Bosch Logixx 7 WVH28421EU handleiding

Bosch Logixx 7 WVH28421EU
7.2 · 4
PDF handleiding
 · 10 pagina's
Nederlands
handleidingBosch Logixx 7 WVH28421EU
1 2 3 4
5 6
Programmakiezer voor het in-/uitschakelen van de machine en voor de programmakeuze. Kan in beide richtingen gedraaid worden.Uitvoerig programma-overzicht.
a
Blz. 7/8Wasgoed sorteren en in de trommel doen (drogen)Alleen wasgoed met de volgende textielbehandelingssymbolen drogen:
( = drogen op normale temperatuur (Intensive Dry{(Drogen)).
'c= drogen op lage temperatuur(Gentle Dryc8(Voorzichtig drogen)).
De volgende textielsoorten mogen niet gedroogd worden:
) = symbool ''niet drogen''. Wol of met wol gemengde weefsels. Kans op krimpen! Fijne was (zijde, synthetische vitrage). Kans op kreukels! Textiel dat schuimrubber of dergelijke materialen bevat. Textiel dat met ontvlambare vloeistof is behandeld, bijv. vlekkenwater, wasbenzine, verdunner. Kans op explosie!  Textiel dat nog haarspray of dergelijke middelen bevat. Gevaarlijke dampen! De maximale belading niet overschrijden. aBlz. 7ProgrammakiezerWasgoed sorteren en in de trommel doen Neem de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking in acht. Het wasgoed sorteren overeenkomstig de textielbehandelingssymbolen op de etiketten. Sorteren naar soort, kleur, mate van vervuiling en temperatuur. Vreemde voorwerpen verwijderen  kans op roesten.
De maximale belading niet overschrijden. aBlz. 7
Bij de keuze van een droogprogramma. aBlz. 4:
Wasgoed sorteren en in de trommel doen
Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk Belangrijke aanwijzingen in acht. aBlz. 6
 Kleine en grote stukken wasgoed door elkaar in de trommel doen. Deur van de was-/droogautomaat sluiten. Pas op dat er tussen de vuldeur en de rubber afdichting geen wasgoed beklemd is geraakt.Wasmiddel en wasverzorgingsmiddelen toevoegen Doseren overeenkomstig de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling, de waterhardheid (inlichtingen hierover bij het waterleidingbedrijf in uw regio) en de gegevens van de fabrikant op de verpakking. Bij modellen zonder inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel: doseerbolletje met vloeibaar wasmiddel vullen en in de trommel leggen. Tijdens het draaien: wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddellade!Juiste installatie volgens het apart meegeleverde install atievoorschrift.Apparaat controleren Een beschadigd apparaat nooit inschakelen! Contact opnemen met de Servicedienst!Stekker in het stopcontact stekenAlleen met droge handen! Alleen aan de stekker vastpakken!Kraan opendraaienAan het eind van het droogprogramma volgt een automatisch pluizenreinigingsprogramma. Kraan ook bij de keuze van een droogprogramma opendraaien.Zorg voor een goede beluchtingEen goede beluchting is noodzakelijk om de tijdens het drogen ontstane lucht af te voeren. Zorg altijd voor een goede beluchting van de ruimte waarin het apparaat zich bevindt. Het luchttoevoerfilter regelmatig reinigen. De toe- en afvoeropeningen voor de koellucht nooit blokkeren.Wasmiddelbakje II: wasmiddel voor de hoofdwas,waterontharder, vlekkenzout

