Bosch EcoLogixx 7S WTW8656ECO

Bosch EcoLogixx 7S WTW8656ECO handleiding

(15)
 • 1 2 3 4 5
  6
  Inhoud blz.
  ʋ Voorbereiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
  ʋ Programma's instellen . . . . . . . . . . . . . . . . .2
  ʋ Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/4
  ʋ Aanwijzingen bij het wasgoed . . . . . . . . . . .5
  ʋ Waar u absoluut op moet letten . . . . . . . . .6
  ʋ Programma-overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . .7
  ʋ Installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
  ʋ Bescherming tegen vorst / Transport . . . . .8
  ʋ Verzorging en reiniging . . . . . . . . . . . . . . . .9
  ʋ Technische gegevens. . . . . . . . . . . . . . . .10
  ʋ Optionele accessoires . . . . . . . . . . . . . . . .10
  ʋ Normale geluiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
  ʋ Wat te doen als... / Servicedienst . . . . . . .12
  ʋ Veiligheidsbepalingen . . . . . . . . . . . . . . . .13
  ... en individueel aanpassen
  Een beschadigde droogautomaat nooit in bedrijf
  nemen!
  Neem contact op met uw servicedienst!
  Droogautomaat
  controleren
  Wasgoed sorteren + in de trommel doen
  Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen.
  Let op aanstekers!
  De trommel moet voor het vullen leeg zijn!
  Zie Programma-overzicht op blz. 7.
  Zie ook de afzonderlijke handleiding “Wolkorf“ (afh. van model)
  uw nieuwe droogautomaat
  Gebruik overeenkomstig het
  bedoelde gebruik
  Voorbereiden
  Installatie zie blz. 8
  Programma kiezen + instellen
  Droogprogramma selecteren ...
  Start/Stop - toets kiezen
  Alleen met drogen handen!
  Alleen bij de stekker
  vastpakken!
  Stekker in het
  stopcontact steken
  Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
  aantippen is voldoende!
  ʋ alleen voor huishoudelijk gebruik,
  ʋ alleen voor het drogen van textiel dat in water werd ge-
  wassen.
  .
  Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat
  laten!
  Huisdieren uit de buurt van de droogautomaat
  houden!
  3
  2
  1
  Drogen
  Drogen
  Condenswaterreservoir met filter
  Bedienings-
  paneel
  Luchtinlaat
  Tweedelig
  pluizenfilter
  Trommel
  Droogautomaat alleen met geplaatste
  pluizenfilters gebruiken!
  Gefeliciteerd - U heeft gekozen voor een modern, kwalitatief
  hoogwaardig huishoudelijk apparaat van het merk Bosch.
  De condensdroogautomaat met warmtewisselaar en automatische
  reiniging kenmerkt zich door een laag energieverbruik en minder
  onderhoud a blz. 6.
  Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig
  gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.
  Bij vragen staat onze servicedienst graag tot uw beschikking.
  Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
  De verpakking volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
  Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn
  2002/96/EG omtrent afgedankte elektrische en elektronische
  apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
  Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
  terugname en verwerking van oude apparaten.
  Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren,
  reservedelen en diensten: www.bosch-home.com
  Tijdens het drogen het condenswaterreservoir
  niet eruit nemen / legen!
  Trommelinterie
  urverlichting
  Waar u absoluut op moet letten ...
  Uw droger is zeer energiezuinig en valt technisch op door een koudecircuit, dat net zoals bij
  een koelkast, energie efficiënt gebruikt.
  De warmtewisselaar van de droger wordt bij het drogen automatisch gereinigd.
  Pluizenfilter en filter in het condenswaterreservoir moeten regelmatig worden gereinigd.
  Droger nooit zonder pluizenfilter en filter in condenswaterreservoir gebruiken!
  ʑ
  Pluizenfilter
  Bij het drogen worden pluizen en haren uit de was in het pluizenfilter opgevangen. Een
  verstopt pluizenfilter kan de warmte-uitwisseling negatief beïnvloeden.
  Daarom het pluizenfilter altijd na elke droging reinigen.
  Regelmatig onder stromend water afspoelen a blz. 4.
  ʑ
  Filter in condenswaterreservoir
  Het filter in het condenswaterreservoir reinigt het condenswater. Dit condenswater is voor de
