. 7.
  Belangrijke instructies aanhouden a blz. 9.
  Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
  Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.
  Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
  Doseren overeenkomstig:
  hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf)
  en aanwijzingen van de producent.
  Bij modellen zonder inzetelement voor vloeibaar wasmiddel:
  Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.
  Tijdens bedrijf: Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelenschuiflade!
  Individuele instellingen
  ʑ
  Signaal
  ʑ
  Start/bijvullen
  Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/deactiveren van het kinderslot.
  1. Instelmodus voor
  signaalvolume
  activeren
  op zetten
  1 stap,
  display
  wordt verlicht
  kiezen en
  vasthouden
  +
  1 stap,
  loslaten
  op zetten
  Toetssignalen
  Instructiesignalen
  Volume
  instellen*
  1 stap
  Volume
  instellen*
  * evtl. meerdere malen kiezen
  2.
  Volume
  instellen voor ...
  direct
  Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van model), blz. 10
  Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas,
  ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
  Uw wasautomaat Bedoeld gebruik
  Inhoud Blz.
  ʔ Bedoeld gebruik ................................................................................................................... 1
  ʔ Programma............................................................................................................................. 1
  ʔ Programma instellen en aanpassen ................................................................................ 3
  ʔ Wassen ...............................................................................................................................3/4
  ʔ Na het wassen........................................................................................................................ 4
  ʔ Individuele instellingen.....................................................................................................5/6
  ʔ Programma-overzicht ......................................................................................................... 7
  ʔ Veiligheidsaanwijzingen ..................................................................................................... 8
  ʔ Verbruikswaarden ................................................................................................................ 8
  ʔ Belangrijke aanwijzingen .................................................................................................. 9
  ʔ Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel.............................................................................. 10
  ʔ Verzorging ............................................................................................................................10
  ʔ Instructies in het display ...................................................................................................10
  ʔ Instructies bij verstopping ................................................................................................11
  ʔ Wat te doen als... ......................................................................................................... 12/13
  ʔ Noodontgrendeling ............................................................................................................13
  ʔ Servicedienst........................................................................................................................13
  Milieubesparing / besparingstips
  Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
  Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
  In plaats van Katoen 90 °C het programma
  Katoen 60 °C en extra functie
  ć Eco Perfect kiezen. Vergelijkbare reiniging met
  aanzienlijk minder energieverbruik.
  Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
  Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het
  centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger
  kiezen
  .
  Voorbereiden
  Voor de eerste keer wassen
  eenmaal zonder wasgoed wassen a blz. 9
  Programma instellen** en aanpassen
  1
  2
  Wassen
  Compartiment ~: Wasverzachter, stijfsel
  Compartiment I: Wasmiddel voor Voorwas
  ʔ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
  ʔ voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwas wol in
  wassop,
  ʋ voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en onderhouds-
  middelen, die voor gebruik in de wasautomaat geschikt zijn.
  Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat laten!
  Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen geen gebruik
  maken van de wasautomaat!
  Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat houden!
  Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
  Voorkomt verstopping.
  Wasmiddellade
