Bosch Avantixx 7 VarioPerfect WAQ28360

Bosch Avantixx 7 VarioPerfect WAQ28360 handleiding

(15)
 • 1 2 3 4 5
  6
  Statusindicatie Indicaties voor programmaverloop:
  Wassen, spoelen, centrifugeren, klaar
   Spoelstop bereikt
  ª¥ Kinderslot ablz. 5
  1 - 24
  (Klaar in)
  Einde programma na ...
  Programma-einde wanneer ...
  ...Toets Start/bijvullen uit is en in het display - ¯- verschijnt.
  Instructie: Is de verlichting van het display uit, druk dan op een willekeurige
  toets a Energiebespaarmodus, blz. 5.
  Programma afbreken
  Bij programma's met hoge temperatuur:
  Was afkoelen: Spoelen/Centrifugeren kiezen.
  Start/bijvullen kiezen.
  Bij programma's met lage temperatuur:
  Programm Spoelen/Centrifugeren (toets Extra spoelen deactiveren)
  of Afpompen kiezen .
  Start/bijvullen kiezen.
  Programma wijzigen wanneer...
  ... per ongeluk een verkeerd programma is gekozen:
  Programma opnieuw kiezen.
  Toets Start/bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af
  aan.
  Wasgoed bijvullen wanneer... ablz. 5
  ... Start/bijvullen is gekozen en vervolgens in het display §brandt. Bij
  ǯ kan de vuldeur niet geopend worden.
  Toets Start/bijvullen kiezen.
  Installatie deskundig volgens separate
  plaatsingshandleiding.
  Wasautomaat controleren
  Beschadigde wasautomaat nooit in
  gebruik nemen!
  Neem contact op met de
  Servicedienst!
  Stekker in stopcontact steken
  Alleen met droge handen!
  Alleen bij de stekker
  vastpakken!
  Waterkraan openen
  Compartiment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
  Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen
  Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
  Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
  Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur sorteren.
  Toegelaten vulhoeveelheid niet overschrijden
  ablz. 7.
  Belangrijke instructies aanhouden! aBlz. 6
  Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen.
  Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand
  klemmen.
  Was- en verzorgingsmiddel toevoegen
  Doseren overeenkomstig:
  hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij
  uw waterbedrijf) en aanwijzigingen van de producent.
  Bij modellen zonder inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel:
  Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
  trommel leggen.
  Uw wasautomaat
  Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief
  hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasautomaat
  kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik.
  Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking
  en een perfecte toestand gecontroleerd.
  Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserve-
  onderdelen en services vindt u op onze website
  www.bosch-home.com of u kunt contact opnemen met ons
  servicecentrum.
  De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u
  hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).
  NL 088 424 4010
  B 070 222 141
  Milieuvriendelijk afvoeren
  Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
  Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn
  2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische
  apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
  De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende
  retourname en verwerking voor oude apparaten.
  Bedoeld gebruik
  Inhoud blz.
  ʋ Bedoeld gebruik ................................................................................1
  ʋ Programma ..........................................................................................1
  ʋ Programma instellen en aanpassen ..............................................3
  ʋ Wassen ............................................................................................3/4
  ʋ Na het wassen.....................................................................................4
  ʋ Individuele instellingen...................................................................5/6
  ʋ Belangrijke instructies ......................................................................6
  ʋ Programma-overzicht ........................................................................7
  ʋ Veiligheidsinstructies ........................................................................8
  ʋ Verbruiksgegevens ...........................................................................8