Uw was-/droogautomaat

Voorbereiden

Vóór de eerste was/het eerste drogen a Blz. 6De was-/droogautomaat werd vóór het verlaten van de fabriek getest. Om het resterende water uit de test te verwijderen de eerste wascyclus zonder wasgoed met het programma Fluff Clean.(Pluizen verwijderen) laten
draaien. a Blz. 6: Vóór de eerste was/het eerste drogen
Instellen en aanpassen van het programma Programmakiezer op het gewenste wasprogramma zetten. aBlz. 7: Programma-overzichtOptietoetsen en verdere functies gebruiken aBlz. 9/10Alle toetsen zijn gevoelig, aantippen is voldoende!Als u de optietoets
°C (Temperatuur), (Centrifugeren) of (Klaar in)
ingedrukt houdt worden automatisch de instelopties doorgebladerd.
Als u wilt wassen en drogen zonder onderbreking (alleen bij Cottons LF, Cottons
Eco , Mix
1
, Easy-Care I en PowerWash 60'): Toets {(Drogen) aanraken en de functies of activeren. aBlz. 10 De maximale belading om te drogen niet overschrijden. a
Blz. 7 Maximaal toelaatbaar centrifugetoerental van het wasprogramma kiezen om een goed droogresultaat te bereiken.$Start/Reload (Start/Bijvullen) indrukken... Wassen/Wassen+Drogen
1
Wasmiddelbakje ~: wasverzachterWasmiddelbakje I: wasmiddel voor de voorwasBestemming van het apparaatʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,ʋ voor het wassen in sop van in de machine wasbaar textiel en voor het drogen ervan,ʋ voor gebruik met koud drinkwater en in de handel verkrijgbare was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt zijn. Kinderen niet zonder toezicht bij de was-/droogautomaat laten. Huisdieren uit de buurt van de was-/droogautomaat houden. De was-/droogautomaat mag niet door kinderen en personen bediend worden die niet op de hoogte zijn van de gebruiksvoorschriften. De was-/droogautomaat in een ruimte met een waterafvoer installeren en gebruiken.Wasgoed uit de trommel halenDe deur van de was-/droogautomaat openen en het wasgoed eruit halen.Deur en wasmiddellade van de wasautomaat open laten zodat eventueel resterend water kan verdampen!Kraan dichtdraaienNiet nodig bij modellen met Aqua-Stop. aInstallatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud, Blz. 9UitschakelenProgrammakiezer op  Off (Uit) zetten.... Drogen

Drogen

Wassen

Wassen en drogen zonder onderbreking
1
Droogprogramma instellen en aanpassen
Programmakiezer op de stand Intensive Dry{ (Drogen) of Gentle Dry 8
(Voorzichtig drogen) zetten. aBlz. 7: Programma-overzicht
2
$Start/Reload(Start/Bijvullen)indrukken
2
Display/Optietoetsen/Extra functiesProgramma beëindigd als 
... het Start/Reload uitgaat en of (als Spoelstop (= geen afsluitend
centrifugeren) werd gekozen) op de indicatie verschijnt, de pieptoon te horen is. Geluidssterkte pieptoon instellen. a
Blz. 10
Als gekozen werd en wordt aangegeven: toets Start/Reload $
indrukken. Het programma wordt met het afpompen van het water en met het centrifugeren van het wasgoed voortgezet (het standaard-centrifugetoerental kan tevoren gewijzigd worden).
Als alleen het water afgepompt moet worden: toets Start/Reload $opnieuw
indrukken als de centrifugegang begint. Het programma wordt onderbroken en de deurvergrendeling wordt opgeheven. Het wasgoed kan uit de trommel gehaald worden.Wanneer op de display brandt voor die van het droogprogrammaâ hoge temperatuur in de trommel. Het programma voor het afkoelen van de trommel
isâinâbedrijf totdat de temperatuur in de trommel is gedaald. a
Blz. 11: Informatie op het displayProgramma wijzigen Als per ongeluk het verkeerde programma werd gekozen: Was/droogprogramma opnieuw kiezen. Indien nodig de programma-instelling aanpassen en/of verdere functies kiezen. aBlz. 9/10Start/Reload $ kiezen.Programma onderbreken  Toets Start/Reload $ indrukken.  Let op de indicaties: als gaat branden en op de indicatie verschijnt, dan kan de deur geopend worden. Indien nodig een stuk wasgoed eruit halen of erin leggen. Als en afwisselend worden aangegeven, dan kan de deur door hoge waterstand in de trommel of door hoge temperaturen niet geopend worden. Toets Start/Reload $ indrukken om het programma voort te zetten. De bijvullenfunctie kan tijdens de droogfase niet geactiveerd worden.... of programma beëindigenWasprogramma met hoge temperatuur:
Afkoelen van het wasgoed: «/ Rinse/Spin (Spoelen/Centrifugeren) kiezen,
Start/Reload $ indrukken.Wasprogramma met lage temperaturen:
«/ Rinse/Spin (Spoelen/Centrifugeren) kiezen, Start/Reload $ indrukken.
Droogprogramma:
Intensive Dry{ (Drogen) of Gentle Dryc8 (Voorzichtig drogen) kiezen,
toets { (Drogen) indrukken, droogtijd op 15 minuten instellen, daarna Start/
Reload $ indrukken.
Belangrijke aanwijzingen

