Bosch AMW 10 HS handleiding

Bosch AMW 10 HS

Bekijk hier de Bosch AMW 10 HS handleiding. Het bekijken en downloaden van deze Heggenschaar handleiding is geheel gratis.

Merk
Bosch
Model
AMW 10 HS
Product
Heggenschaar
EAN
3165140669894
Taal
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch
Bestandstype
PDF
Website
http://www.bosch.com/
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-garden.com
F 016 L70 916 (2012.06) OSW / 99 UNI
AMW
HS
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍
̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-29746-001.fm Page 1 Monday, June 25, 2012 4:09 PM

Vraag over de Bosch AMW 10 HS?

Wanneer u een vraag heeft over de "Bosch AMW 10 HS" kunt u die hier stellen. Zorg voor een duidelijke omschrijving van uw probleem zodat andere gebruikers en/of de redactie u van een passend antwoord kunnen voorzien.

Heb onlangs deze heggenschaar amw hs gekocht Nu twee vragen stuk tussen heggenschaar en steel wordt tijdens gebruik heet is dit normaal? Vraag twee, er staat dat ik bij het eerste gebruik de imbus bout vast moet draaien om iets te borgen, wat borg en hoeft dit slechts eenmalig te gebeuren? Alvast mijn dank Cees van Arendonk

Van arendonk, 3 jaar geleden

Koop gerelateerde producten:

Product specificaties

Gewicht en omvang
Gewicht   6500 g
Technische details
Bladtype Dubbel blad
Lemmetlengte   430 mm
Bladtand afstand 15 mm
Energie
Motorvermogen 1000 W
Stroombron AC