  ʋ Onderhoud ..........................................................................................9
  ʋ Instructies op het display .................................................................9
  ʋ Onderhoud ....................................................................................... 10
  ʋ Wat te doem wanneer... ? .............................................................. 11
  Milieubesparing / besparingstips
  Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma
  benutten.
  Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
  Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid
  doseren.
  Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd,
  het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de
  producent van de droger kiezen.
  Voorbereiden
  Voor de eerste keer wassen
  eenmaal zonder wasgoed wassen ablz. 9.
  Programma** instellen en aanpassen
  Display /
  Optietoetsen
  Programmakiezer Start/
  bijvullen
  Programmakiezer voor het
  in- en uitschakelen van de
  machine en het kiezen van
  de programma's. Kan in
  beide richtingen worden
  gedraaid.
  Programma
  Gedetailleerd programma-overzicht ablz. 7.
  Centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk van het
  gekozen programma en programmavoortgang.
  Katoen Stevig textiel
  Voorwas stevig textiel, voorwas
  Snel+Mix verschillende soorten wasgoed
  Spoelen/Centrifugeren met de hand gewassen wasgoed,
  Toets Extra spoelen geactiveerd; moet alleen
  gecentrifugeerd worden, dan toets deactiveren
  Afpompen van sop bij Spoelstopc(zonder eindcentrifugeren)
  Extra snel 15’ Kort programma
  ÿ Wol hand-/machine wasbare wol
  Fijn/Zijde gevoelig wasbaar textiel
  Kreukherstellend Kreukherstellend textiel
  **Wanneer op het display
  ª¥ brandt, kinderslot actief
  aDeactiveren, blz. 5.
  Extra functies en optietoetsen
  aindividuele instellingen, blz. 5.
  Start/bijvullen kiezen
  Wassen
  1
  2
  Wasgoed uitnemen
  Deur openen en wasgoed uitnemen.
  Wanneer Spoelstop (Zonder eindcentrifugeren) actief is:
  Programmakiezer op Afpompen zetten of centrifugetoerental kiezen.
  Start/bijvullen kiezen.
  Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen -
  Roestgevaar.
  Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten, zodat
  restwater kan opdrogen.
  Waterkraan sluiten
  Bij Aqua-Stop modellen niet nodig aInstructie plaatsingshandleiding.
  Uitschakelen
  Programmakiezer op Uit zetten.
  Wassen
  Wasmiddellade met
  compartimenten I, II, ~
  Vuldeur
  Compartiment ~: Wasverzachter, stijfsel
  Compartiment I: Wasmiddel voor de voorwas
  ʋ uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
  ʋ voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-
  was wol in wassop,
  ʋ voor gebruik met uitsluitend koudwater of met koud en
  warm (max. 60 °C) drinkwater(afh. van model). en gang-
  bare was- en onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in
  wasautomaten geschikt zijn.
  .
  Let op de aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 8!
  Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!
  Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen
  de wasmachine niet gebruiken!
  Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!
  Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
  Voorkomt verstopping.
  Individuele instellingen
  ʑ
  Optietoets (Klaar in)
  Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor
  aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld.
  Toets (Klaar in) net zo vaak kiezen, tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). Start/bijvullen
  kiezen. Na programmastart geen instelmogelijkheid.
  ʑ
  Centrifugeren (Centrifugetoerental in tpm / Spoelstop (Zonder eindcentrifu-
  geren))
  U kunt het getoonde centrifugetoerental wijzigen of Spoelstopc( = zonder eindcentrifugeren kiezen, het wasgoed blijft
  na het laatste spoelen in het water liggen, display - - -) kiezen.Het mogelijke maximale centrifugetoerental hangt af van
  het model en het ingestelde programma.
  ʑ
  Extra functies aProgramma-overzicht, blz. 7
  SpeedPerfect i Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat als bij het
  standaardprogramma. Maximaal vulgewicht aProgramma-overzicht, Blz. 7.
  EcoPerfect j Voor energiebesparing bij vergelijkbaar wasresultaat t.o.v. het standaard programma.
  Licht strijken Speciaal centrifugeprogramma met aansluitend losmaken. Voorzichtig