  met compartimenten I, II, ~
  Bedieningspaneel
  Greep van de
  vuldeur
  Serviceäklep
  Vuldeur
  Installatie deskundig volgens separate
  plaatsingshandleiding.
  Machine controleren
  Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
  Neem contact op met de Servicedienst!
  Stekker in stopcontact
  steken
  Alleen met droge handen!
  Alleen bij de stekker vastpakken!
  Waterkraan openen
  **Wanneer op het display het symbool (,
  brandt, dan is het kinderslot actief
  a Deactiveren, blz. 5.
  Extra functies en optietoetsen
  aIndividuele Instellingen, blz. 5
  Start/bijvullen kiezen
  Wassen
  Programma-einde wanneer ...
  ... toets Start/bijvullen uit is en op het display - ¯- verschijnt.
  Wanneer de verlichting van het display uit is, op een
  willekeurige toets drukken a Energiebespaarmodus, blz. 5.
  Programma afbreken
  Bij programma's met hoge temperatuur:
  Was afkoelen: Spoelen kiezen.
  Start/bijvullen kiezen.
  Bij programma's met lagere temperatuur:
  Centrifugeren of Afpompen kiezen.
  Start/bijvullen kiezen.
  Programma wijzigen wanneer...
  ... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
  Programma opnieuw kiezen.
  Start/bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.
  Wasgoed bijvullen wanneer ... a blz. 5
  ... Start/bijvullen gekozen en vervolgens in het display de beide
  symbolen § + ,branden. Bij ǯ kan de vuldeur niet geopend
  worden.
  Toets Start/bijvullen kiezen.
  Individuele instellingen
  ʑ
  Optietoetsen
  Voor en tijdens het gekozen programma kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur worden gewijzigd. Effecten
  afhankelijk van de programmavoortgang.
  ʑ
  V (Temperatuur °C)
  U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur hangt af van het gekozen
  programma.
  ʑ
  (Klaar in)
  Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor
  aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld.
  Toets (Klaar in) net zo vaak kiezen tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). Start/bijvullen
  kiezen.
  ʑ
  (Centrifugetoerental in T/min) / (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren)
  U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen of c(Spoelstop = zonder eindcentrifugeren, wasgoed blijft na
  de laatste keer spoelen in het water liggen, display ---). U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen. Het
  mogelijke maximale centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde programma.
  ʑ
  Extra functies a Programma-overzicht, blz. 7
  i Speed Perfect Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het
  standaardprogramma. Maximaal vulgewicht a Programma-overzicht, blz. 7.
  ć Eco Perfect Voor het besparen van energie bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het
  standaard programma.
  Licht strijken Special centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Voorzichtig eindcentrifugeren bij
  gereduceerd centrifugetoerental. Restvochtgehalte van de was iets hoger.
  Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het verder verbeteren van
  de spoelresultaten.
  ʑ
  Kinderslot
  (op het display Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies.
  AAN/UIT: na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang Start/bijvullen kiezen.
  Instructie: Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na het
  uitschakelen van de machine!
  In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na
  het starten van het programma weer activeren.
  Instructie:
  Symbool (brandt: kinderslot actief.
  Symbool (knippert: Kinderslot actief en dan programmakiezer verdraaid. Om
  afbreken van een programma te voorkomen, de programmakiezer weer naar het
  uitgangspunt draaien, symbool ( brandt weer.
  ʑ
  Bijvullen
  § + ,op het display Toets Start/bijvullen kiezen, wanneer u na de programmastart wasgoed wilt bijvullen. De
  machine controleert of bijvullen mogelijk is.
  § + , branden: Bijvullen mogelijk.
  ǯknippert: Wachten tot § + , branden.
  Instructie: Vuldeur pas openen wanneer beide symbolen § + , branden.
  ǯ: Wasgoed bijvullen niet mogelijk.
  Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het centrifugeren blijft
  het vulvenster vanwege veiligheidsredenen vergrendeld.
  Om het programma te hervatten de toets Start/bijvullen kiezen.
  ʑ
  Energiebespaarmodus
  Wordt de ingeschakelde wasautomaat voor de programmastart en aan het einde van het programma enkele minuten
  niet bediend, dan dooft de verlichting van het display en de toets Start/bijvullen knippert.
  Voor het activeren van de verlichting een willekeurige toets kiezen.
  Programmakiezer voor het in- en
  uitschakelen van de machine en het
  kiezen van de programma's. Kan in
  beide richtingen worden gedraaid.
  Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
  aantippen is voldoende!
  Bij langer aanraken van de (Klaar in)-
  toets worden de instelopties