  automatische reiniging nodig. Het filter moet regelmatig onder stromend water worden
  schoongemaakt. Leegmaken van het condenswaterreservoir voor het reinigen van het filter
  is noodzakelijk a blz. 9.
  ʑ
  Textiel
  Geen textiel drogen dat met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf in aanraking is gekomen:
  bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenverwijderaar, wasbenzine enz.
  Maak de zakken leeg.
  Geen textiel drogen dat geen lucht doorlaat.
  Sterk pluizende textiel vermijden.
  Wol alleen in het wolprogramma opfrissen.
  Indicatie max. belading
  voor gekozen programma
  Programma-einde zodra in het display \ wordt weergegeven.
  Programma onderbreken wasgoed bijvullen of uitnemen.
  De droogcyclus kan voor het bijvullen of verwijderen van wasgoed kort worden onderbroken. Het
  gekozen programma moet aansluitend worden hervat en afgerond!
  Droogautomaat nooit uitschakelen voor
  het einde van het droogproces!
  1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
  2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
  3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
  4. Toets Start/Stop kiezen. Resterende tijd wordt na enkele minuten geactualiseerd.
  Aanwijzingen omtrent wasgoed ...
  Identificatie van textiel
  De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!
  (cDrogen met normale temperatuur.
  'cDrogen met lagere temperatuur a extra Voorzichtig kiezen.
  )cNiet machinaal drogen.
  Absoluut veiligheidsinstructies blz. 13 aanhouden!
  Het volgende textiel bijvoorbeeld niet in de droogautomaat drogen:
  Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
  Gevoelige stoffen (zijde, synthetische gordijnen) a kreukvorming!
  Met olie verontreinigd wasgoed.
  Tips voor het drogen
  Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
  Zeer kleine stukken textiel (bijv. babysokjes) altijd in combinatie met grotere stukken
  wasgoed drogen (bijvoorbeeld handdoek).
  Ritssluitingen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen.
  Stoffen riemen, schortbanden etc. samenknopen.
  Kreukherstellend wasgoed niet te sterk drogen a Kans op kreuk!
  Wasgoed aan de lucht laten nadrogen.
  Wol niet in de droger drogen, alleen opfrissen a blz. 7 Programma Wol finish
  (afh. van model).
  Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten
  liggen a zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
  Geweven textiel (bijv. t-shirts, tricot) krimpt vaak bij de eerste keer drogen.
  a Niet het programma extra droog gebruiken.
  Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat a stijfsel laat een
  aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
  Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
  Bij een geringe belading het tijdprogramma gebruiken a Optimalisatie van het
  droogresultaat.
  Milieubescherming / besparingstips
  Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren a hoe hoger het
  centrifugetoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook
  kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
  Maximaal aanbevolen vulgewicht benutten, maar niet overschrijden
  a Programma-overzicht blz. 7.
  Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
  Luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.
  Condenswaterreservoir legen
  Reservoir iedere keer na het drogen leegmaken, niet tijdens het drogen!
  1. Condenswaterreservoir er uit trekken en horizontaal houden.
  2. Condenswater eruit gieten.
  3. Reservoir altijd volledig tot het inklikken in de droger schuiven.
  Wanneer de indicatielamp reservoir knippert a blz. 9.
  Pluizenfilter reinigen
  Het pluizenfilter bestaat uit twee delen.
  Reinigen van het binnenste pluizenfilter na elke droogcyclus:
  1. Deur openen. Pluizen op en rond de deur verwijder.
  2. Binnenste pluizenfilter er uit trekken en openklappen.
  3. Pluizen verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken).
  Sterk verontreinigd of verstopt pluizenfilter onder stromend water
  spoelen en goed afdrogen!
  Reinigen van het buitenste pluizenfilter na elke 5e. droogcyclus:
  4. Buitenste pluizenfilter verwijderen.
  5. Openklappen en pluizen verwijderen. Onder stromend water
  afspoelen en goed afdrogen!