Voorbereiden van het wasgoed/Wasgoed en machine ontzien Alle zakken legen. Controleren op metalen voorwerpen (paperclips etc.). Broeken, gebreide kleding en tricot, bijv. truien, T-shirts of sweatshirts vóór het wassen binnenstebuiten keren. Controleer of BHs met beugel in de wasmachine gewassen mogen worden. Fijne was in een netje of zakje wassen (pantys, vitrage, BHs met beugel). Ritssluitingen en knopen dichtdoen. Zand uit zakken en omslagen borstelen. Bij vitrage haken/rolletjes verwijderen of de vitrage in een net of kussensloop stoppen. Bij keuze van het droogprogramma alleen voor een droger geschikt textiel gebruiken. Vóór het drogen moet met de hand gewassen textiel met het passende centrifugetoerental gecentrifugeerd worden. Vóór het drogen optimaal centrifugeren. Voor katoen adviseren wij een centrifugetoerental van meer dan 1000 omw./min., voor kreukherstellend wasgoed meer dan 800 omw./min. Voor een gelijkmatig droogresultaat het wasgoed op het soort weefsel en het droogprogramma sorteren. Strijkwas na het drogen niet onmiddellijk strijken. Wij raden u aan het wasgoed eerst in elkaar te rollen zodat het resterende vocht gelijkmatig wordt verdeeld. Voor een goede droogcapaciteit moeten doorgestikte dekbedden, badhanddoeken of andere grote wasstukken apart gedroogd worden. Niet meer dan vier badhanddoeken (of 3 kg) drogen.Vóór de eerste was/het eerste drogenGeen wasgoed in de was/droogautomaat leggen. Kraan opendraaien en ½ maatbeker
wasmiddel in wasmiddelbakje II doen. Het programma Fluff Clean . (Pluizen verwijderen)
40°C instellen en Start/Reload $n kiezen. Na beëindiging van het programma de
programmakiezer op  Off zetten.Verschillend vervuild wasgoedNieuw wasgoed apart wassen.Licht Niet voorwassen.Vlekken eventueel voorbehandelen. Programma Cottons Eco
of extra functie â(intensive) kiezen.
Sterk Minder wasgoed in de trommel doen. Voorwas.Vlekken eventueel voorbehandelen. Programma Cottons Eco
of extra functie â(intensive) kiezen.
Inweken Wasgoed van gelijke kleur in de trommel doen.
Inweekmiddel/wasmiddel in wasmiddelbakje II doen (volgens de gegevens op de
verpakking). Het programma Cottons LF 30 °C instellen en Start/Reload $ kiezen. Na ca.
10 minuten Start/Reload $ indrukken. Na het inweken eventueel het programma wijzigen
of opnieuw Start/Reload $ kiezen als het programma moet worden voortgezet.
Stijven Het wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld worden.
Stijven is in alle wasprogrammas met vloeibaar stijfsel mogelijk. De stijfsel volgens de gegevens op de verpakking in het wasverzachterbakje gieten (het bakje indien nodig eerst schoonmaken).Verven/OntkleurenVerfmiddelen mogen alleen in voor een huishouden gebruikelijke hoeveelheden gebruikt worden. Zout kan roestvrij staal beschadigen. Neem altijd de gegevens op de verpakking in acht. In de wasautomaat geen wasgoed bleken.Start/BijvullenInhoud