  automatisch doorlopen.
  3
  Programma
  Gedetailleerd programma-overzicht a blz. 7.
  Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk van
  het gekozen programma en programmavoortgang.
  Katoen Stevig textiel
  + Voorwas stevig textiel, voorwas bij 30°C
  Kreukherstellend Kreukherstellend textiel
  + Voorwas kreukherstellend textiel, voorwas bij 30°C
  Snel + Mix verschillende soorten wasgoed
  Fijn/Zijde gevoelig wasbaar textiel
  : Wol hand-/machine wasbare wol
  Spoelen Extra spoelen met centrifugeren
  Centrifugeren Extra centrifugeren met instelbaar centrifuge-
  toerental
  Afpompen van het spoelwater bij c
  (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren)
  Voorzichtig
  centrifugeren
  Extra centrifugeren met gereduceerd centrifuge-
  toerental
  Extra snel 15‘ Extra kort programma
  Allergie+ stevig textiel, langer wassen en extra spoelen
  voor bijzonder gevoelige huid
  Sport Textiel van microvezels
  Kreukherstellend
  speciaal
  donker textiel
  Uitschakelen
  Programmakiezer op Uit zetten.
  Waterkraan sluiten
  Niet nodig bij Aqua-Stop modellen a
  Instructie Plaatsingshandleiding.
  Wasgoed uitnemen
  Deur openen en wasgoed uitnemen.
  Indien (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) actief:
  Programmakiezer op Afpompen of Centrifugeren zetten. Eventueel
  centrifugetoerental kiezen. Start/bijvullen kiezen.
  Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen
  - Roestgevaar.
  Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat restwater kan
  verdampen.
  Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk
  apparaat van Bosch. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en
  energieverbruik.
  Elke machine die onze fabriek verlaat, werd zorgvuldig op werking en een perfecte
  toestand gecontroleerd.
  Verder informatie over onze producten, accessoires, reserve-onderdelen en diensten
  vindt u op onze internetsite www.bosch-home.com of neem contact op met onze
  Servicedienst-centra.
  Veiligheidsinstructies op blz. 8 aanhouden!
  De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de
  afzonderlijke plaatsingshandleiding in gebruik nemen!
  7
  Programma-overzicht a Tabel verbruikswaarden blz. 8 en instructies op blz. 9 aanhouden!
  * gereduceerde belading bij extra functie i Speed Perfect.
  Als kort programma is Snel + Mix 40°C met max. instelbaar centrifugetoerental optimaal geschikt.
  Programma's zonder voorwas - wasmiddel in compartiment II doen, programma's met voorwas - wasmiddel over compartiment I en II verdelen.
  Programma °C max.
  Type wasgoed
  extra functies; Opties; Aanwijzing
  Katoen
  7 - 90 °C
  8 kg/
  5 kg*
  stevig textiel, Witte bestendig textiel van katoen
  of linnen
  i Speed Perfect*, ć Eco Perfect, Licht strijken, Extra spoelen ,
  c(Spoelstop)
  + Voorwas
  Allergie+ 7]- 60 °C stevig textiel van katoen of linnen
  i Speed Perfect*, ć Eco Perfect, Licht strijken, Extra spoelen,
  c(Spoelstop); voor bijzonder gevoelige huid, langer wassen bij gekozen
  temperatuur, hogere waterstand, extra spoelcyclus
  Kreukherstellend
  7 - 60 °C
  3,5 kg
  kreukherstellend textiel van katoen, linnen,
  synthetisch materiaal of gemengde stoffen
  i Speed Perfect, ć Eco Perfect, Licht strijken, Extra spoelen ,
  c(Spoelstop)
  + Voorwas
  Snel + Mix 7 - 40 °C Textiel van katoen of kreukherstellend textiel
  i Speed Perfect, ć Eco Perfect, Licht strijken, Extra spoelen ,
  c(Spoelstop);
  verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden
  Kreukherstellend
  speciaal
  7c- 40 °C
  donker textiel van katoen en donker
  kreukherstellend textiel
  i Speed Perfect, ć Eco Perfect, Licht strijken, Extra spoelen ,
  c(Spoelstop); minder spoelen en eindcentrifugeren
  Fijn/Zijde 7 - 40 °C
  2 kg
  voor gevoelig, wasbaar textiel bijv. van zijde,
  satijn, synthetisch of gemengde stoffen
  (bijv. gordijnen)
  i Speed Perfect, ć Eco Perfect, Licht strijken, Extra spoelen ,
  c(Spoelstop); Er wordt tussen de spoelbeurten niet gecentrifugeerd.
  :üWol 7 - 40 °C
  handä of machinewasbaar textiel van wol of met
  een wolaandeel
  c(Spoelstop); bijzonder voorzichtig wasprogramma om krimp van het
  wasgoed te vermijden, langere programmapauzes (textiel rust in wassop)
  SuperKort 15‘ 7c- 40 °C
  kreukherstellend textiel van katoen, linnen,
  synthetisch materiaal of gemengde stoffen
  c(Spoelstop);
  Kort programma ca. 15 minuten, geschikt voor licht vervuild wasgoed
  Sport 7c- 40 °C Textiel van microvezels
  i Speed Perfect, ć Eco Perfect, Licht strijken, Extra spoelen,
  c(Spoelstop); Wasgoed niet met wasverzachter behandelen
  Extra programma's Spoelen, Centrifugeren, Afpompen, Voorzichtig centrifugeren
  9204 /9000772214
  *772214*
  WAS3246SNL
  WAS2846SNL
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH
  Carl-Wery-Str. 34
  81739 München / Germany
Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS2846SNL