  eindcentrifugeren - Restvochtgehalte van de was iets hoger.
  Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor regio's met zeer zacht water of ter verbetering van het
  spoelresultaat.
  ʑ
  Kinderslot
  ª¥op het display Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies.
  Activeren: na programmastart ca. 5 seconden lang Start/bijvullen kiezen. ª¥
  verschijnt ca. 5 seconden op het display, daarna wordt de Klaar in tijd weergegeven.
  Deactiveren: ca. 5 seconden lang Start/bijvullen kiezen.
  Instructie: Wanneer bij een actief kinderslot op een toets wordt gedrukt, dan gaat ª¥
  gedurende ca. 5 s branden, daarna wordt weer de Klaar in tijd weergegeven.
  ª¥brandt continu wanneer de programmakiezer bij actief kinderslot wordt versteld.
  ʑ
  Bijvullen
  § op het display Toets Start/bijvullen kiezen, wanneer u na het starten van het programma nog wasgoed
  wilt bijvullen. De machine controleert of bijvullen mogelijk is.
  § brandt: Bijvullen mogelijk.
  ǯ
  knippert: Wachten totdat § brandt.
  Instructie: Vuldeur pas openen wanneer § brandt.
  ǯ: Wasgoed bijvullen niet mogelijk.
  Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het centrifugeren blijft
  het vulvenster vanwege veiligheidsredenen vergrendeld.
  Om het programma te hervatten, de toets Start/bijvullen kiezen.
  ʑ
  Energiebespaarmodus
  De verlichting van het display dooft na enkele minuten, Start/bijvullen knippert.
  Druk op een willekeurige toets om de verlichting in te schakelen.
  ʑ
  Start/bijvullen
  Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/deactiveren van het kinderslot.
  Individuele instellingen
  ʑ
  Signaal
  Belangrijke instructies
  Wasgoed en wasautomaat sparen
  Bij de dosering van alle was-/hulp en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de fabrikant aanhouden.
  Zakken legen.
  Let op metalen voorwerpen (paperclips etc.).
  Gevoelig wasgoed in net/zak wassen (panty's, vitrages, beugel-bh's).
  Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
  Zand uit zakken en zomen borstelen.
  Vitragebevestigingen verwijderen of in net/zak doen.
  Verschillend vervuild wasgoed
  Nieuw wasgoed apart wassen.
  licht Niet voorwassen. Eventueel extra functie SpeedPerfect i kiezen.
  Vlekken eventueel voorbehandelen.
  sterk Minder wasgoed in de machine doen. Programma met voorwas kiezen.
  Inweken Alleen wasgoed met dezelfde kleuren bij elkaar doen.
  Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen. Programmakiezer op Katoen
  30 °C zetten en Start/bijvullen kiezen. Na ca. 10 Minuten Start/bijvullen kiezen, om het programma te onderbreken.
  Na de gewenste inweektijd opnieuw Start/bijvullen kiezen, wanneer het programma moet worden hervat, of anders het
  programma wijzigen.
  Stijfsel Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.
  Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen van de producent in het
  wasverzachtercompartiment ~ (eventueel eerst reinigen) doseren.
  Kleuren / ontkleuren
  Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verfproducent
  aanhouden! Was niet in de wasautomaat ontkleuren!
  Inzet voor vloeibaar wasmiddel afhankelijk van model
  Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel het inzetstuk plaatsen:
  Wasmiddellade volledig uitnemen a blz. 9
  Inzetstuk naar voren schuiven en inklikken.
  Inzetstuk niet gebruiken (naar boven schuiven): bij gelachtige wasmiddelen en waspoeder,
  bij programma's met Voorwas en optie eindtijd.
  op zetten
  1 stap, displayveld
  wordt verlicht
  kiezen en
  vasthouden
  +
  1 stap,
  loslaten
  op
  zetten
  Volume instellen*Volume instellen* 1 stap
  * evtl. meerdere malen kiezen
  1. Instelmodus voor
  signaalvolume
  activeren
  2. Volume instellen
  voor...
  Toetssignalen Instructiesignalen
  j
  j
  1400
  1200
  800
  400
  c
  1400
  1200
  800
  400
  c
  direct
  Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
  aantippen is voldoende! Bij langer
  aanraken van de (Klaar in)-toets
  worden de instelopties automatisch
  doorlopen.
  Extra functies
  3
  Trommel
  Bedieningspaneel
  Serviceäklep
  1 2 3 4 5
  6
  Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afh. van model) ablz. 6
  De wasmachine pas in gebruik nemen na het lezen van deze
  gebruiksaanwijzing en het apart meegeleverde
  installatievoorschrift!
Bosch Avantixx 7 VarioPerfect WAQ28360