  6. Dichtklappen, pluizenfilter in elkaar zetten en weer plaatsen.
  Droogautomaat uitschakelen
  Programmakiezer op Uit zetten.
  Was niet in de droger laten zitten!
  Was uitnemen
  Uw droger beschikt over een automatische antikreuk functie. De trommel wordt na afloop van het
  programma gedurende 30 minuten met bepaalde intervallen gedraaid. De was blijft losjes en soepel
  (bij gekozen extra functie Licht strijken c 60 minuten).
  Extra functies
  Display
  Programmakiezer
  Reduceert kreukels en verlengt de kreukbescherming na het einde van
  het programma; kan in twee niveaus worden gekozen.
  ˎ Licht strijken
  c
  Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel ', bij langere
  droogtijd; bijv. voor polyacryl, polyamide, elastaan of acetaat.
  ˎ Voorzichtig
  Indicaties bij programmaverloop:
  drogen, strijkdroog, kastdroog, los maken/klaar.
  Statusindicaties
  Ic+c\
  Pluizenfilter onder stromend water reinigen.
  Reservoir met condenswater legen.
  Service-indicaties
  Pluizenfilter 4
  Reservoir ā
  ˎ Menu Kiezen van de instellingen.
  ˎ -/+ (wijzigen) Voor het wijzigen van alle instellingen in het display.
  Tijdinstelling Programma-einde na... (afhankelijk van het gekozen programma, bijv. tijdsduur 1:54h a 2h;
  kan altijd tot het volgende hele uur worden gekozen).
  1 -24 uur.
  3Signaal Signaalvolume in vier trappen instelbaar: 0 (uit), 1 (zacht), 2 (normaal), 3 (luid), 4 (zeer luid). 0, 1, 2, 3, 4
  # Beveiliging tegen
  onbevoegd gebruik
  Beveiliging tegen het onbedoeld wijzigen van de ingestelde functie (toets menu gedurende
  5 seconde ingedrukt houden).
  Aan-Uit
  9 Drogingsgraad Fijninstelling van de drogingsgraad in vier stappen instelbaar voor Witte was / bonte was,
  Kreukherstellend, Mix en SuperKort: 0 (gering) - 3 (zeer hoog).
  0, 1, 2, 3
  Centrifugetoerental Centrifugetoerental waarmee in de wasautomaat is gecentrifugeerd;
  uitsluitend voor een nauwkeurigere indicatie van de verwachte droogduur.
  600-1800
  7
  Programma-overzicht zie ook blz. 5
  Na het drogen: Wasgoed ...
  T-shirt
  Overhemden
  Broeken
  Rokken / jurken
  Sportkleding
  Werkkleding
  Regenjas
  Badstof badjas
  Ondergoed
  Sokken
  Beddengoed
  Tafelkleden
  Badhanddoeken
  Theedoeken /
  handdoeken
  cstrijken
  licht nastrijken
  @cniet strijken
  cmangelen
  Witte was / bonte was
  max. 7 kg
  Voor witte- en bonte was van katoen of linnen.
  strijkdroog ø@
  è* * è* è* è* è* è* è* è*
  kastdroog @ * * * è* è* è* * è* è*
  kastdroog plus @ è* è* è* * è* è*
  extra droog @ è* è* è* *
  Kreukherstellend
  max. 3,5 kg Voor kreukherstellend wasgoed van synthetische en gemengde weefsels, katoen.
  strijkdroog cø@c
  * è* è* è* è* è* è* *
  kastdroog @ * è* è* * * * *
  zeer droog @ è* è* è*
  Mix
  max. 3 kg
  Voor gemengd wasgoed van katoen en kreukherstellend textiel (mix).
  kastdroog / strijkdroog
  Kreukvermindering
  max. 3 kg
  Voor nog vochtig katoen- of linnen en kreukherstellend textiel. Kreukels in textiel worden gereduceerd. Textiel wordt niet
  volledig droog. Textiel ophangen!
  Sport
  max. 1,5 kg
  Voor textiel met membraancoating, waterafstotend textiel, speciale bekleding, fleece-textiel (jassen/broeken met uitneembare
  binnenvoering apart drogen).
  Wol finish
  max. 3 kg
  Voor textiel van wol dat geschikt voor de wasautomaat. Het wasgoed wordt zacht en wollig maar is niet droog.
  Wasgoed na het einde van het programma uitnemen en laten drogen.
  SuperKort
  max. 2 kg
  Voor wasgoed dat snel gedroogd moet worden, bijv. van katoen, synthetische of gemengde weefsels. De waarden kunnen
  afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van het te drogen wasgoed, restvocht van het textiel alsmede de beladings-
  hoeveelheid t.o.v. de aangegeven waarden afwijken.
  Tijdprogramma warm
  max. 3 kg
  Voor voorgedroogd, gevoelig textiel met meer lagen van acrylvezels of voor losse kleine stukken.
  Ook om na te drogen.
  Tijdprogramma koud
  max. 3 kg
  Voor alle textielsoorten. Voor het opfrissen of luchten van weinig gedragen textiel.
  0410 / 9000496745
  *496745*
  Robert Bosch Hausgeräte GmbH
  Carl-Wery-Str. 34
  81739 München/Duitsland
  WTW86560NL
  WTW865C0NL
Bosch EcoLogixx 7S WTW8656ECO