Hulp nodig?

Aantal vragen: 44

Heeft u een vraag over de Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS2846SNL of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS2846SNL bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

w rovers, 19-5-2015 09:16:55 Geen reacties

als ik de bosch logixx 8 aanzet valt deze op kinderslot. ook het sleuteltje in het display knippert. hoe kan ik dit weer uitschakelen. alvast bedankt. groeten wim

Beantwoord deze vraag
Wendy, 11-1-2020 10:16:37 1 reactie

Hoe gaat het kinderslot eraf van de wasmachine bosch logixx 8 vario ? Op internet staat start 5 sec inhouden maar dan gebeurd er niks

Michou , 1-10-2020 06:35:55

Op Bosch logixx 8 moet u de luikdeur openen en op de knop drukken die is gemarkeerd met de linkerpijl "Opties". Houd de knop ingedrukt totdat de machine piept en het slot wordt ontgrendeld.

Beantwoord deze vraag
Albert-Jan van de Kamp, 1-10-2015 08:27:44 Geen reacties

Ik krijg mbv de handleiding het signaal-volume niet aangepast. Kunt u mij een stappen-overzicht mailen ? Bv met op welke stand zet ik de progamma knop / welke toets druk ik daarna in enz enz Bvd

Beantwoord deze vraag
Anke, 12-9-2015 00:35:03 Geen reacties

Het bakje van de wasverzachter staat telkens vol water als het klaar is. Kan ik het reservoir er uit halen om het te poetsen?

Beantwoord deze vraag
Sandra, 28-2-2015 08:30:31 Geen reacties

Hoe schakel ik kinderslot uit?? Kan nu niks met machine

Beantwoord deze vraag
Anita, 10-8-2020 18:10:31 1 reactie

Deur ontgrendelen

Ceulemans, 13-11-2020 07:40:35

De was is gedaan maar krijg de deur niet open en er is geen kinderslot. Het is een logixx8 varioperfect

Beantwoord deze vraag
Carla van Bavel, 14-8-2015 13:58:03 Geen reacties

Was bij uitnemen is veel natter als ik gewend ben. Toerental ?? Hij geeft bij uitnemen op het venster een tekentje aan... Lijkt op een wastobbe. Hoe kan ik dit veranderen? Met vriendelijke groet, Carla.

Beantwoord deze vraag
wiersma, 15-12-2014 21:47:34 Geen reacties

heb een bosch wasmachine logixx8 alleen geeft steeds code f57 aan wat houd dat in

Beantwoord deze vraag
Andre Bogaerts, 26-12-2020 10:19:08 Geen reacties

Deur gaat niet meer open Handvat voelt los aan

Beantwoord deze vraag
Sonja, 19-12-2020 10:20:48 Geen reacties

Wat betekent cl op display en hoe kan ik de machine weer laten werken

Beantwoord deze vraag

Bekijk hier gratis de handleiding van de Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS2846SNL. Deze handleiding valt onder de categorie Wasmachines en is door 1 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 8.8. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS2846SNL of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS2846SNL specificaties

Algemeen
Merk Bosch
Model Logixx 8 VarioPerfect WAS2846SNL
Product Wasmachine
Taal Nederlands
Bestandstype PDF

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Bosch Logixx 8 VarioPerfect WAS2846SNL.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2021 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info