ʋ Bestemming van het apparaat......................................................... 1
ʋ Voorbereiden................................................................................... 1/2
ʋ Wasgoed voorbereiden of Wassen+Drogen.........................2/3/4
ʋ Voorbereiden drogen.................................................................2/3/4
ʋ Instellen en aanpassen van het programma ........................3/4/5
ʋ Na het wassen/drogen...................................................................... 5
ʋ Belangrijke aanwijzingen................................................................... 6
ʋ Programma-overzicht......................................................................... 7
ʋ Droogtabel ........................................................................................... 8
ʋ Verbruikswaarden............................................................................... 8
ʋ Indicatie en optietoetsen................................................................... 9
ʋ Extra functies en individuele instellingen .....................................10
ʋ Informatie op de indicatie ...............................................................11
ʋ Aanwijzingen voor de veiligheid ....................................................11
ʋ Wat te doen als  ..................................................................... 12/13
ʋ Noodontgrendeling ..........................................................................13
Wasmiddellade met bakjes I, II, ~Deurgreep Onderhouds-
klep
TrommelLuchttoevoeropeningLuchtafvoeropening(Achterkant) Milieubescherming/Energiebesparingstips De per programma maximaal toelaatbare hoeveelheid wasgoed in de trommel doen. aBlz. 7
Programma-overzicht Normaal vervuild wasgoed zonder voorwas wassen.
Het programma Cottons Eco (Katoen Eco) 60°C en de
extra functie Intensive (Vlekken) kiezen om bij aanzienlijk
minder energieverbruik een goed wasresultaat te bereiken. Wasmiddel volgens de gegevens op de verpakking en naar waterhardheid doseren. Als het wasgoed hierna in het apparaat gedroogd moet worden: een zo hoog mogelijk centrifugetoerental kiezen  hoe minder water in het wasgoed des te minder tijd en energie bij het drogen nodig zijn. De ruimte waarin het apparaat is opgesteld goed beluchten, het luchttoevoerfilter regelmatig reinigen. Installatievoorschrift/Schoonmaken en onderhoud. aBlz. 9 Geen kletsnat wasgoed drogen. Tijd- en energieverspilling!Gefeliciteerd  u hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch. Dit apparaat onderscheidt zich door een zuinig water- en energie-verbruik. Elk apparaat dat de fabriek verlaat wordt eerst zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.Voor verdere informatie en een overzicht van onze producten, toebe-horen en reserve-onderdelen zie onze website www.bosch-home.com of neem contact op met onze Servicedienst.De contactgegevens van Servicedienst vindt u eveneens op onze website of in de lijst met Servicedienstadressen.
3
De in de fabriek ingestelde droogmodus is . In deze modus wordt de droogtijd automatisch aan de hoeveelheid wasgoed aangepast met als resultaat kastdroog wasgoed dat onmiddellijk opgevouwen en in de kast gelegd kan worden. U kunt de droogmodus ook op zetten voor extra droog wasgoed of op Tijdgestuurd drogen dat u door aantippen van de toets {(Drogen) kunt instellen om een globale of exacte droogtijd te bepalen. aBlz. 8: DroogtabelAlle toetsen zijn gevoelig, aantippen is voldoende! Als u de optietoets (Klaar in) ingedrukt houdt worden de instellingen automatisch doorgebladerd.Bedienings-paneel1 2 3 4
5 6
Het apparaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing in gebruik nemen. Neem ook het afzonderlijke installatievoorschrift in acht.De aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 11 beslist in acht nemen!
7

Programma-overzicht (zie ook de informatie op blz. 9/10)