Hulp nodig?

Aantal vragen: 6

Heeft u een vraag over de Bosch EcoLogixx 7S WTW8656ECO of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Bosch EcoLogixx 7S WTW8656ECO bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

sabrina , 22-2-2016 15:11:19 Geen reacties

ik had graag de handleiding van een bosch ecologixx 7 in het nederlands aub

Beantwoord deze vraag
Inge, 13-1-2021 14:55:57 Geen reacties

Is het mogelijk de waterafvoer van de Bosch Ecologixx 7 aan te sluiten op een wasmachineafvoer?

Beantwoord deze vraag
Mariette de Haan, 24-9-2020 16:50:52 Geen reacties

Wat kan ik doen als mijn was stinkend uit de droger komt?

Beantwoord deze vraag
Dille, 6-9-2020 09:44:30 Geen reacties

Kan ik de Bosch ecologixx 7s Wtw8656eco Ook aansluiten op een waterafvoer zodat ik niet de bak hoeft te legen. Vgr. E.C.Dille

Beantwoord deze vraag
Paulus Verheul, 16-8-2020 09:57:31 Geen reacties

Bij het aanzetten van de droogtrommel, en het aanraken van de Start/Stop knop geeft de droger twee korte piepjes en doet vervolgens NIETS. Alle filters gecontroleerd; de stekker uit het stopcontact gehaald en vervolgens weer terug gestopt, maar probleem blijft zich herhalen. Deze storing wordt niet beschreven in de User Manual. Wat kan ik doen om deze storing te verhelpen? Gaarne snel advies. BVD.

Beantwoord deze vraag
Frida, 23-1-2018 11:32:56 Geen reacties

Is het mogelijk de waterafvoer van de Bosch Ecologixx 7 aan te sluiten op een wasmachineafvoer?

Beantwoord deze vraag

Bekijk hier gratis de handleiding van de Bosch EcoLogixx 7S WTW8656ECO. Deze handleiding valt onder de categorie Wasdrogers en is door 15 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 8.8. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Bosch EcoLogixx 7S WTW8656ECO of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Bosch EcoLogixx 7S WTW8656ECO specificaties

A++ betekent dat het product het beste scoort in zijn categorie op het gebied van energie-efficiëntie. Het energie-etike...
Algemeen
Merk Bosch
Model EcoLogixx 7S WTW8656ECO
Product Wasdroger
Taal Nederlands
Bestandstype PDF
Design
Apparaatplaatsing Vrijstaand
Type lader Voorbelading
Droogsysteem Condensatie
Kleur van het product Wit
Deurscharnieren Rechts
Soort bediening Buttons,Rotary,Touch
Trommelinhoud 112 l
Ingebouwd display Ja
Beeldscherm type LCD
Snoerlengte 1.45 m
Deur openingshoek 180 °
Certificering CE, VDE
Prestatie
Capaciteit trommel 7 kg
Droogklasse A
Duur cyclus 178 min
Geluidsniveau 65 dB
Anti-kreuk functie Ja
Anti-kreuk cyclus 120 min
Ergonomie
Uitgestelde start timer Ja
Startvertraging 24 uur
Verlichting in trommel Ja
LED programmavoortgangsindicator Ja
Kinderslot Ja
Zelfreinigend Ja
Energie
Energie-efficiëntieklasse A++
Netbelasting 100 W
AC invoer voltage 220-240 V
AC invoer frequentie 50 Hz
Huidige waardering 10 A
Stroomverbruik (indien uit) 0.1 W
Energie consumptie 1.65 kWu
Jaarlijks energieverbruik 212 kWu
Gewicht en omvang
Breedte 598 mm
Diepte 636 mm
Hoogte 842 mm
Gewicht 53000 g
Diepte wanneer de deur open is 1060 mm
Droogprogramma's
Sportdroogprogramma Ja
Droogprogramma voor wol Ja
Gemengd droogprogramma Ja
Tijddroogprogramma Ja
Droogprogramma voor blouse/shirt Ja
Droogprogramma voor katoen Ja

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Bosch EcoLogixx 7S WTW8656ECO.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2021 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info