Hulp nodig?

Aantal vragen: 4

Heeft u een vraag over de Bosch Avantixx 7 VarioPerfect WAQ28360 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Bosch Avantixx 7 VarioPerfect WAQ28360 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.

Erna Kuipers, 2020-10-12 07:48:37 Geen reacties

De piep( klaarmelding) uit zetten

Beantwoord deze vraag
Niro, 2020-08-20 03:13:40 Geen reacties

Hoe zet ik hem aan ahaha ?

Beantwoord deze vraag
Egbert Roseboom, 2020-06-12 11:41:23 1 reactie

wasmachine lekt water; hoe op te lossen.? ?

Egbert Roseboom, 2020-06-13 09:24:32

Hoe verwijderen ik frontpaneel Bosch Avantixx wasmachine

Beantwoord deze vraag
Paolina Chiparo, 2020-03-19 17:22:56 1 reactie

er verschijnt CL wasmachine WAQ28360FG hoe kan ik het probleem oplossen?

Debonnaire, 2020-10-08 14:17:48

er wordt CL aangeduid

Beantwoord deze vraag

Bekijk hier gratis de handleiding van de Bosch Avantixx 7 VarioPerfect WAQ28360. Deze handleiding valt onder de categorie Wasmachines en is door 15 mensen gewaardeerd met een gemiddelde van een 7.9. Deze handleiding is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands. Heeft u een vraag over de Bosch Avantixx 7 VarioPerfect WAQ28360 of heeft u hulp nodig? Stel hier je vraag

Bosch Avantixx 7 VarioPerfect WAQ28360 specificaties

Algemeen
Merk Bosch
Model Avantixx 7 VarioPerfect WAQ28360
Product Wasmachine
EAN 4242002620978
Taal Nederlands
Bestandstype PDF
Energie
Energieverbruik wassen 1.05
Waterconsumptie per cyclus 42l
Energie-efficiëntieklasse A-20%
Energy Star-certificaat -
Stroom 10A
Jaarlijkse energieverbruik wassen -
Jaarlijks waterverbruik wassen -l
AC invoer voltage 220-240V
AC invoer frequentie 50Hz
Design
Beeldscherm type LED
Soort Vrijstaand
Type lader Voorbelading
Kleur van het product Wit
Deurscharnieren Left
Ingebouwd display
Directe aandrijftechnologie -
Prestatie
Cyclustijd (max) 180min
Wasklasse A
Centrifuge-droger klasse B
Maximale centrifugesnelheid 1400RPM
Capaciteit trommel 7kg
AquaStop-functie
Uitgestelde start timer
Sopschuimbewaking
Onbalanscontrolesysteem
Startvertraging 24
Aantal wasprogramma's -
Geluidsniveau (wassen) 57dB
Geluidsniveau bij centrifugeren 77dB
Ergonomie
Kinderslot
Resterende tijd indicatie
Gewicht en omvang
Gewicht 70000g
Breedte 598mm
Diepte 550mm
Hoogte 843mm
Verpakking
Gewicht verpakking 71000g
- Delicate/silk, Hand/wool, Quick
Wasprogramma's
Half-geladen -
Allergiewasprogramma
Wasprogramma voor zwarte was
Fijn/zijde wasprogramma
Hand-/wolwasprogramma
Snel wasprogramma

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de Bosch Avantixx 7 VarioPerfect WAQ28360.

Staat je vraag er niet tussen? Stel hier je vraag

Handleidi.ng

Op zoek naar een handleiding? Handleidi.ng zorgt er voor dat je binnen no-time de handleiding vindt die je zoekt. In onze database zitten meer dan 1 miljoen PDF handleidingen van meer dan 10.000 merken. Elke dag voegen wij de nieuwste handleidingen toe zodat je altijd het product zal vinden wat je zoekt. Het is heel eenvoudig: typ in de zoekbalk de merknaam en het type product en je kan direct de handleiding van je keuze gratis online bekijken.

Handleidi.ng

© Copyright 2020 Handleidi.ng. Alle rechten voorbehouden.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

Meer info