Bauknecht WA 7541 handleiding

Bekijk hier gratis de Bauknecht WA 7541 handleiding. Heb je de handleiding gelezen maar geeft deze antwoord op je vraag? Stel dan je vraag op deze pagina aan andere Bauknecht WA 7541 bezitters.

57
UW ELEKTRONISCHE WASMACHINE NL
Deze wasmachine is uitgerust met een volledig elektronische besturing, die grote mogelijkheden voor
u opent. Hiertoe behoren onder andere: nauwkeurige bepaling van de belading,
Dynamic-Sense
Technology
, opsporings- en correctiesysteem van onevenwichtige belading, snelle
programmawijziging, nauwkeurige fasewijzer van het programma, start selectie, weken,
veiligheidsfunctie
“intelligent Water Stop-systeem” (tegen overstroming)
.
De functie
bepaling van de belading
stelt aan het begin van een wasprogramma vast hoeveel
was er in de trommel zit, en optimaliseert de wasprocedure dienovereenkomstig. De machine past
zich automatisch aan tot de heersende omstandigheden: als u een minimum belading wast, spoelt
het programma slechts twee keer tijdens de programma's Kookwas en Synthetische weefsels,
waarbij het spoelresultaat toch zeer goed blijft. U bespaart daardoor water, energie en tijd.
Dankzij de
Dynamic-Sense Technology
past de wasmachine zich optimaal aan aan de
heersende omstandigheden, door ook in geval van kleine beladingen zeer gunstige
verbruikscijfers te bereiken. De temperatuur en de druk van de watertoevoer, de hoeveelheid
water en de hoeveelheid geladen wasgoed zijn de parameters die in aanmerking genomen
worden. De duur van het programma wordt door deze factoren beïnvloed. Dit wordt in
verschillende fasen van het programma gecontroleerd en bijgewerkt. De duur van het programma
kan derhalve tot 60 minuten verschillen.
Het
opsporings- en correctiesysteem van onevenwichtige belading
beschermt uw
wasmachine als de trommel te zeer uit evenwicht is om een centrifugeercyclus te beginnen.
Dit kan gebeuren als de was in de trommel slecht verdeeld is, of als er slechts één groot stuk
wasgoed wordt gewassen. De was wordt opnieuw verdeeld en de centrifugeersnelheid neemt niet
toe totdat de was voldoende is herverdeeld.
Als u het verkeerde programma heeft ingesteld, kunt u dat op elk willekeurig moment snel
veranderen, zonder nieuw wasmiddel te hoeven toevoegen. Stel het gewenste programma in en
laat het apparaat starten. Het nieuwe programma hervat het wasprogramma vanaf het punt
waarop het vorige programma werd afgebroken.
De
nauwkeurige fasewijzer
toont op welk punt het programma is aangekomen, door de LED's
die gaan branden: nadat het programma gestart is, verplaatst de fasewijzer van het programma
zich van links naar rechts, over “Wassen”, “Spoelen”, “Centrifugeren”. Als de actuele fase van het
programma voltooid is, gaat die indicatieled uit.
Het wasproces is onderverdeeld in drie fasen, die corresponderen met de drie was-leds:
1.
Enzymenfase
: op lage temperatuur wordt organisch vuil, zoals bijvoorbeeld bloed, melk en
ei, opgelost.
2.
Verwarmingsfase
: het water wordt verwarmd tot de ingestelde wastemperatuur.
3.
Wasfase
: het wasgoed wordt gewassen en, als de temperatuur stijgt, gebleekt.
Als de optie
“Start selectie”
gebruikt wordt (indien aanwezig), kunt u de begintijd van het
programma van 1 tot 19 uur van te voren instellen. U kunt de begintijd van het programma zo
instellen dat de was op een bepaald tijdstip gedaan zal worden, zodat u voordelige
elektriciteitstarieven 's nachts kunt benutten.
Om bijzonder sterk vervuilde, kleurechte was te weken dient het programma “Bonte was” te
worden geselecteerd, en moet, zodra het water is toegevoerd, op de knop
“Start/Pauze”
worden
gedrukt. Het programma wordt onderbroken en u kunt het wasgoed laten
weken
zolang u wilt.
U kunt het programma vervolgen door nog eens op de knop
“Start/Pauze”
te drukken.
Afhankelijk van het type wasmachine kan deze uitgerust zijn met de veiligheidsfunctie tegen
overstromingen, “
intelligent Water Stop-systeem
”: Ook als uw wasmachine is uitgeschakeld, is
zij in staat waterlekkages op te sporen, en u daarvoor te waarschuwen met een geluidsalarm.

Vraag over de Bauknecht WA 7541?

Stel de vraag die je hebt over de Bauknecht WA 7541 hier eenvoudig aan andere productbezitters. Zorg voor een duidelijke en uitgebreide omschrijving van het probleem en je vraag. Hoe beter je probleem en vraag is omschreven, hoe makkelijker het is voor andere Bauknecht WA 7541 bezitters om je van een goed antwoord te voorzien.