Programmas °Cmaximale belading (kg) *Soort wasgoedExtra functies, informatieCottons LF (Katoen):  90
7,0/
4,0**Stevig textiel, hittebestendig textiel van katoen of linnen.
7Prewash (Voorwas), 2 Rinse plus (Extra spoelen), SLess Iron (Licht
strijken), Intensive (Vlekken)
Cottons Eco (Katoen Eco)Stevig textiel van katoen of linnen.Allergy Plus ā÷(Allergie+)
: 60 7,0 Stevig textiel van katoen of linnen.
7Prewash (Voorwas), 2 Rinse plus (Extra spoelen), SLess Iron (Licht
strijken), Intensive (Vlekken)
voor een bijzonder gevoelige huid, langer wassen bij de gekozen temperatuur, meer water, extra spoelen.PowerWash 60 ?
4,0/4,0** Stevig textiel van katoen of gemengde weefsels.
Tijdgestuurd programma, 60 minuten.Kort programma voor normaal vervuild wasgoed. Easy-Care I(Kreukherstellend ):  60 3,5/2,5**Kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels.
7Prewash (Voorwas), 2 Rinse plus (Extra spoelen), SLess Iron (Licht
strijken), Intensive (Vlekken)
Mix
1
Textiel van katoen en kreukherstellend textiel.
7Prewash (Voorwas), 2 Rinse plus (Extra spoelen), SLess Iron (Licht
strijken), Intensive (Vlekken)
Verschillende soorten textiel die samen gewassen kunnen worden.Delicate/Silk(Fijn/Zijde ):  40 2,0Voor fijne, wasbare textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels.
7Prewash (Voorwas), 2 Rinse plus (Extra spoelen), SLess Iron (Licht
strijken). Alleen voorzichtig centrifugeren tussen de spoelbeurten.:üWool O (Wol)Met de hand of in de machine wasbare wol of met veel wol gemengde weefsels.Bijzonder fijnprogramma ter voorkoming van krimpen, langere programmapauzes (textiel blijft in het sop).SuperQuick 15 @(Extra snel 15)Kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels.Kort programma, ca. 15 minuten, geschikt voor licht vervuild wasgoed.Fluff Clean .÷÷÷÷÷(Pluizen verwijderen):, 40, 90 0
Trommelreinigingsprogramma 90° = antibacterieel, geen wasmiddel gebruiken, 40° = antibacterieel voor gebruik met speciaal wasmiddel om de
wasautomaat te reinigen, : = pluizenspoelprogramma voor het verwijderen van pluizen die zich in de waskuip hebben opgehoopt.
Rinse/Spin «/ (Spoelen/Centrifugeren)
7,0
Voor met de hand gewassen wasgoed; 2 Rinse plus (Extra
spoelen) is geactiveerd. Indien men uitsluitend wil centrifugeren: de toets deactiveren.
2 Rinse plus (Extra spoelen), SLess Iron (Licht strijken)
Empty > (Afpompen)Refresh v(Stoom Opfrissen)
1,0
Anti-geur- en anti-kreukprogramma, geschikt voor het opfrissen van kostuums, colberts en pantalons, of voor chemische reiniging van wasgoed dat niet in de wasautomaat kann worden gewassen; ook voor het opfrissen van vrijetijdskleding van katoen of kunstvezel.Om kreukels te vermijden het textiel na afloop van het programma direct uit de machine nemen en 3 tot 5 minuten ophangen.Intensive Dry { (Drogen)
4,0
Witte/bonte was, drogen met normale warmte-instelling. Gentle Dry 8(Voorzichtig drogen)
2,5
Kreukherstellend textiel, drogen met weinig warmte.
De programmas zijn voor licht vervuild textiel tijdgestuurd. Bij sterk vervuild textiel de hoeveelheid wasgoed verminderen en een extra functie kiezen, bijv. Intensive (Vlekken).
* Maximale belading volgens EN50229. Waarden in rood: maximale belading om te drogen, waarden in zwart: maximale belading om te wassen.
** Als u zonder onderbreking wilt wassen en drogen: op de programmas Cottons LF, Cottons Eco en PowerWash 60' volgt Intensive Dry, op de programmas Easy-Care I en Mix
1
volgt Gentle Dry.Voor verdere informatie en een overzicht van onzeproducten zie onze website: www.bosch-home.com.Op deze website vindt u ook informatie over onze Servicedienst.Robert Bosch Hausgeräte GmbHCarl-Wery-Str. 34D-81739 MünchenWVH28421EU 9000748311
0112

Handleiding

Bekijk hier gratis de handleiding van de Bosch Logixx 7 WVH28421EU . Deze handleiding valt onder de categorie Wasmachines en is door 4 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.2. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Bosch Logixx 7 WVH28421EU of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Hulp nodig?

Heeft u een vraag over de Bosch en staat het antwoord niet in de handleiding? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Samsung Galaxy A7 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Jacob AM • 17-3-2022 Geen reacties

uitleg over de touch menu en +/- . katoen drogen zonder dat de was kleiner wordt

Beantwoord deze vraag

Aantal vragen: 1

Bosch Logixx 7 WVH28421EU specificaties

Hieronder vindt u de productspecificaties en de handleiding specificaties van de Bosch Logixx 7 WVH28421EU .

Algemeen
Merk Bosch
Model Logixx 7 WVH28421EU
Product Wasmachine
Taal Nederlands
Bestandstype PDF

Veelgestelde vragen

Het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunnen vinden? Wellicht staat het antwoord op uw vraag hieronder in de meest gestelde vragen over de Bosch Logixx 7 WVH28421EU .

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Geen resultaten